Aktualności


  Walne Zebranie 2015

           Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie serdecznie zaprasza członków i sympatyków ochotniczego pożarnictwa na Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Pszów, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2015 roku (niedziela) w sali remizy o godzinie 10:00.


Proponowany porządek:

1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i członków.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności statutowej OSP za rok 2014 :
           - Prezesa OSP,
           - Naczelnika OSP,
           - Skarbnika OSP.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Wniosek o Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
8. Przedstawienie rocznego planu działalności i planu finansowego.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Podjęcie uchwał i wniosków walnego zebrania.
11. Zakończenie zebrania
Serdecznie zapraszamy
                                                                             za zarząd OSP Pszów
                                                                             dh Eugeniusz Danielczyk
                                                                             prezes OSP Pszów  Dzień Strażaka 2014

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie
serdecznie zaprasza
członków i sympatyków ochotniczego pożarnictwa na obchody
„Dnia Strażaka 2014”
które odbędą się w dniu 4 maja (niedziela).W programie:
godz. 1730 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu przez delegację
godz. 1800 - Msza Święta za członków OSP Pszów i ich rodziny
godz. 1900 - Uroczysty apel na placu przed remizą, wręczenie odznaczeń, wyróżnień i nagród za konkurs plastyczny
godz. 1930 - Spotkanie towarzyskie w remizie OSP.


Zapraszają: Strażacy oraz Zarząd OSP w Pszowie

  Walne Zebranie Sprawozdawcze

               Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie serdecznie zaprasza członków i sympatyków ochotniczego pożarnictwa na Walne Zebranie sprawozdawcze członków OSP Pszów, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2014 roku (niedziela) w sali remizy o godzinie 1000.


               Proponowany porządek:

1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i członków.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności statutowej OSP za rok 2013:
               - Prezesa OSP,
               - Naczelnika OSP,
               - Przedstawiciela MDP,
               - Skarbnika OSP.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
8. Przedstawienie rocznego planu działalności i planu finansowego.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Podjecie uchwał i wniosków walnego zebrania.
11. Zakończenie zebrania                                                                           Serdecznie zapraszamy

                                                                           za zarząd OSP Pszów
                                                                           dh Eugeniusz Danielczyk
                                                                           prezes OSP Pszów

  Informacja

Zarząd OSP w Pszowie z przykrością zawiadamia, że z naszych szeregów na wieczną służbę odszedł honorowy członek naszej jednostki śp. ALOJZY GOMOŁKA - były naczelnik jednostki oraz zawodnik drużyny olimpijskiej, z którą na zawodach CTIF w Varażdinie (Chorwacja) w roku 2005 wywalczył złoty medal. Dh śp. Alojzy Gomołka był odznaczony m.in. honorowym medalem im. B. Chomicza.

Pogrzeb odbędzie się 28.08. br. (środa) o godz. 9:15 z kaplicy przy Kościele NNMP w Pszowie.


Zarząd OSP w Pszowie

  Z życia OSP

               No i mamy marzec i jak mówi stare porzekadło wiosnę czuć już w kościach. Możemy pomału podsumować minioną zimę, która była raczej łaskawa. Ot, trochę śniegu i niezbyt wielkie mrozy, ale tak już w zimie musi być. Pszowscy strażacy nie mieli zbyt dużo zajęć z odgarnianiem śniegu i usuwaniem zwisających sopli.

Działania ratownicze, szkolenia i ćwiczenia.
               W omawianym okresie sekcje naszej jednostki wspólnie z sekcjami państwowej straży pożarnej brały udział w gaszeniu pożaru piwnicy na ulicy Traugutta. Gdy kończyła się akcja w Pszowie, zostaliśmy zadysponowani do pożaru piwnicy w Radlinie. Byliśmy prawie na miejscu, gdy wycofano nas z powrotem. Okazało się, że pożar zdążyły już opanować sekcje z JRG PSP w Wodzisławia śl. Członkowie JOT-u wykorzystując okres zimowy szkolili się na swoich spotkaniach i omawiali przebieg akcji. Ponadto przy pomocy sekcji z JRG PSP z Rydułtów odbyły się także dwudniowe wysokościowe ćwiczenia z wykorzystaniem podnośnika SHD 25. Wykorzystano naszą wspinalnię i niektórzy członkowie sekcji czynnych mieli możliwość sprawdzenia się na wysokości ok. 30 metrów. Będzie mniej stresu przy prawdziwej akcji.ćwiczenia z SDH 25
ćwiczenia z SDH 25
ćwiczenia z SDH 25


Sprawy organizacyjne.
               Po walnym zebraniu sprawozdawczym przygotowano odpowiednią dokumentację i zgodnie z wymaganymi w tym względzie przepisami wysłano ją do starostwa, do urzędu skarbowego i oddziału powiatowego Związku OSP.
               Uzyskano zgodę urzędu miejskiego na dokonanie płatnego przeglądu gaśnic i okresowych przeglądów aparatów oddechowych. Dysponując odpowiednim sprzętem muszą takie przeglądy być dokonane przez wyspecjalizowane firmy, aby nie stracić ważności i mieć możliwość brania udziału w akcjach ratowniczych.
               W miesiącu lutym w komendzie powiatowej PSP dokonano przestrojenia radiostacji samochodowych i nasobnych zgodnie z zaleceniami ujednolicenia całego systemu łączności pomiędzy PSP, a OSP. Takie działanie jest niezbędne podczas prowadzenia wspólnych akcji ratowniczo – gaśniczych.
               Przygotowano także odpowiednią dokumentację do przeprowadzenia w szkołach eliminacji środowiskowych XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej taki organizowany jest każdego roku i planuje się odwiedzić szkoły podstawowe i gimnazjum. Wysłano też regulamin do przeprowadzenia konkursu plastycznego w pięciu grupach wiekowych wśród dzieci i młodzieży.

Reprezentacja jednostki.
               Prezes Eugeniusz Danielczyk brał udział w zebraniu walnym u kolegów z OSP Krzyżkowice.
               Z zarządu głównego Związku otrzymano pismo w sprawie pilnego przelania odpowiednich funduszy na start drużyny naszej jednostki w tegorocznych międzynarodowych zawodach CTIF we Francji. W tym celu delegacja jednostki udała się do burmistrza, aby omówić sposób i możliwość uiszczenia opłaty startowej. Nie przelanie pieniędzy w wyznaczonym terminie pozbawi naszą jednostkę reprezentowania Pszowa na arenie międzynarodowej, a na zwolnione miejsce czekają już inne drużyny. To tak, jakbyśmy oddali mecz walkowerem. Przy okazji wizyty u burmistrza w imieniu członków czynnych wyraziliśmy dezaprobatę wobec decyzji rady miejskiej o zmianie wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Oczywiście rada miejska ma prawo zmieniać wysokość ekwiwalentu, ale wypadałoby wpierw przeprowadzić konsultacje w tej sprawie. Mieliśmy już przypadek, gdy członek sekcji utracił zarobek za czas udziału w dłuższej akcji, bo pracodawca za czas nieobecny udzielił mu urlopu bezpłatnego. Ekwiwalent nie pokrył różnicy utraconego zarobku. Może się więc zdarzyć sytuacja, że członkowie sekcji opuszczą miejsce akcji ratowniczej i udadzą się do pracy, bo z jakiej racji mają tracić na zarobku mając na utrzymaniu rodzinę. Wszak jesteśmy ochotnikami i nie jesteśmy zatrudnieni w straży.
               Redakcja miesięcznika „Strażak” – ogólnopolskiego czasopisma strażackiego w miesiącu lipcu ubiegłego roku ogłosiła z okazji tysięcznego wydania numeru konkurs na artykuł z działalności straży. Postanowiono wysłać na konkurs artykuł mówiący o nietypowym nawiązaniu kontaktów partnerskich pomiędzy naszą jednostka, a jednostką czeskich strażaków z Melća. Materiał na konkurs opracował i przygotował dh Piotr Mikołajczyk. Artykuł uzyskał wyróżnienie i w dniu 15 lutego udał się na zaproszenie redakcji na wręczenie nagród i dyplomów do Warszawy. Ukazał się w całości w lutowym numerze tego miesięcznika. Okazało się, że na konkurs wpłynęło 30 prac z całej Polski. Przyznano trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. Zwyciężył artykuł opisujący żony i dziewczyny strażaków czekające z obawą na powrót ich najbliższych z akcji. Była także praca mówiąca o odrodzeniu się upadającej jednostki, którą powtórnie powołali jakby do życia młodzi pasjonaci pożarnictwa. Nadesłano też artykuły opisujące trudne akcje pożarnicze. Przy okazji dh Piotr zaprezentował i wręczył monografię naszej jednostki. Bardzo chwalono jej treść i dobre wykonanie. Miło było także słyszeć, że dużo mówi się o Pszowie z racji naszych wielokrotnych występów na olimpiadach pożarniczych CTIF.


wyróżnienie dh Piotra Mikołajczyka


               Pragniemy też poinformować, że idąc z duchem czasu od 1 marca nasza jednostka jest obecna na internetowym facebooku i można się także zaznajomić z aktualnościami naszej działalności.

               Wobec nadchodzących świąt Wielkanocnych pszowscy strażacy życzą wszystkim mieszkańcom naszego miasta i odwiedzającym nas gościom spędzenia tego okresu w radosnym wiosennym nastroju, a jako że jesteśmy strażakami – paniom dużo wody w drugi dzień świąt.

                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie

  Z życia OSP

               Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie serdecznie zaprasza członków i sympatyków ochotniczego pożarnictwa na Walne Zebranie sprawozdawcze członków OSP Pszów, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2013 roku (niedziela) w sali remizy o godzinie 10:00

               Proponowany porządek:
1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i członków.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności statutowej OSP za rok 2012 :
        - Prezesa OSP,
        - Naczelnika OSP,
        - Przedstawiciela MDP,
        - Skarbnika OSP.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
8. Przedstawienie rocznego planu działalności i planu finansowego.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Podjęcie uchwał i wniosków walnego zebrania.
11. Zakończenie zebrania                                                                                                                           Zarząd OSP w Pszowie


  Z życia OSP

               No i mamy rok 2013. Sygnalizowanego końca świata nie było, więc trzeba działać dalej. Większość traktowała tę informację z przymrużeniem oka, jednak byli tacy co w jakiś sposób się zabezpieczali. Jednak czy można się zabezpieczyć przed końcem świata?

Działania statutowe i spotkania.
               Miniony okres to przede wszystkim tak jak w większości organizacji i firm jest okresem podsumowań całorocznej działalności. No i także czas spotkań świąteczno – noworocznych. W naszej jednostce po raz pierwszy od kilku lat nie było spotkania barbórkowego w dniu 4 grudnia. Druhowie jednak umówili się na spotkanie organizowane w Miejskim Ośrodku Kultury po mszy św. w intencji górników i ich rodzin, więc tradycji stało się zadość. W okresie przedświątecznym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej tak jak w latach ubiegłych przy okazji swoich co piątkowych spotkań stroili choinkę. Odbyło się także spotkanie opłatkowe zorganizowane przez zarząd jednostki. Przybyli na nie zaproszeni goście w osobach: prezesa powiatowego Związku OSP RP dha Jerzego Szkatuły, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Rydułtów mł. kpt. Krzysztofa Ograbka, Burmistrza Miasta Marka Hawla, przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kowola, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Urszuli Skowronek oraz Marii Dembowy i Tadeusza Iwaneckiego, którzy wydatnie pomogli nam w przebiegu jubileuszu 105-lecia jednostki. Spotkanie to było jednocześnie podsumowaniem ubiegłorocznych startów w zawodach CTIF na szczeblu wojewódzkim i krajowym, więc dopisali także członkowie drużyn startujących w tych zawodach, członkowie JOT powołanej w naszej jednostce i przedstawiciele drużyny młodzieżowej. Obecni zapoznali się z przygotowanym wcześniej materiałem prezentowanym za pomocą sprzętu multimedialnego. Była potem dyskusja, a także przedstawienie planów ćwiczeń i spotkań kontrolnych przed czekającym jednostkę wyjazdem na zawody do Francji.
               28 grudnia odbyło się także w Syryni spotkanie opłatkowe oddziału powiatowego Związku OSP RP, na które wybrali się delegaci i poczet sztandarowy naszej jednostki. Tradycyjnie na to spotkanie zapraszani są prezesi i naczelnicy wszystkich OSP z terenu naszego powiatu oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich PSP oraz Związku OSP. Byli także obecni delegaci z Czech i władze samorządowe gminy Lubomia. Spotkanie uświetniła swoim występem orkiestra strażacka oddziału powiatowego Związku grająca kolędy, która na ubiegłorocznym przeglądzie strażackich orkiestr południowej Polski zdobyła 11 miejsce i zakwalifikowała się do przeglądu krajowego.


Spotkania przy choince
Spotkanie strażackie w Syryni


               Tradycyjnie też po pasterce druhowie spotkali się na krótko w remizie i życzono sobie Wesołych świąt.
               Biorąc udział w spotkaniach nie zaniedbywano też obowiązków wynikających z naszej podstawowej działalności. I tak podczas zabaw sylwestrowych dyżurowano w remizie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Ogólnie jednak w minionym okresie nie zanotowano większych akcji i działań ratowniczych związanych zarówno z okresem grzewczym, jak też ze zwiększonym ruchem na drodze w okresie świątecznym. Zarząd jednostki przygotowuje na swoich spotkaniach dokumentację i odpowiednie materiały do przeprowadzenia walnego zebrania członków.
               W poprzednim wydaniu serwisu informowaliśmy o decyzji rady miejskiej wstrzymującej kontynuację termomodernizacji remizy w roku bieżącym. Po rozpatrzeniu naszych uwag, radni podjęli jednak decyzję o ponownym skierowaniu sprawy do odpowiednich komisji w celu dokładniejszego zapoznania się z dokumentacją i odłożyli podjęcie decyzji do następnego spotkania rady. Radni naszego miasta na sesji w roku 2012 podjęli decyzje o zaciągnięciu pożyczki na ww. cel. Jest to ważny krok, aby otrzymać resztę funduszy na realizację tego zadania w roku 2013. Dziękujemy wszystkim radnym i Panu Burmistrzowi, za podjęcie trudu dyskusji o termomodernizacji obiektu remizy i utrzymania tego zadania w planach budżetowych.
               Informujemy też naszych członków, że posiadamy własny kalendarz na rok 2013 i można regulować składki członkowskie. W związku z faktem, że duża część druhów czynnych pracuje zawodowo mamy ograniczone możliwości dotarcia indywidualnego do wszystkich członków naszej jednostki. Zatem w dniu 20 stycznia w niedzielę będzie w remizie prowadzony dyżur w godzinach od 7.oo do 15.oo, aby członkowie mogli uiścić składki i otrzymać kalendarz. Prosimy o odwiedzenie jednostki i będzie też okazja m.in. obejrzeć wyremontowany w roku ubiegłym garaż nr 4.
               Informujemy też, że w niedzielę 3 lutego o godz. 10.oo w remizie własnej odbędzie się zebranie walne sprawozdawcze, na które zapraszamy członków i sympatyków jednostki. Będzie okazja zapoznać się z naszą działalnością, podsumowaniem jubileuszu, sprawami finansowymi oraz planami na rok bieżący w perspektywie startu naszej drużyny na olimpiadzie we Francji.  Życzenia świąteczne


            Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia Zdrowych, Wesołych i Rodzinnych Świąt. Magicznej atmosfery przy stole oraz mnóstwa prezentów pod choinką. Oby ten czas był dla każdego bezpieczny, a w nadchodzącym nowym 2013 roku życzymy samych dobrych dni.  Z Życia OSP

            Nadeszła jesień, a wraz z nią czas na szkolenia i przygotowania do podsumowań całorocznej działalności jednostki.

Reprezentacja jednostki i działania na rzecz społeczeństwa.
            W dniu 11 listopada delegacja jednostki i sztandar brali udział w obchodach miejskich święta Niepodległości. Reprezentacja jednostki w osobach Eugeniusza Danielczyka i Jacka Wojaczka brała udział w Warszawie w naradzie organizacyjnej na temat przyszłorocznej olimpiady pożarniczej we Francji. Wyjazd organizował oddział wojewódzki Związku OSP RP. Ponadto sztandar i delegacja brali udział w mszy św. w intencji chóru Cecylia, z którym łączą jednostkę wieloletnie kontakty. Na świętowanym w MOK-u Dniu Osób Niepełnosprawnych reprezentowana była także pszowska jednostka, która w osobie prezesa została uhonorowana okazjonalnym sercem w dowód wieloletniej współpracy z dziećmi z sekcji Radość Życia.
            Zorganizowano także wyjazd do zarządu wojewódzkiego Związku w celu dokonania zakupów z tytułu przyznanej nagrody w wys. 7 tys. zł. za zdobycie III miejsca w zawodach krajowych CTIF. Zakupiono japońską motopompę KOSHIN o wydajności 1600 l/min oraz drabinę nasadkową i kurtki typu polar. Miło nam także poinformować, że z tytułu odpisów 1% od podatków za rok ubiegły przekazanego przez mieszkańców naszej jednostce w wys. 1348 zł. zakupiono radiotelefon Motorola i kominiarki do osobistego wyposażenia strażaków. Dziękujemy darczyńcom za ten znaczący zastrzyk finansowy pozwalający doposażyć pszowską straż w sprzęt, który się zużywa i którego nigdy za dużo. Prezes Eugeniusz Danielczyk brał udział w szkoleniu komendantów miejskich w Międzybrodziu Bialskim zorganizowanym przez zarząd wojewódzki Związku. Byli obecni na tym szkoleniu przedstawiciele wszystkich miast i gmin naszego powiatu i zapoznali się m.in. z najnowszymi ustaleniami prawno - organizacyjnymi dotyczącymi ogólnie pojętego bezpieczeństwa mieszkańców w swoich miejscowościach.

Sprawy gospodarcze i organizacyjne.
            W omawianym okresie - na skutek wysłanych do urzędu miejskiego pism, dokonano wymiany pompy w piecu CO i usunięto przeciek dachu po pierwszych jesiennych opadach deszczu. Do specjalistycznej firmy serwisowej do Warszawy wysłano w celu naprawy uszkodzoną drabinę teleskopową.
            Czujemy się w obowiązku poinformować mieszkańców naszego miasta, że brać strażacka naszej jednostki jest zbulwersowana decyzją rady miejskiej, która uchwałą z ostatniej sesji wykreśliła na rok przyszły dalszy ciąg rozpoczętej inwestycji termomodernizacji remizy. Wysłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska przez urząd miasta wniosek o dofinansowanie tej rozpoczętej już inwestycji przepadnie, a wraz z nim umorzenie w 50% ewentualnie przyznanego kredytu.
            Po roku przerwy w remoncie także projekt wykonywanych prac, który też kosztował kilkadziesiąt tysięcy zł. straci swoją wiarygodność i trzeba będzie kolejnych funduszy, aby go potem dopasować do aktualnych potrzeb. Widzimy więc, że jednak nie szanuje się publicznych pieniędzy. Czujemy się oszukiwani przez włodarzy naszego miasta od kilku już lat, gdyż obiecywano nam gruntowny remont remizy i z przyznanej nam kwoty 130 tys. na rok bieżący zrealizowano tylko ok. 30 tys. na remont garażu nr 4. W roku ubiegłym także rozpoczęto remont pomieszczeń biurowych i izby tradycji. Zdołano tylko wymienić posadzki i dwoje drzwi, a pozostały remont klatki schodowej czeka w dalszym ciągu na kontynuację. Jednostka obchodziła w tym roku jubileusz 105-lecia i także nie doczekała się obiecanego remontu. Nic to. Poczekamy do następnego jubileuszu, tylko wstyd nam jest za obiekt, który jest własnością urzędu, a który tylko otrzymaliśmy w użyczenie i który jako jedyny urzędowy nie jest poddany gruntownemu remontowi. Mamy najgorsze bramy garażowe w całym powiecie, pamiętające jeszcze okres budowy remizy. Z własnej inicjatywy trochę je ociepliliśmy dostępnymi materiałami. Chcieliśmy zaoszczędzić na opale i aby ciepło nie uciekało. Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia nas i zapoznania się z faktami. Służymy informacjami. Strażacy i tak niektóre prace remontowe wykonują we własnym zakresie i to całkowicie bezpłatnie. Urząd zakupuje tylko niezbędne materiały. Jak kopci strażacki komin CO w czasie niżu atmosferycznego mogą potwierdzić tylko sąsiedzi i mieszkańcy centrum miasta. Udało nam się tylko po kilkuletnich monitach zabezpieczyć obiekt instalacją alarmową, gdyż naprawdę czujemy się gospodarzami tego obiektu i żal byłoby stracić majątek na skutek ewentualnej kradzieży. Opał także oszczędzamy nie grzejąc „na cały gwizdek”, gdy na dworze jest znośna temperatura. Dlatego szanowni radni uważają, że zainwestowane w termomodernizację fundusze nie zwrócą się zbyt szybko. Nadmieniamy także, że z obiektu remizy korzystają też inne organizacje społeczne, które nie mają własnego lokum jak choćby m.in. Koło Gospodyń Wiejskich, czy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W krótkim rysie historycznym przedstawionym w czasie uroczystości jubileuszowej stwierdzono, że pszowska straż przeżywała w ciągu 105-letniej historii lata tłuste i chude. Uważamy, że nie potrzebujemy lat tłustych, ale chcielibyśmy lat normalnych dla naszej działalności. Pragniemy także nadmienić, że wszystkie posiadane na stanie samochody bojowe bądŸ w całości, bądŸ w części są nagrodami za czołowe miejsca na zawodach krajowych i międzynarodowych. Staruszek Star, który pochłania coraz więcej pieniędzy na remonty w całości przywieziono z zawodów krajowych w roku 1980. Tak samo osobowy Lublin i techniczny Ford są po części nagrodą za złote medale na olimpiadach w Danii i Finlandii. Ponadto cały specjalistyczny sprzęt to nagrody z zawodów, więc miasto nie musiało wydać na niego swych funduszy. Co roku otrzymujemy dotacje z tytułu przynależności do Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego w wys. 3 – 5 tys. zł. i przeznaczamy je zgodnie z rozporządzeniami na sprzęt. Myśleliśmy więc w swej naiwności, że w pewien sposób przysparzamy miastu oszczędności i jesteśmy traktowani poważnie. Ostatnią decyzją rady sprowadzono nas jednak na ziemię.
            Obiecujemy jednak mieszkańcom i naszym radnym, którzy już chyba rozpoczęli przedwyborcze gry, że nadal będziemy służyć pomocą w różnego rodzaju losowych zdarzeniach i klęskach utrudniających życie oraz na prośbę burmistrza zabezpieczać masowe imprezy miejskie, wszak jesteśmy do tego powołani. Będziemy także – myślimy że godnie, reprezentować nasze miasto na zawodach krajowych i międzynarodowych.

Strażak radzi.
            Chcielibyśmy tylko w skrócie przypomnieć o bezpieczeństwie w obchodzeniu się z materiałami pirotechnicznymi, które na pewno będą tak ja w latach poprzednich w użyciu podczas okresu świąteczno – noworocznego. Są naprawdę niebezpieczne i potrafią wyrządzić sporo szkody na zdrowiu i mieniu. No i przestrzegamy przed sprzedażą ich osobom nieletnim.

            Mając na uwadze czekające nas święta Bożego Narodzenia, pszowscy strażacy życzą wszystkim mieszkańcom naszego miasta i odwiedzającym nas gościom spędzenia tego szczególnego okresu w rodzinnej atmosferze, a wkraczając w Nowy – 2013 rok życzymy dużo optymizmu na każdy dzień.  Z Życia OSP

            Tak jak okres wakacyjny był pod względem działalności okresem gorącym, tak i początek września także był pełen wyczerpujących zajęć. Podstawowym tematem były przypadające w sobotę 15 września przygotowania i obchody jubileuszu 105-lecia jednostki.

Jubileusz 105-lecia.
            Ostateczna organizacja uroczystości rozpoczęła się już w piątek w godzinach popołudniowych, kiedy to przywieziono maszt flagowy oraz postawiono scenę i namioty na placu przed remizą. Ustalono dyżur nocny druhów, którzy zobowiązali się pilnować postawionego sprzętu.
            O godzinie 13.15 rozpoczął pełnić dyżur sekretariat jubileuszu i wpisywano na listy obecności pierwszych gości i członków jednostki, którzy zjawili się na placu zbiórki. W międzyczasie członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w towarzystwie swoich opiekunów odwiedzili miejscowy cmentarz, aby złożyć na nim symboliczną wiązankę kwiatów i zapalić znicz ku pamięci tych, którzy opuścili już na zawsze szeregi pszowskiej jednostki. O 13.45 uformowano pododdział, wyprowadzono sztandary, zameldowano burmistrzowi miasta o gotowość do obchodów jubileuszu i przy dźwiękach orkiestry dętej Fundacji Muzycznej KWK "Anna" wymaszerowano do pszowskiej bazyliki. Tam mszę św. poprowadził ks. prof. Jerzy Szymik w towarzystwie ks. proboszcza Józefa Fronczka, który powitał zaproszonych gości, poczty sztandarowe z OSP Krzyżkowice, OSP Jasiona (woj. opolskie), OSP Częstochowa - Błeszno, sztandar oddziału powiatowego Związku, SDH z czeskiego Melća, rodzinnych ogrodów działkowych "Jedność", OSP Pszów oraz członków jednostki. Oprawę lekcyjną i dary ofiarne w postaci kosza kwiatów, monografii jednostki, srebrnego dukata Floriana z okazjonalnym certyfikatem oraz wino i hostię tworzyli strażacy w mundurach. Homilię, jak zwykle wzruszającą wygłosił ks. Jerzy Szymik, zaś całość ceremonii uświetnił chór kościelny Cecylia.
            Po uroczystości kościelnej uczestnicy przeszli na plac przed remizą i rozpoczęła się część oficjalna zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Prowadzący spiker oddał głos prezesowi jednostki, który powitał zaproszonych gości w osobach: Ryszarda Zawadzkiego i Krzysztofa Gadowskiego – posłów na Sejm RP, Andrzeja Grzeni - wice prezesa oddziału wojewódzkiego Związku, Mariana Jarosza – radnego Sejmiku Wojewódzkiego, st. kpt. Rafała Adamczyka – zastępcę komendanta powiatowego PSP z Wodzisławia Śl., st. kpt. Jana Krolika – zastępcę komendanta powiatowego PSP z Raciborza, Piotra Mikołajczyka – wice prezesa oddziału powiatowego Związku, Eugeniusza Walę – przewodniczącego rady powiatu wodzisławskiego i radnych powiatowych, Zbigniewa Semana – etatowego członka zarządu starostwa, Marka Hawla – burmistrza miasta Pszów, Pawła Kowola – przewodniczącego rady miejskiej i radnych miejskich oraz przedstawicieli pszowskich organizacji społecznych i przybyłych sponsorów jubileuszu.
            Z kolei przedstawiono krótką historię jednostki celem wprowadzenia do obchodów.
            Następnie zgodnie z programem wręczono przyznane odznaczenia wytypowanym osobom. I tak: Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał dh Henryk Majchar. Warto w tym momencie przypomnieć, że jest to już czwarte najwyższe Związkowe odznaczenie przyznane druhom pszowskiej jednostki. Honorowymi odznakami "Zasłużony dla województwa śląskiego" zostali uhonorowani: Jacek Wojaczek, Ryszard Glenc, Henryk Kałuża, Marek Kucza i Mirosław Latocha. Złote medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali: Marek Hawel, ks. prof. Jerzy Szymik i Dariusz Majchar, srebrne medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" Piotr Fiszer, Mirosław Chodak, Arkadiusz Rak i Janusz Kubanko, zaś brązowe medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" Dariusz Danielczyk, Czesław Krzystała, Kazimierz Nawrat, Michał Tlon i Maria Dembowy. Honorową odznakę "Za Zasługi dla ochrony p.poż powiatu wodzisławskiego" otrzymał st. kpt. Jan Krolik i Julian Szłapka . Jednocześnie Piotr Fiszer decyzją zarządu okręgowego PCK w Katowicach otrzymał odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Również walne zebranie pszowskiej jednostki na wniosek zarządu przyznało honorowe odznaki "Zasłużony dla OSP w Pszowie" następującym osobom: ks. prałat Józef Fronczek, Henryk Matuszek z OSP Jasiona, Henryk Kałuża , Marek Kucza, Ryszard Glenc, Jacek Wojaczek, Mirosław Latocha, Eugeniusz Kozłowski, Witold Praszelik, i Piotr Mikołajczyk. W imieniu uhonorowanych głos zabrał i podziękował za odznaczenia ks. prof. Jerzy Szymik, który powołał się na swojego dziadka i przekazał obecnym jego życiowe mądrości dotyczące uznania pracy na rzecz innych ludzi.
            Głos zabrał spiker uroczystości i oddał głos zaproszonym gościom. Przekazali życzenia dla straży jubilatki od organizacji, które reprezentowali oraz pełno ciepłych słów od siebie. Były także wiązanki kwiatów i prezenty, bez których na urodziny się nie chodzi - jak podkreślali niektórzy mówcy. Złożono także gratulacje za zdobycie trzeciego miejsca na zawodach krajowych CTIF w Białej Podlaskiej, kwalifikujące nas do przyszłorocznych zmagań olimpijskich we Francji. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał prezes Eugeniusz Danielczyk. Podziękował za przybycie, dobre słowa i zaprosił obecnych na dalszy ciąg uroczystości. Apel zakończono złożeniem meldunku i przedefilowaniem pocztów sztandarowych i pododdziałów przed frontem przybyłych gości.
            Teraz już tylko pozostało skosztować strażackiej grochówki z kotła i wysłuchać koncertu orkiestry dętej. Potem na scenie pojawiły się dzieci i młodzież z pszowskich szkół, które przygotowały okazjonalne występy na tematy śląskie i strażackie. Wszyscy występujący na jubileuszu, goście i członkowie straży otrzymali pamiątki w postaci dopiero co wydanej monografii, znaczka jubileuszowego i torby z nadrukiem OSP Pszów. Do uczestników festynu przygotowano stoiska małej gastronomii oraz dmuchawce dla dzieci. Po występie dzieci zebranych bawiły zespół biesiadno - kabaretowy Szlagier Maszyna. Gdy zrobiło się ciemno swój występ dała grupa Feniks - Fireshow z dwudziestominutowym pokazem ognia. Według opinii uczestników jubileusz wypadł okazale zarówno pod względem organizacyjnym, jak też pogodowym. Mamy przecież patrona od lania wody, to strażackie imprezy są z reguły bezdeszczowe.

Jubileusz 105-lecia istnienia OSP w Pszowie
Jubileusz 105-lecia istnienia OSP w Pszowie
Jubileusz 105-lecia istnienia OSP w Pszowie
Jubileusz 105-lecia istnienia OSP w Pszowie


Jubileusz 105-lecia istnienia OSP w Pszowie
Jubileusz 105-lecia istnienia OSP w Pszowie
Jubileusz 105-lecia istnienia OSP w Pszowie


Działania reprezentacyjne i na rzecz społeczeństwa.
            Mając na uwadze obchody jubileuszowe nie zaniedbywano także bieżących spraw. I tak na prośbę ks. proboszcza zabezpieczano wspólnie z policją parafialny odpust. Dyżur pełnili druhowie na drogach dojściowych grup pielgrzymkowych oraz w rejonie bazyliki.
             Miło nam także poinformować o sukcesie pszowskiej jednostki. Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu serwisu częściowo odmłodzona drużyna OSP Pszów w dniu 8 września brała udział w zawodach krajowych CTIF w Białej Podlaskiej i wywalczyła tam trzecie miejsce oraz nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych. Tym samym zdobyła prawo do startu w przyszłorocznej olimpiadzie pożarniczej we Francji. Start ten niewątpliwie wiąże się z pewnymi kosztami w przyszłorocznym budżecie miasta, ale chyba warto ponieść wydatki na tego typu reprezentowanie miasta.

Zawody Ogólnopolskie CTIF'12 - Biała Podlaska
Zawody Ogólnopolskie CTIF'12 - Biała Podlaska
Zawody Ogólnopolskie CTIF'12 - Biała Podlaska            Ponadto druhowie: Eugeniusz Danielczyk i Piotr Mikołajczyk brali udział w wyborach do rady powiatu organizacji pozarządowych w Wodzisławiu Śl. Rada taka powstaje w oparciu o ustawę "O działalności pożytku publicznego i wolontariacie" i będzie to organ konsultacyjno - doradczy rady powiatu. Pszowska jednostka była jedynym reprezentantem strażaków w naszym powiecie.
             Także poczet sztandarowy i delegacja OSP Pszów brała udział w miejskich dożynkach w dniu 23.09. br.

Akcje ratowniczo - gaśnicze.
            W omawianym okresie kilkakrotnie likwidowano gniazda os i szerszeni na terenie miasta. W nocy przed odpustem gaszono pożar w rejonie rynku. Palił się niezamieszkały budynek z tyłu ulicy pszowskiej.

Uwaga! Książka o pszowskiej straży.
            W związku1 z jubileuszem jednostki udało się przy pomocy urzędu miasta doprowadzić do wydania kroniki "Ochotnicza straż pożarna w Pszowie od jej założenia w roku 1907 do 2011".
            Zainteresowani tą niewątpliwie jedną z nielicznych i ciekawych pozycji książkowych na temat jednostki mogą zgłaszać się do pszowskiej OSP w każdy piątek w godzinach wieczornych.                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie

  Jubileusz 105-lecia OSP w Pszowie

Miło nam poinformować, że w dniu 15 września 2012 roku jednostka nasza będzie obchodzić Jubileusz 105-lecia istnienia. Poniżej prezentujemy plakat, na którym znajdą Państwo szczegółowy plan uroczystości.Powiatowy Rajd Rowerowy


  Z Życia OSP

            Wakacje w pełni ale obowiązków i zajęć w jednostce nie ubyło. Działalność bywa niekiedy utrudniona ze względu na nieobecność niektórych druhów, którzy wyjechali na letni wypoczynek. Musimy zatem ostro główkować aby sprostać nałożonym na nas zadaniom.

Ćwiczenia i akcje ratownicze.
            Jak już wiadomo z poprzedniego odcinka "Z życia OSP" drużyna pszowska w grupie B wywalczyła tytuł mistrza Śląska w zawodach wojewódzkich CTIF i tym samym zakwalifikowała się do zawodów krajowych. Drużyna zebrała się więc na roboczym spotkaniu i ustaliła, że należy dalej ćwiczyć i reprezentować miasto i jednostkę na zawodach we wrześniu. Dlatego też zawodnicy tej drużyny spotykają się i ostro trenują, i kondycję, i ze sprzętem. Odbyło się także spotkanie z burmistrzem w sprawie poniesienia pewnych niezbędnych wydatków związanych z wrześniowym wyjazdem.
            Na zaproszenie kolegów z OSP Bolesław k/Tworkowa zebrała się drużyna i pojechała do tamtejszej jednostki na ćwiczenia nocne. Nawiązano przyjacielskie kontakty i nowe znajomości.
            Pożegnaliśmy także na okres wakacji członków drużyny młodzieżowej. Wprawdzie nie ma zajęć szkoleniowych, ale część członków w dalszym ciągu przychodzi do remizy, aby tylko zaglądnąć i pooddychać strażackim powietrzem oraz popracować przed jubileuszem.
            Z ważniejszych akcji ratowniczo - gaśniczych należy wymienić kilkakrotne wyjazdy do zlikwidowania uciążliwych os i szerszeni, które zagrażały bezpośrednio mieszkańcom naszego miasta. Jak wiadomo miesiąc lipiec od kilku lat bywa bardzo kapryśny i lubi zaskakiwać nas anomaliami pogodowymi. Tak też się stało i w tym roku i po gwałtownych opadach gradu w rejonie Turzy Śląskiej sekcja naszej jednostki wyjechała zabezpieczać ten rejon. Pomagano mieszkańcom przykryć dachy specjalnymi foliami, gdyż uszkodzeniu uległo poszycie dachów w budynkach, rynny i zabudowania gospodarcze. Również w początku sierpnia gwałtowny wicher pozrywał dachy i poprzewracał drzewa w rejonie Rydułtów, Głożyn i Radlina i tam także udały się nasze sekcje niosąc pomoc. Współpracowaliśmy ściśle z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, która dysponowała nas w zagrożony rejon.

Działania statutowe i gospodarcze.
            Można powiedzieć, że zakończył się pierwszy etap remontu remizy. Rozpoczął się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku i zdążono tylko wyremontować czwarty garaż i podłączyć grzejniki CO do instalacji. Dokonano także kosmetycznego malowania klatki schodowej, bez większego jej remontu. Nie ma już zbytnio i czasu i funduszy przed czekającym jednostkę jubileuszem. Obiecanej termomodernizacji całego obiektu z wymianą drzwi garażowych niestety nie doczekaliśmy się. Może przed następnym jubileuszem za 5 lat. I właśnie w związku z wrześniowym jubileuszem 105-lecia spotkaliśmy się z burmistrzem, dyrektorem MOK-u i ewentualnymi sponsorami, aby ustalić ogólny zarys uroczystości.
            Na spotkanie do komendy powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. udał się także Piotr Fiszer - naczelnik jednostki. Głównym tematem spotkania był podział funduszy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla jednostek za akcje w roku ubiegłym. Decyzją władz PSP postanowiono o równym podziale otrzymanych funduszy bez względu na ilość wyjazdów, co spotkało się z dezaprobatą większości zebranych i było tematem dyskusji zarówno na zebraniu zarządu, jak również na zebraniu prezydium oddziału powiatowego Związku.
            Dokonano także legalizacji posiadanego specjalistycznego sprzętu, gdyż upłynął termin po poprzednim jego przeglądzie. Są problemy z bezpłatnymi przeglądami m.in. aparatów izolujących pomimo wcześniejszych ustaleń na linii PSP, a jednostki OSP.
            W omawianym okresie dwukrotnie awarii uległ samochód - beczkowóz Star i odgłoszono go z podziału bojowego, gdyż wymagał specjalistycznych napraw w warsztacie. Znów rozszczelnił się zbiornik wodny i naprawy wymagał układ wydechowy oraz przedział dla załogi. Niestety nasz wysłużony staruszek się sypie i pochłania coraz to więcej finansów na naprawy.

Reprezentacja jednostki i działania na rzecz społeczeństwa.
            Na zaproszenie kolegów z OSP Kokoszyce poczet sztandarowy i delegacja udała się na uroczystości jubileuszowe 100-lecia tamtejszej jednostki. Ze szkoły średniej z Wodzisławia Śl. otrzymano pismo z podziękowaniem za udostępnienie w czerwcu remizy i pokaz sprzętu pożarniczego uczniom klasy o profilu bhp.
            W odpowiedzi na pismo burmistrza zabezpieczano wspólnie z policją wyścig kolarski Tour de Pologne, którego trasa przebiegała ulicami Pszowa. Zadysponowano dwa samochody i czternastu druhów.
            Przed czekającym nas zawodami krajowymi zarząd główny Związku postanowił zorganizować odprawę techniczną w Białej Podlaskiej. Dlatego też druh Jacek Wojaczek zadeklarował się, że będzie uczestniczył w tym spotkaniu i wyjedzie wspólnie z przedstawicielami innych drużyn, aby zaznajomić się z działaniami organizacyjnymi zawodów. Wyjazd jeszcze w sierpniu koordynuje zarząd wojewódzki Związku z Katowic.
            W lipcu także odbyło się zebranie zarządu oddziału powiatowego Związku. Tym razem w Gorzycach, na które został zaproszony jeden senior z każdej jednostki OSP. Zebrania ogólne zarządu odbywają się dwa razy w danym roku i zapraszani na nie są na przemian prezesi i naczelnicy oraz właśnie seniorzy.

             Jak więc widać z powyższych informacji okres wakacyjnego odpoczynku wcale nie znaczy zwolnienia tempa działalności pszowskiej jednostki.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie

  Z życia OSP

Skończył się strażacki maj i związane z tym okresem świętowanie. Za nami dni pełne efektywnej działalności. Ale po kolei.

Zawody, ćwiczenia i akcje ratownicze.
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu serwisu ostro przygotowywaliśmy się do zawodów wojewódzkich według regulaminu CTIF, które odbyły się 19 maja w Jastrzębiu-Zdroju. Pszowska jednostka tak jak cztery lata temu wystawiła dwie drużyny. Miło nam poinformować, że obroniliśmy tytuł mistrza Śląska w grupie B - starszej i drużyna ta zajęła I miejsce i prawo startu oraz reprezentowania naszego województwa w krajowych zawodach w Białej Podlaskiej. Zawody te odbędą się we wrześniu i są eliminacjami do przyszłorocznej olimpiady pożarniczej we Francji. Druga pszowska drużyna w grupie A - młodszej również zajęła miejsce na podium tak jak cztery lata temu zajmując III miejsce. Z zawodów przywieziono również nagrody w postaci przecinarki do betonu i stali oraz piły łańcuchowej do drewna. Przyda się bardzo, bo nasza stara już się wysłużyła. Jak widać sport pożarniczy w Pszowie stoi na stałym poziomie i jest dobrą marką do reprezentowania naszego miasta.
Z ważniejszych akcji ratowniczych należy odnotować udział sekcji w pożarze domu mieszkalnego w Rydułtowach. Również w dniach 13 i 14 maja zabezpieczaliśmy teren znaleziska niewypału w rejonie torów kolejowych przy ulicy Staffa. Brało w tej akcji udział sześciu druhów. Poza tymi ważnymi akcjami ratowniczymi sekcje naszej jednostki brały udział w zabezpieczaniu terenu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. w dniu 31.05.2012 Zabezpieczenie terenu podyktowane było koniecznością brania udziału w ćwiczeniach akcji ratowniczej na autostradzie, z udziałem służb państwowej straży pożarnej, karetek pogotowia i policji, gdzie miał miejsce "masowy wypadek drogowy". Według odpowiednich procedur antykryzysowych, rejon działania PSP nie może pozostać bez odpowiedniego zabezpieczenia, dlatego nasza jednostka będąc w pierwszym rzucie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jest dysponowana do tego typu akcji i udzielała pomocy właśnie w trakcie tego zabezpieczenia w dwóch wypadkach drogowych.

Zawody wojewódzkie CTIF'12
Zawody wojewódzkie CTIF'12
Zawody wojewódzkie CTIF'12


Działania gospodarcze i statutowe.
Dokonano awaryjnego przeglądu samochodu STAR i usunięto usterki niesprawności piast tylnych kół. Wystosowano w tej sprawie pismo do burmistrza o zabezpieczenie na ten cel odpowiednich funduszy. Dwukrotnie spotkał się na swym posiedzeniu komitet obchodów jubileuszu. Ustalono kolejność dalszych działań związanych z wydaniem monografii jednostki, a także dyskutowano na temat pozyskania funduszy od potencjalnych sponsorów. Ustalono też listę zaproszonych gości oraz wydanie okolicznościowych gadżetów, które uzależnione jest właśnie od posiadanych finansów.

Działania reprezentacyjne.
Delegacja naszej jednostki udała się na uroczystości Dnia Strażaka do kolegów w czeskim Melću. W ramach własnych obchodów Dnia Strażaka odwiedziły remizę dzieci z sekcji osób niepełnosprawnych Towarzystwa Przyjaciół Pszowa. Również nasz druh Andrzej Fojcik udał się do Katowic, gdzie odznaczony został honorowym medalem im. Bolesława Chomicza. Jest to wyjątkowe uhonorowanie, gdyż medal ten jest przyznawany za znaczne zasługi dla Związku i przydzielano go zawsze tylko 1 sztukę w powiecie. Na zaproszenie burmistrza miasta prezes naszej jednostki brał udział posiedzenia Rady Miejskiej w OSP w Krzyżkowicach na temat bezpieczeństwa miasta. Był także obecny jako reprezentant jednostki w uroczystości posadzenia dębu pamięci na placu przed bazyliką. Na prośbę księdza proboszcza zabezpieczano także przejście dzieci pierwszokomunijnych podczas ich święta. Także procesję Bożego Ciała wspólnie z policją zabezpieczali nasi druhowie. Powiatowy rajd rowerowy z udziałem ok. 480 uczestników również był zabezpieczany pod względem bezpieczeństwa przez dwa nasze samochody pożarnicze z pełną obsadą. Naszą jednostkę odwiedził moderator strony internetowej i pod hasłem "chomikuj.pl" chciał zaprezentować pszowską straż. Otrzymał niezbędne materiały. W majowym numerze Strażaka jest artykuł o jubileuszu 105-lecia pszowskiej straży i będącym w podziale bojowym wysłużonym Starze z roku 1976. Wystosowano także do szkół pisma informujące o działalności w młodzieżowej drużynie pożarniczej uczniów tych placówek z prośbą o uwzględnieniu ich działalności w ocenianiu końcowym naszych podopiecznych.

Powiatowy Rajd Rowerowy

                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie

  Z życia OSP

            Za nami okres względnego odpoczynku związanego z okresem Świąt Wielkanocnych, a także długiego weekendu w pierwszych dniach maja. Mamy nadzieje, że spędziliśmy je w gronie najbliższych i naładowaliśmy nasze akumulatory na najbliższe miesiące. Byliśmy jednak jak zawsze czujni i pełnili dyżury na wypadek alarmowania.

Działalność organizacyjno - gospodarcza.
            Dobiegł powoli remont garażu nr 4 i jest teraz gotowy, w miarę nowoczesny i w pełni funkcjonalny. Oczekujemy na dalszy ciąg remontu remizy, która ma być objęta termomodernizacją. Do września jeszcze tylko kilka miesięcy i myślimy, że nie trzeba będzie przesuwać terminu obchodów jubileuszu i wszystkie prace zostaną ukończone. Powszechnie wiadomo, że początek maja to strażackie święto. I w tym roku, aby tradycji stało się zadość przygotowywaliśmy się do tej naszej uroczystości od dłuższego już czasu, poświęcając sporo miejsca w dyskusjach na cotygodniowych zebraniach. Członkowie zarządu zgodzili się jednak, że ze względu na czekający nas jubileusz będzie tegoroczne świętowanie raczej skromne. I tak 4 maja przed mszą św. członkowie drużyny młodzieżowej udali się ze swoimi opiekunami na cmentarz, aby zapalić symboliczny znicz ku pamięci tych, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną służbę. Potem zaproszeni goście, członkowie jednostki i ich rodziny udali się do pszowskiej bazyliki. Niestety po powrocie ze względu na padający deszcz, apel odbył się w świetlicy. Tym razem nasz patron od lania wody nie spisał się zanadto. Po powitaniu obecnych gości w osobach Posła na Sejm RP - Ryszarda Zawadzkiego, radnych powiatowych i miejskich pod przewodnictwem Pawła Kowola, wice prezesa oddziału wojewódzkiego Związku druha Jerzego Szkatuły, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Marka Misiury, delegacji zaprzyjaźnionych strażaków z czeskiego Melća oraz przedstawicieli pszowskich organizacji społecznych, wręczono odznaki "Za wysługę lat", odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także dyplomy zarządu wyróżniającym się członkom. Warto także nadmienić, że na strażacką uroczystość przybyli też rodzice i dzieci, aby odebrać nagrody z ogłoszonego jak co roku konkursu plastycznego. Byli więc laureaci szczebla miejskiego i powiatowego. Na konkurs ten wpłynęło 69 prac w pięciu grupach wiekowych i jury pod przewodnictwem pani Ireny Jaroch - emerytowanej nauczycielki zajęć plastycznych mieli trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców, gdyż poziom prac był naprawdę wysoki. Cieszy nas fakt, że konkurs ten przy pomocy personelu pedagogicznego szkół i przedszkoli co roku dochodzi do skutku. Chcemy im przy tej okazji serdecznie podziękować, gdyż już od najmłodszych lat sprawy ochrony przeciwpożarowej nie są obce najmłodszej części naszego społeczeństwa. Słowa podziękowania należą się także urzędowi miejskiemu, który sfinansował nagrody dla laureatów. Dołączyli się do nich skromnie także strażacy i Towarzystwo Sportowe "Górnik Pszów"

Akcje ratownicze, ćwiczenia i szkolenia.
            Podstawowym jednak działaniem OSP jest jednak zabezpieczenie miasta i regionu pod względem przeciwpożarowym. I tak w omawianym okresie było sporo wyjazdów - głównie do palących się traw.
            Członkowie czynni spotykali się także na ćwiczeniach przed czekającymi nas w maju zawodami wojewódzkimi według regulaminu CTIF w Jastrzębiu Zdroju. Pszowska jednostka jest obrońcą tytułu mistrzowskiego sprzed czterech lat, a zawody te to cykl przygotowań do przyszłorocznej olimpiady pożarniczej, która jest organizowana co cztery lata, jak normalna olimpiada sportowa. Warto przypomnieć, że organizacja CTIF została powołana do życia w 1900 roku, zrzesza kilkadziesiąt państw i ma za zadanie zabezpieczanie i walkę z ogniem. Opracowuje także naukowe aspekty i metody bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
            Kilku członków czynnych brało udział w szkoleniu uzupełniającym na tematy bhp organizowanym przez komendę powiatową PSP. Szkolenia takie są niezbędne dla członków czynnych, bowiem bez nich nie jest możliwy żaden wyjazd do akcji gaśniczych.

Działania reprezentacyjne i dla społeczeństwa.
            Przed okresem świąt wielkanocnych na prośbę księdza prałata członkowie czynni zabezpieczali z pochodniami procesję drogi krzyżowej ulicami Pszowa. Tradycyjnie także w dniu 3-Maja poczet sztandarowy i delegacja jednostki brała udział w obchodach święta narodowego. Była msza św. i składanie kwiatów pod pomnikiem Przyłączenia Śląska do Macierzy. Potem spotkanie w domu kultury i wysłuchanie okazjonalnego referatu.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie

  Konkurs plastyczny 2012

Informacja
o przebiegu konkursu plastycznego pod tytułem
"Cztery pory roku w straży pożarnej"
na szczeblu miejskim w Pszowie


Organizatorem konkursu na terenie miasta był:
* Urząd Miasta Pszów
* Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie

Cel konkursu:
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, tradycją i życiem strażackich środowisk. Również ma za zadanie popularyzację wiedzy na temat działalności służb ratowniczych podczas wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jednocześnie konkurs ma uświadomić przyczyny powstawania zagrożeń oraz wyrobić umiejętność bezpiecznego zachowania, a także wskazać odpowiednie postępowanie.

Na konkurs wpłynęło 69 prac wykonanych przez dzieci przedszkoli i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum. Również na konkurs wpłynęły prace Sekcji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z naszego miasta.

Na podstawie regulaminu konkursu jury w składzie:

1. Pani Irena Jaroch - przewodnicząca (nauczyciel prac plastycznych)
2. dh Wilhelm Porwoł - Sekretarz
3. dh Piotr Mikołajczyk - Członek
4. dh Łukasz Jezusek - Członek
5. dh Stanisław Mojżysz - Członek

dokonało oceny prac spełniających regulamin oraz wyłoniło wykonawców najlepszych prac w następujących grupach w kolejności :

I grupa - przedszkolna /3 - 6 lat/
1. Maksymilian Gawarzyński - PP 1
2. Zuzanna Stankowicz - PP 2
3. Jakub Wlazeł - PP 1
4. Radosław Grzybek, Robert Patała - PP 3
5. Marta Gensty, Kamil Krzemień, Kamil Jasita - PP 3

II grupa - szkoła podstawowa klasy I - III /7 - 9 lat/
1. Estera Kampik - SP 3
2. Igor Burek - SP 2
3. Martyna Kozielska - SP 3
4. Anna Nowak - SP 3
5. Rafał Żymełka - SP 3

III grupa - szkoła podstawowa kl. IV - VI /10 - 12 lat/
1. Donata Jureczko - SP 3
2. Julika Migacz - SP 3
3. Radosław Sielski - SP 3
4. Maja Jakubaszek - SP 3
5. Justyna Adamczyk - SP 3

IV grupa - gimnazjum /13 - 16 lat/
1. Marcelina Helis - III kl.
2. Agnieszka Jarosz - II kl.
3. Wojciech Szymiczek - II kl.

VI grupa – grupa osób niepełnosprawnych
WYRÓŻNIENIE
Sekcja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy TPP w Pszowie :
Joanna Żyła - praca plastyczna na szczebel powiatowy
Magdalena Krupa
Barbara Szkopek
Katarzyna Wolska
Tomasz Tytko
Bronisława Zdrzałek
Sebastian Miłek
Radosław Stonoga - praca plastyczna na szczebel powiatowy
Tomasz Zalewski - praca plastyczna na szczebel powiatowy

Strażacy z OSP Pszów dziękują wszystkim za pomoc w organizacji tego konkursu, a w szczególności:
- Gronu pedagogicznemu przedszkoli i szkół miasta Pszów,
- Panu Burmistrzowi Miasta Pszów,
- Pani Irenie Jaroch,
- Zarządowi Towarzystwa Sportowego "Górnik Pszów"

Zarząd OSP Pszów

Pszów, dnia 24 kwietnia 2012 roku


  Z życia OSP

            Miniony okres już nareszcie wiosenny przyniósł ze sobą zwiększoną, różnoraką aktywność. Pragniemy ją jak zwykle przedstawić Szanownym Czytelnikom serwisu i mieszkańcom naszego miasta. Chcemy w ten sposób przybliżyć nieco wydatkowane przez podatników fundusze na utrzymanie pszowskiej straży. Czy działamy dobrze, to już pozostawiamy do oceny mieszkańców.

Działalność organizacyjno - ratownicza.
            Członkowie zarządu na swych cotygodniowych posiedzeniach analizują postęp prac remontowych i wyrażają obawy co do terminu ich zakończenia. Dlatego też postanowiono wysłać pisma do Pana Burmistrza miasta i zakładu gospodarki komunalnej o opieszałość w prowadzonym remoncie garażu nr 4. W efekcie tego ruszyły niektóre prace w tym temacie w drugiej połowie marca.
            Z firmą ubezpieczeniową podpisano umowę o odpowiedzialności cywilnej w obiekcie remizy. W naszym budynku odbywają się różne zajęcia i zebrania nie tylko naszych członków, ale również pszowskich organizacji społecznych, które nie mają własnego lokum. Dlatego też umowa taka jest niezbędna i chroni nas - użytkowników tego obiektu będącego własnością urzędu. Członków czynnych i członków MDP chroni inna umowa ubezpieczeniowa na wypadek prowadzonych akcji ratowniczych oraz ćwiczeń.
            Jednostka nasza została poddana inspekcji gotowości prowadzonej przez komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Badano aktualność atestów na posiadany sprzęt, jego okresowe przeglądy oraz dokumentację członków czynnych i kierowców biorących udział w akcjach. Wskazano na konieczność uzupełnienia bieżących szkoleń niektórych członków. Jednostka Operacyjno - Techniczna spełnia wszystkie kryteria do brania udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych.


Inspekcja Gotowości Bojowej


            Ukonstytuował się komitet organizacyjny obchodów jubileuszu 105-lecia jednostki pod przewodnictwem druha Stanisława Mojżysza i jego członkowie spotkali się już trzykrotnie. Omawiano m.in. postęp w wydaniu monografii jednostki, pozyskanie ewentualnych sponsorów jubileuszu i przymierzano się do kilku wariantów scenariusza. Rozpatrywano także pomoc w tym zakresie urzędu miasta i współpracę życzliwych nam organizacji społecznych oraz szkół.
            Członkowie drużyn młodzieżowych przeprowadzili akcję rozdawania ulotek o nie wypalaniu traw na wiosnę i konsekwencji z tego wynikających. Pomimo takich kilkuletnich już akcji, nadal wyjeżdżaliśmy w minionym okresie kilkanaście razy do akcji gaśniczych, gdzie przyczyną jest wypalanie traw. Niejednokrotnie dwoma samochodami pożarniczymi. Dobrze, że w tym czasie nie miał miejsca większy pożar lub zdarzenie drogowe, gdyż potrzebujący pomocy byliby jej ze znacznym opóźnieniem pozbawieni. Warto zastanowić się nad takim postępowaniem, gdy w przyszłości zdecyduje się ktoś na podpalenie trawy. Może dojść do niepotrzebnych strat, a już w tym roku są ofiary śmiertelne właśnie pożaru traw nie tylko w Polsce.

Działania reprezentacyjne i praca z młodzieżą
.             Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu serwisu przeprowadzono w szkołach eliminacje środowiskowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wyłoniono laureatów i teraz przyszedł czas na rozgrywki miejskie. Tradycyjnie już organizuje je na przemian inna jednostka OSP. W tym roku odbyły się w OSP Krzyżkowice. Uczniowie pszowskich szkół podstawowych i gimnazjum ostro walczyli o lokaty. Zgodnie z regulaminem ogólnopolskim na każdym szczeblu rozgrywek jest do rozwiązania test pisemny i część ustna z opisem wylosowanego sprzętu. Po zakończeniu zmagań uczestników i podliczeniu punktów, komisja pod przewodnictwem przedstawiciela komendy powiatowej PSP asp. sztab. Mariana Mechy wyłoniła następujących laureatów:

w grupie szkół podstawowych zajęli kolejno miejsca: Radosław Sielski, Wiktoria Cuber, Mateusz Tatura, Mateusz Franiczek i Dawid Mańka.
w grupie wiekowej gimnazjalnej kolejno: Krzysztof Prus, Mateusz Wolski, Łukasz Sikora, Karol Brykman i Wiktoria Kœciuczyk.

Dopisali uczestnicy wszystkich szkół, w których przeprowadzono eliminacje środowiskowe. Zawiedliśmy się tylko na laureatach ze szkoły nr 1, której uczniowie akurat odbywali zajęcia rekolekcyjne. Okazało się, że nasza praca w klasach V - VI poszła na marne, gdyż tylko jeden uczeń tej szkoły wziął udział w eliminacjach miejskich. Szkoda, gdyż mogło się okazać, że ci którzy nie startowali w rozgrywkach miejskich zostali pozbawieni ewentualnej wygranej i możliwości reprezentowania miasta w eliminacjach powiatowych, a tym samym poprawienia sobie oceny ze sprawowania.


OTWP miejski


            Delegacje naszej jednostki brały udział w sprawozdawczym zebraniu walnym Towarzystwa Przyjaciół Pszowa, jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich i 55-lecia Kółka Rolniczego. Na zaproszenie burmistrza miasta obecni byliśmy także na spotkaniach warsztatowych organizacji społecznych w sprawie rozwoju miasta w latach 2013 - 2020. Poruszano na spotkaniu m.in. sprawy kontaktów organizacji z urzędem miejskim, perspektywy gospodarczo - społeczne oraz pozyskiwanie inwestycji dla miasta.


Warsztaty nt przyszłości miasta
Targi Pracy '12
Targi Pracy '12


            W dniu 3 kwietnia przedstawialiśmy także możliwości uzyskania zawodu strażaka i edukacji w szkołach pożarniczych na organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury po raz pierwszy w Pszowie Targach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej. Targi te zorganizowały nowo powstałe Ochotnicze Hufce Pracy.
            Myślimy, że przedstawione powyżej informacje chociaż w części przybliżą różnorodność działania pszowskiej straży i utrwalą nasz wizerunek jako organizacji na wskroś społecznej.
            Kończąc bieżące informacje z działalności pszowskiej straży zapraszamy do odwiedzenia strony oddziału powiatowego Związku OSP www.ospwodzislaw.webserwer.pl oraz strony Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim www.straz.wodzislaw.pl                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie

  Życzenia

            Zarząd pszowskiej jednostki w imieniu strażaków pragnie złożyć z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom naszego miasta i odwiedzającym nas gościom serdeczne życzenia. Oby ten wolny czas sprzyjał radosnemu świętowaniu w gronie najbliższych przy tradycyjnie zastawionym stole pełnym kraszanek i mazurków.

  Z życia OSP

            Nareszcie trochę zwolnienia tempa działalności członków zarządu OSP Pszów. Mamy bowiem za sobą walne zebranie członków, które jest najwyższą władzą w jednostce i do którego zarząd przygotowywał się bardzo solidnie. Nie znaczy to jednak, że całkiem zamknęliśmy remizę na przysłowiową kłódkę, bowiem życie wyznacza kolejne cele i zadania, które należy zrealizować, mając na względzie nasze wspólne dobro - jednostkę OSP. Tak więc jak dotychczas zarząd spotyka się w każdy piątek wieczorem i można zgłaszać się w tym czasie z problemami lub życzeniami od mieszkańców. Ponadto wiadomość można przekazać na numer automatycznej sekretarki 32 455 88 08.

Działania statutowe i gospodarcze.
            Zwolniono tempo przeprowadzanego remontu remizy. Może to efekt zimy i pracownicy zakładu gospodarki komunalnej mieli inne zadania. Członkowie zarządu obawiają się jednak, że z nastaniem wiosny i związanych z tym okresem prac i porządkowania pozimowego ulic będzie jeszcze większy zastój. Wyrażają wątpliwość, czy aby prace te zostaną zakończone przed czekającym nas we wrześniu jubileuszem 105-lecia. Jest to bowiem jedno z najważniejszych zadań czekających nas w tym roku.
W sklepie oddziału wojewódzkiego Związku dokonano zakupów z tytułu przekazanego 1% odpisów od podatków za rok 2010. Doposażono m.in. strażaków wyjeżdżających do akcji w sprzęt. Zakupiono 2 sztuki latarek nowego typu i baterie do wymiany w lampach ostrzegawczych oraz zatrzaśnik do pasa strażackiego. Bardzo przydało się dofinansowanie społeczeństwa do jednostki i myślimy, że w roku bieżącym będzie podobnie. Z góry już dziękujemy za wsparcie nas w ten nic nie kosztujący sposób. Ten 1% nie przekazany nikomu i tak zniknie w przepastnych czeluściach ministerstwa finansów, więc chyba warto pozostawić go na miejscu.
            Przygotowano materiały i tematy do omówienia na spotkaniu przedstawicieli dwóch zarządów pszowskich jednostek u burmistrza miasta. Odbyło się ono w dniu 15 lutego i było poświęcone głównie sprawom organizacyjnym i podziału finansów utrzymania bojowego w roku bieżącym i na przyszłość. Ponadto delegacja jednostki brała udział na spotkaniu u burmistrza, które było poświęcone rozwojowi miasta na lata 2013 - 2020. Na spotkanie to zaproszono przedstawicieli pszowskich jednostek społecznych w celach konsultacyjnych. Były omawiane m.in. problemy związane z działaniem miasta w perspektywie zamknięcia kopalni Anna i związanych z tym ubytkiem miejskich finansów.
            Po walnym zebraniu sprawozdawczym przygotowano niezbędną dokumentację, którą zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach należy wysłać do starostwa, do urzędu skarbowego oraz do oddziału powiatowego Związku.
            W dniu 11 lutego zorganizowano dla członków jednostki i sympatyków straży zabawę karnawałową. Może zbyt wielkie słowo - karnawałową, gdyż bawiono się przy nagraniach z płyt CD, zaś konsumpcję każdy uczestnik przygotował we własnym zakresie. Zabawa jednak była dobra, co podkreślali jej uczestnicy i właśnie chodzi o zabawę, a nie o sute przyjęcia. W dobie ogólnej oszczędności właśnie takie rozwiązania są jak najbardziej na miejscu.

Remont w OSP


Działania na rzecz młodzieży.
            W każdy piątek w remizie odbywają się zajęcia z najmłodszymi obywatelami naszego miasta zrzeszonymi w drużynach młodzieżowych przy naszej jednostce. Ponadto przygotowano materiały i testy do eliminacji środowiskowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Kilka grup strażaków odwiedziło szkoły podstawowe i gimnazjum i wyłoniono laureatów do eliminacji miejskich. Ogólnie oceniono 17 klas oraz 324 testów i generalnie uczestnicy eliminacji podeszli do tematu poważnie za wyjątkiem kilku przypadków zignorowania nas i całej sprawy wypisując na testach swoje wątpliwej treści uwagi. Takie przypadki miały miejsce w klasach gimnazjalnych, ale jest to problem wychowawczy w całym naszym kraju i borykają się z nim zarówno nauczyciele, jak też niejednokrotnie rodzice. Jak potrzebne są działania z młodzieżą dowiodły niejednokrotnie prawidłowe zachowania się młodzieży, czy wręcz dzieci w przypadku zaistnienia zagrożenia i powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych. Mieliśmy podobne przykłady choćby podczas niedawnej tragedii kolejowej, gdzie nawet szesnastolatkowie dali przykłady prawidłowej postawy wobec społeczeństwa. I chyba wszyscy myślą, że takie zachowanie należy wynieść przede wszystkim z domu i tylko przyklasnąć takiemu wychowaniu przez rodziców. Również zajęcia w jednostkach OSP kształtują prawidłową postawę młodych ludzi, uczą współżycia w społeczeństwie i samodyscypliny. Dlatego też należy skłaniać młodzież do zainteresowania się sprawami ogólnego bezpieczeństwa, a członkostwo w jednostkach ochotniczej straży pożarnej od najmłodszych lat pozwoli na trafniejsze podejmowanie decyzji o przyszłym zawodzie.


Remont w OSP
Remont w OSP


Strażak radzi.
            W tej rubryce chcielibyśmy przypomnieć o ciągle trwającym jeszcze sezonie grzewczym i związanymi z tym zagrożeniami. Temperatury oscylują w granicach kilku stopni minusowych, a więc niejednokrotnie nie opłaca się ogrzewać mieszkania na "cały gwizdek". Nierzadko decydujemy się więc na dogrzanie włączając gaz, a ponadto aby ciepło nie uciekało zamykamy okna i wywietrzniki. Chcemy uczulić mieszkańców na takie niepoważne zachowania, gdyż tlenek węgla nie ulotni się i zatrucie, a nawet śmierć gotowa.
            Ponadto zbliża się okres wiosenny i suche trawy oraz chwasty zalegające nasze pobocza, rowy i nasypy należy w jakiś sposób usunąć. Niektórzy myślą jeszcze, że wypalając takie miejsca wykonają dwa zadania za jednym zamachem. I wypalą i użyźnią glebę. Przestrzegamy przed takim postępowaniem i apelujemy jak w latach poprzednich o nie wypalanie suchych traw. Ktoś powie, że kontroluje takie wypalanie i może. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska wypalając nawet swoje nieużytki może narazić się na poważne wykroczenie i mandat. Nie mówiąc już o nasionach i drobnych żyjątkach budzących się do życia po okresie zimowym oraz małych krzakach i drzewkach, których pączki zostają nadpalone i nie rozwiną się. Ponadto zadymienie może spowodować utrudnienie w ruchu drogowym, czy wręcz spowodowanie wypadku. Także nagły podmuch wiatru doprowadzi do wymknięcia się takiego małego ognia spod kontroli i wtedy prowadzona akcja gaśnicza może obciążyć kieszenie takiego "wypalacza"
.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Walne Zebranie Sprawozdawcze

            No i mamy prawdziwą zimę. Nie sprawdziły się pobożne życzenia o jej łagodności z poprzedniego wydania informacji "Z życia OSP Pszów". Wprawdzie śniegu mamy niezbyt dużo, ale mróz trzyma tęgi. Trzeba ten trudny okres jakoś przetrzymać i jak mówi stare porzekadło - "byle do wiosny".

Działania statutowe i gospodarcze.
            W dalszym ciągu prowadzone są prace remontowe w garażu nr 4. Jest już wykonana wylewka cementowa posadzki i kanału, ale w dalszym ciągu bojowy Star stoi w garażu nr 2. Jest to pomieszczenie, w którym są wieszaki z ubraniami bojowymi i strażacy ze względu na ciasnotę, mają trudności podczas przebierania się do akcji. Nie chcemy jednak stawiać tego samochodu na świeże posadzki, gdyż zabrudzone olejem wylewki utrudniałyby potem układanie płytek. Po co stwarzać dodatkowe koszty i prace polegające na neutralizacji płynów wsiąkniętych w posadzkę. Staramy się myśleć po gospodarsku i kolejności niektórych prac nie da się przeskoczyć.
            Przygotowano także projekt na pozyskanie funduszy do opracowanej historii jednostki. Projekt ogłosił Urząd Miejski i należało przygotować niezbędną dokumentację z pełnym wyliczeniem kosztów. Cieszymy się, że dokumentacja została pozytywnie rozpatrzona i przynajmniej w części pokryje koszty druku. Myślimy, że pozycja ta będzie ukoronowaniem zamysłu pokazania nieprzerwanej działalności jednostki przez 105 lat. Ale ostatni czas działalności jednostki zdominowało przygotowanie i przebieg walnego zebrania sprawozdawczego.

Walne Zebranie
            Walne zebranie członków jest bowiem według obowiązującego statutu najwyższą władzą w jednostce. Trzeba przygotować listy osób zaproszonych, sprawozdania osób funkcyjnych, a także ogólny - skrótowy materiał informacyjny dla uczestników. I wreszcie tradycyjnie jak co roku w pierwszą niedzielę lutego do świetlicy zawitali zaproszeni goście i członkowie jednostki. Zebranie otworzył i przywitał zebranych prezes - dh Eugeniusz Danielczyk. Dopisali goście w osobach: Ryszarda Zawadzkiego - posła na Sejm RP, aspiranta Mariana Mechy - przedstawiciela komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., Alicji Nawrat - przedstawiciela Burmistrza, a jednocześnie sekretarza Urzędu Miasta, Pawła Kowola - przewodniczącego rady miejskiej, delegacje: Towarzystwa Przyjaciół Pszowa, Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Jedność, Koła Gospodyń, Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz OSP z Błeszna k/Częstochowy i strażaków z czeskiego Melća. Zapisywał skrzętnie wszystko obecny na zebraniu Jerzy Ostrowski - redaktor czasopisma "Strażak". Po wysłuchaniu obszernych sprawozdań prezesa, naczelnika i skarbnika swoje sprawozdanie odczytał także przedstawiciel drużyn młodzieżowych. Było napisane ze swadą i z humorem i występ najmłodszego członka jednostki zebrani nagrodzili oklaskami. Sprawozdania najmłodszych są w pszowskiej jednostce praktykowane już od kilkunastu lat i zarząd wychodzi z założenia, że trzeba młodych wdrażać do działania. Potem na wniosek komisji rewizyjnej zebrani udzielili zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. W wolnych głosach goście dziękowali za zaproszenie na zebranie, omawiali zadania administracji państwowej wszystkich szczebli polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom oraz dziękowali za współpracę OSP Pszów z organizacjami społecznymi i zabezpieczanie różnych imprez masowych i rajdów rowerowych. Dh Adam Porwoł dziękował za włączenie się druhów w ideę honorowego krwiodawstwa i promowanie przez to miasta i jednostki. Podstawowymi tematami poruszanymi był przebieg remontu remizy i jej termomodernizacja, czekający jednostkę w tym roku jubileusz 105-lecia oraz troska o podtrzymanie jeszcze przez jakiś czas przy życiu sędziwego Stara z roku 1976. Zdajemy sobie sprawę, że zakup nowego auta dla pszowskiej straży to znaczący wydatek dla urzędu miasta, co podkreślali także mówcy w swoich wystąpieniach. Jednak dalsza eksploatacja tego samochodu bojowego generuje koszty związane z naprawami i także brakiem niektórych już części. Na zakończenie zebrani życzyli strażakom pomyślności wytrwałości w działaniu oraz wyrozumienia związanego z trudnościami w prowadzonym remoncie remizy.

Walne Zebranie 2012
Walne Zebranie 2012
Walne Zebranie 2012


Działania reprezentacyjne i dla społeczeństwa.
            Z końcem grudnia delegacja jednostki brała udział w spotkaniu opłatkowym oddziału powiatowego Związku w Sali Zakładów Koksochemicznych w Radlinie. Na spotkaniu tym wszyscy prezesi OSP naszego powiatu otrzymali listy gratulacyjne z okazji objęcia przez nich funkcji prezesów w swoich jednostkach. Tradycyjnie jak co roku nasza jednostka włączyła się w granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dwa zespoły po dwóch druhów pomogły zbierać datki do puszek oraz zabezpieczaliśmy "światełko do nieba". W dniu 14 stycznia Towarzystwo Przyjaciół Pszowa zorganizowało w świetlicy promocję książek ks. prof. Jerzego Szymika. Była serdeczna i rodzinna atmosfera, co podkreślali w kuluarach zebrani po spotkaniu.             W końcu stycznia na zebranie zarządu przybyli gościnnie koledzy z zaprzyjaźnionej jednostki z Błeszna. Dzieliliśmy się wspólnymi problemami organizacyjno - administracyjnymi z którymi borykamy się w swych jednostkach. Delegacje zarządu brały udział w walnych zebraniach w czeskim Melću i w sąsiednich Krzyżkowicach.             Jak co roku zbliża się pora składania deklaracji podatkowych PIT i każdy obywatel musi dokonać tego zeznania. Tradycyjnie już od kilku lat apelujemy o zadeklarowanie 1% od podatku na rzecz pszowskiej jednostki. Uzyskujemy kwoty grubo ponad tysiąc złotych i dokonywane są z tych funduszy zakupy podręcznego sprzętu pożarniczego i osobistego wyposażenia strażaków wyjeżdżających do akcji. Zakupy te są realizowane obligatoryjnie w sklepie pożarniczym oddziału wojewódzkiego Związku, gdyż tam trafiają pieniądze przekazane przez urzędy skarbowe. Również w roku bieżącym chcielibyśmy prosić mieszkańców o wspomożenie naszej jednostki w ten szczególny sposób. Liczy się każda przysłowiowa złotówka i chociaż niektórzy mieszkańcy z 1% mają dosłownie parę złotych, to warto wpisać w deklaracji podatkowej te nawet najmniejsze kwoty. Liczy się ilość, gdyż kilkadziesiąt takich małych kwot daje już dość pokaźną sumę. Nie należy zrażać się żadną kwotą tym bardziej, że czeka nas w tym roku jubileusz 105-lecia i fundusze wydane na sprzęt pozwolą zaoszczędzić inne na zorganizowanie uroczystości. Należy sobie uzmysłowić, że te nie przekazane nikomu kwoty zaginą w przepastnych czeluściach ministerstwa skarbu w Warszawie, a mogą pozostać w naszym mieście. Dlatego pozwolimy sobie podać numer Krajowego Rejestru, który trzeba wpisać na deklaracji: KRS 000116212 i nazwę organizacji: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Koniecznie, aby zadeklarowane kwoty trafiły do nas musi być dopisek: Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie, 44 – 370 Pszów. Serdecznie w imieniu strażaków dziękujemy za każdy datek dla nas. Jak co roku wyjaśnimy potem na co poszły uzyskane fundusze.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Walne Zebranie Sprawozdawcze

           Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie serdecznie zaprasza członków i sympatyków ochotniczego pożarnictwa na Walne Zebranie sprawozdawcze członków OSP Pszów, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2012 roku (niedziela) w sali remizy o godzinie 10:00

           Proponowany porządek:

           1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i członków.
           2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji.
           3. Przyjęcie porządku zebrania.
           4. Sprawozdanie z działalności statutowej OSP za rok 2011:
                                  - Prezesa OSP,
                                  - Naczelnika OSP,
                                  - Przedstawiciela MDP,
                                  - Skarbnika OSP.
           5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
           6. Dyskusja.
           7. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
           8. Przedstawienie rocznego planu działalności i planu finansowego.
           9. Wolne głosy i wnioski.
           10. Podjęcie uchwał i wniosków walnego zebrania.
           11. Zakończenie zebrania.

                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Z życia OSP

            Tegoroczna zima zapowiada się raczej łagodnie więc mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby większej ilości interwencji straży pożarnej niż w roku ubiegłym. Bo gdy zima sroższa, to trzeba likwidować nawisy śnieżne i sople podczas huśtawki pogodowej, a także istnieje większe prawdopodobieństwo wypadków drogowych, do których też wzywana jest straż pożarna z racji posiadanego sprzętu i umiejętności.

Działania statutowe i gospodarcze.
            Jak już wiadomo, pszowska jednostka jest powołana w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego od roku 1995. W związku z tym po podsumowaniu całego roku otrzymuje z racji przeprowadzonych akcji miejscowych i poza własny teren działania dotację z funduszy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja ta zgodnie z odpowiednim regulaminem musi być wydana na zakup i modernizację sprzętu pożarniczego, który zużywa się podczas akcji. Za rok 2010 kwota ta przyznana naszej jednostce wyniosła 4950 zł. Naczelnicy określają potrzeby, które analizuje się na zebraniu zarządu i potem zakupy realizowane są w sklepie oddziału wojewódzkiego Związku lub innych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu pożarniczego. W roku ubiegłym zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego PSP wymagane było sporządzenie dodatkowej bardzo szczegółowej dokumentacji zakupów, która potem musiała być jeszcze zaopiniowana przez komendanta powiatowego PSP. Następnie wysłana do Warszawy. Przebrnęliśmy przez te wszystkie procedury i właśnie z końcem grudnia otrzymaliśmy potwierdzenie prawidłowego zakupu z tytułu tej dotacji. Jeszcze jedno więcej żmudne działanie, ale w dobie ogólnokrajowego kryzysu każdy pienišdz jest kilkakrotnie analizowany, czy aby został prawidłowo wydany. Musimy się więc tym zaleceniom podporządkować i chcąc dotację realizować je.
            Jak już informowaliśmy w poprzednich wydaniach serwisu internetowego, członkowie wyjeżdżający do akcji i biorący udział w szkoleniach zrezygnowali w roku 2011 z należnego im ekwiwalentu. W budżecie miasta pozostała więc kwota ponad 18 tys. złotych. Zarząd jednostki zwrócił się więc do burmistrza o możliwość zakupu dla pszowskiej jednostki nowoczesnego sprzętu audiowizualnego. Sprzęt taki został zakupiony i przekazano go strażakom w użyczenie z końcem grudnia - myślimy, że jako prezent pod choinkę :) . Będzie na pewno bardzo użyteczny dla celów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych. W imieniu strażaków serdecznie dziękujemy za zrozumienie tematu i naszych potrzeb.
            Samochód Ford po drobnych naprawach w warsztacie mechanicznym został również poddany konserwacji wewnętrznej. W tym celu rozmontowano całe wyposażenie przedziału bojowego, zdjęto aluminiowe blachy i wszystko to pokryto specjalnym środkiem antykorozyjnym. Pomału zaczynały pokazywać się wżery rdzy i był najwyższy czas na konserwację. Trzeba dbać o posiadany sprzęt i podejść do niego po gospodarsku. Oczywiście potem należało wszystko doprowadzić do stanu poprzedniego i zgłosić z powrotem auto na podział bojowy. Kilku członków czynnych osobiście włożyło bardzo dużo pracy w te działania i należą się im wielkie podziękowania ze strony zarządu.

Reprezentacja jednostki i działania na rzecz społeczeństwa.
             W dniu 17 grudnia w świetlicy własnej odbyło się spotkanie opłatkowe członków zarządu, strażaków czynnych, przedstawiciela sekcji seniorów oraz burmistrza, wice przewodniczącego rady miejskiej, a także prezesa powiatowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Poprzedziło je spotkanie z członkami drużyny młodzieżowej, na której młodzi adepci pożarnictwa stroili świąteczne drzewko, potem był skromny poczęstunek, no i drobne upominki spod choinki.
            Miło nam także poinformować, że - pozwolimy sobie zacytować: "Komisja Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oceniająca wyniki VI edycji programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" postanowiła przyznać dodatkowe Wyróżnienie Medalem "Twoja Krew Ratuje Życie" Panu Przemysławowi Stonodze jako najmłodszemu laureatowi okręgowemu z województwa śląskiego, rejonu wodzisławskiego - OSP Pszów za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w środowisku rówieśniczym oraz strażackim". Podsumowanie i wręczenie odznaczeń odbyło się w Warszawie w dniu 16 grudnia. Gratulujemy tak wspaniałego wyróżnienia i myślimy, że była to dobra promocja miasta i jednostki.
            W noc sylwestrową podczas odpalania petard członkowie czynni - tradycyjnie już jak co roku, pełnili dyżur zabezpieczający na rynku naszego miasta, a więc mieszkańcy mogli bawić się spokojnie.
            Na zaproszenie zaprzyjaźnionych strażaków z opolskiej Jasiony delegacja zarządu i członków czynnych wyjechała tam w poczśtkach stycznia na szkolenie w regulaminie CTiF, a także z życzeniami noworocznymi. Mamy nawiązane kontakty przyjacielskie., a w tamtejszej jednostce jest druh, który pełni funkcję sędziego zawodów międzynarodowych. Jest członkiem kadry narodowej sędziów, więc posiada wielkie doświadczenie w tej dziedzinie. . Zawody takie organizowane są w cyklu czteroletnim i są eliminacjami do kolejnej olimpiady pożarniczej. Nasza jednostka specjalizuje się w tego typu zawodach i planujemy znowu powalczyć z nową drużyną, aby podtrzymać tradycje sportu pożarniczego w Pszowie.

Strażak radzi.
            Mamy zimę raczej łagodną, jednak sezon grzewczy w pełni. W dalszym ciągu przypominamy mieszkańcom o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i rozważnym dogrzewaniu mieszkań. Dopiero początek stycznia, a już w naszym kraju są ofiary takiego nie całkiem bezpiecznego dogrzewania. Ponad 10 ofiar ognia, to naprawdę zatrważająca statystyka, tym bardziej, że pokłosiem tych tragicznych zdarzeń są także dzieci. Bądźmy więc ostrożni i zawsze przewidujmy nasze działania. Ogień, to dobrodziejstwo ludzkoœci, ale gdy wymknie się spod kontroli, to nie zna litości. Szkoda każdego istnienia.

Walne zebranie.
            Zgodnie ze statutem związkowym każda jednostka OSP musi zwołać 1 raz w roku walne zebranie swoich członków, aby dokonać podsumowania całorocznej działalności. W naszej OSP zebranie takie zarząd zwołuje na dzień 5 lutego (tj. niedziela) o godz. 1000 w remizie własnej. Zapraszamy na to spotkanie członków naszej jednostki i sympatyków straży. Warto zaznajomić się ze szczegółami naszej działalności, chociaż staramy się na bieżąco przekazywać informacje korzystając ze szpalt regionalnej gazety Pszowik oraz za pomocą własnej strony internetowej. Przewidziane są także dyskusje, których już w prasie nie sposób przedstawić.                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Z życia OSP

Od ostatnich informacji pszowskiej jednostce prowadzono normalne działania statutowe, a więc przygotowania sprzętu i odzieży osobistej strażaków do okresu zimowego, szkolenia oraz reprezentacja jednostki i prace na rzecz społeczeństwa.

Prace gospodarcze, szkolenia i akcje.
             Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu serwisu prowadzone są w garażu nr 4 prace adaptacyjno - remontowe. Pracownicy zakładu gospodarki komunalnej skuli posadzkę i tynki wewnętrzne i przystąpili do zakładania instalacji elektrycznej.

Remont w OSP
Remont w OSP
Remont w OSP


Trwają obmiary pozostałych pomieszczeń przeznaczonych do remontu i ustalanie kolejności robót. Podczas trwania tych prac druhowie jednostki pełnią dyżury i są w dyspozycji telefonicznej. Specjalistyczna firma przystąpiła także do montowania systemu antywłamaniowego na obiekcie remizy. Sygnalizowano taką potrzebę do urzędu miejskiego od kilku już lat po każdym walnym zebraniu. Naprawiono także piłę łańcuchową, która uległa poważnej awarii podczas ćwiczeń w cięciu drzewa. Ponadto samochód Ford na kilkanaście dni został zdjęty z podziału bojowego, gdyż po kilku latach używania wymaga kilku niezbędnych napraw w warsztacie blacharsko - lakierniczym. Trzynastu druhów - członków JOT-u zostało przebadanych okresowo przez lekarzy specjalistów i uzyskało zdolność do udziału w akcjach. Warto w tym miejscu poinformować, że Jednostka Operacyjno - Techniczna zgodnie z wymogami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego została powołana w pszowskiej straży w celu usprawnienia działania druhów i sprzętu podczas akcji. Jako ciekawostkę pragniemy podać, że podczas zgłoszenia się druhów do przychodni na badania lekarskie zapalił się dostawczy Ford na ulicy Andersa i strażacy zmuszeni byli odłożyć na godzinę czas rozpoczęcia tych badań, aby wziąć udział w tej akcji gaśniczej.
             Z początkiem listopada przygotowano także sprzęt pożarniczy do okresu zimowego. Wymieniono płyny na zimowe, opony w samochodach oraz sprzęt osobisty strażaków.

Reprezentacja jednostki i imprezy towarzyskie.
             Delegacja jednostki brała udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz jubileuszu 15-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury. Ponadto sztandar dodatkowo reprezentował pszowską straż w obchodach święta Odzyskania Niepodległości 11-go Listopada oraz Mszy Św. w intencji członków chóru Cecylia. W świetlicy naszej remizy odbyło się zebranie podsumowujące całoroczną działalność klubu Honorowych Dawców Krwi, na którym m.in. członkom naszej jednostki wręczono listy gratulacyjne za aktywność w oddawaniu tego bezcennego leku na potrzeby bliźniego. Podziękowano także za całoroczną współpracę pomiędzy naszymi organizacjami.
             W Andrzejki członkowie naszej straży i sympatycy pożarnictwa zorganizowali sobie wieczorek towarzyski przy muzyce. Zabawa nie była huczna, bo z nagrań płyt CD oraz własnej przyniesionej z domu konsumpcji. W dniu 4 grudnia tradycyjnie już po mszy barbórkowej w świetlicy spotkali się przy chlebie ze smalcem i małym jasnym górnicy ze strażakami. Warto nadmienić, że spora część strażaków obecnie, tak jak przed laty pracuje w okolicznych kopalniach, a więc wymiana wzajemnych doświadczeń była jak najbardziej na miejscu.

Remont w OSP


Strażak radzi.
             Nadchodzi okres zimowy w naszej szerokości geograficznej, a w związku z tym okres grzania mieszkań. Chcieliśmy tak jak w latach ubiegłych przypomnieć o zachowaniu szczególnej ostrożności przy paleniu ognia w piecach centralnego ogrzewania i z użyciem sprzętu gazowego. Chcemy także zaapelować do mieszkańców o nie spalaniu różnego rodzaju plastików, mebli tapicerowanych i innych tworzyw sztucznych. Trujemy przez to siebie i sąsiadów, gdyż związki rakotwórcze wydzielane podczas takich działań są jednakowo niebezpieczne dla wszystkich i nikogo nie omijają. Przede wszystkim podatne na nie są najmniejsi nasi mieszkańcy. Chrońmy więc siebie i innych i bądźmy przewidywalni. Niektóre ościenne miejscowości już uciekają się do prowadzenia badań zawartości kominów, gdyż przekroczenie zanieczyszczeń powietrza w naszym rejonie jest największe w województwie. Są na takie działania ochronne odpowiednie akty prawne. Ponadto nadchodzi okres świąteczno - sylwestrowy i przypominamy jak co roku o ostrożnym obchodzeniu się z materiałami pirotechnicznymi oraz bezwzględnym zakazie sprzedaży tych materiałów osobom nieletnim. Podczas odpalania petard bądźmy pod jak najmniejszym wpływem alkoholu i nie dopuszczajmy młodocianych do zabawy z racami. Naprawdę są niebezpieczne i mogą poważnie ranić.
                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Z życia OSP

            Nadeszła jesień, a wraz z nią coraz krótsze dni i dłuższe wieczory. Czas sprzyjający szkoleniom i ćwiczeniom, ale nie tylko. Tradycyjnie wrzesień, październik to wzmożone działanie jednostki na rzecz społeczeństwa.

Działalność na rzecz społeczeństwa i promocja jednostki.
            I tak jak co roku podczas odpustu parafialnego zabezpieczaliśmy drogi dojściowe do bazyliki i parkingi. Udostępniliśmy także obiekt remizy pielgrzymom chcących skorzystać z WC i zjeść przyniesione kanapki. Na życzenie serwowaliśmy też kawę lub herbatę. Jeszcze we wrześniu zabezpieczaliśmy dwoma samochodami trasę powiatowego rajdu rowerowego z Wodzisławia Śl. do Rogowa. Uczestniczyło w nim około 400 rowerzystów więc wyzwanie organizacyjne bardzo duże. Na terenie naszego miasta odbył się także rajd rowerowy na zakończenie sezonu zorganizowany przez sekcję Koło działającą przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa. I ten rajd zabezpieczali nasi druhowie. Ponadto na prośbę ks. proboszcza braliśmy udział i także częściowo zabezpieczaliśmy festyn parafialny na strzelnicy kopalnianej organizowany z okazji ukończenia odnowienia kalwarii pszowskiej. W naszym mieście tradycyjnie organizowane są od kilku lat Dni Promocji Zdrowia. Również podczas tych imprez pokazaliśmy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i sprawność bojową naszych druhów.
            Druh Henryk Majchar - zdobywca pierwszego miejsca w konkursie "Zwycięski Florian" ogłoszonego przez posła Krzysztofa Gadowskiego i Nowiny Wodzisławskie w miesiącu maju brał udział w wycieczce do Brukseli. Była to nagroda dla trzech pierwszych miejsc w konkursie ufundowana przez przewodniczącego europarlamentu prof. Jerzego Buzka. Druh Majchar reprezentował OSP Pszów, miasto i powiat wodzisławski i jako podziękowanie za cenną inicjatywę promującą pożarnictwo wręczył prof. Buzkowi strażackiego misia i drobne upominki m.in. z Pszowa.
            Pszowscy członkowie powiatowej kompanii reprezentacyjnej strażaków brali udział w wyjeździe do Łazisk, gdzie na miejscowym stadionie Polonii odbył się powiatowy turniej piłki nożnej o puchar starosty wodzisławskiego. Była okazja kibicowania kolegom strażakom, spotkania się towarzysko i skosztowania grochówki z kotła.
            23 września odbyła się na placu komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uroczystość wręczenia powołania w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Krzyżkowice i OSP Biertułtowy. Na zaproszenie komendanta Powiatowego PSP obecna była na tej uroczystości także delegacja z naszej jednostki i wręczyła tym jednostkom listy gratulacyjne od pszowskich strażaków. Cieszy fakt, że dwie jednostki z Pszowa znalazły się w tym doborowym i zobowiązującym zgrupowaniu i przynajmniej w części będą pozyskiwać fundusze z komendy głównej PSP na działalność operacyjną dla naszego miasta.

Szkolenia, ćwiczenia i prace gospodarcze.
            W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej czterech druhów odbyło szkolenie z zakresu obsługi sprzętu ratownictwa technicznego połączone z wiadomościami BHP. Są to członkowie młodsi, którzy dopiero weszli w szeregi druhów wyjeżdżających do akcji i zarząd jest usatysfakcjonowany faktem, że rosną nam następcy.
            W jednostce jest przeprowadzana konserwacja sprzętu będacego na wyposażeniu przed czekającym nas sezonem zimowym. Wymieniono oleje i płyny oraz opony w samochodach. Również sprzęt ochrony osobistej strażaków wymieniono na zimowy. W samochodzie Lublin wykonano oznakowanie po wymianie drzwi tylnych. W samochodzie Ford wykonano konserwację i drobne naprawy wyposażenia.
            Po kilkakrotnym monitowaniu ruszyły wreszcie prace remontowe w remizie. Poprzedziły je wizyty przedstawicieli urzędu miasta i wykonawcy remontu. Opracowano harmonogram prac i wstępny kosztorys robót. Ustalono dyżury druhów w remizie na czas prowadzonych prac i zabezpieczenie posiadanego sprzętu.
            Opracowano dokumentację na ogłoszony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku projekt w celu pozyskania funduszy na zorganizowanie cyklu szkoleń dla społeczeństwa o tematyce pożarniczej i wycieczek do muzeum pożarnictwa w Mysłowicach. Po weryfikacji okazało się, że złożony projekt nie uzyskał akceptacji ze względu na dużą ilość chętnych do funduszy społecznych.
            Dokonano także rozliczenia zakupów sprzętu z dofinansowaniem do jednostek z KSRG. Należało złożyć bardzo obszerną dokumentację na dokonane zakupy do komendy powiatowej PSP i opracowanie jej pochłonęło bardzo dużo czasu. Wystosowano także pisma do urzędu miejskiego: w sprawie opracowywanego przyszłorocznego budżetu miasta, w sprawie należnego, a nie pobranego ekwiwalentu za akcje, w sprawie dotacji dla jednostki, w sprawie remontu remizy oraz zabezpieczenia antywłamaniowego obiektu.
            Miło nam poinformować, że posiadamy już kalendarz na rok 2012. Jest to kalendarz jubileuszowy na 105-lecie pszowskiej jednostki. Zapraszamy członków do odwiedzenia jednostki i uiszczenia składek. Oczywiście będziemy także odwiedzać druhów w domach.
            Rozpoczął się okres szkoleń i spotkań członków drużyny młodzieżowej. Spotyka się na zajęciach w każdy piątek o godz. 17.oo. Poznają sprzęt, uczą się współżycia w grupie, a przy okazji doskonale się bawią.
            W dniu 4 listopada zebranie zarządu zostało przerwane alarmem i sekcja wyjechała do dużego pożaru stodoły w Krzyżkowicach. W akcji uczestniczyły okoliczne jednostki ochotnicze i Państowej Straży Pożarnej.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Z życia OSP

Minął okres letniego wypoczynku. Straż pożarna jednak działała nieprzerwanie pomimo rozleniwiającego wszystkich czasu. Podczas, gdy jedni korzystali z urlopów, inni zapewniali gotowość bojową jednostki.

Akcje ratownicze, ćwiczenia , prace gospodarcze.
            W okresie letnim bardzo aktywizują się różnego rodzaju owady - także osy i szerszenie, które budują swoje gniazda i ostro pracują zbierając nektar. Niestety, wybierają także miejsca, w których mieszkają ludzie. Z tego powodu stają się uciążliwe i niekiedy zagrażają zdrowiu, gdyż swój jad wstrzykują gdy kąsają. Jeżeli jeszcze dana osoba jest uczulona na taki owadzi zastrzyk, to nawet bywa zagrożenie życia. Nie do wszystkich zgłaszanych przypadków sekcje straży pożarnej są wysyłane, gdyż działają specjalistyczne firmy, które zajmują się likwidacją takich gniazd. Każde zgłoszenie jest analizowane i tylko w szczególnych przypadkach interweniujemy, gdy istnieje zagrożenie życia lub w pobliżu przebywają dzieci. W miesiącach letnich było kilkanaście takich wyjazdów przeprowadzonych przez naszą jednostkę - głównie na terenie Pszowa.
            W lipcu pszowska jednostka objęta była kompleksową kontrolą gotowości bojowej. Przeprowadziła ją komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Sprawdzano dokumentację wyjazdów, terminy przeglądów i atesty sprzętu oraz wyszkolenie i odbyte kursy członków wyjeżdżających do akcji. Jednostkę oceniono pozytywnie. Także w lipcu naczelnicy przeprowadzili szkolenie teoretyczne i ćwiczenia w przygotowaniu lądowiska na konieczność lądowania w Pszowie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. W ćwiczeniach brały udział dwa samochody bojowe z pełną obsadą. Są odpowiednie procedury w tym względzie i każda gmina czy miasto powinny być przygotowane na ewentualność przyjęcia na swoim terenie śmigłowca. Oczywiście zachodzi w takim przypadku ścisła koordynacja pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Jakby na potwierdzenie odbytych ćwiczeń przyleciał w późniejszym okresie do Pszowa helikopter sanitarny i zabrał poparzonego chłopca z boiska sportowego w Krzyżkowicach.
            W miesiącach wakacyjnych druhowie wykorzystali przerwę w szkoleniach i prowadzili prace gospodarcze w pomieszczeniach garażowych. Skuli odpadające z powodu wilgoci tynki i uzupełnili je na nowo stosując nowoczesne już systemy tynkarskie. W dalszym ciągu czekamy na zaplanowaną na ten rok i obiecaną przez urząd miasta termomodernizację remizy połączoną z wymianą drzwi garażowych. Monitowaliśmy już kilkakrotnie w tej sprawie wysyłając pisma do urzędu miejskiego, gdyż powoli zbliża się koniec dobrej aury na prace .Remont w OSP
Remont w OSP


Działalność na rzecz społeczeństwa i promocja jednostki.
            Na zaproszenie burmistrza miasta sztandar i delegacja uczestniczyli w obchodach dożynek miejskich w Krzyżkowicach. Także tradycyjnie już w dniu 1 września sztandar i delegacja uhonorowali Dzień Weterana i związaną z tym dniem kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ponadto towarzyszyliśmy w ostatniej drodze na wieczny spoczynek druhowi Henrykowi Krypczykowi - prezesowi z OSP Kokoszyce, który nagle odszedł z naszych szeregów.
            W dniu 3 września mikrobus osobowy Lublin z dziewięcioma druhami wyjechał do Konina na XIII Krajowe Zawody Pożarnicze Jednostek OSP w regulaminie polskim - tzn. "z wodą". Startowały w nich najlepsze drużyny kobiece i męskie z każdego województwa. Była okazja podpatrzyć tych najlepszych w kraju i nakręciliśmy film szkoleniowy dla potrzeb naszych drużyn. Jednocześnie nasi druhowie odnowili stare znajomości jeszcze z czasów ich startów w zawodach krajowych. Naprawdę dużo trzeba się uczyć i ćwiczyć aż do bólu, mając na uwadze najlepszy męski wynik ćwiczenia bojowego - 32,63 sekundy. Także biegi sztafetowe były naprawdę mistrzowskie.

Zawody Krajowe w Koninie
Zawody Krajowe w Koninie
Zawody Krajowe w Koninie

            Nadchodzi pomału jesień, a wraz z nią okres szkoleń członków JOT-u oraz drużyny młodzieżowej, na które serdecznie zapraszamy tradycyjnie w każdy piątek o godzinie 17.00. Nowi chętni, którzy chcieliby poznać tajniki pożarnictwa także mile widziani.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Z życia OSP

Nadszedł czas letniej kanikuły i można by się pokusić o stwierdzenie, że należy ten okres przeżyć jakoś tak na luzie. Jakby na przekór tej tezie w naszym rejonie wydarzyło się to i owo i sekcje naszej jednostki musiały kilkakrotnie interweniować.

Akcje ratowniczo - gaśnicze.
I tak na przykład wezwano nas do gaszenia pożaru budynku gospodarczego - kurnika do Kokoszyc. Przybyło kilka sekcji PSP i OSP i należało zabezpieczyć pobór wody do akcji. Podczas burzy, która przeszła nad naszym rejonem dwukrotnie usuwaliśmy powalone drzewa. Pompowano także zalaną piwnicę. Letni czas sprzyja także większej aktywności uciążliwych dla ludzi owadów. Likwidowaliśmy więc w czerwcu i do połowy lipca trzy razy gniazda szerszeni na terenie Pszowa.

Usuwanie gniazd szerszeni
Pożar kurnika w Kokoszycach
Pożar kurnika w Kokoszycach

Działania na rzecz społeczeństwa.
Na prośbę ks. prałata Józefa Fronczka zabezpieczaliśmy wspólnie z policją procesję Bożego Ciała oraz braliśmy udział w oprawie liturgicznej odpustu parafiajalnego św. Piotra i Pawła. W ramach obchodów Dni Pszowa zadysponowaliśmy dwa samochody i druhów do zabezpieczenia przejazdu rowerzystów na trasie ich rajdu rowerowego.Zabezpieczanie rajdu rowerowego


Działania organizacyjne.
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu Pszowika zakończył się okres szkoleniowy członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Podsumowano go podczas wspólnego pieczenia kiełbasek na grilu. Nie znaczy to jednak, że młodzi adepci pożarnictwa nie mogą odwiedzać remizy. Wręcz przeciwnie. Zarząd jednostki i ich opiekunowie przygotowali dla młodzieży szereg niespodzianek na wakacje. Nie będziemy o nich informować już teraz - gdyż nie byłyby to niespodzianki. Warto jednak "wpadać" do nas od czasu do czasu.


Spotkanie MDP
Spotkanie MDP


Z sądu rejestrowego z Gliwic otrzymano pismo potwierdzające przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji po walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym. Wybrany na bieżącą kadencję nowy zarząd działa więc już teraz zgodnie z literą prawa.
Zakupiono z funduszu miejskich niezbędne materiały do przeprowadzania akcji likwidacji owadów. Oddano także do naprawy specjalistyczne ubranie pszczelarza będące na wyposażeniu jednostki, a częściowo zużyte podczas minionych akcji.
Delegacja zarządu odwiedziła honorowego członka jednostki - druha Alojzego Gomołkę, który pomimo swojej chorobyy, ciągle interesuje się działalnością pszowskiej straży.
W dniu 10 lipca zarząd postanowił wykonać zdjęcie grupowe członków straży wobec czekającego w przyszłym roku naszą jednostkę jubileuszu 105-lecia. Tak, tak czas już odmierzył 5 lat od ostatnich uroczystości. Poinformowano więc członków jednostki i zakład fotograficzny Foto Łękawski wykonał profesjonalne zdjęcia nawiązujące do zdjęć historycznych. Będą prezentowane na przyszłorocznym jubileuszowym kalendarzu. Pragniemy jednocześnie zaapelować o włączenie się chętnych druhów do prac w organizacji przyszłorocznych obchodów. Ważne są dla nas i pomysły i działania. Przyjmiemy z otwartymi ramionami także przede wszystkich potencjalnych sponsorów, którzy chcieli by wspomóc nas finansowo.

Strażak radzi.
Chcielibyśmy w tej części informacji przekazać trochę rad na okres letnich wyjazdów na urlopy. Nie wszyscy wypoczywający korzystają z profesjonalnych biur podróży czy ośrodków wczasowych, gdzie wszystko jest dopięte na "ostatni guzik" i nie trzeba się o nic martwić. Część urlopowiczów chce na pewno zorganizować sobie wyjazd na własną rękę, korzystając z różnego rodzaju miejsc kampingowych i biwaków. Zabierają więc do bagażników swoich pojazdów m.in. butle gazowe i sprzęt do gotowania posiłków. Pragniemy uświadomić użytkowników takiego sprzętu o bezpiecznym jego użytkowaniu. Przede wszystkim należy takie butle zawsze napełniać w profesjonalnych zakładach do tego celu przystosowanych. Nigdy we własnym zakresie i jakimś domowym sposobem - wszak niektórzy mogą jeszcze myśleć, że "Polak potrafi". Nigdy także takiej napełnionej butli nie należy wystawiać na dłuższe bezpośrednie działania promieni słonecznych, aby się nie nagrzała. Poza tym jadąc do wymarzonego miejsca zabieramy niekiedy także ze sobą psa lub kota. Należy zapewnić naszemu pupilowi przerwy w podróży oraz przede wszystkim wodę do picia. Nie zostawiajmy także zwierzaków oraz przede wszystkim małych dzieci, które śpią niekiedy w samochodach na parkingach. Parkingi przeważnie usytuowane są na otwartej przestrzeni i nawet kilkunastominutowy postój powoduje niezmierne nagrzanie się pojazdu i udar cieplny gotowy. Opisywano już w prasie takie karygodne wręcz przypadki. Ponadto jeżeli już zabieramy naszego zwierzaka na wakacje, to przywieźmy go z powrotem do domu. W miejscowościach wypoczynkowych po sezonie pełno jest błąkających się bezpańskich psów - niekiedy nawet bardzo rzadkich ras. Jest to bardzo nieludzkie traktowanie naszego - jakby nie było domownika, który już się do nas bardzo przywiązał. Opisaliśmy tu drastyczne niekiedy przypadki postępowania, ale podaliśmy je ku przestrodze. Mamy nadzieję, że tegoroczny wypoczynek będzie dla wszystkich bezpieczny i da zadowolenie z przyjemnie przeżytych wakacji. Tego życzymy mieszkańcom i czytelnikom naszej tradycyjnej już rubryki.
                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Ogłoszenie

            Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie, informuje wszystkich członków jednostki, że w dniu 10.07.2011 r. o godz. 12:00 na placu przed remizą OSP zostanie wykonane już kolejne w historii pszowskiej jednostki pamiątkowe zdjęcie.
            Fotografia zostanie zamieszczona w kalendarzu strażackim na rok 2012, jak również posłuży do wydania okolicznościowego folderu z okazji przypadającego na przyszły rok jubileuszu 105-lecia istnienia jednostki.
            W związku z powyższym zapraszamy wszystkich druhów pszowskiej straży do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Prosimy o przybycie do remizy w mundurach galowych (wraz z czapkami).

  Z życia OSP

Skończył się strażacki maj, a wraz z nim - jak informowaliśmy w poprzednich informacjach "Z życia OSP Pszów" strażackie świętowanie. Ale i okresach świętowania niektórzy druhowie pełnią dyżury gotowości i zabezpieczania miasta. Nie może mieć miejsca zawieszenie mundurów bojowych i sprzętu na przysłowiowym kołku.

Ćwiczenia, szkolenia, akcje.
Tak więc miniony okres upłynął pod hasłem ćwiczeń i przygotowywania jednostki do sportowo-pożarniczych zawodów miejskich. Odbyły się one 4 czerwca na boisku sportowym w Krzyżkowicach i były eliminacjami do startu w zawodach powiatowych, które jeszcze w tym roku odbędą się we wrześniu. W zawodach tych startowało 6 drużyn. Po dwie sekcje wystawiła OSP Krzyżkowice i OSP Pszów oraz po jednej OSP Rydułtowy i OSP Radoszowy. Dodatkową atrakcją był start poza konkurencjami drużyny kobiecej z Hornego Beneszowa z Czech, z którą to jednostką koledzy z Krzyżkowic współpracują już 10 lat. W ramach regulaminowego startu tych zawodów uczestnicy musieli przebiec sztafetę pożarniczą z przeszkodami, a w ćwiczeniu bojowym sprawić całą linię ssawną, tłoczną i gaœniczš od zbiornika z wodą poprzez motopompę i rozdzielacz, aż do obrócenia tarczy i przewrócenia pachołków za pomocą strumienia wody. Oczywiście wszystkie te zadania wykonywano na czas. Sędziowali tym zawodnikom koledzy z oddziału gminnego Związku z Gorzyc. Po podsumowaniu obydwu czasów najlepsi okazali się druhowie z OSP Krzyżkowice, którzy ze swoimi drużynami wywalczyli dwa pierwsze miejsca. Trzecie i czwarte miejsca zajęli druhowie z OSP Pszów, zaś w dalszej kolejności OSP Radoszowy i OSP Rydułtowy. Gratulujemy kolegom z Krzyżkowic stałej strażackiej formy i życzymy dobrego startu w zawodach powiatowych.


Zawody Sportowo - Pożarnicze - Krzyżkowice 2011
Zawody Sportowo - Pożarnicze - Krzyżkowice 2011
Zawody Sportowo - Pożarnicze - Krzyżkowice 2011Zawody Sportowo - Pożarnicze - Krzyżkowice 2011
Zawody Sportowo - Pożarnicze - Krzyżkowice 2011
Zawody Sportowo - Pożarnicze - Krzyżkowice 2011


Z ważniejszych akcji, w których brała udział pszowska jednostka warto wymienić kilkugodzinną nocną pomoc w likwidacji dużej plamy oleju - od przystanku autobusowego do Kokoszyc. Olej wyciekł prawdopodobnie z przejeżdżającego autobusu i stwarzał duże zagrożenie poślizgu na drodze.

Działania na rzecz społeczeństwa.
Na prośbę burmistrza zorganizowano w świetlicy sesję rady miejskiej na temat bezpieczeństwa miasta. Przybyli na nią przedstawiciele komendy powiatowej policji, straży pożarnej i powiatowego zarządu dróg. Przygotowano materiały do prelekcji na temat działalności jednostki i stanu miasta na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Sesję tę poprzedził udział przedstawicieli jednostki OSP w posiedzeniu komisji rady miejskiej ds. bezpieczeństwa. I tu również przygotowano żądane materiały do dyskusji.Sesja Rady Miejskiej w pszowskiej OSP
Sesja Rady Miejskiej w pszowskiej OSP


Powoli kończy się rok szkolny, a co za tym idzie okres szkoleń i zajęć drużyny młodzieżowej. Wystosowano więc odpowiednie pisma do dyrekcji szkół, aby w ocenach ze sprawowania opiekunowie klas uwzględnili zaangażowanie się w działalność społeczną swoich podopiecznych. Są to: Gracjana Jakubiec, Agata Bizoń, Julia Klepacka, Rafał Kirszniak, Łukasz Sikora, Rafał Widuliński, Jan Janoszek, Sebastian Kucharzewski, Dawid Kirszniak, Robert Musioł, Patryk Wolski, Rafał Kampik, Karol Banasiak i Dawid Kiwszeń - uczniowie z SP 1, SP 2 i Gimnazjum. Gratulujemy postawy wychowawczej tych uczniów, zaś rodzicom dziękujemy za wyrażenie zgody na uczestniczenie ich pociech w zajęciach drużyn młodzieżowych naszej jednostki.
W dniu 4 czerwca w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" strażak naszej jednostki na zaproszenie kierownictwa biblioteki w MOK - u czytał dzieciom bajki i udzielał odpowiedzi na pytania związane z pożarnictwem.
Ponadto jeszcze w maju naczelnicy i prezes jednostki byli z wizytą u burmistrza miasta. Głównym tematem tego spotkania była sprawa termomodernizacji obiektu remizy i związanych z tym prac przygotowawczo - remontowych. Są już przewidziane na ten cel fundusze w budżecie miasta. Poruszano również sprawy operacyjne jednostki m.in. ubezpieczeń, badań, ekwiwalentu itp..

Reprezentacja jednostki.
W ramach reprezentowania OSP Pszów, poczet sztandarowy i delegacja jednostki brali udział w pogrzebie kolegi z OSP Głożyny, a także na zaproszenie w uroczystości jubileuszu 100 - lecia OSP Syrynia. Ponadto miło nam poinformować, że przedstawiciel naszej jednostki - druh Henryk Majchar zgłoszony do konkursu Nowin Wodzisławskich wygrał te prestiżowe zmagania. Konkurs ten pod hasłem "Zwycięski Florian Powiatu Wodzisławskiego" zorganizował Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski przy honorowym patronacie przewodniczącego europarlamentu Jerzego Buzka i współudziale starosty powiatu wodzisławskiego. Druh Majchar zdobył ponad 10800 głosów i jak zażartował poseł Gadowski na spotkaniu podsumowującym w OSP Radlin II jest poważnym zagrożeniem jego przyszłych wyborów do sejmu. W nagrodę zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali zaproszenie Jerzego Buzka do odwiedzenia Brukseli, zaś wszyscy uczestnicy konkursu i prezesi z tych jednostek zaproszeni zostali przez posła Gadowskiego do zwiedzenia Sejmu RP na Wiejskiej w Warszawie w dniu 30 czerwca. Jak powiedział zwycięzca konkursu, chociaż sam nie ma komputera ani internetu, to głosowali na niego i dzwonili znajomi, którzy pamiętają go jeszcze z jego licznych zawodów krajowych i olimpiad z udziałem pszowskiej jednostki. Pragnie jednocześnie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na niego swój głos i zapewnił, że będzie podkreślał w Warszawie i w Brukseli, że jest z Pszowa i z powiatu Wodzisławskiego.


Zwycięski Florian powiatu wodzisławskiego
Zwycięski Florian powiatu wodzisławskiego

  Zwycięski Florian Powiatu Wodzisławskiego

Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie na najpopularniejszego strażaka powiatu wodzisławskiego.
Głosy na poszczególnych kandydatów można oddawać za pośrednictwem portalu nowiny.pl
Nasza jednostka również zgłosiła kandydata do tej rywalizacji.
Jest nim dh Henryk Majchar - wieloletni Naczelnik pszowskiej jednostki.
Za wszystkie oddane na niego głosy serdecznie dziękujemy.

>>>GŁOSUJ<<<  Z Życia OSP

            Ani się obejrzeliśmy, a już mamy strażacki maj. Miesiąc w którym strażacy jak każda inna profesja świętuje swoją wykonywanšą pracę. Strażacy - zawodowcy, bo taki jest ich wybrany zawód, zaś ochotnicy rzec można swoją pasję, gdyż wykonują te odpowiedzialne zadania społecznie. Wprawdzie zgodnie z ustawą sejmową otrzymujemy ustalony przez samorządy ekwiwalent za godziny spędzone w akcjach, lecz utrzymać się z takiego wynagrodzenia raczej nie można. Ustawodawca chciał - przynajmniej w ten raczej symboliczny sposób, wynagrodzić narażanie życia i zdrowia w ratowaniu bliźnich. Że jesteśmy ochotnikami stwierdzić może jeszcze inny fakt, który dowodzi że nie wszyscy ten należny im ekwiwalent wykorzystują w całości, a niektórzy w formie darowizny przekazują otrzymany na rzecz swojej jednostki.
            Ale jeszcze w kwietniu - specjalna komisja jednostki oceniła nadesłane przez dzieci z pszowskich szkół prace na organizowany przez OSP Pszów i Urząd Miasta i ogłoszony wcześniej ogólnopolski konkurs plastyczny. Oceniono w sumie 69 prac w poszczególnych grupach wiekowych. Lista wyróżnionych autorów prac została zamieszczona w artykule poniżej, zaś najlepsze prace będą wysłane na etap powiatowy tego konkursu. Jednocześnie strażacy z OSP Pszów dziękują wszystkim za pomoc w organizacji tego konkursu, a w szczególności: Gronu Pedagogicznemu pszowskich przedszkoli i szkół, Burmistrzowi miasta oraz paniom: Irenie Jaroch i Katarzynie Brachmańskiej.
            Tradycyjnie także jak co roku przed świętami wielkanocnymi, na prośbę księdza prałata Józefa Fronczka, zabezpieczaliśmy wspólnie z policją procesję Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. Zadysponowaliśmy dwa samochody oraz kilkunastu druhów do obstawiania dróg i kierowania ruchem wahadłowym nadjeżdżających samochodów. Sześciu strażaków z pochodniami stanowiło element uświetniający niesiony przez uczestników procesji krzyż. Poza tym prezes Eugeniusz Danielczyk jako delegat jednostki brał udział w dniu 27 kwietnia w specjalnej sesji rady miejskiej w ramach obchodów Dni Papieskich. Zaś w ostatnim dniu kwietnia w naszej pszowskiej bazylice sztandar jednostki oraz delegacja brali udział w uroczystej Mszy Św. z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.


Droga Krzyżowa 2011
Droga Krzyżowa 2011
Droga Krzyżowa 2011


            A w maju: delegacja jednostki uczestniczyła w obchodach święta 3 - Maja i przy sypiącym śniegu składała kwiaty pod pomnikiem Powrotu Śląska do Macierzy. W tym samym czasie nasz sztandar i delegacja wyjechała do Golasowic, gdzie miejscowa jednostka OSP świętowała 100 - lecie swojego istnienia. Zaproszono nas na ten zaszczytny jubileusz, gdyż nasze jednostki od lat wiążą nici rywalizacji w zawodach krajowych CTIF.
            I wreszcie dzień 4- go maja - nasze święto patronalne. Jak co roku druhowie brali udział w Mszy Św. w intencji strażaków i ich rodzin, ale przed tym jeszcze członkowie drużyny młodzieżowej pod dowództwem swoich opiekunów złożyli na cmentarzu symboliczną wiązankę kwiatów i zapalili znicze ku pamięci tych, którzy odeszli już z naszych szeregów na wieczną służbę. Po powrocie z bazyliki zaplanowano uroczysty apel z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień na placu przed remizą. Już myśleliśmy, że po trzeciomajowym śniegu naszą uroczystość trzeba będzie przenieść do świetlicy, ale mamy tam na Górze swojego patrona od lania wody, więc chyba trochę nam sprzyja. Po ustawieniu się więc na placu uczestników przyprowadzonych w szyku marszowym przez naczelnika jednostki Piotra Fiszera rozpoczęła się część oficjalna. Na początku prezes Eugeniusz Danielczyk przywitał zgromadzonych mieszkańców, druhów i zaproszonych gości w osobach: Posła na Sejm RP Ryszarda Zawadzkiego, wiceprezesa oddziału wojewódzkiego Związku druha Jerzego Szkatułę, zastępcę komendanta powiatowego PSP st. kpt. Rafała Adamczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kowola z radnymi oraz burmistrza miasta Marka Hawla z przedstawicielami urzędu miasta. Zaszczycili także swoją obecnością radni Rady Powiatu, prezesi zaprzyjaźnionych z naszą jednostką organizacji społecznych oraz delegacja strażaków czeskich z Melća. W pierwszym punkcie części oficjalnej wręczono srebrny i brązowe medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa", honorową odznakę "Zasłużony dla ochrony p.poż powiatu wodzisławskiego", a także odznaki "Za wysługę lat". Wręczono również odznakę " Zasłużony dla OSP w Pszowie" - otrzymali je Firma Duo - Vox Państwo Barbara Mołdrzyk i Piotr Paczos, dh Henryk Majchar oraz dh Andrzej Fojcik. Największe jednak oklaski otrzymali członkowie drużyny młodzieżowej, których udekorowano po raz pierwszy w ich życiu. Otrzymali srebrną i brązowe odznaki MDP oraz najmłodsi odznakę "Mały strażak". Jak podkreśili goście w swoich słowach "prezentowali się pięknie w swych czerwonych mundurkach". Także młodzi strażacy: Przemysław Stonoga i Łukasz Koterba, którzy uzyskali pełnoletniość, a także odbyli badania lekarskie i podstawowe szkolenia złożyli uroczyste ślubowanie członka czynnego. I teraz nastąpiła część, na którą czekali laureaci konkursu plastycznego eliminacji miejskich i powiatowych, którzy odebrali nagrody ufundowane przez urząd miejski i OSP. Ze względu na chłodną, choć pogodną aurę goście w krótkich swoich wystąpieniach dziękowali za działalność jednostki na rzecz miasta i życzyli strażakom dużo wyjazdów, ale na ćwiczenia. Do akcji jak najmniej. kpt. Rafał Adamczyk szczególnie podkreślił działanie druha Tadeusza Szymiczka, który poza jednostką na terenie miasta, był świadkiem wypadku i zareagował w sposób natychmiastowy i zgodny z wyszkoleniem strażaka. Dowodzi to, że strażakiem się jest zawsze - niezależnie od okoliczności, a nie się bywa. Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych zebrani przeszli do świetlicy, gdzie raczono się ciepłą kawą i kołoczem, który bardzo wszystkim smakował - szczególnie gościom z Czech. Druh prezes przypomniał także o konkursie ogłoszonym w Nowinach Wodzisławskich pod hasłem "Zwycięski Florian". Startuje w nim nasz druh - Henryk Majchar. Prosimy mieszkańców Pszowa o zagłosowanie na naszego kandydata na forum internetowym pod takim właśnie hasłem i o zapoznanie się z regulaminem oraz pozostałymi kandydatami na łamach tej właśnie gazety. Jest to doskonałe propagowanie naszych strażackich spraw mieszkańcom regionu.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


  Konkurs plastyczny - wyniki 2011

Informacja
o przebiegu konkursu plastycznego pod tytułem "Strażak nie tylko gasi"
na szczeblu miejskim w PszowieOrganizatorem konkursu na terenie miasta był :
* Urząd Miasta Pszów
* Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzież zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, tradycją i życiem strażackich środowisk. Również ma za zadanie popularyzację wiedzy na temat działalności służb ratowniczych podczas wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jednocześnie konkurs ma uświadomić przyczyny powstawania zagrożeń oraz wyrobić umiejętność bezpiecznego zachowania a także wskazać odpowiednie postępowanie.

Na konkurs wpłynęło 69 prac wykonanych przez dzieci przedszkoli i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum. Również na konkurs wpłynęły prace sekcji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z naszego miasta.

Na podstawie regulaminu konkursu jury w składzie:

1. Pani Irena Jaroch - przewodnicząca (nauczyciel prac plastycznych)
2. dh Wilhelm Porwoł - sekretarz
3. dh Henryk Majchar - członek
4. dh Eugeniusz Danielczyk - członek
5. dh Łukasz Jezusek - członek

po dokonaniu oceny prac spełniających regulamin wyłoniło wykonawców najlepszych prac w następujących grupach w kolejności:

I grupa - przedszkolna (3 - 6 lat)
1. Wiktoria Hogiel - 6 lat - PP nr 1
2. Kamil Głuchaczka - 5 lat - PP nr 2

II grupa - szkoła podstawowa klasy I - III (7 - 9 lat)
1. Monika Kobierska - 9 lat - SP nr 3, kl. III
2. Łukasz Kacperek - 8 lat - SP 1 , kl. II b
3. Małgosia Czworowska - ... lat - SP nr 1, kl. II a
4. Wiktoria Mucha - ... lat - SP nr 1, kl. I b

III grupa - szkoła podstawowa klasy IV - VI (10 - 12 lat)
1. Żaneta Prusowska - 12 lat - SP nr 3, kl. VI
2. Ann - Marie Cyran - 11 lat - SP nr 3, kl. V
3. Dawid Mańka - 11 lat - SP nr 3, kl. V
4. Anna Hercog - 12 lat - SP nr 3, kl. VI

IV grupa - gimnazjum (13 - 16 lat)
1. Weronika Stus - 15 lat - Gimnazjum, kl. III
2. Karolina Ostrowska - 15 lat - Gimnazjum, kl. III
3. Wojciech Szymiczek - 14 lat - Gimnazjum, kl. I

V grupa - szkoła ponadgimnazjalna:
1. Michał Wróblewski - 17 lat - ZSP - kl. I LA
2. Radosław Stonoga - 17 lat - ZSP - kl. I LA

oraz prace z grupy VI - osoby niepełnosprawne:
- dzieci i młodzież sekcji niepełnosprawnych przy TPP:
* Joanna Żyła
* Magdalena Krupa
* Barbara Szopek
* Katarzyna Wolska
* Justyna Grabiec
* Magdalena Tytko
* Tomasz Tytko
* Karol Jończyk
* Bronisława Zdrzałek
* Sebastian Miłek
* Radosław StonogaKonkurs plastyczny 2011
Konkurs plastyczny 2011
Konkurs plastyczny 2011
Konkurs plastyczny 2011
Konkurs plastyczny 2011
Konkurs plastyczny 2011


Jednocześnie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w dniu 4 maja 2011 roku (środa) do remizy strażackiej OSP w Pszowie o godzinie 19:00 (uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka) w celu odbioru nagród.

Strażacy z OSP w Pszowie dziękują wszystkim za pomoc w organizacji tego konkursu, a w szczególności;
- gronu pedagogicznemu przedszkoli i szkół miasta Pszowa,
- Panu Burmistrzowi Miasta Pszowa,
- Pani Irenie Jaroch,
- Pani Katarzynie Brachmańskiej.

Zarząd OSP w Pszowie

Pszów, dnia 20 kwietnia 2011 roku  Życzenia ŚwiąteczneŻyczenia


  Z życia OSP

             Od ostatnich przekazanych informacji o działalności pszowskiej straży minęło sporo czasu, więc nagromadziło się nieco ciekawych wydarzeń i warto się z nimi zaznajomić. Nowo wybrany na walnym zebraniu członków zarząd jednostki ostro zabrał się do pracy, ale wydaje się, że działać musi ostro ciągle. Niektóre sprawy wymagają działania na bieżąco, więc nigdy nie ma przerwy w pracy. Ale po kolei.

Sprawy organizacyjne.
             Przede wszystkim po walnym zebraniu należy sporządzić dokumentację, gdyż wymagają tego odpowiednie przepisy - m.in. ustawa o samorządności, o finansach i inne. Dokumentacja zawsze jest ważna, ale tym razem szczególna, gdyż było to zebranie sprawozdawczo - wyborcze. A więc oprócz wysłania dokumentów do urzędu skarbowego, do starostwa, do oddziału powiatowego Związku, należało jeszcze wysłać jeden komplet do sądu rejestrowego do Gliwic, gdyż wszelkie zmiany osobowe zarządu muszą być tam uwidocznione. OSP Pszów ma - jak każda jednostka, swój własny statut i swoją osobowość prawną, więc podlegamy odpowiednim przepisom. Wszystkie te pracochłonne działania zostały na szczęście zakończone pozytywnie. W końcu lutego zorganizowano dla członków i sympatyków pożarnictwa zabawę karnawałową. Chwalili ją sobie bardzo i uczestnicy i organizatorzy, gdyż odbyła się po tzw. kosztach własnych i bez szczególnego zespołu muzycznego. Tańczono przy muzyce odtwarzanej z płyt CD i konsumowano przyniesione przez każdego uczestnika specjały. Straż zapewniała tylko ciepłe i zimne napoje, dobrą atmosferę i parkiet do tańczenia. Jakieś specjalne wykwintne i ciepłe dania każdy może sobie zjeść w domu, a organizatorzy wychodzili z założenia, że zabawa jest po to aby się bawić przy małych przekąskach. Kiedyś organizowano takie właśnie zabawy i trzeba wracać do źródeł.
             W omawianym okresie odbyło się także w remizie spotkanie robocze z burmistrzem miasta i kierownikiem wydziału inwestycji. Sprawy dotyczyły przyszłego remontu remizy, na które są w budżecie miasta przeznaczone odpowiednie finanse. Należało więc zapoznać się dokładnie z obiektem i kolejnością przyszłych prac. Wstępnych ustaleń dokonali już członkowie zarządu na swoim specjalnym zebraniu i teraz tylko należało wzajemne ustalić potrzeby i priorytet zadań. Spotkania takie będą się na bieżąco odbywać w zależności od potrzeb. Będzie to trudne przedsięwzięcie zarówno dla urzędu, jak i dla samej jednostki, gdyż szereg prac nie wymagających specjalistów wykonają jak zawsze sami członkowie bezpłatnie. Na pewno pozwoli to zaoszczędzić sporo kosztów i przeznaczyć je na inne cele.

Praca z młodzieżą.
             Jeszcze w lutym delegacja drużyny młodzieżowej ze swoimi opiekunami wyjechała w roli obserwatorów na halowe mistrzostwa drużyn młodzieżowych Republiki Czeskiej do Hawirzowa. Wyjazd taki odbył się już po raz drugi i tym razem wspólnie z kolegami z Radlina II, którzy wystawili drużynę startującą. Było więc komu kibicować. Pozyskano specjalne materiały szkoleniowe i postanowiono wystawić podobną drużynę do startu w przyszłym roku. Ponadto w minionym okresie przeprowadzono eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wytypowane grupy strażaków odwiedziły dwie szkoły podstawowe i gimnazjum. Po przeprowadzeniu krótkiej pogadanki, uczniowie rozwiązywali test z pytaniami dotyczącymi spraw pożarniczych i profilaktyki przeciwpożarowej. Wyłoniono reprezentantów poszczególnych grup do eliminacji miejskich. Odbyły się w tym roku w naszej remizie przy udziale kolegów z OSP Krzyżkowice. Tak więc po przeprowadzeniu części pisemnej i ustnej wyłoniono reprezentantów miasta do eliminacji powiatowych, które odbędą się w OSP Czyżowice. Będą to: w grupie szkół podstawowych Anna Sobala z SP nr 2 i Krzysztof Prus z SP nr 3, zaś w grupie szkół gimnazjalnych Jacek Mazur i Jakub Molenda. Nagrody laureatom ufundował urząd miejski i pozyskani na ten cel sponsorzy. Nad całością czuwał przedstawiciel komendy powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. asp. Adam Burek. Przeprowadzanie takich konkursów wiedzy, a także plastycznych o tematyce pożarniczej jest dobrym propagowaniem spraw pożarnictwa wśród młodzieży i ewentualne pozyskanie członków do drużyn młodzieżowych.Akcja "Ognisty ratownik - gorąca krew"
Akcja "Ognisty ratownik - gorąca krew" - nie zawsze w straży musi być nudno
Akcja "Ognisty ratownik - gorąca krew"


Spotkania i współpraca z organizacjami.
             Straż pożarna nie działa tylko dla siebie, ale i dla społeczeństwa w którym żyje. Dlatego więc ważne są spotkania i wspólne działania z organizacjami, które wyrażają taką chęć. Takimi organizacjami w naszym mieście jest np. Koło Gospodyń w Pszowie, PZEiR koło Pszów, które zaprosiły prezesa Eugeniusza Danielczyka na swoje spotkanie wiosenne z okazji Dnia Kobiet. Ponadto nasi delegaci byli uczestnikami zebrań walnych w OSP Krzyżkowice, w zaprzyjaźnionym z naszą jednostką czeskim Melću oraz w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Jedność. Sprawy pożarnictwa referowali także na spotkaniu komisji rady miejskiej ds. bezpieczeństwa. Należy także poinformować, że odwiedziliśmy każdą z naszych członkiń z kwiatkiem i dobrym słowem z okazji Dnia Kobiet.

Akcje ratowniczo - gaśnicze i ćwiczenia.
             W minionym okresie nasza jednostka brała udział w akcjach gaszenia pożarów - głównie traw wypalanych na wiosnę. Wyjeżdżano przeważnie na teren Pszowa ale także poza granice miasta. Mieszkańcy pomimo kategorycznego wypalania traw - grożą za takie wątpliwe użyźnianie gleby mandaty, nadal stosują te metody. Obecnie jest kategoryczny zakaz wypalania i należy wziąć to pod uwagę oraz stosować się do przepisów. Podczas tych wyjazdów zużył się także sprzęt pożarniczy w postaci tłumic do traw i hydronetki plecakowej i o taki właśnie zakup wnioskowaliśmy do urzędu miejskiego.
             Komenda Powiatowa PSP przeprowadziła ćwiczenia kompanii odwodowej, w którym brała udział także jednostka naszej straży. W ćwiczeniach tych, które odbyły się na rzece Olzie brały udział jednostki włączone w skład powiatowej kompani odwodowej. Stanowią ją w większości jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaąniczego. Mamy takich jednostek 15 i są dotowane z budżetu państwa za pomocš tzw. dotacji celowej. Ale nic za darmo - w zamian wymagana jest wyższa dyspozycyjność, odpowiedni stan wyszkolenia czy posiadanie odpowiedniego sprzętu.


ćwiczenia kompanii odwodowej - 2011
ćwiczenia kompanii odwodowej - 2011


ćwiczenia kompanii odwodowej - 2011
ćwiczenia kompanii odwodowej - 2011


             Na prośbę burmistrza miasta, jak co roku myliśmy także po okresie zimowym przystanki autobusowe. Mamy odpowiedni sprzęt na wyposażeniu naszych samochodów, a przy okazji trochę poćwiczyliśmy jego użycie.

Wobec zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd OSP Pszów w imieniu swoich członków życzy wszystkim mieszkańcom Pszowa i przyjeżdżającym do naszego miasta gościom spędzenia tego okresu w miłej, rodzinnej i świątecznej atmosferze. Pannom, zaś jak to strażacy życzymy dużo wody w śmigus-dyngus, gdyż zgodnie ze staropolskim porzekadłem, podobno sprzyja to urodzie.
                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 11.04.2011 r.  Apel

             Zima w pełni. W pszowskiej straży - i nie tylko, to okres szkoleń teoretycznych i czekanie na wiosnę. Początek roku to w każdej jednostce także okres podsumowań i walnych zebrań swoich członków. Zarządy każdej organizacji muszą zgodnie ze swoimi statutami "sprzedać" swoją całoroczną działalność i uzyskać aprobatę - lub nie, za swoją pracę przez walne zebrania członków - najwyższe władze każdej organizacji.

Walne zebranie OSP Pszów.
             Jak już informowaliśmy w poprzednim serwisie z działalności straży, walne zebranie w naszej remizie odbyło się w dniu 6 lutego br. Zapraszaliśmy na nie swoich członków i sympatyków jednostki. Było to niezwykle ważne zebranie, gdyż oprócz sprawozdań z działalności, musieliśmy także wybrać nowe władze jednostki na nadchodzącą - pięcioletnią kadencję. Zarząd przygotowywał się do tego ważnego wydarzenia niezwykle starannie, gdyż od doboru odpowiednich osób i ich zaangażowania zależy dobra lub nie, działalność jednostki. Można powiedzieć, że już od roku trwały rozmowy i przygotowania niektórych druhów do objęcia pewnych funkcji w przyszłym zarządzie. Niewątpliwie najważniejszą funkcją w zarządzie jest prezes, tym bardziej że według statutu naszej jednostki walne zebranie wybiera prezesa. On dobiera sobie współpracowników i członkowie zatwierdzają tylko podane przez niego propozycje. Jest to novum w naszej straży, gdyż w większości jednostek członkowie wybierają przedstawicieli do zarządu i oni spomiędzy siebie wybierają prezesa i innych funkcyjnych druhów. Zdarzało się więc i tak, że wybierano do zarządu przypadkowe osoby, które potem nie chciały pracować. Prezes musiał "męczyć" się z nimi przez pięć lat i wypełniać ich obowiązki, a oni byli tylko figurantami.
             Tak więc nadszedł ten ważny dla nas dzień. Dotychczasowy prezes powitał zaproszonych gości w osobach: Ryszarda Zawadzkiego - posła na sejm RP, druha Jerzego Szkatułę - wiceprezesa zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP, kpt. Marka Misiurę - komendanta powiatowego PSP, pana Marka Hawla - burmistrza miasta, radnych miasta i powiatu z Czesławem Krzystałą na czele, prezesów organizacji społecznych działających w naszym mieście oraz delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Krzyżkowic i czeskiego Melća. Dopisali także członkowie honorowi pszowskiej straży, którzy swoimi osobami i doświadczeniem są pomocni w działalności zarządu. Tak więc po wybraniu władz zebrania - przewodniczącego, protokolanta i odpowiednich komisji, odczytano sprawozdania z działalności prezesa, naczelnika, skarbnika i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Sprawozdanie z zajęć drużyny odczytał także dh Dawid Kiwszeń - członek drużyny młodzieżowej. Jest to także ewenement w naszej straży, gdyż wychodzimy z założenia, że młodszych druhów należy przygotowywać wcześnie do działalności społecznej i także dopuścić ich do głosu. Po udzieleniu absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy, przystąpiono do wyboru prezesa jednostki. Zaproponowano na to stanowisko dha Eugeniusza Danielczyka, który długo wahał się nad ponownym wyborem. Zebrani oklaskami zgodzili się na podaną kandydaturę. Przedstawił on skład zarządu z podaniem objęcia niezbędnych funkcji. I tak naczelnikiem i wiceprezesem został dh Piotr Fiszer. Jego zastępcą dh Dariusz Majchar. Pozostali członkowie zarządu to: dh Tomasz Anderski - skarbnik, Piotr Mikołajczyk - sekretarz, Henryk Majchar - gospodarz oraz Stanisław Mojżysz, Łukasz Palacz i Łukasz Jezusek - opiekun drużyny młodzieżowej. Zebrani wybrali także skład komisji rewizyjnej w osobach: dh Wilhelm Porwoł - przewodniczący oraz Marek Kucza i Henryk Kałuża - członkowie. Według obowiązujšcego statutu należało także wybrać reprezentantów jednostki do oddziału powiatowego Związku w Wodzisławiu Śl. Przedstawicielem pszowskiej straży w zarządzie oddziału został dh Piotr Mikołajczyk, zaś delegatami na Zjazd powiatowy z prawem głosu zostali druhowie: Wilhelm Porwoł i Henryk Majchar. Na zakończenie zabrania dopuszczono do głosu także zaproszonych gości. Nie szczędzili słów podziękowań za dokonania jednostki w minionej kadencji oraz pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w mieście i regionie. Gratulowali także wybranym druhom na ich odpowiedzialne funkcje i życzyli im wytrwałości w działaniu, tym bardziej że obowiązki nakładane na jednostki przez organa państwa wymagają zwiększonej odpowiedzialności za wykonane zadania oraz prowadzenie sporej dokumentacji finansowo - organizacyjnej. Kończąc zebranie, dh prezes przedstawił bieżące informacje oraz zaprosił wszystkich druhów jednostki i sympatyków do pomocy w działalności zarządu. Nawet głos doradczy jest bardzo cenny, gdyż wnosi świeżość i rozwiązania problemów widzianych "z boku".
             My ze swej strony mamy nadzieję, że nowo wybrany zarząd jednostki na nadchodzącš kadencję sprosta wymaganiom ustawy "(...) o ochronie przeciwpożarowej", statutu jednostki oraz oczekiwaniom mieszkańców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i klęsk żywiołowych. Jednocześnie życzymy władzom naszego miasta dobrych kontaktów z naszą jednostką i zrozumienia wspólnych problemów w działalności.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 01.03.2011 r.  Apel

Sympatycy pszowskiego pożarnictwa!
             W naszych szeregach organizacyjnych rozpoczęła się kampania sprawozdawczo - wyborcza. Okres jest szczególny, bowiem w tym czasie każda Ochotnicza Straż Pożarna i jej członkowie dokonają oceny wyników społecznej służby na rzecz bezpieczeństwa ludzi i ich mienia, a także włożonej pracy dla dobra naszej lokalnej społeczności. Ocena będzie obejmować minione osiągnięcia i niedomagania, ale również stanie się podstawa przyszłych planów. Jednak w całym tym działaniu uwidocznią się ludzie, którzy swoim zaangażowaniem, poświęceniem niosą pomoc i bezpieczeństwo.
             Strażacy ochotnicy zapraszają wszystkich do włączenia się w tej szczególnej chwili w działalność jednostki, aby efekty prowadzonej kampanii były zbieżne z oczekiwaniami i odczuciem lokalnego społeczeństwa, a osoby obdarzone zaufaniem godnie wypełniały nadane im zadania.

            Pragniemy poinformować, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OSP Pszów odbędzie się w dniu 6 lutego br. o godz. 10:00. Zarząd jednostki serdecznie zaprasza na nie wszystkich członków, tym bardziej, że będzie to zebranie podsumowujšce pięcioletnią działalność i dokonamy wyboru nowych władz na nadchodzącą kadencję.


  Z życia OSP

            Minął grudzień i znowu mamy Nowy - 2011 Rok. Jesteśmy znowu o jeden rok bardziej doświadczeni życiowo. Grudzień to miesiąc pełen podsumowań całorocznej działalności, ale także miesiąc świętowania, spotkań i życzliwości. Wprawdzie minął, ale przyzwyczaić się musimy do utrudnień związanych z typową dla tego okresu aurą. Koniec tegorocznej jesieni dał się nam porządnie we znaki z powodu dużych opadów śniegu. Ale po kolei.
Działania na rzecz społeczeństwa.
            W nowym już roku nasza jednostka tradycyjnie 9 stycznia brała udział w graniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wieczorem strażacy z pszowskiej OSP poświeciliśmy do nieba - tradycyjne "Światełko". Jak co roku kilku naszych druhów było członkami sztabu miejskiego tej znaczącej imprezy.

Akcja WOŚP


Działania statutowe - prace gospodarcze i szkolenia.
            W dalszym ciągu prowadzone są w remizie prace gospodarcze. Jesteśmy użytkownikami tego obiektu, więc zawsze jest coś do roboty, szczególnie przed okresem zimowym. Wiedzą o tym doskonale właściciele prywatnych posesji. Ponadto dokonano zakupów sprzętu z funduszy popowodziowych, więc trzeba go przetestować, zaznajomić się z nim oraz przećwiczyć, aby podczas akcji nie było niemiłych niespodzianek. Informujemy także, że dzięki poparciu sponsorów udało się nam opracować i wydać własny kalendarz na 2011 rok. Zapraszamy więc naszych członków do remizy po jego odbiór, a przy okazji do uiszczenia składki członkowskiej. Oczywiście będziemy także wszystkich odwiedzać w domach jak tylko poszczególni członkowie dysponować będą wolnym czasem.
Działania statutowe - spotkania.
            Do działań statutowych jednostek OSP zalicza się także różnego rodzaju spotkania i imprezy towarzyskie. 15 grudnia zarząd jednostki zorganizował dla młodych adeptów pożarnictwa zrzeszonych w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej spotkanie opłatkowe połączone ze strojeniem choinki. Był skromny poczęstunek i coś pod choinką. Ponadto dzięki staraniom opiekunów tej drużyny oraz zarządu młodzi strażacy będą mogli 1 raz w tygodniu korzystać ze ślizgawki na pszowskim lodowisku. Dziękujemy kierownictwu tego obiektu za zrozumienie naszej prośby i choćby w takiej właśnie formie propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Dwa dni później odbyło się spotkanie przy opłatku członków zarządów, komisji rewizyjnych i zaproszonych gości w osobach burmistrza, przewodniczącego rady oraz pani sekretarz miasta. Były wspomnienia i podsumowanie całorocznej działalności OSP Krzyżkowice i OSP Pszów. Degustowano także wigilijnego karpia. Spotkanie nasze uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierownictwem pani Grażyny Mojżysz i bardzo serdecznie pszowscy strażacy im za to dziękują. Pozwolił wczuć się w atmosferę tych najpiękniejszych w roku Świąt. Na podobne spotkanie opłatkowe do Lubomii udali się także 28 grudnia członkowie pocztu sztandarowego, naczelnik i prezes naszej jednostki. Zorganizował je tradycyjnie już zarząd powiatowy Związku OSP RP w Wodzisławiu Śl. Byli obecni posłowie na Sejm RP i senatorowie, władze wojewódzkie i kapelani strażaccy Związku oraz delegacje zaprzyjaźnionych strażaków oddziału powiatowego i wojewódzkiego z Karwiny i Ostrawy. Po wysłuchaniu sprawozdań z całorocznej działalności prezydium oddziału powiatowego, połamaniu się opłatkiem i wymianie kalendarzy na nadchodzący rok, zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu powiatowej orkiestry strażackiej.


Wigilijka w OSP Pszów
Wigilijka w OSP Pszów


Wigilijka powiatowa
Wigilijka powiatowa


Akcje ratownicze.
            W związku z dużymi opadami śniegu na bieżąco odbywało się jego usuwanie z rejonu remizy. Podczas trwania spotkania opłatkowego w dniu 17 grudnia zastęp naszej jednostki wyjechać musiał do pożaru budynku mieszkalnego na ulicy Paderewskiego. Noc sylwestrowa również nie była spokojna. Po akcji odpalania petard zapalił się dach miejskiego domu kultury. Na szczęście pożar ugaszono w miarę szybko. 9 stycznia zaś dwa zastępy wyjechały do pożaru garażu na ulicy Obrońców Pokoju.

Pożar poddasza


Strażak radzi.
            W tej tradycyjnej już rubryce pragniemy przypomnieć, że nadeszła już zima i związane z nią warunki pogodowe. Właściciele domów i innych obiektów mieszkalnych zobowiązani są prawnie do usuwania nawisów śnieżnych i sopli lodowych tworzących się podczas huśtawki pogodowej. Należy także zadbać o odśnieżanie bocznych dróg dojazdowych do posesji. Dotyczy to także tych mieszkańców, którzy nie muszą wyjeżdżać dziennie do pracy. Kierowców uczulamy do wymiany opon na zimowe. Są kraje gdzie za ich brak karze się mandatem. Także technika jazdy w okresie zimowym pozostawia niekiedy wiele do życzenia. Należy sobie uświadomić, że auto osobowe nie zawsze po białej drodze musi jechać z prędkościš 30 km/godz. Samochód ciężarowy jadący za takim wlokącym się kierowcą nie może z pewnym rozpędem wjechać na przykład na małe nawet wzniesienie. Zaczyna się ślizgać i blokada na drodze gotowa. Zgodni są co do tego nawet znawcy ruchu drogowego. Jeżeli jest możliwość, to nie należy spowalniać ruchu. Wielu zapewne powie, że jedzie bezpiecznie, ale zawsze należy ocenić sytuację i myśleć także o innych użytkownikach drogi.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 17.01.2011 r.

  Życzenia Świąteczne


            Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Oby każdy z Was święta spędził w rodzinnej atmosferze oraz wzajemnej życzliwości. Zaś Nowy Rok 2011 niech wszystkim przyniesie same pomyślne dni.  Z życia OSP

            Mamy grudzień. Miesiąc pełen podsumowań całorocznej działalności, ale także miesiąc świętowania, spotkań i życzliwości oraz już zimowy, a co za tym idzie utrudnień związanych z typową dla tego okresu aurą. Koniec tegorocznej jesieni dał się nam porządnie we znaki z powodu dużych opadów śniegu. Ale po kolei.
Działania na rzecz społeczeństwa.
            Tradycyjnie, jak co roku św. Mikołaj jeździł ulicami naszego miasta w towarzystwie pszowskich strażaków. Zamiast reniferów ciągnęły go jednak konie - tyle, że mechaniczne schowane pod maską czerwonego, strażackiego auta. Św. Mikołaj przejechał więc po Pszowie i Krzyżkowicach według marszruty wytyczonej przez służby urzędu miasta. Impreza rozpoczęła się na pszowskim rynku, a zakończyła na obiekcie lodowiska. Jak co roku ten święty staruszek rozdzielał dzieciom drobne prezenty i słodycze, więc cieszył się sporym zainteresowaniem.
Działania statutowe - prace gospodarcze i szkolenia.
            W dalszym ciągu prowadzone są w remizie prace gospodarcze. Jesteśmy użytkownikami tego obiektu, więc zawsze jest coś do roboty, szczególnie przed okresem zimowym. Wiedzą o tym doskonale właściciele prywatnych posesji. Ponadto dokonano zakupów sprzętu z funduszy popowodziowych, więc trzeba go przetestować, zaznajomić się z nim oraz przećwiczyć, aby podczas akcji nie było niemiłych niespodzianek. Informujemy także, że dzięki poparciu sponsorów udało się nam opracować i wydać własny kalendarz na nadchodzący 2011 rok. Zapraszamy więc naszych członków do remizy po jego odbiór, a przy okazji do uiszczenia składki członkowskiej. Oczywiście będziemy także wszystkich odwiedzać w domach jak tylko poszczególni członkowie dysponować będą wolnym czasem.
Działania statutowe - spotkania.
            Do działań statutowych jednostek OSP zalicza się także różnego rodzaju spotkania i imprezy towarzyskie. Tak więc jeszcze w listopadzie byliśmy zaproszeni przez sekcję rowerową "Koło" na spotkanie podsumowujące sezon rowerowy. Były podziękowania za pomoc i zabezpieczanie rajdów odbywających się na terenie naszego miasta i powiatu. Również przedstawiciel zarządu brał udział w spotkaniu opłatkowym podsumowującym działalność pszowskiego Koła Gospodyń. Informowaliśmy w poprzednim wydaniu serwisu o przygotowaniach do wieczoru andrzejkowego. Odbył się 27 listopada w remizie dla strażaków i zaproszonych gości. Zabawę tę zorganizowano po kosztach własnych, więc muzykę odtwarzano z płyt, zaś konsumowano przyniesione własne wiktuały. 4 grudnia - Dzień Górnika. Również tegoroczne obchody tego jeszcze ważnego dla społeczności Pszowa święta obchodzono tradycyjnie w strażackiej remizie. Tak więc po barbórkowej mszy św. strażacy i górnicy zawsze związani ze sobą i pracą oraz pasją spotkali się w świetlicy przy kufelku. Były wspomnienia i dzielenie się wrażeniami tym bardziej, że sporo młodszych wiekiem strażaków tak jak przed laty ich starsi koledzy pracuje w górnictwie na różnych kopalniach. 15 grudnia zarząd jednostki zorganizował dla młodych adeptów pożarnictwa zrzeszonych w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej spotkanie opłatkowe połączone ze strojeniem choinki. Był skromny poczęstunek i coś pod choinką. Ponadto dzięki staraniom opiekunów tej drużyny oraz zarządu młodzi strażacy będą mogli jeden raz w tygodniu korzystać ze ślizgawki na pszowskim lodowisku. Dziękujemy kierownictwu tego obiektu za zrozumienie naszej prośby i choćby w takiej właśnie formie popieranie ochrony przeciwpożarowej.
Strażak radzi.
            W tej tradycyjnej już rubryce pragniemy przypomnieć, że nadeszła już zima i związane z nią warunki pogodowe. Właściciele domów i innych obiektów mieszkalnych zobowiązani są prawnie do usuwania nawisów śnieżnych i sopli lodowych tworzących się podczas huśtawki pogodowej. Należy także zadbać o odśnieżanie bocznych dróg dojazdowych do posesji. Dotyczy to także tych mieszkańców, którzy nie muszą wyjeżdżać dziennie do pracy. Kierowców uczulamy do wymiany opon na zimowe. Są kraje gdzie za ich brak karze się mandatem. Także technika jazdy w okresie zimowym pozostawia niekiedy wiele do życzenia. Należy sobie uświadomić, że auto osobowe nie zawsze po białej drodze musi jechać z prędkością 30 km/godz. Samochód ciężarowy jadący za takim wlokącym się kierowcą nie może z pewnym rozpędem wjechać na przykład na małe nawet wzniesienie. Zaczyna się ślizgać i blokada na drodze gotowa. Zgodni są co do tego nawet znawcy ruchu drogowego. Jeżeli jest możliwość, to nie należy spowalniać ruchu. Wielu zapewne powie, że jedzie bezpiecznie, ale zawsze należy ocenić sytuację i myśleć także o innych użytkownikach drogi.

Wobec nadchodzących - niewątpliwie najpiękniejszych w roku Świąt Bożego Narodzenia, zarząd jednostki i pszowscy strażacy życzą wszystkim mieszkańcom naszego miasta i przyjezdnym gościom spędzenia ich w zdrowej, rodzinnej i życzliwej atmosferze, zaś w Nowym 2011 Roku samych pomyślnych i dobrych dla każdego dni.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 24.12.2010 r.


  Z życia OSP

            Jesień w pełni. W pszowskiej straży nadszedł okres względnego spokoju od wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i udziału w imprezach. Nie znaczy to jednak, że zawiesiliśmy mundury na przysłowiowym kołku. Zawsze jest coś do roboty. Jest wreszcie czas na przeprowadzenie drobnych prac remontowych - jak w każdym budynku oraz uzupełnienie szkoleń, bo bez nich cofamy się w rozwoju i nie nadążamy za nowościami technicznymi.

Prace gospodarcze.
            Przed okresem nadchodzących jesienno - zimowych opadów dokonano drobnych napraw w poszyciu dachu i wspinalni, z której w niektórych miejscach odpadały tynki. Przygotowano także sprzęt do eksploatacji w warunkach zimowych, a więc wymieniono oleje i filtry, a także wymieniono sprzęt ochrony osobistej strażaków z letniego na zimowy.

Działalność statutowa.
            W odpowiedzi na pismo nadesłane z zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP w sprawie zaistniałych strat powstałych przy akcjach powodziowych dokonano drobnych zakupów sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków. Należało najpierw podsumować straty, wysłać odpowiednie pisma i po akceptacji funduszów zrealizować wreszcie zakupy w Katowicach. Wszystko zgodnie z odpowiednimi procedurami, więc czas zakupów się wydłużył. Nasze miasto nie jest bezpośrednio zagrożone wylewami rzek, jednak jednostka nasza brała także udział w tych akcjach w gminach ościennych, a także w likwidowaniu miejscowych podtopień. W dniu 1 października odbyły się w naszym mieście kolejne Dni Promocji Zdrowia. Czterech druhów naszej jednostki zaakcentowało również tę znaczącą imprezę oddając swoją krew w ramach akcji "Ognisty ratownik - gorąca krew".

Akcja "Ognisty ratownik - gorąca krew"
Akcja "Ognisty ratownik - gorąca krew" - nie zawsze w straży musi być nudno
Akcja "Ognisty ratownik - gorąca krew"


Akcja "Ognisty ratownik - gorąca krew"
Akcja "Ognisty ratownik - gorąca krew"


Także w dniu 9 października delegacja naszej jednostki wyjechała osobowym Lublinem na wojewódzkie zawody sportowo - pożarnicze do Częstochowy. Tym razem kibicowaliśmy kolegom z OSP Krzyżkowice, którzy reprezentowali miasto i powiat jako zdobywcy I miejsca w roku ubiegłym. Była więc okazja i kibicować i podpatrzyć jak walczą inni. Zawody takie odbywają się co cztery lata zgodnie z regulaminem zawodów i były organizowane w Centralnej Szkole Pożarniczej PSP.

Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze
Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze
Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze
Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze


Zabezpieczanie imprez i szkolenia.
            W dniu 2 października druhowie pszowskiej jednostki zabezpieczali turniej piłki nożnej służb mundurowych MSWiA. W turnieju tym brały udział drużyny ratowników medycznych pogotowia ratunkowego, policji, wojska i strażaków. Rozgrywki odbywały się na boisku treningowym Odry Wodzisław przy zespole szkół technicznych, zaś organizatorami był urząd miejski w Pszowie, Towarzystwo Sportowe "Górnik Pszów" oraz komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Uczestnicy mieli możliwość spotkania się nie tylko przy akcjach ratowniczych, ale także towarzysko ćwicząc jednocześnie swoją kondycję potrzebną im do zajęć zawodowych. Strażacy naszej jednostki wyjeżdżający do akcji mieli także możliwość poćwiczyć swoje umiejętności obsługi pił łańcuchowych.

ćwiczenia - piły spalinowe do drewna
ćwiczenia - piły spalinowe do drewna
ćwiczenia - piły spalinowe do drewna


Były to ćwiczenia programowe zainicjowane przez naczelnika. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego także zainicjowano po wakacyjnej przerwie zajęcia młodzieżowej drużyny pożarniczej. Piętnastu chłopców poznaje tajniki pożarnictwa spotykając się na zbiórkach w każdy piątek w godzinach od 17:00 do 19:00. Niektórzy szkolą się i ćwiczą już drugi rok, ale są i tacy, którzy chcą poznać tajniki pożarnictwa i dopiero stawiają pierwsze kroki w tym zakresie. Jest to na pewno doskonała forma spędzania wolnego czasu przez młodzież, tym bardziej że mając pewną wiedzę na ten temat można startować w różnego rodzaju konkursach wiedzy pożarniczej i zdobywać nagrody. W przyszłości nawet pokusić się o wybranie szkoły pożarniczej, bowiem strażak to bardzo ciekawy i społecznie akceptowany zawód. Profesja ta będzie na topie w różnych czasach, a ratowanie innych zawsze jest potrzebne. Zachęcamy więc rodziców, aby dopingowali swoje pociechy do uczestnictwa w zajęciach młodzieżowej drużyny pożarniczej i jednocześnie dziękujemy już tym, którzy zgadzają się na wyjście do remizy. Drzwi są zawsze otwarte również dla dziewczyn, a nasi druhowie postarają się aby te zajęcia były ciekawe i atrakcyjne.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza


Strażak radzi.
            Zgodnie z tradycją nawiązujemy do tematyki bezpieczeństwa. Chcemy przypomnieć o profilaktyce przeciwpożarowej wobec nadchodzącego sezonu grzewczego naszych mieszkań i domów. Zanotowano już pierwsze w tym okresie przypadki pożarów i są już pierwsze ofiary śmiertelne związane właśnie z dogrzewaniem. Aura staje się coraz chłodniejsza i nie zawsze jeszcze centralne ogrzewanie nadąża. Dogrzewamy więc mieszkania różnego rodzaju grzejnikami i kuchenkami gazowymi. Niektóre instalacje są starszego typu, więc nie wytrzymują dodatkowego obciążenia i tragedia gotowa. Niekiedy wręcz pozostawiamy takie urządzenia bez dozoru i albo idziemy do innych zajęć, albo wręcz kładziemy się spać. Przestrzegamy więc przed takim działaniem i zawsze w życiu należy myśleć i przewidywać konsekwencje. Niech nam się nie wydaje, że tragedia dotyka innych, a nas ominie. Należy dmuchać na zimne. Życzymy więc wszystkim - i sobie, aby ten nadchodzący okres zimowy był względnie spokojny i bezpieczny, a tylko moglibyśmy cieszyć się jego niewątpliwymi urokami.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 02.11.2010 r.


  Z życia OSP

            Wakacje, wakacje i już po wakacjach. Skończył się sezon urlopów i letniej laby. W naszej jednostce owszem był także sezon wakacyjny, ale tylko jeżeli chodzi o zajęcia z członkami młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dla pozostałych członków jednostki nie ma urlopów, bowiem zgodnie z naszym powołaniem musimy działać cały rok.

Prace gospodarcze.
            Zaplanowany na okres letni remont magazynu materiałów pędnych w remizie wykonali członkowie we własnym zakresie. Zabudowano także w pomieszczeniu garażowym zamykane szafki na drobne osobiste rzeczy dla druhów wyjeżdżających do akcji. Ponadto w samochodzie Lublin zakonserwowano podwozie po remoncie blacharki i podłogi.

Działalność na rzecz społeczeństwa i reprezentacja jednostki.
            Zgodnie z prośbą skierowaną do naszej jednostki przez sztab miejski Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy braliśmy udział w zbiórce funduszy na rzecz powodzian. Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury odbył się pokaz sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu samochodu technicznego Ford.
            Byliśmy obecni także na miejskich obchodach Dnia Weterana w dniu 1 września, na których została wręczona prezesowi Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Franciszkowi Grzegorzkowi honorowa odznaka "Zasłużony dla OSP Pszów".
            Zabezpieczaliśmy także pożarowo na prośbę burmistrza miasta imprezę masową na obiekcie lodowiska. Odbyła się tam wojewódzka Gala Wschodnich Sztuk Walki, na którą zjechało mnóstwo gości i uczestników.
            Ponadto wspólnie z policją braliśmy udział w zabezpieczeniu trasy powiatowych obchodów dożynkowych. Korowód dożynkowy tworzyły delegacje prawie wszystkich gmin i miast naszego powiatu i jego długość była znacząca. Należało zabezpieczyć wjazd na trasę korowodu z wszystkich podrzędnych uliczek. Podczas, gdy jeden z samochodów zabezpieczał tyły uczestników, to drugi musiał przemieszczać poszczególnych druhów na wyznaczone stanowiska. Wymagało to dobrej koordynacji i szybkości działania. Mając w dyspozycji sprzęt wysokościowy pomagaliśmy także w dekoracji trasy. Na prośbę burmistrza o udekorowanie trasy korowodu przez organizacje społeczne, członkowie naszej jednostki postanowili pokazać scenkę rodzajową z życia gospodarstwa wiejskiego z przeprowadzoną akcją pożarniczą. Scenka ta bardzo się podobała zarówno widzom, jak też oceniającej dekoracje komisji i nasza jednostka zdobyła w tej specyficznej konkurencji I miejsce.


Dożynki Powiatowe 2010
Dożynki Powiatowe 2010
Dożynki Powiatowe 2010
Dożynki Powiatowe 2010            Musimy także pochwalić się innym wyróżnieniem, jakie spotkało naszych druhów. Otóż Henryk Majchar, Piotr Fiszer i Dariusz Danielczyk otrzymali od Prezesa Radzy Ministrów Pana Donalda Tuska pisma z podziękowaniem za udział w akcji powodziowej jaka miała miejsce w miesiącu maju bieżącego roku.
            W omawianym okresie delegacja jednostki z pocztem sztandarowym brała udział w jubileuszu 80-lecia OSP Jedłownik. Warto nadmienić, że z jednostką z Jedłownika nawiązano od kilku lat bardzo dobrą współpracę i wspólnie ćwiczymy w dzień i w nocy - odbyły się m.in. nocne ćwiczenia na stadionie "Gosław Jedłownik".
            Pamiętamy również o naszych druhach, którzy w minionym okresie obchodzili urodziny. Takim szczególnym naszym członkiem jest Poseł na Sejm RP Ryszard Zawadzki. Wobec przerwy wakacyjnej dopiero teraz pragniemy w imieniu wszystkich pszowskich strażaków życzyć mu dużo zdrowia i wytrwałości w jego poselskiej działalności.

Akcje pożarowe, ćwiczenia i zawody.
            W okresie wakacyjnym jednostka nasza wyjeżdżała do akcji pożarowych na osiedlu Biernackiego, gdzie palił się dom i dwa razy do pożaru zboża i słomy na tzw. pańskich polach przy ulicy Kraszewskiego.
            Ponadto po każdorazowych większych opadach deszczu wyjeżdżaliśmy do pompowania zalanych piwnic na terenie Pszowa. Trzykrotnie także likwidowaliśmy groźne owady, które zagnieździły się w obiektach mieszkalnych i budynkach gospodarczych.
            Odbywały się także ćwiczenia druhów z sekcji startującej w zawodach miejskich o puchar burmistrza. Odbyły się one w dniu 28 sierpnia na stadionie Towarzystwa Sportowego "Górnik Pszów". Do zawodów zgłoszono 4 drużyny, zaś komisję sędziowską powołał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Wobec niesprzyjającej pogody - lał deszcz, postanowiono ze względów bezpieczeństwa rozegrać tylko ćwiczenie bojowe polegające na rozwinięciu na czas linii gaśniczej. W tej jedynej konkurencji zwyciężyła drużyna pierwsza z Krzyżkowic. Na drugim miejscu uplasowała się także drużyna druga z Krzyżkowic, zaś trzecią lokatę zajęła drużyna z naszej jednostki. Na czwartym miejscu wylądowała drużyna z Rydułtów. Gratulujemy kolegom z Krzyżkowic i jednocześnie życzymy im dobrego reprezentowania powiatu wodzisławskiego na czekających ich zawodach wojewódzkich w Częstochowie i uplasowania się na wysokim miejscu.


Zawody miejskie 2010
Zawody miejskie 2010
Zawody miejskie 2010


            Z przykrością musimy odnotować w dniu 28 sierpnia udział druhów naszej jednostki w pogrzebie zasłużonego członka OSP Pszów śp. Alfreda Karnówki. Był obecny na pogrzebie poczet sztandarowy oraz delegacja zarządu jednostki. Członkowie sekcji bojowej nieśli także trumnę swego starszego kolegi gdyż druh Karnówka był członkiem honorowym pszowskiej straży, a ten zaszczytny tytuł zobowiązuje do działań według ustalonych zasad w jednostce.
† Alfred Karnówka urodził się 28.11.1929 roku. Do OSP Pszów wstąpił w roku 1947. Od początku swego członkostwa w pełni zaangażowany w działalność jednostki i to zarówno w akcjach pożarowych, jak i w sportach pożarniczych m.in. brał udział w zawodach szczebla rejonowego i wojewódzkiego. W roku 1949 został wysłany na szkolenie do Nysy, którego głównym tematem były ćwiczenia i akcje ratownicze, wspinania się z drabiną hakową po pionowych murach. Był członkiem pocztu sztandarowego - drugiego w historii straży proporca ufundowanego właśnie w roku 1957. Ponadto w latach 1962-1965 oraz 1968-1979 był członkiem komisji rewizyjnej jednostki. Wydatnie włączył się także w budowaną w czynie społecznym remizę oddaną do użytku w roku 1961. Dzięki swoim wspomnieniom z długoletniego członkostwa w jednostce pomagał w opracowaniu historii pszowskiej straży. Za swoją działalność odznaczony został brązowym, srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" oraz w roku 2007 honorową odznaką "Zasłużony dla OSP Pszów". W roku 2000 walne zebranie członków obdarzyło druha Karnówkę godnością członka honorowego jednostki. W pamięci pszowskich fojermanów pozostanie jako dobry, pełen życzliwości kolega - członek starej strażackiej kadry.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 20.09.2010 r.


  Z życia OSP

Oj gorący był dla pszowskiej straży miniony okres, gorący. Nie ze względu na upały i skwary, ale ze względu na pracowitość podyktowaną występowaniem ulewnych, długotrwałych deszczów. Spowodowały one silne wezbranie okolicznych potoków i rzek, które dały się we znaki nie tylko strażakom, ale i wszystkim mieszkańcom naszego rejonu i prawie całej Polski.

Akcje ratowniczo - gaśnicze.
Deszcz padał z małymi przerwami prawie całą połowę maja. Spowodował nie tylko wezbranie cieków wodnych, ale i niezmierne rozmiękczenie gruntu. Efektem tego było wywracanie się drzew, które niejednokrotnie padały na drogi i ogrodzenia. Trzeba było drzewa te ciąć i usuwać z miejsc zagrożonych. Niewątpliwie jednak największym zagrożeniem była możliwość wystąpienia powodzi w naszym rejonie działania. Pszowska straż z racji zakwalifikowania jej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego była wzywana do akcji powodziowych m.in. do Mszany, Nieboczów, Bukowa i Rydułtów. Ale najczęściej pompowano zalane piwnice w Pszowie i Krzyżkowicach. Niekiedy były to bardzo długotrwałe akcje łączone. Po powrocie z jednego zdarzenia, sekcje były wzywane do następnego. Nie było zbytnio czasu nawet wysuszyć przemoczonych ubrań. W sumie w okresie od 16 maja do 2 czerwca braliśmy udział w 29 akcjach i zaangażowanych było 157 druhów, którzy przepracowali około 73 godzin. Zgodnie z pismem nadesłanym z oddziału wojewódzkiego Związku poinformowaliśmy o zaistniałych podczas tych akcji stratach w wyposażeniu i sprzęcie. Głównie były to przetarte węże pożarnicze i podwyższone zużycie paliwa, gdyż motopompy, piły spalinowe i samochody muszą być napędzane paliwem. Również osobiste wyposażenie strażaków w postaci skarpet, niektórych ubrań, butów, czy rękawic zostało zniszczone. Zgodnie z sugestią poinformowaliśmy także o potrzebach zakupu niektórego sprzętu na przyszłość. Z jakich funduszy będą te zakupy realizowane, jest kwestią dodatkowych ustaleń pomiędzy Związkiem, a jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu miasta, powiatu czy nawet województwa. Jeszcze w maju odbyła się w naszej remizie sesja Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych na to posiedzenie przedstawicieli starostwa, powiatowego zarządu dróg, komendy powiatowej policji i straży pożarnej, zakładu komunalnego, jednostek OSP Pszów i Krzyżkowice oraz innych zainteresowanych tematem osób. Głównym tematem sesji były zagadnienia bezpieczeństwa miasta. Podjęto m.in. uchwałę na dotację do zakupów sprzętu pożarniczego. Odbyła się także dyskusja na temat zakupu nowego samochodu pożarniczego dla naszej jednostki. Przy okazji tematu powodzi chcieliśmy również poruszyć problem bieżącego czyszczenia kanalizacji i studzienek spływowych. Nie trzeba chyba odpowiednim służbom przypominać, że od wczesnej wiosny do późnej jesieni z drzew spadają kwiaty, a potem liście i części kory. Leżą na poboczu i nie sprzątane na bieżąco, w przypadku deszczu zapychają studzienki kanalizacyjne, które potem nie są w stanie odprowadzić płynącej poboczem deszczówki. Na niektórych studzienkach i przy krawężnikach rośnie już nawet trawa. Można takie zjawisko zaobserwować w większości naszych miast. Jest to problem, który sygnowaliśmy już w roku ubiegłym w Rogowie na zebraniu zarządu oddziału powiatowego Związku z udziałem powiatowego zarządu dróg. Podczas niektórych akcji wystarczyło tylko przepchanie takiej niedrożnej studzienki i najbliższa piwnica, czy część ulicy nie została zalana. Odpowiednie służby nie mogą się tłumaczyć brakiem funduszy na takie bieżące sprzątanie. Koszty poniesione na akcję ratowniczo - powodziową są potem o wiele większe.


Zawody miejskie 2009
Zawody miejskie 2009
Zawody w Czechach


Działania na rzecz społeczeństwa.
W omawianym okresie w naszej remizie przeprowadzono także akcję honorowego krwiodawstwa. Akcję tę koordynował prezes koła honorowego krwiodawstwa przy KWK Anna druh Adam Porwoł, a ze strony OSP dh Piotr Fiszer. Na apel odpowiedziało 18 dawców, którzy podarowali innym ten bezcenny lek ratujący życie. Należy nadmienić, że w naszej jednostce powstała sekcja honorowych dawców pod nazwą "Ognisty ratownik - gorąca krew" i sekcje takie powstały już przy niektórych jednostkach OSP. Krew mogą oddawać pod szyldem OSP nie tyko strażacy i dlatego zapraszamy osoby spoza naszych szeregów do uczestnictwa w podobnych tego typu akcjach w przyszłości. Chętni mogą się kontaktować w tej sprawie za pośrednictwem automatycznej sekretarki w naszej remizie lub osobiście w każdy piątek od godzinie 19oo podczas zebrań zarządu. Na prośbę ks. Józefa Fronczka - proboszcza pszowskiej bazyliki, wspólnie z policją druhowie naszej jednostki zabezpieczali także trasę procesji Bożego Ciała. W tym roku wiodła ona ulicą R. Traugutta na osiedle Grunwaldzkie. Ponadto kilkakrotnie zabezpieczaliśmy również na stadionie Towarzystwa Sportowego TS Górnik Pszów mecze piłkarskie.


Zawody miejskie 2009
Zawody miejskie 2009
Zawody w Czechach


Strażak radzi1
Zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie liczne anomalie pogodowe przejawiające się ulewnymi deszczami, gradobiciem czy silnie wiejącymi wiatrami. Chcielibyśmy przedstawić zasady bezpiecznego zachowania się i postępowania na wypadek nagłych zdarzeń jakie mogą dotknąć każdego z nas. Rady te, jeżeli przyczynią się do uratowania chociażby jednego życia lub mienia będą niewątpliwie dużym naszym wspólnym sukcesem.
Huragany i burze.
W czasie silnych wiatrów:
*nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne;
*jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, dopóki wichura nie przejdzie;
*nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi lub drzewami;
*nie stój pod balkonem - spadające doniczki, kwietniki lub szyby okienne mogą Cię dotkliwie poranić;
*wyłącz główny wyłącznik prądu - ograniczy to możliwość powstania pożaru;
*schowaj się w najniższych partiach budynku, z dala od okien, sufitów i drzwi;
*słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych;
*jeżeli służby ratownicze zalecą ewakuację, wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe na miejsce przez nie wskazane. Zabierz tylko niezbędne przedmioty - dowód tożsamości, karty bankomatowe.

Podczas burzy:
*opuść otwartą przestrzeń, nie chroń się pod drzewami;
*w samochodzie - stań na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymania się pod drzewami i przewodami elektrycznymi;
*w domu - zamknij okna, usuń z balkonów przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Zasady prawidłowego zgłaszania zdarzenia. Prawidłowe zgłoszenie jest gwarancją szybkiej i skutecznej pomocy służb ratowniczych. Zgłaszając zdarzenie powiedz:
* co się stało?
* gdzie zdarzenie miało miejsce?
* czy są osoby poszkodowane, zagrożone (w miarę możliwości określ liczbę osób).
* podaj własne Imię i nazwisko.
* numer telefonu z którego dzwonisz.
* nie odkładaj słuchawki telefonu - osoba przyjmująca zgłoszenie może mieć do Ciebie kilka dodatkowych pytań (o sposób dojazdu, itp)

Jednocześnie przypominamy numery telefonów alarmowych:
112 - ogólnopolski numer służb ratowniczych 998 - Państwowa Straż Pożarna;
999 - Pogotowie Ratunkowe;
997 - Policja;
986 - Straż Miejsca (o ile działa na terenie danej gminy)

1Rubrykę "Strażak Radzi" opracowano na podstawie broszury pod nazwą "Państwowa Straż Pożarna w województwie śląskim".


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 09.07.2010 r.


  Zapraszamy

            Przełom kwietnia i maja tradycyjnie już jak co roku, to gorący okres w działalności strażaków. Gorący z racji przygotowań i obchodów Dnia Strażaka.

Reprezentacja i promocja jednostki.
            Jednak przed tym ważnym dla nas świętem pszowscy strażacy uczestniczyli w dniu 24 kwietnia w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Jednostka oddelegowała na ten wyjazd tylko dziewięcioosobowego Lublina, gdyż brak było większej ilości chętnych. Pielgrzymki takie organizowane są co 5 lat i gromadzą w Częstochowie wielkie rzesze strażaków z całej Polski. W tegorocznej pielgrzymce brało udział około 100 tys. strażaków i to zarówno ochotników, jak też zawodowców. Przygrywało pielgrzymom 157 orkiestr dętych, śpiewały 22 połączone chóry i przybyło ponad 3 tysiące pocztów sztandarowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyli się jedyni w Polsce strażacy - zakonnicy z Niepokalanowa. Założył tę jednostkę w latach trzydziestych ubiegłego wieku św. Maksymilian Kolbe i funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego. Bardzo malowniczy byli także górale, którzy połączyli swoje tradycyjne stroje z wyposażeniem mundurów strażackich. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że przeżyli na Jasnej Górze niezapomniane chwile. Mogli również zaopatrzyć się w okolicznościowe wykonane z brązu plakietki z pielgrzymki.

Zawody miejskie 2009
Zawody miejskie 2009
Zawody w Czechach


Zawody miejskie 2009
Zawody miejskie 2009
Zawody w Czechach


            W tym samym dniu przedstawiciele naszej straży brali udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej poświęconej 15-leciu miasta Pszowa. Odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. W dniu następnym delegacja i sztandar uczestniczyli w mszy Św. z tej okazji.
             Ponadto w dniu 3 maja delegacja naszej jednostki z pocztem sztandarowym brała udział w obchodach Święta Państwowego. Po mszy Św. w intencji naszej ojczyzny wysłuchano okolicznościowego referatu i złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powrotu Śląska do Macierzy.

Obchody Dnia Strażaka.
            Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu serwisu, tradycyjnie już w dniu 4 maja jednostka nasza świętowała dzień swojej profesji. Pszowscy strażacy gromadzili się w remizie już około godziny 1700. Przed wyjściem na wieczorną Mszę Św. członkowie drużyny młodzieżowej wraz ze swoimi opiekunami udali się na cmentarz, aby złożyć hołd tym, którzy odeszli już na wieczną służbę. Złożyli tam symboliczny bukiet kwiatów i zapalili znicze. Po powrocie wszyscy uczestnicy w szyku marszowym ze sztandarami na czele udali się do kościoła. Ceremonię kościelną uświetnił swoim śpiewem zaprzyjaźniony ze strażakami chór Cecylia. Po powrocie przed remizą odbył się uroczysty apel, na którym wręczono strażackie odznaczenia, nominacje naczelnika na stopnie strażackie oraz dyplomy uznaniowe za pracę na rzecz jednostki. W tym roku również mija dziesięć lat od nawiązania partnerskich stosunków ze strażakami z Melća w rejonie Opawy. Z tej okazji wręczono delegacji czeskich strażaków okazjonalny puchar z stosownym wpisem. Mamy wielką satysfakcję, że także dzięki strażakom z Pszowa i tym właśnie dziesięcioletnim owocnym kontaktom została podpisana w kwietniu umowa partnerska pomiędzy władzami Pszowa i Melća. Może to w przyszłości przynieść profity w postaci pozyskania funduszy europejskich dla gmin przygranicznych. Ponadto podczas tego okazjonalnego apelu wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego pod hasłem "Strażak - ratownik w akcji", na który przysłali swoje prace uczniowie pszowskich szkół i przedszkoli. Nagrody te ufundował urząd miejski i pszowska jednostka. Po apelu zebrani udali się do świetlicy na spotkanie przy kawie i kufelku. Pragniemy również nadmienić, że tegoroczne obchody uświetnili swoją obecnością m.in. wice prezes oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP dh Jerzy Szkatuła, burmistrz miasta Marek Hawel, przewodnicząca Rady Miejskiej Weronika Lach - Witych oraz radni naszego miasta, a także delegacja i poczet sztandarowy z czeskiego Melća z Wojciechem Seidlerem na czele, poczet sztandarowy i prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych Jedność, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi KWK Anna - Adam Porwoł, prezes Zespołu Regionalnego Pszowiki - Maria Dembowy, delegacja Koła Gospodyń w Pszowie oraz rodziny strażaków i sympatycy pożarnictwa.

Zawody miejskie 2009
Zawody miejskie 2009
Zawody w Czechach


Zawody miejskie 2009
Zawody miejskie 2009
Zawody w Czechach


            W ramach otwartych drzwi remizy jednostkę naszą odwiedziły także dzieci z przedszkola nr 1 oraz młodzież z opiekunami z sekcji osób niepełnosprawnych "Pomóżmy Sobie".
            Wszystkie te działania związane z obchodami Dnia Strażaka wymagały od członków naszej jednostki mobilizacji i dużego zaangażowania. Było dużo zajęć i przygotowań, ale jednak cieszy fakt, że jesteśmy doceniani przez społeczność naszego miasta. Jednocześnie dziękujemy za dużo ciepłych słów i gorące dla nas strażaków życzenia. Tym razem nie będziemy ich gasić.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 26.05.2010 r.


  Zapraszamy

Akcja krwiodawców

  Konkurs plastyczny

Informacja
o przebiegu konkursu plastycznego pod tytułem "Strażak - ratownik w akcji"
na szczeblu miejskim w Pszowie


            Organizatorem konkursu na terenie miasta był:
- Urząd Miasta Pszów
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie

            Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, tradycją i życiem strażackich środowisk. Również ma za zadanie popularyzację wiedzy na temat działalności służb ratowniczych podczas wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jednocześnie konkurs ma uświadomić przyczyny powstawania zagrożeń oraz wyrobić umiejętność bezpiecznego zachowania, a także wskazać odpowiednie postępowanie.

            Na konkurs wpłynęło 91 prac różnych technik wykonanych przez dzieci przedszkoli i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum. Również na konkurs wpłynęły prace Sekcji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z naszego miasta.

            Na podstawie regulaminu konkursu jury w składzie:
1. Pani Irena Jaroch - przewodnicząca (nauczyciel prac plastycznych)
2. dh Wilhelm Porwoł - sekretarz
3. dh Henryk Majchar - członek
4. dh Mirosław Chodak - członek
5. dh Eugeniusz Danielczyk - członek
po dokonaniu oceny prac spełniających regulamin wyłoniło wykonawców najlepszych prac w następujących grupach w kolejności:

I grupa - przedszkolna (3 - 6 lat)
1. Milena Kamieniecka - 6 lat - PP nr 2
2. Sebastian Frankowski - 6 lat - PP nr 2
3. Wiktoria Mucha - 6 lat - PP nr 2

II grupa - szkoła podstawowa klasy I - III (7 - 9 lat)
1. Konstancja Hanc - 9 lat - SP nr 3, kl. III
2. Łukasz Kacperek - ..... lat - SP .... , kl. I b
3. Julia Zdyb - ..... lat - SP nr 1, kl. I a

III grupa - szkoła podstawowa klasy IV - VI (10 - 12 lat)
1. Bartek Śpiewak - .... lat - SP nr 2, kl. IV b
2. Martyna Szewc - .... lat - SP nr 2, kl. IV a
3. Zuzanna Kozub - ....lat - SP nr 2, kl. IV b

IV grupa - gimnazjum (13 - 16 lat)
1. Wiktoria Fibic - 15 lat - gimnazjum, kl. II b
2. Hanna Szweda - 15 lat - gimnazjum, kl. III c
3. Darek Zając - 15 lat - gimnazjum, kl. III c
4. Katarzyna Sanecznik - 16 lat - gimnazjum, Kl. III d

            Komisja wyróżniła prace z sekcji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych przy TPP:
Lubiak Katarzyna
Zawiślak Małgorzata
Miłek Sebastian
Szkopek Barbara
Tytko Tomasz
Zalewski Tomasz
Grabiec Justyna
Stonoga Radosław

            Jednocześnie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w dniu 4 maja 2010 roku (wtorek) do remizy strażackiej OSP Pszów o godzinie 1900 (uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka) w celu odbioru nagród.

            Strażacy z OSP Pszów dziękują wszystkim za pomoc w organizacji tego konkursu, a w szczególności:
- gronu pedagogicznemu przedszkoli i szkół miasta Pszów,
- Panu Burmistrzowi Miasta Pszów,
- Pani Irenie Jaroch,                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 23.04.2010 r.


  Z życia OSP

            Nadeszła wreszcie długo oczekiwana wiosna. Tegoroczna zima niejednemu dała się mocno we znaki. W pszowskiej straży obowiązuje normalny cykl działalności statutowej.

Działania ratowniczo - gaśnicze i techniczne.
            W pierwszej kolejności związane z tym okresem wiosenne wypalanie suchych traw. Pomimo licznych apeli o zaniechanie tych wątpliwej wartości zabiegów agrotechnicznych zanotowano jednak pewną ilość podpaleń. Do tego typu zdarzeń wyjeżdżaliśmy i na obszar naszego miasta i poza nasz teren aż 10 razy. W sumie było zaangażowanych 91 druhów. Niekiedy były to wyjazdy dwoma samochodami pożarniczymi na wezwanie Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP.
            Pragniemy nadmienić, że członkowie naszej jednostki za udział w akcjach gaszenia pożarów traw nie pobrali należnego im ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego z budżetu gminy i pozostał on do dyspozycji burmistrza. Pszowska straż wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jest w pierwszej kolejności wzywana do akcji. W związku z tym ilość wyjazdów jest niewspółmiernie większa niż w jednostkach nie będących w systemie. Od początku roku 2010 jednostka brała udział w 20 różnych akcjach, zabezpieczeniach, alarmach gotowości bojowej.
            Ponadto w dniu 01 marca do naszej jednostki zawitał niezapowiedzianie zespól funkcjonariuszy operacyjnych z komendy powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. Przeprowadził on inspekcję gotowości bojowej w trybie alarmowym. Na wezwanie strażackiej syreny zgłosiło się 17 druhów. Oceniane było wykonanie ćwiczenia bojowego oraz sprawdzono stan techniczny sprzętu pożarniczego oraz dokumentacji naczelnika jednostki. Z przedstawionego raportu wynika, że oceniono pozytywnie pszowską jednostkę.

Praca z młodzieżą.
            Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu serwisu internetowego po przeprowadzeniu eliminacji środowiskowych w szkołach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wyłonione zostały osoby do eliminacji miejskich tych rozgrywek. Odbyły się w tym roku w OSP Krzyżkowice i w dwóch grupach wiekowych zwycięzcami zostali niżej wymienieni uczniowie:
grupa I (szkoła podstawowa) - Małgorzata Mańka - SP nr 3,
grupa II (gimnazjum) - Łukasz Rzodeczko

Reprezentowali oni miasto w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w OSP Czyżowice w dniu 9 kwietnia br.

Działania na rzecz społeczeństwa i reprezentacja jednostki.
            Pragniemy poinformować, że w omawianym okresie otrzymaliśmy zaproszenia na zebrania okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet. Przedstawiciel jednostki brał udział w takich imprezach organizowanych przez Polski Zwiśzek Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Koło Gospodyń Wiejskich. Ponadto uczestniczyliśmy w walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Towarzystwie Przyjaciół Pszowa i Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Jedność". Wszystkie te organizacje podkreślały dobrą współpracę i ogólną pomoc w działalności świadczoną im przez pszowską jednostkę. Pragniemy tą drogą podziękować za docenienie tej naszej pomocy i o ile to możliwe z naszej strony podtrzymamy dotychczasowe wspólne inicjatywy. Zawsze jesteśmy otwarci do współpracy, gdyż żyjemy wśród społeczeństwa i wzajemnie musimy sobie ułatwiać działalność.
            Na prośbę księży z naszej parafii uczestniczyliśmy także w rekolekcjach dla uczniów pszowskich szkół. Rekolekcje odbyły się pod hasłem "Anioł Stróż i jego pomocnicy". Tymi pomocnikami byli strażacy i policjanci, którzy opowiadali o swojej pracy i ratowaniu ludzi i ich mienia.
            W okresie poprzedzającym święta wielkanocne odbyło się szereg obchodów wielkotygodniowych. Jedną z takich doniosłych ceremonii była droga krzyżowa, której uczestnicy szli wieczorem ulicami naszego miasta. Nasi druhowie wspólnie z policją zabezpieczali tę procesję z pochodniami i samochodami pożarniczymi.

Obchody Dnia Strażaka.
            Każdy zawód i profesja ma swoje święto i w tym dniu można szczególnie zastanowić się nad drogą zawodową czy pasją, którą każdy sobie wybrał w życiu. Również strażacy mają swoje święto i jak co roku przypada ono na dzień 4 maja (wtorek). Tradycyjnie już o godzinie 18oo odbędzie się w tym dniu Msza Św. w intencji członków naszej jednostki i ich rodzin. Po uroczystości kościelnej odbędzie się na placu przed remizą uroczysty apel.

            Serdecznie zapraszamy na tegoroczne obchody Dnia Strażaka wszystkich członków jednostki, ich rodziny i sympatyków pożarnictwa. Jednocześnie z tej okazji zarząd OSP Pszów życzy wszystkim swoim członkom dużo zdrowia i wytrwałości, zaś ich rodzinom dziękujemy za wspieranie w ich tej tak bardzo potrzebnej wszystkim pasji.                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 23.04.2010 r.


  Życzenia

             Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa oraz samych słonecznych i cudownych dni życzą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie


  Z życia OSP

            Skończył się gorący w naszej jednostce okres sprawozdań oraz przygotowań i realizacji walnego zebrania sprawozdawczego. Ze względu na okres zimowy nadszedł czas normalnej działalności szkoleniowo - profilaktycznej.

Szkolenia i praca z młodzieżą.
            Chcemy poinformować, że jak co roku przeprowadziliśmy w pszowskich szkołach eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Delegacje naszych druhów odwiedziły z pytaniami SP 1 i SP 2 gdzie łącznie przetestowaliśmy z wiedzy pożarniczej 198 uczniów. Byliśmy obecni także w gimnazjum i tam z wiedzą pożarniczą podzieliło się 157 gimnazjalistów. Laureaci tego konkursu na tym etapie zakwalifikowali się do eliminacji miejskich, które odbędą się jeszcze w marcu. O wynikach tych zmagań poinformujemy w następnym serwisie internetowym. W tym miejscu chcemy podziękować dyrekcjom pszowskich szkół, które umożliwiły nam przeprowadzenie tych jakże potrzebnych eliminacji. Wszak wiedza na temat naszego wspólnego bezpieczeństwa potrzebna jest nam wszystkim już od najmłodszych lat.

OTWP
OTWP


            Do naszej jednostki nadeszły także pierwsze prace na ogłoszony dla pszowskich szkół i przedszkoli konkurs plastyczny na temat "Strażak - ratownik w akcji"
            Jeszcze w lutym na zaproszenie prezesa oddziału powiatowego strażaków z Karwiny z kilkoma druhami z naszej drużyny młodzieżowej i ich opiekunami wyjechaliśmy jako obserwatorzy na halowe zawody drużyn młodzieżowych do czeskiego Hawirzowa. W zawodach tych startowało 60 drużyn z terenu całych Czech oraz ze Słowacji. Zmagania takie organizowane są w Czechach od dwudziestu lat i start w nich jest prestiżowy. Miło było popatrzeć, jak już sześcioletni chłopcy i dziewczęta z profesjonalizmem rozwijały strażackie węże i łączyły je. Była dobra frajda, współzawodnictwo, a przede wszystkim ruch i oderwanie się od komputerów. Obiecaliśmy sobie, że w przyszłości musimy także spróbować sił w takich zawodach. Trzeba tylko u nas dobrze poćwiczyć.

Zawody miejskie 2009
Zawody miejskie 2009
Zawody w Czechach


            8 marca tradycyjnie pamiętaliśmy także o naszych druhnach, które jak w każdym męskim stowarzyszeniu są ozdobą i okazją do pochwalenia się nimi. Delegacje strażaków w ramach podziękowania za bycie z nami, odwiedziły je osobiście z symbolicznym kwiatkiem.

Strażak radzi, a kominiarz także.
            W dniu 5 marca w naszej remizie odbyło się w obecności członków zarządu i niektórych mieszkańców miasta spotkanie z mistrzem kominiarskim Piotrem Janoszem i jego czeladnikiem Sebastianem Lachem. Spotkanie to zastało zorganizowane na skutek zwiększonych ostatnio ilości przypadków zapalenia się sadzy w kominach i zatruć tlenkiem węgla w naszym rejonie. Zostało także podyktowane koniecznością zwiększenia informacji o tych zagrożeniach. Daje się zauważyć, że pewna część mieszkańców bagatelizuje ten problem, a chyba wszystkim nam zależy, aby w naszym mieście mieszkać bezpiecznie. W trakcie spotkania okazało się, że utarło się przekonanie o płaceniu kominiarzowi za jego wizytę, a nie za usługę wyczyszczenia komina. Dlatego niektórzy mieszkańcy w ogóle nie wpuszczają kominiarzy, a są i tacy, którzy twierdzą, że nie trzeba czyścić kominów lub robią to we własnym zakresie. Jeszcze inni mają przekonanie, że "kominiarz przyjdzie, nabrudzi i potem po takiej wizycie jest dużo sprzątania". Jest to błędne przekonanie, gdyż kominiarz, jak każdy fachowiec bierze pieniądze za wykonaną pracę. Jest także zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku i w zasadzie podporządkuje się życzeniom właścicieli budynków co do sposobu wejścia na dach. Otóż chcemy przypomnieć wszystkim właścicielom budynków, ich dzierżawcom lub użytkownikom mieszkań, że zgodnie z ustawą z lipca 1994 - Prawo Budowlane oraz rozporządzeniami odpowiednich ministerstw, są oni odpowiedzialni za bezpieczne użytkowanie budynków mieszkalnych, a co za tym idzie również przewodów kominowych, wentylacyjnych i gazowych. W przypadku stwierdzenia zaniedbań i związanych z tym zdarzeń mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Muszą oni umożliwić wejście kominiarzom i czyszczenie kominów co najmniej 4 razy w ciągu roku i mieć tę usługę potwierdzoną wpisem do książki kominiarskiej. W przypadku jej braku należy zwrócić się o wydanie takowej do kominiarza odpowiedzialnego za dany rejon. Jak oświadczyli kominiarze obecni na zebraniu - z reguły chodzą tylko w sezonie grzewczym.
            Warto sobie uzmysłowić, że nie czyszczony komin może być przyczyną zapalenia się sadzy - wszak sadza to w najczystszej postaci węgiel. Wtedy temperatura w takim przewodzie kominowym osišga 1100 stopni Celsjusza. Mogą wystšpić pęknięcia komina i wydostanie się ognia lub gazu do mieszkań. Takie zdarzenie może także doprowadzić także do uszkodzenia kotła grzewczego poprzez jego rozerwanie, a więc narazić nas na poważny wydatek finansowy. Ponadto zawężony przekrój przewodu kominowego zmniejsza ciąg kominowy - tzw. cug. Skutkuje to zwiększonym zużyciem opału, a przede wszystkim możliwością zatrucia tlenkiem węgla. Jak bardzo niebezpieczny jest to gaz może świadczyć fakt, że gdy jest obecny np. w powietrzu kopalnianym w ilości 0,001 % jest już mowa o zagrożeniu i należy wycofać załogę z takiego wyrobiska górniczego. Tlenek węgla bowiem łączy się z czerwonymi ciałkami krwi 100 razy szybciej niż tlen i tworzy z nimi nierozerwalne związki. Jest to gaz cięższy od powietrza, bezwonny i przez to nazywany często "cichym zabójcą".
            Dlatego mając powyższe na uwadze warto zlecić kominiarzowi usługę czyszczenia komina choćby ze względu na fakt spalania w naszych kotłach nieodpowiednich gatunków węgla. Są to z reguły węgle bardzo "tłuste", zawierające dużo części smolnych - takie jednak dostajemy na deputaty. Nadają się głównie na przeróbkę przemysłową niż na zwykłe spalanie. Ponadto bywa też i tak, że w paleniskach lądują różnego rodzaju plastiki i tworzywa sztuczne. Obok wydzielanych z takiego spalania związków trujących, które z reguły są także cięższe od powietrza i spadają niedaleko nas, a więc trujemy w ten sposób także siebie - to jeszcze zapychają nam kominy, gdyż nie wszystkie ich części się ulotnią.
            Zdajemy sobie sprawę, że na skutek tych informacji będzie na pewno dużo dodatkowych pytań i wątpliwości. Dlatego podajemy dane służb odpowiedzialnych za te problemy:

Zakład Kominiarski - Okręg Pszów
Piotr Janosz - Rydułtowy ul. Lelewela 21 tel. 605 307 047
lub Sebastian Lach tel. 665 755 850


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 27.03.2010 r.


  Z życia OSP

            Obecny okres, to jeden z najważniejszych okresów w działalności ochotniczych straży pożarnych. Jest to bowiem czas walnych zebrań, na których członkowie poszczególnych jednostek rozliczają swoje zarządy z całorocznej działalności.
            W poprzednim wydaniu serwisu zapraszaliśmy na takie właśnie walne zebranie sprawozdawcze do remizy naszej pszowskiej straży. Odbyło się ono zgodnie z zapowiedzią 7 lutego. Na to ważne dla nas posiedzenie przybyli także zaproszeni goście w osobach: pana Ryszarda Zawadzkiego - Posła na Sejm RP, dha Jerzego Szkatuły - wiceprezesa oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP, pana Mariana Jarosza - radnego Sejmiku Śląskiego, kpt. Marka Misiurę - komendanta powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl., pana Marka Hawla - burmistrza miasta i dha Czesława Krzystały - pszowskiego radnego. Byli również jak zawsze życzliwi nam: Zbigniew Gorzkowski - prezes ROD " Jedność ", Adam Porwoł - prezes klubu HDK, delegacje strażaków z OSP Krzyżkowice, OSP Jedłownik oraz z czeskiego Melća, którzy z okazji dziesięcioletnich wzajemnych kontaktów przybyli na nasze spotkanie z okazałym tortem. Starczyło dla wszystkich.
             Poniżej prezentujemy materiał informacyjny z całorocznej działalności zarządu za rok 2009. Mamy nadzieję, że poniższe informacje przybliżą mieszkańcom miasta chociaż w części naszą działalność.

Materiał informacyjny - Walne Zebranie OSP w Pszowie - 7 lutego 2010 r.

Informacje organizacyjne.
            OSP Pszów jest jednostką typu S 3. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w roku 1995. W ramach jednostki działa JOT. W swoich szeregach zrzesza 228 członków, w tym 8 członków honorowych, 34 członków zwyczajnych, 156 członków wspierających, 22 kobiet i 10 członków MDP. W okresie sprawozdawczym zmarło 3 członków.
            Odbyło się 14 zebrań ogólnych zarządu, jednak poszczególni członkowie zarządu spotykali się w każdy piątek, aby na bieżąco móc omawiać bieżące sprawy. Ponadto wieczorami ktoś był obecny prawie codziennie w remizie.
            Podjęto 12 uchwał, głównie w sprawach finansowych. Prowadzono na bieżąco dokumentację finansowo - administracyjną i wysyłano pisma m.in. do urzędu miasta w sprawie remontów remizy i jej termoizolacji, do urzędu skarbowego, do starostwa, do komendy powiatowej PSP i innych.
            W okresie sprawozdawczym dokooptowano w skład zarządu dha Dariusza Majchara w zamian dha Arkadiusza Raka, który zrezygnował z funkcji.

Walne Zebranie 2010
Walne Zebranie 2010


Walne Zebranie 2010
Walne Zebranie 2010


Ważniejsze akcje ratowniczo - gaśnicze.
            Do ważniejszych akcji ratowniczo - gaśniczych należy zaliczyć pompowanie piwnicy na ul. Traugutta oraz zabezpieczanie kilkakrotnie zalanej ulicy Pszowskiej i K. Miarki podczas dużych opadów deszczu, obcinanie drzew po silnych wichurach; zabezpieczanie oświetlenia podczas przewrócenia się 18 tonowej cysterny z gazem propan-butan na ul. Andersa; gaszenie pożaru piwnicy w stolarni na ul. Bema w Rydułtowach - dysponowano 7 jednostek; wspólnie z policją przeprowadzono akcję poszukiwawczą zaginionej kobiety. W sumie w okresie sprawozdawczym OSP w Pszowie wyjeżdżała do akcji 37 razy.

Szkolenia, ćwiczenia, zawody, pokazy.
            Przeszkolono 13 członków JOT-u w ramach szkoleń uzupełniających; w komendzie powiatowej PSP 10 druhów poddało się badaniom antyuczuleniowym na ewentualność ukąszenia owadów; zanotowano udział jednostki w ćwiczeniach kompanii odwodowej w Ligocie Tworkowskiej - gaszenie prawdziwego pożaru, w tym ewakuacja pozorowanych poszkodowanych i udzielenie im pierwszej pomocy medycznej, koordynacja łączności.
            Jednostka wystawiła 1 drużynę do udziału w zawodach miejskich w Krzyżkowicach - uplasowała się na II miejscu.
            Na prośbę dyrekcji gimnazjum odbył się pokaz sprawności bojowej na organizowanym tam festynie rodzinnym oraz podczas uroczystości jubileuszu 100-lecia OSP Rydułtowy.

Działalność organizacyjna.
            Delegacje brały udział w spotkaniach: w komendzie powiatowej PSP w sprawie ekwiwalentu za udział w akcjach i ćwiczeniach oraz w sprawie szkoleń; w zakładzie wodociągów w sprawie hydrantów; w urzędzie miasta w sprawie ubezpieczenia jednostki, a także przed planowanymi remontami w remizie. Odbyło się spotkanie w remizie z radnymi w sprawie dalszego eksploatowania samochodu GBA 2,5/16 - bezsensowny remont kapitalny wobec braku części i dużych kosztów, propozycje zakupu nowszego samochodu średniego.
            Dokonano zakupów z KSRG na kwotę 5.500,- zł oraz uzyskano kwotę 1.650,- zł. z przekazanego nam 1% podatku
            Na bieżąco dokonywano przeglądów sprzętu przed atestacją lub przed zmieniającymi się porami roku.

Działalność gospodarcza.
            Przeprowadzono naprawę samochodu Star - uszczelniono zbiornik, dokonano naprawy układu hamulcowego, instalacji elektrycznej, wymieniono opony, zlecono wykonanie ekspertyzy stanu technicznego. Wykonano dalsze adaptacje samochodu Ford do posiadanego sprzętu. Naprawiono boczne drzwi w samochodzie Lublin. Wyremontowano właz na strych i zakupiono nowe blaty stołowe do kuchni. Dyżurowano w czasie trwania remontu w garażu nr 1, przebudowie wjazdu przed garażami i remontu biura oraz sali tradycji. Część prac remontowo - naprawczych wykonywały firmy specjalistyczne, jednak trzeba było wszystkie te prace organizacyjnie ustalić i przeprowadzić działania marketingowo - finansowe.

Praca z młodzieżą.
            Tradycyjnie jak co roku przeprowadzono eliminacje środowiskowe w szkołach i współorganizowano szczebel miejski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pszowskich szkół i przedszkoli. Efektem był start i reprezentowanie miasta w eliminacjach powiatowych OTWP, a także zdobycie czołowych miejsc prac dzieci z przedszkola nr 3 na eliminacjach wojewódzkich konkursu plastycznego. Wyjechali potem na wręczenie nagród do Koszęcina na specjalne zaproszenie prezesa zarządu wojewódzkiego Związku dha Zbigniewa Meresa. Również specjalną nagrodę Komendanta Głównego PSP otrzymała uczennica szkoły podstawowej nr 2 za udział w ogólnopolskim konkursie kalendarzowym, który to konkurs w szkołach przeprowadzili członkowie naszej jednostki. W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom " przedstawiciel jednostki czytał bajki dzieciom klas pierwszych w bibliotece pszowskiego domu kultury. W ramach akcji otwartych drzwi remizy zorganizowano również wizyty dla dzieci SP nr 2 i dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w sekcji " Radość życia".
            Efektem działalności z młodzieżą jest pozyskanie grupy chłopców chętnych do działalności w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Odbyły się od września cotygodniowe zajęcia szkoleniowe, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia strojenie choinki i spotkanie opłatkowe z rodzicami.

Działalność na rzecz społeczeństwa.
            Jak co roku członkowie jednostki zabezpieczali trasę procesji Bożego Ciała, uroczystości I Komunii Św. oraz pszowskie odpusty parafialne - trasy pielgrzymek i parkingi. Na obiekcie lodowiska zabezpieczano pokazy wschodnich sztuk walki, a także imprezy w ramach Dni Pszowa, rajdy rowerowe miejskie i powiatowy (trasa Wodzisław Śl - Bluszczów) oraz pokazy fajerwerków w Sylwestra i ramach WOŚP (światełko do nieba). Zabezpieczano także powiatowy rajd samochodowy o puchar wójta gminy Gaszowice. Udostępniono również świetlicę zespołowi regionalnemu Pszowiki na spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi oraz Kołu Gospodyń, Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na spotkania swoich członków.

Promocja jednostki i spotkania.
            W ramach promocji jednostki delegacje brały udział w walnych zebraniach OSP Jedłownik, OSP Krzyżkowice, Towarzystwie Przyjaciół Pszowa, Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Jedność", podsumowaniu sezonu rowerowego sekcji "Koło", klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK "Anna", dożynkach miejskich, a także na zebraniu zarządu powiatowego Związku OSP RP w Radlinie II, gdzie pożegnano odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego PSP Kazimierza Musialika oraz spotkaniu opłatkowym tego zarządu w Gołkowicach.
            Byli także obecni na jubileuszu 60 lat urodzin ks. prałata Józefa Fronczka, 90 lat urodzin dha Franciszka Grzegorzka, 50 lat pożycia małżeńskiego państwa Seidel oraz uczestniczyli w pogrzebie żony dha Wilhelma Porwoła.
            Ponadto poczet sztandarowy i delegacje uczestniczyły w jubileuszach OSP Zawada, OSP Krzyżkowice, OSP Rydułtowy, Szkoły Podstawowej nr 1, a także w obchodach Dnia Strażaka w komendzie powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl., uroczystości 3-go Maja, wybuchu II wojny światowej, na której to uroczystości sztandar jednostki odznaczony został honorową odznaką Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych nadaną przez zarząd główny tego Związku.
            Dwukrotnie spotkały się zarządy OSP Krzyżkowice i OSP Pszów (organizacyjnie i opłatkowo).
            Odwiedzono także chorych druhów i sponsorów jednostki. Zorganizowano spotkanie barbórkowe "przy kufelku" oraz oglądano w wodzisławskim Centrum Kultury film z I Nocnych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych w KS "Gosław" w Jedłowniku. Siedmiu członków naszej jednostki reprezentuje miasto i OSP w szeregach Powiatowej Kompanii Reprezentacyjnej Powiatu Wodzisławskiego.
            U zaprzyjaźnionych strażaków w czeskim Melću byliśmy na walnym zebraniu, obchodach Dnia Strażaka oraz powitaniu ognia olimpijskiego i wmurowaniu kamienia węgielnego pod budującą się tam remizę. Wzajemne kontakty partnerskie trwają już 10 lat.
            W ramach olimpiady pożarniczej CTIF w Ostravie zorganizowano grupowy wyjazd rodzinny autokarem na otwarcie olimpiady dla druhów naszej jednostki oraz OSP Gaszowice i Radlin II. W pozostałe dni rozgrywek odbyły się indywidualne wyjazdy druhów samochodem Lublin. Ponadto udostępniono pomieszczenia świetlicy rodzinom strażaków z OSP Błeszno k/Częstochowy, którzy brali czynny udział w olimpiadzie.

            Zarząd jednostki dziękuje wszystkim druhom i życzliwym nam osobom oraz organizacjom społecznym za wszelką pomoc w działaniu jednostki w roku 2009. Mamy nadzieję, że spełniliśmy dobrze swoje zadania i oczekujemy konstruktywnych propozycji na przyszłość.

Darowizna na rzecz OSP
            Pragniemy także ponowić apel do sympatyków pożarnictwa o przekazywanie 1% od podatku wykazywanego w zeznaniu rocznym dla urzędu skarbowego. Procedura przekazania nie zmienia się i jest taka jak w roku ubiegłym. Należy tylko w odpowiedniej rubryce arkusza PIT wpisać nazwę i nr rejestru organizacji pozarządowej "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" nr KRS 0000116212 z zaznaczeniem w informacji uzupełniającej cel szczegółowy "OSP Pszów"(Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Ks. P. Skwary 6a). Ze względu na krążące plotki o możliwościach ujawnienia dochodów darczyńcy, pragniemy poinformować, że uzyskanie takiej informacji jest niemożliwe choćby ze względu na indywidualne różne odpisy od płaconych podatków. Ponadto istnieje także możliwość utajnienia darczyńcy zaznaczając taką opcję w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 22.02.2010 r.


  Z życia OSP

            Rozpoczął się kolejny Nowy Rok. Podświadomie podsumowujemy miniony okres i przystępujemy z nowymi planami na kolejne 365 dni. W związku z tym życzymy wszystkim internautom dużo optymizmu i przeżycia tego okresu jak najbardziej pomyślnie i owocnie dla każdego z nas.

Spotkania i działania na rzecz społeczeństwa.
            Jak już wspominaliśmy w poprzednim wydaniu serwisu internetowego, grudzień to bodaj jedyny miesiąc w roku, który charakteryzuje się największą ilością tradycji, symboli i świąt. Kontynuując więc grudniowe tradycje, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej spotkali się na wspólnym biesiadowaniu opłatkowym z kolegami z OSP Krzyżkowice. W Pszowie są dwie jednostki OSP i wspólnie ustaliliśmy przed kilkoma laty, że spotkania takie będą organizowane na przemian raz w jednej, raz w drugiej jednostce. W tym roku więc gościliśmy w Krzyżkowicach. Na spotkaniu podzielono się wzajemnymi sukcesami i problemami. Snuto wspólne plany na nadchodzący rok tym wiarygodniejsze, że był wśród nas także Burmistrz Pszowa - Marek Hawel, gdyż wszystkie zamierzenia wiążą się z finansami, nad którymi ma pieczę właśnie burmistrz.

Spotkanie opłatkowe


            Jeszcze przed świętami zorganizowano podobne spotkanie opłatkowe w remizie własnej z udziałem członków młodzieżowej drużyny pożarniczej, która od września solidnie szkoli się i ćwiczy. Tym razem zaproszono na spotkanie także rodziców przyszłych strażaków, gdyż chcieliśmy im przybliżyć zajęcia, w których uczestniczą ich pociechy oraz podziękować za wyrażenie zgody na działalność w drużynie młodzieżowej OSP. Jest to dla nas cenny nabór zapewniający ciągłość działalności naszej jednostki. Na spotkaniu obecni byli również Burmistrz Miasta Pszowa oraz pani Agnieszka Panek - przewodnicząca współpracującego z nami Koła Gospodyń. Przy kawie, herbacie i świątecznych ciasteczkach obejrzeliśmy film ze zbiórek szkoleniowych. Potem dzielenie się opłatkiem i była smaczna ryba. Na zakończenie, aby tradycji stało się zadość wyciągnięto spod choinki, którą przedtem wspólnie ustroiliśmy, drobne upominki. Spotkanie upłynęło w przyjemnej, świątecznej, prawie rodzinnej atmosferze.

Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe


            Na zakończenie miesiąca, w dniu 29 grudnia - prezes, naczelnik, członkowie pocztu sztandarowego oraz przedstawiciele pszowskich jednostek przy oddziale powiatowym Związku OSP RP brali udział w spotkaniu opłatkowym w Gołkowicach organizowanym przez zarząd powiatowy tego Związku. W imprezie brali udział prezesi i naczelnicy z wszystkich 34 jednostek OSP, a także wytypowani seniorzy z poszczególnych miast i gmin powiatu wodzisławskiego. Zaproszono także posłów na Sejm RP, samorządowców, a także przedstawicieli władz wojewódzkich Związku OSP i PSP naszego powiatu oraz zaprzyjaźnionych czeskich strażaków z Karwiny i Ostrawy. Po odczytaniu rocznych sprawozdań i zakończeniu części oficjalnej spotkanie uświetniła koncertem kolędowym strażacka orkiestra dęta oddziału powiatowego.
            W ostatnim dniu starego roku grupa strażaków z żonami pożegnała upływający rok na wieczorku towarzyskim przy muzyce z płyt. Gdy jedni bawili się, inni zabezpieczali na prośbę burmistrza miasta pokaz fajerwerków i byli w gotowości aby nieść pomoc na wypadek nagłej potrzeby. Mieszkańcy bowiem bawili się na różnych imprezach - także masowych - więc ktoś musiał czuwać nad ich bezpieczeństwem.

Prace gospodarcze.
            Kończy się remont biura zarządu i naszej izby tradycji, o którym już informowaliśmy. Jeszcze tylko wstawienie drzwi i można się pomału wprowadzać. Przy okazji odkurzyć i zinwentaryzować dyplomy i puchary. Jest ich bardzo dużo, gdyż sukcesów jednostki także było dużo. Mamy więc prośbę do mieszkańców Pszowa o ewentualne bezpłatne przekazanie mebli lub meblościanki do wyeksponowania wszystkich walorów pamiątkowych. Bywają sytuacje, że ktoś wymienia swoje umeblowanie i wyrzuca dobre jeszcze meble na śmietnik lub nie wie co z nimi zrobić. Można zgłosić potrzebę pozbycia się mebli na naszą automatyczną sekretarkę na numer telefonu 32 455 88 08 lub wieczorem w każdy piątek osobiście do biura zarządu jednostki. Przyjedziemy sami po odbiór mebli.
Uległa także nieodwracalnej awarii pralka automatyczna, w której strażacy prali ubrudzone po akcjach ubrania. Zwracamy się także o ewentualne przekazanie dobrej jeszcze pralki, której ktoś chce się pozbyć. Za każdą wiadomość będziemy wdzięczni i z góry dziękujemy za wszelką pomoc.

Darowizna na rzecz OSP - 1 % dla OSP Pszów
            W związku z zakończeniem roku obrachunkowego zwracamy się z apelem o ewentualne przekazanie dla OSP Pszów 1 % od podatku, który i tak każdy z nas musi odprowadzić fiskusowi do Warszawy. Lepiej chyba wspierać instytucje miejscowe niż centralne. Liczy się przysłowiowy każdy grosz. Procedura przekazania nie zmienia się i jest taka jak w roku ubiegłym. Należy tylko w odpowiedniej rubryce arkusza PIT wpisać nazwę i nr rejestru organizacji pozarządowej "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" nr KRS 0000116212 z zaznaczeniem w informacji uzupełniającej cel szczegółowy "OSP PSZÓW". Miło nam poinformować, że z odpisów 1% za rok ubiegły wpłynęło na nasze konto 1 650,- zł, za które wykupiliśmy specjalistyczne wyposażenie osobiste strażaka wyjeżdżającego do akcji i drobny sprzęt pożarniczy. Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i wpłaty nawet w wysokości 2 zł, bo i takie były. Jak widać uzbierała się wcale niezła suma, która pomogła nam w naszej bieżącej działalności. Ze względu na krążące plotki o możliwościach ujawnienia dochodów darczyńcy, pragniemy poinformować, że uzyskanie takiej informacji jest niemożliwe choćby ze względu na indywidualne różne odpisy od płaconych podatków. Ponadto istnieje także możliwość utajnienia darczyńcy zaznaczając taką opcję w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

Strażak radzi.
            W tym cyklu wiadomości chcemy przypomnieć, że mamy okres zimowy i obowiązują nas pewne obowiązki związane z ogólnym bezpieczeństwem. Chodzi mianowicie o śnieżne nawisy z dachów i sople lodu, które każdy właściciel posesji winien na bieżąco strącać, zachowując środki bezpieczeństwa. Uczulamy także kierowców tirów, szczególnie z naczepami plandekowymi. Na skutek wahań temperatury może gromadzić się na dachach naczep woda z topniejącego śniegu, która w ciągu nocy zamarza. Ruszając rano autem z taką taflą lodu na dachu można łatwo sobie wyobrazić jakie mogą być przykre następstwa, gdy spadnie ona na pojazd jadący za tirem lub na przechodnia.
            Ponadto w związku z sezonem grzewczym, chcemy także uzmysłowić niebezpieczeństwo ewentualnego ulatniania się tlenku węgla (czadu) z nieszczelnych przewodów kominowych i instalacji gazowej. Były już także w tym roku w naszym powiecie przypadki niekontrolowanego zapalenia się sadzy w przewodach kominowych. Radzimy zlecić bieżące czyszczenie kominów specjalistom kominiarzom. Oni naprawdę zrobią to fachowo. Chcemy chyba wszyscy uniknąć ewentualnych nieszczęść i wynikających z tego kłopotów. Nasze rady wynikają z ogólnej życzliwości i prosimy nie mieć do nas żalu za te przypomnienia. Niekiedy w ogólnym pędzie życiowym zapominamy o pewnych zasadach i warto na chwilę zwolnić, pomyśleć i zapobiegać przykrym zdarzeniom.

            Zarząd jednostki jak co roku organizuje Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z działalnością jednostki i planami na przyszłość. Odbędzie się ono w dniu 7 lutego o godzinie 10:00 w własnej remizie. Zapraszamy więc wszystkich członków naszej straży i sympatyków pożarnictwa.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 14.01.2010 r.


  Z życia OSP

            No i mamy grudzień. Jedni, którzy wykonali wytyczone przez siebie plany mówią "nareszcie", inni którzy nie zdążyli mówią "już?". Mamy nadzieję, że przekazywane przez nas bieżące informacje z życia naszej jednostki szanownym internautom i sympatykom pożarnictwa, spełniły chociaż w części oczekiwania mieszkańców Pszowa. Dziękujemy również redakcji miesięcznika " Pszowik" za bezpłatne udostępnienie nam od lat swoich szpalt.

Spotkania i działania na rzecz społeczeństwa.
            Grudzień, to chyba jedyny miesiąc w roku, który charakteryzuje się największą ilością tradycji, symboli i świąt. W naszej jednostce jak co roku po górniczej Mszy Św. z okazji Barbórki spotkali się strażacy z górnikami - zresztą sporo strażaków pracuje w górnictwie. Spotkanie przy kufelku i chlebie ze smalcem upłynęło w serdecznej atmosferze. Było dużo wspomnień, gdyż dopisali także górnicy - emeryci. Wysłuchano kilkanaście śląskich szlagierów i obiecywano sobie powtórzyć takie spotkanie za rok. Tradycyjnie już w dniu 6 grudnia Św. Mikołaj, zamiast saniami ciągnącymi przez renifery - z powodu braku śniegu, jechał czerwonym strażackim autem. Najpierw spotkał się z dziećmi na rynku, a potem pojechał na lodowisko. Św. Mikołaj wypróbował chyba wszystkie auta z pszowskiej straży, gdyż jeździ już ze strażakami naszej OSP ładnych kilkanaście lat.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza


Prace gospodarcze.
            Z finansową pomocą urzędu miasta rozpoczęliśmy remont biura zarządu i izby tradycji w remizie. Roboty przyspieszono ze względu na pęknięcia jakie zarysowały się po ostatnim tąpnięciu na kopalni Rydułtowy-Anna. Ze względu na wiek podłóg przystąpiono także do ich wymiany, gdyż w kilku miejscach groziły zapadnięciem się. Były to jeszcze podłogi z drewnianych desek na legarach. Podczas zrywania desek natrafiono na butelkę, w której była historyczna już dzisiaj notatka. A oto jej treść (pisownia oryginalna):

"Pszów - 24.X.1960. Wy co ta podłoga targać będziecie, wspomnijcie na tych co ją bili. My przy tej podłodze gorzołka pili, a wy też wypijcie na nasze zdrowie".
Podpisali - Grzegoszczyk E., Szłapka Julian i Porwoł Stanisław. Nadzór Brachmański.


Ciekawie jest doświadczyć wspomnień, tym bardziej że niektórzy uczestnicy tych prac sprzed wielu lat już nie żyją. Jakby nie było jest to jakiś drobny choć znamienny epizod z historii naszej jednostki.

Strażak radzi.
            Jak co roku chcemy w okresie świąteczno - noworocznym przekazać kilka uwag na temat bezpiecznego stosowania petard i fajerwerków. Zanotowano w roku ubiegłym 220 wypadków związanych z nieostrożnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi. Blisko 160 osób zostało poparzonych, a wiele z nich zostało na stałe kalekami. A oto, jak obchodzić się z fajerwerkami:
            Rakiety - mają przymocowany kij. Po odpaleniu powinny się unieść w powietrze razem z nim. Dlatego rakiety nie wolno wbijać w ziemię i twardy śnieg. Najlepiej umieścić ją w szyjce butelki.
            Bączki, wiry, samoloty - one samodzielnie wznoszą się w górę. Kładzie się je na ziemi, podpala lont i szybko od nich odbiega. Pozostanie w pobliżu może grozić poparzeniem.
            Ognie rzymskie, bengalskie - wkopuje się ich część w ziemię, jeżeli nie mają własnej podstawy, w ten sposób, aby górna ich część była odsłonięta. Po odpaleniu lontu, który powinien mieć odpowiednią długość, należy odbiec na odległość co najmniej 5 metrów.
            Petardy - nimi nie należy się w ogóle bawić. One powodują większość tragicznych wypadków.

            Jest też ogólna zasada, że do fajerwerków, jeżeli nie odpalą nie można się zbliżać. Ponowna próba zapalenia lontu może zakończyć się niespodziewaną eksplozją. Nie można także rozrywać powłoki opakowania ochraniającego ładunek, gdyż może to spowodować niekontrolowany wybuch. Należy używać tylko wyrobów oznakowanych I i II klasą bezpieczeństwa. Materiałów pirotechnicznych nie wolno przechowywać w pobliżu ognia i nimi rzucać. Fajerwerków należy używać tylko na wolnej przestrzeni - nigdy w pomieszczeniach zamkniętych. Zgodnie z kodeksem cywilnym za wszelkie straty spowodowane używaniem ogni sztucznych odpowiadają osoby, które ich używają. Narażeni na kary są również ci, którzy sprzedają materiały pirotechniczne osobom nieletnim.

Życzenia.
            Jednym z kierowców samochodu bojowego jest w naszej jednostce dh Bogusław Malinowski, który 4 grudnia wszedł do klubu pięćdziesięciolatków. Wobec tak okrągłej rocznicy urodzin życzymy mu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz szerokiej drogi w jego pracy zawodowej.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 31.12.2009 r.


  Z Życia OSP

            Ani się obejrzeliśmy, a tu od ostatnio przekazanych wiadomości znów upłynął miesiąc. Zdawałoby się, że nadal będzie to spokojna pod względem wydarzeń jesień, a tu życie zafundowało nam niemałe niespodzianki.

Akcje ratownicze i ćwiczenia.
            Otóż, jak już wiadomo z innych doniesień prasowych, w dniu 26 października na ulicy Andersa doszło do przewrócenia się cysterny przewożącej palny gaz propan-butan. Chcielibyśmy przybliżyć nieco przebieg akcji ratunkowej, w której jako jedyna jednostka ochotnicza brała udział nasza straż pożarna. Akcja trwała do godziny 4 nad ranem dnia następnego, więc zadanie naszej sekcji polegało m.in. na oświetleniu terenu. Akcją ratowniczo - gaśniczą kierował Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. W sumie przybyły na miejsce akcji 22 jednostki, w tym specjalistyczny sprzęt dźwigowy, chemiczny oraz sprzęt ciężki ratownictwa drogowego z jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.
            Bardzo wydatną pomoc podczas tej akcji wniosło miasto Pszów poprzez zadysponowanie sprzętu z zakładu budżetowego oraz pomoc w zabezpieczeniu logistycznym w postaci ciepłego posiłku dla uczestników akcji, a także noclegów do ewakuowanych osób.
            Najpierw trzeba było ustalić, czy nie doszło do rozszczelnienia cysterny, a następnie przepompować z zachowaniem największych środków ostrożności gaz. Konieczna była również ewakuacja ludności z najbliżej położonych budynków. Łatwo sobie wyobrazić co by się stało, jakby 18 ton gazu zapaliło się i zaistniałby wybuch. Niestety, krążą po naszych drogach takie jeżdżące bomby i trzeba naprawdę rozważnych kierowców, aby nie dochodziło do tragedii.
            Chcemy także poinformować, że w dniu 17 października jednostka nasza brała udział w ćwiczeniach kompanii odwodowej powiatu wodzisławskiego, które ogłasza i koordynuje komenda powiatowa PSP. Ćwiczenia, w których brała udział nasza jednostka odbywały się w Ligocie Tworkowskiej i polegały na gaszeniu prawdziwego pożaru domu mieszkalnego z jednoczesnym ratowaniem mieszkańców i udzieleniu im pomocy przez strażaków - ratowników medycznych. Jak wiadomo Ligota Tworkowska jest przewidziana do likwidacji ze względu na budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny i była zgoda na specjalne ćwiczebne z wykorzystaniem domu mieszkalnego przeznaczonego do rozbiórki. Ćwiczenia takie przeprowadzane są co jakiś okres, aby sprawdzić gotowość i sprawność strażaków w różnych sytuacjach. Analizuje się potem przebieg ćwiczeń i koryguje ewentualne błędy. W omawianych ćwiczeniach brały udział prawie wszystkie jednostki z terenu naszego powiatu powołane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Trzeba bowiem wiedzieć, że wszystkie jednostki ochotnicze podzielone są na dwie grupy. Te najbardziej mobilne i wyposażone w dobry sprzęt komendant główny Państwowej Straży Pożarnej powołuje właśnie do KSRG specjalnym rozkazem. W naszym powiecie takich jednostek jest 13 na ogólną liczbę 34 i znaleźć się w tej grupie to marzenie wszystkich działaczy jednostek ochotniczych. Oczywiście takie jednostki są dotowane właśnie przez komendę główną PSP i w przypadku pszowskiej straży to np. pozyskanie za rok ubiegły ponad 5 tys. złotych przeznaczonych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia strażaków.

Działania na rzecz społeczeństwa i promocja spraw przeciwpożarowych.
            W dniu 11 listopada jak co roku poczet sztandarowy i delegacja jednostki brali udział w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych przez władze naszego miasta. Był udział we Mszy Św. i złożenie kwiatów pod pomnikiem powrotu Śląska do Macierzy.
            Jak informowaliśmy w poprzednich aktualnościach w naszym serwisie internetowym, dzieci z przedszkola nr 3 brały udział w wręczeniu nagród etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego. Pragniemy przeprosić wyróżnionych i czytelników, gdyż błędnie podaliśmy Siewierz jako miasto, do którego udały się dzieci. Otóż wyjazd był do Koszęcina i pozwolimy sobie przytoczyć notatkę sporządzoną przez opiekunkę dzieci panią Bożenę Krupa. "Jak co roku straż pożarna zorganizowała konkurs plastyczny pt. "Młodzież zapobiega Pożarom". Startowały w nim dzieci ze szkół, przedszkoli i gimnazjów. Strażacy doceniając zaangażowanie dzieci, wysoko ocenili ich prace nagradzając je upominkami i wysyłali najlepsze z nich do dalszych etapów eliminacji. W tym roku wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich dla grupy przedszkolnej przypadło dwom 6-cio letnim dziewczynkom z PP nr 3 w Pszowie: Emilii Hes i Natalii Kordon. 10 października laureatki wraz z rodzicami i wychowawczynią Bożeną Krupa udały się do Koszęcina na zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP po odbiór cennych nagród. Po części oficjalnej i złożonych gratulacjach był czas na zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz na smaczny obiad, na który zaproszono wszystkich uczestników konkursu."
            Jeszcze raz gratulujemy wyróżnienia i zapraszamy do udziału w konkursach w roku przyszłym. Dziękujemy równocześnie opiekunkom i rodzicom za przygotowanie dzieci do tych konkursów.

            Pragniemy także poinformować, że jest już do pobrania kalendarz własny na rok 2010. Przy tej okazji zapraszamy do odwiedzenia remizy i uiszczeniu składek członkowskich. Oczywiście postaramy się również dotrzeć do tych, którzy nas nie odwiedzą osobiście.                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 07.12.2009 r.


  Z Życia OSP

            Nadeszła jesień. Chyba w każdej jednostce OSP to okres szkoleń oraz udziału w ostatnich jubileuszach i imprezach o charakterze masowym.

Reprezentacja jednostki i działalność na rzecz społeczeństwa.
            Pragniemy poinformować szanownych internautów, że delegacja jednostki wyjechała w charakterze obserwatorów na zawody sportowo-pożarnicze do Krapkowic. Wyjazd ten był pokłosiem współpracy pszowskich strażaków z kolegami z OSP Jasiona w woj. Opolskim. Współpraca ta została zapoczątkowana podczas wspólnych startów w zawodach eliminacyjnych i olimpijskich w latach poprzednich. Można śmiało powiedzieć, że pszowscy strażacy uczyli się od opolskich kolegów i potem wspólnie wymieniali swoje doświadczenia z zawodów. Wyjazd był bardzo udany i należy żałować tylko, że nie wszyscy członkowie drużyny olimpijskiej znaleźli czas na wyjazd.


Odwiedziny w OSP Jasiona
Odwiedziny w OSP Jasiona


            Poczet sztandarowy i delegacja uczestniczyli także w jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1. Należy podkreślić, że od lat szkoła ta współpracuje z naszą jednostką i szereg jej absolwentów zasiliło szeregi strażackiej braci. Wspomnieć także należy, że uczniowie SP nr 1 od lat biorą udział w konkursach plastycznych i wiedzy pożarniczej organizowanych przez naszą jednostkę za co dziękujemy dyrekcji. Ponadto członkowie reprezentujący naszą straż w powiatowej kompani honorowej w liczbie siedmiu druhów brali udział w jubileuszu 100-lecia OSP Skrzyszów. Jest to najliczniejsza grupa z wszystkich jednostek OSP z terenu naszego powiatu.
            Tradycyjnie, jak co roku zabezpieczaliśmy wspólnie z policją trasy i parkingi podczas parafialnego odpustu NNMP w naszej bazylice. Udostępniliśmy także pielgrzymom pomieszczenia remizy na czas posiłku i odpoczynku po trudach wędrówki.
            Również na prośbę prezesa Sekcji Turystyki Rowerowej "Koło" zabezpieczaliśmy trasę i przejazd rajdu rowerowego zorganizowanego na zakończenie lata. Rajd był prowadzony ulicami naszego miasta z metą na boisku LKS Krzyżkowice.
            8 października gościliśmy w remizie pszowskich radnych na spotkaniu poświęconemu prezentacji posiadanego sprzętu i ewentualnego pozyskania nowego samochodu pożarniczego. Nasz wysłużony beczkowóz Star z roku 1976 "sypie się" i wymaga coraz to kosztowniejszych napraw, a i części już nieraz nie ma na rynku samochodowym. Jak wiemy nasza jednostka jest powołana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i musi spełniać odpowiednie wymogi techniczne. Będąc w tym systemie pozyskujemy na zakup sprzętu corocznie kilka tysięcy złotych z krajowych finansów i można by rzec, że odciążamy w tym zakresie miasto.


Spotkanie z radnymi miasta
Spotkanie z radnymi miasta
Spotkanie z radnymi miasta
Spotkanie z radnymi miasta


            Chcemy także poinformować o sukcesie dzieci z Państwowego Przedszkola nr 3, które zostały zaproszone na finał wojewódzki konkursu plastycznego o tematyce strażackiej do Siewierza. Zaproszenie wystosował prezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zbigniew Meres w dowód wyróżnienia prac nadesłanych na konkurs przez dzieci. Dyrekcja przedszkola i rodzice bardzo byli dumni z wyróżnienia i zobowiązali się do brania udziału w takich konkursach w latach następnych.

Działalność techniczna jednostki.
            Naczelnik, jego zastępca i członkowie czynni jednostki przygotowują się powoli do okresu zimowego. Należy dokonać przeglądu sprzętu i wymiany odzieży ochronnej i osobistej, przypomnieć zasady prowadzenia akcji i działania sprzętu w zimie. Ponadto jednostkę czeka przegląd techniczny, którego w ramach przydziału operacyjnego dokonuje okresowo Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Rozpoczął się także okres szkoleń uzupełniających dla członków czynnych jednostki.
            Rozpoczęła także działalność nowa grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która stawia pierwsze kroki. Na razie przyszli strażacy poznają jednostkę, ogólnie sprzęt i zasady działania OSP. Wdrożą się także do zasad współżycia w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych oraz poznają ogólne pojęcia bezpieczeństwa. Dziękujemy rodzicom za wyrażenie zgody na działalność swoich pociech w naszej jednostce i mamy nadzieję, że młodzież będzie chciała brać udział dalej w niewątpliwie ciekawych zajęciach. Innych chętnych także zapraszamy do piątkowych spotkań - przyjmiemy wszystkich, a ewentualny przyszły zawód strażaka jest bardzo ciekawy.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 21.10.2009 r.


  Z Życia OSP

Wakacje, wakacje i już po wakacjach. W jednostkach straży pożarnych nie ma jednak okresów odpoczynku od działalności. W minionym okresie również tak było.

Zawody sportowo - pożarnicze
29 sierpnia na boisku LKS Krzyżkowice odbyły się zawody miejskie z udziałem jednostek OSP Krzyżkowice, OSP Rydułtowy oraz OSP Pszów. Są to zawody obowiązkowe wyznaczone odpowiednim regulaminem i należy je przeprowadzać co roku. Jednostki, które chcą się liczyć w rywalizacji i chcą być zauważane przy punktacji za działalność muszą w takich zawodach uczestniczyć. Po zaciętej rywalizacji i w deszczowej pogodzie I miejsce i prawo reprezentowania miasta na zawodach powiatowych wywalczyli koledzy z Krzyżkowic. W następnej kolejności uplasowali się zawodnicy z naszej jednostki oraz zawodnicy z Rydułtów. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesu na zawodach powiatowych.

Prace remontowo - gospodarcze
Chcemy poinformować, że trwają prace remontowe pomieszczenia garażowego nr 1 w naszej remizie. Prace te są częścią adaptacji tego pomieszczenia na miejski magazyn przeciwpowodziowy, w którym będzie przechowywany podręczny sprzęt potrzebny przy tego typu akcjach. Prace wykonuje na zlecenie urzędu miejskiego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, który wymienia m.in. starą już instalację elektryczną, nakłada nowe tynki i posadzkę. Odwiedziliśmy także szereg potencjalnych sponsorów i uzyskaliśmy fundusze na wydanie własnego przyszłorocznego kalendarza, z którym odwiedzimy naszych członków. Trwają obecnie prace nad szatą graficzną i drukiem kalendarza. Istnieje także konieczność poprawienia pokrycia dachowego przed czekającym nas okresem jesienno - zimowym, gdyż w niektórych miejscach zauważono ubytki papowo - izolacyjne.

Działalność na rzecz społeczeństwa
Można powiedzieć, że koniec sierpnia był bardzo pracowity, gdyż w dniu zawodów zabezpieczaliśmy również bardzo szeroko reklamowaną przez miasto imprezę na lodowisku. Była to gala wschodnich sztuk walki, na którą zjechało spoza Pszowa bardzo wielu uczestników i gości oficjalnych z całego województwa. Należało zabezpieczyć parkingi, obsługę medyczną przy pomocy naszych przeszkolonych w tym zakresie członków oraz przebieg samego pokazu. Przed tak dużą imprezą trzeba zapoznać się z programem, oznaczyć parkingi, ustalić z współorganizatorami poszczególne zadania i łączność, aby potem nie było niespodzianek i wpadek organizacyjnych. Drugą imprezą i to już w dniu następnym, która wymagała wiele zaangażowania był powiatowy rajd rowerowy na trasie Wodzisław Śl. - Bluszczów. Rajd ten jako impreza cykliczna organizowany jest przez starostwo i gromadzi uczestników w różnych grupach wiekowych. Chociaż nie jest to wyścig na rowerach, tylko impreza rekreacyjna nie wszyscy zdążali za główną grupą uczestników i przez to organizacyjnie była trudną w sensie zabezpieczenia. Rowerzyści jechali bowiem po głównych drogach naszego powiatu bez wyłączenia tych dróg z ruchu samochodowego. O wypadek w takich sytuacjach nietrudno. W tym samym dniu nasz poczet sztandarowy z delegacją brał udział na zaproszenie władz miasta w uroczystościach dożynkowych w Krzyżkowicach. Potem tylko jeden dzień przerwy i 1 września znowu wielka impreza miejska zorganizowana z okazji 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 90 rocznicy Pierwszego Powstania Śląskiego. Zaproszonymi gośćmi byli posłowie i senatorowie RP, samorządowe władze powiatowe i miejskie, a także przedstawiciele wojska z Rybnika. Uroczystości zaszczycił również dr J. Musioł - Ślązak z urodzenia mieszkający obecnie w Warszawie, autor licznych wydawnictw historycznych i popularnych o Śląsku. Uczestnicy uroczystości spotkali się przy odnowionej i odsłoniętej tablicy upamiętniającej rozstrzelanie powstańców śląskich na ulicy Pszowskiej, gdzie gotowość do rozpoczęcia uroczystości zameldował burmistrzowi miasta panu Markowi Hawlowi dowódca powiatowej kompanii honorowej strażaków ochotników dh Henryk Majchar. Po poświęceniu tablicy przez ks. prałata Józefa Fronczka zebrani przeszli w szyku marszowym pod pomnik powrotu Śląska do Macierzy, gdzie nastąpił apel poległych i złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje. Uczestnicy zostali potem zaproszeni do MOK - u, gdzie podczas uroczystej sesji rady miejskiej ciekawy wykład o wojennych losach Ślązaków wygłosił dr Musioł. Odbył się także miły dla naszej jednostki akcent. Otóż sztandar OSP Pszów został odznaczony honorową odznaką " Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych" nadaną przez zarząd główny Związku. Odznaczenie wręczył członek zarządu wojewódzkiego Związku Kombatantów pan Franciszek Grzegorzek, który podkreślił wieloletnią współpracę pomiędzy naszymi organizacjami, a także obecną pomoc młodych strażaków schorowanym już dzisiaj i starszym kombatantom. Bardzo sobie cenimy przyznanie tego zaszczytnego odznaczenia i dziękujemy za docenienie naszych starań o pomyślność Związku Kombatantów.

Zawody miejskie 2009
Zawody miejskie 2009
Powiatowy Rajd Rowerowy

                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 23.09.2009 r.


  Z Życia OSP


            Od ostatnio przekazanych informacji wydarzyło się w pszowskiej straży sporo ciekawych i interesujących wydarzeń.
            Najważniejszym niewątpliwie wydarzeniem o którym wspominaliśmy w poprzednim wydaniu Pszowika i do którego nasza jednostka przygotowywała się od kilku tygodni była olimpiada pożarnicza w sąsiadującej z nami czeskiej Ostravie.

Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF.
            Zawody o których mowa odbywały się W dniach 19-26 lipca 2009 r. w Ostravie (Czechy), i były to XIV Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz XVII Młodzieżowe Zawody Sportowo - Pożarnicze pod patronatem Międzynarodowego Technicznego Komitetu ds. Zapobiegania i Zwalczania Pożarów - CTIF. Dla przypomnienia podajemy, że zawody takie odbywają się co 4 lata i polegają na rywalizacji w sportach pożarniczych drużyn młodzieżowych, mężczyzn w dwóch grupach i kobiet oraz funkcjonariuszy zawodowych straży pożarnych. W zawodach w Ostravie udział wzięły reprezentacje 26 państw oraz gościnnie wystąpili młodzi strażacy z Japonii, łącznie około 3000 uczestników. Polskę reprezentowały drużyny OSP z województw opolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. Zawodom towarzyszyła wystawa nowoczesnego sprzętu pożarniczego, zaś przedstawiciele młodzieżowych drużyn pożarniczych z poszczególnych krajów po zakończeniu rywalizacji sportowych prezentowali swoje programy kulturalno-rozrywkowe nawiązujące do historii i tradycji swoich krajów. Podczas trwania olimpiady odbywają się również liczne sympozja i konferencje, na których przedstawiciele poszczególnych krajów dzielą się swoimi doświadczeniami w ratownictwie technicznym i likwidacji klęsk żywiołowych.
            Na uroczyste otwarcie olimpiady udali się liczni sympatycy pożarnictwa z terenu powiatu wodzisławskiego, dla których mistrzostwa w Ostravie były świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w świecie pożarniczym. Aby umożliwić większej liczbie zainteresowanych osób obejrzenie tej widowiskowej imprezy nasza jednostka wynajęła autokar i do Czech udali się przedstawiciele m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych z Pszowa, Radlina II i Gaszowic wraz z rodzinami. Na miejscu spotkaliśmy także strażaków z innych jednostek OSP oraz delegatów Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu Śl. Ponadto prawie każdy dzień zawodów obserwowali niektórzy członkowie naszej jednostki, którzy niejednokrotnie własnymi samochodami udawali się na interesujące fragmenty zawodów.
            Na tegorocznych mistrzostwach w Ostravie niestety zabrakło akcentów pszowskich, gdyż jak to w sporcie bywa V miejsce na zawodach krajowych w roku ubiegłym nie kwalifikowało nas do reprezentowania kraju i regionu. W naszej jednostce gościliśmy także zaprzyjaźnionych strażaków z OSP Błeszno, którzy z rodzinami nocowali w remizie i wyjeżdżali potem dopingować swoich zawodników. Nakręciliśmy dużo materiałów dla celów szkoleniowych i informacyjnych, które mamy nadzieję będą procentować w latach następnych.

Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09


Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09


Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09
Olimpiada CTIF - Ostrava '09


Akcje ratownicze.
            W minionym okresie zanotowaliśmy kilka dużych akcji ratowniczych, szczególnie po gwałtownych opadach deszczu. Akcje miały miejsce na ulicy Pszowskiej i Karola Miarki, gdzie interweniowały nawet służby powiatowego zarządu dróg i starostwa. Woda wymyła tam część drogi i należało wyrwę zabezpieczyć. Sprawy związane z ulewnymi opadami deszczu omawiane były m.in. na wyjazdowym zebraniu zarządu powiatowego Związku OSP RP w Rogowie, gdzie wytknięto samorządom naszego powiatu liczne zaniedbania związane z zatkanymi studzienkami kanalizacyjnymi, które nie są czyszczone przez długi okres i nie spełniają swojego zadania w sytuacjach awaryjnych. W minionym okresie sekcja pszowskiej straży wspólnie z sześcioma innymi jednostkami brała udział w gaszeniu pożaru piwnicy stolarni w sąsiednich Rydułtowach. Obyło się bez większych strat.

Szkolenia, ćwiczenia i informacje o sprzęcie.
            W komendzie powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. odbyło się szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP zakończone egzaminem sprawdzającym. Brało w nich udział z dobrym skutkiem trzech druhów z naszej jednostki, którzy po ukończeniu 18 lat muszą zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby móc brać udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
            Po uzyskaniu zgody przez pana burmistrza zakupiono komplet nowych opon do samochodu pożarniczego Star (GBA 2,5/16). Dokonano ich wymiany, gdyż przegląd techniczny nie dopuszczał już tego samochodu do wyjazdu na kilkunastoletnich starych oponach.
            Trwają także przygotowania do czekających naszą jednostkę zawodów miejskich, które są wymaganym przez odpowiednie przepisy corocznym sprawnościowym testem dla członków zwyczajnych jednostki.
            Wicenaczelnik naszej jednostki Piotr Fiszer brał udział w komendzie powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. w naradzie technicznej, na której omawiane były zagadnienia dostrajania kanałów w nowym systemie łączności radiowej dla OSP. Ponadto omawiano także tematy z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji.

Kurs strażaków - ratowników OSP - KPPSP Wodzisław Śl.
Kurs strażaków - ratowników OSP - KPPSP Wodzisław Śl.


Promocja jednostki i działania na rzecz społeczeństwa.
            Na zaproszenie komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku sekcja z naszej jednostki z samochodem Ford (SLRR) brała udział w zabezpieczeniu techniczno - medycznym samochodowego rajdu o puchar wójta gminy Gaszowice. Impreza ta odbyła się w dniu 9 sierpnia i organizowana była przez Automobilklub Ślązak. Zabezpieczanie tegorocznego rajdu było podyktowane wzorowym działaniem w latach poprzednich co szczególnie podkreślono w nadesłanym zaproszeniu.
            Miło nam także poinformować o sukcesie Aleksandry Wierzbickiej - uczennicy szkoły podstawowej nr 2 w Pszowie. Otóż wygrała ona cyfrowy aparat fotograficzny, a także strażacką maskotkę w konkursie kalendarzowym pod hasłem "Rozważny znaczy bezpieczny" głoszonym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Konkursy takie ogłaszane są corocznie dla uczniów szkół podstawowych w celu promowania zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Także w tym roku członkowie naszej straży wyruszyli do szkół, aby taki konkurs przeprowadzić i wysłać odpowiedzi na kartkach pocztowych. Jak widać znów opłaciła się praca z najmłodszymi, chociaż zabrakło strażaków ochotników w czasie wręczania tych nagród.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 20.08.2009 r.


  Zaproszenie na XIV Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
wg reg. CTIF - OSTRAVA (Czechy)


            Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie organizuje wyjazdy na XIV Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze wg regulaminu CTIF oraz XVII Międzynarodowe Zawody MDP do Ostravy w dniach:

- 22 lipca 2009 roku (środa) wyjazd o godz. 16:00 - plac OSP Pszów
Uroczyste otwarcie Międzynarodowych Zawodów (stadion - Vitkowice A)

- 25 lipca 2009 roku (sobota) wyjazd o godz. 16:00 - plac OSP Pszów
Uroczyste zakończenie Zawodów, defilada samochodów pożarniczych, pokaz sztucznych ogni (stadion - Vitkowice A)

            Cena jednego wyjazdu (przejazd, ubezpieczenie) wynosi 10 złotych od osoby (dla członków OSP w Pszowie wraz z rodziną) - dla pozostałych uczestników koszt wynosi 20 zł./osoba.

Dodatkowe informacje udziela i zapisy przyjmuje dh Eugeniusz Danielczyk do dnia 19 lipca 2009 roku.


Szczegółowe informacje o Międzynarodowych Zawodach znajdziecie Państwo na stronie:
www.ctif2009-ostrava.cz


Oficjalne logo zawodów
Oficjalne logo zawodów MDP


  Z życia OSP

            Nareszcie mamy długo oczekiwaną wiosnę i skończył się okres pozimowych porządków zarówno w mieście jak i w naszej jednostce. Przyroda nadrobiła okres zimowego odpoczynku i wszystko się zazieleniło. Skończył się także sezon wypalana traw. W naszym mieście były to sporadyczne przypadki. Chyba zwiększyła się świadomość społeczeństwa o szkodliwości takiego postępowania i bardzo wszystkim za taką postawę dziękujemy.

Uroczystości.

            Nadszedł bardzo pracowity dla strażaków miesiąc maj. Pracowity ze względu na sporą ilość świąt, w których wypada uczestniczyć. Tak więc 25 kwietnia strażacy pszowskiej jednostki brali udział w X jubileuszowym spotkaniu ekumenicznym strażaków województwa śląskiego. Rozpoczęcie uroczystości odbyło się na wodzisławskim rynku, gdzie nastąpiło uformowanie podziałów w tym dwóch kompanii honorowych: PSP województwa śląskiego i oddziału powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu Śląskim, powitanie zaproszonych księży biskupów i pastorów wyznania ewangelicko-augsburskiego, kapelanów wojewódzkich i powiatowych wyznania katolickiego, przedstawicieli PSP i Związku OSP RP z Katowic oraz przybyłych powiatów, a także miejskie i powiatowe władze samorządowe, które były gospodarzami spotkania. Następnie odbył się przemarsz do kościoła parafialnego na nabożeństwo ekumeniczne. Po części modlitewnej przy dźwiękach orkiestry uczestnicy spotkania wrócili z powrotem na rynek, gdzie odbył się strażacki festyn z pokazami sprawności zabytkowych sikawek konnych oraz nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Zebrani mogli docenić wielkość postępu technicznego poprzez uczestnictwo np. w osobistej bytności w koszu ewakuacyjnym drabiny wysokościowej. Na to niezwykłe spotkanie władze samorządowe zaprosiły strażaków z całego województwa właśnie do Wodzisławia Śl., aby m.in. uświetnić 10 rocznicę uzyskania praw powiatowych.
            Kilka dni przerwy i w dniu 3 maja znów członkowie kompanii reprezentacyjnej z Pszowa brali udział w obchodach święta państwowego w Wodzisławiu Śl., gdzie jak co roku odbyła się msza Św. i składanie kwiatów pod pomnikiem powstańców śląskich. Potem szybko do Pszowa, aby zdążyć na uroczystości do naszego miasta.
            4 maja strażackie święto we własnej jednostce rozpoczęło się złożeniem kwiatów i zniczy na cmentarzu przez delegację członków MDP. Później uczestniczenie we mszy św. o godz. 18.oo. Potem przemarsz przed remizę, gdzie w części oficjalnej odbyło się powitanie zaproszonych gości oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Nagrody odebrali również z rąk burmistrza miasta finaliści eliminacji miejskich konkursu plastycznego. Pszowscy strażacy otrzymali dużo życzeń i zapewnień o życzliwości ze strony władz strażackich, samorządowych i mieszkańców naszego miasta. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pamiętali o naszym święcie.


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


            10 maja zanotowano także w kronice straży wyjazd na obchody Dnia Strażaka do zaprzyjaźnionego czeskiego Melća. Była okazja do rewizyty. Omówiono przygotowania do uczestnictwa w tegorocznej olimpiadzie pożarniczej, która odbędzie się lipcu w Ostrawie.

Pokazy sprawności.

            W międzyczasie świętowania odbyły się pokazy sprawności bojowej na festynie w pszowskim gimnazjum oraz 2 maja na uroczystości jubileuszu 100 - lecia OSP Rydułtowy. Było cięcie zakleszczonych w pozorowanym wypadku drogowym samochodów i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Z okazji strażackiego święta goszczono także w remizie sekcję dzieci niepełnosprawnych. Było wielkie zaangażowanie we współuczestniczeniu w obsłudze strażackiego sprzętu i pokazie sprawności przy gaszeniu ognia.


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


            Prace gospodarcze i remontowe. Aby godnie przygotować się do strażackich świąt należało również przeprowadzić od kilku lat oczekiwany remont części placu przylegającego do pomieszczeń garażowych remizy. Zerwano starą kostkę betonową i wyremontowano kanalizację, gdyż przy dużych opadach deszczu woda z całego placu gnała pod bramy remizy. Wprawdzie przeprowadziła te roboty firma zewnętrzna, jednak wytypowani członkowie pełnili dyżury przy prowadzeniu prac. Po uzgodnieniach z urzędem miasta, oddano także do wyremontowania układ hamulcowy w samochodzie bojowym Star GBA 16/24. Remont wart kilka tysięcy złotych potrwa przez dwa-trzy tygodnie i w chwili pisania tego artykułu jesteśmy bez samochodu z większą ilością wody.

Szkolenia.

            Z końcem kwietnia zakończono także cykl szkoleń uzupełniających dla członków jednostki. Szkolenia takie są uwarunkowane odpowiednimi przepisami i są konieczne dla dalszego prawidłowego funkcjonowania jednostki. Przeprowadziła szkolenia komenda powiatowa PSP z Wodzisławia Śl. przy dużym zaangażowaniu dowódcy JRG nr 2 z Rydułtowy pana Rafała Adamczyka, który prowadził przede wszystkim zajęcia specjalistyczne z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o podwyższeniu swoich kwalifikacji.


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


            Jak więc widać opisany okres działalności był bardzo pracowity. Ktoś mógłby powiedzieć "po co tyle uroczystości. Nic nie robią tylko świętują". W każdy stwierdzeniu jest na pewno odrobina prawdy, lecz świętowanie poza miastem jest także okazją do promowania w jakiejś formie Pszowa. Poza tym strażacy ochotnicy wszystkie te działania wykonują społecznie i nie narażają nikogo na straty finansowe.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 19.05.2009 r.


  Zaproszenie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie
serdecznie zaprasza
swoich członków i sympatyków pożarnictwa na
uroczyste obchody "Dnia Strażaka 2009"
które odbędą się w dniu 4 maja /poniedziałek/.

W programie m.in.
* godz. 17:30 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu przez delegacje.
* godz. 18:00 - Msza święta za członków OSP Pszów i ich rodziny.
* godz. 19:00 - Uroczysty apel na placu przed remizą, wręczenie odznaczeń, wyróżnień i nagród za konkurs plastyczny.
* godz. 19:30 - Spotkanie towarzyskie w sali OSP.


  Konkurs plastyczny

Informacja o przebiegu konkursu plastycznego
pod tytułem "Zapobiegajmy pożarom"
na szczeblu miejskim w Pszowie


Organizatorami konkursu na terenie miasta były:
* Urząd Miasta Pszów
* Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie

            Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, tradycją i życiem strażackich środowisk. Również ma za zadanie popularyzację wiedzy na temat działalności służb ratowniczych podczas wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jednocześnie konkurs ma uświadomić przyczyny powstawania zagrożeń oraz wyrobić umiejętność bezpiecznego zachowania a także wskazać odpowiednie postępowanie.

            Na konkurs wpłynęły 104 prace różnych technik wykonanych przez dzieci przedszkoli i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum. Również na konkurs wpłynęły prace dzieci niepełnosprawnych z naszego miasta.

            Na podstawie regulaminu konkursu jury w składzie:
1. Pani Irena Jaroch - przewodnicząca (nauczyciel prac plastycznych)
2. dh Henryk Majchar - sekretarz (naczelnik OSP Pszów)
3. dh Wilhelm Porwoł - członek (przewodniczący komisji rewizyjnej OSP Pszów)
4. dh Mirosław Chodak - członek (członek JOT OSP Pszów)
5. dh Eugeniusz Danielczyk - członek (przedstawiciel PSP)
po dokonaniu oceny prac spełniających wymogi regulaminu, wyłoniło wykonawców najlepszych prac w następujących grupach w kolejności:

I grupa - przedszkolna /3 - 6 lat/
1. Daria Napiórkowska, Marta Gajecka, Marlena Król, Łukasz Worek - 5 lat - PP nr 3
2. Emilia Has - 6 lat - PP nr 3
3. Natalia Mis - 5 lat - PP nr 1
4. Anna Sowa - 6 lat - PP nr 2
5. Aleksander Sierodzki - 6 lat - PP nr 2

II grupa - szkoła podstawowa klasy I - III /7 - 9 lat/
1. Paulina Piecowska - 7 lat - SP nr 3
2. Daniel Błaszczok - 7 lat - SP 3
3. Patryk Niestrój - 7 lat - SP 3
4. Nikola Szczotok - 7 lat - SP nr 2
5. Natalia Żymełka - 7 lat - SP nr 3

III grupa - szkoła podstawowa klasy IV - VI /10 - 12 lat/
1. Hanna Miljon - 12 lat - SP nr 2
2. Szymon Pytlik - 12 lat - SP nr 2
3. Angelika Stauer - 13 lat - SP nr 2
4. Dawid Szulc - 10 lat - SP nr 2
5. Martyna Szewc - 10 lat - SP nr 2

IV grupa - gimnazjum / 13 - 16 lat/
1. Weronika Stus - 14 lat / I klasa /
2. Monika Zajšc - 16 lat / III klasa /
3. Konrad Paszkiewicz - 15 lat / III klasa /
4. Radosław Stonoga - 14 lat / II klasa /
5. Dorota Zajšc - 14 lat / II klasa /

Komisja wyróżniła 5 prac z sekcji dzieci niepełnosprawnych:
- Radosław Stonoga - 14 lat
- Joanna Żyła - 15 lat
- Magdalena Krupa - 13 lat
- Tomasz Tytko - 17 lat
- Justyna Grabiec, Tomasz Zalewski, Sebastian Miłek. /41,28,5 lat/

            Strażacy z OSP w Pszowie dziękują wszystkim za pomoc w organizacji tego konkursu, a w szczególności:
- gronu pedagogicznemu przedszkoli i szkół miasta Pszów,
- Panu Burmistrzowi Miasta Pszów,
- Pani Irenie Jaroch,

            Organizatorzy informują, że prace w grupach I - IV zostały przesłane na konkurs plastyczny szczebla powiatowego.
            Jednocześnie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w dniu 4 maja 2009 roku do remizy strażackiej OSP w Pszowie o godzinie 19.00 (uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka) w celu odbioru nagród.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 19.04.2009 r.


  Życzenia

            Zarząd pszowskiej jednostki w imieniu strażaków pragnie złożyć z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom naszego miasta i odwiedzającym nas gościom serdeczne życzenia. Oby ten wolny czas sprzyjał radosnemu świętowaniu w gronie najbliższych przy tradycyjnie zastawionym stole pełnym kraszanek i mazurków.  1% dla strażaków

            Zachęcamy Wszystkich strażaków, sympatyków pożarnictwa oraz inne zainteresowane osoby do przekazywania 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczo - gaśniczych.Więcej informacji w zakładce:


1% dla strażaków


            Pieniądze które dzięki Państwa hojności zasiliły budżet straży z podatków przekazanych w 2008 roku w kwocie 1238 zł zostały w całości przeznaczone na doposażenie członków w sprzęt wyposażenia osobistego, poprawiając tym samym bezpieczeństwo działań strażaków - ratowników.

Poniżej prezentujemy sprzęt zakupiony dzięki ofiarności naszego społeczeństwa:

1. Latarki diodowe akumulatorowe PELI - kątowe (2 komplety)
- wysokiej klasy latarka o systemie odwróconej diody emitującej mocno skupioną białą wiązkę światła przenikającą przez dym, mgłę, deszcz,
- moduł świetlny odporny na wstrząsy,
- specjalna kątowa obudowa latarki umożliwia oświetlenie miejsca pracy nie zajmując dłoni.

sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


2. Latarka VULCAN/FIRE - (1 komplet)
- z najnowszej technologii z diodą C4 LED o mocy 80,000 cd
- dodatkowe światło sygnalizacyjne - 2 niebieskie diody LED służą do identyfikacji pozycji użytkownika,
- zastosowany akumulator Litowo-Jonowy czyni z tej latarki najlżejszą w kategorii,
- wraz z tylnymi diodami niebieskimi LED możliwe aż 8 trybów działania: kombinacje mocy świecenia głównej diody oraz trybu migającego i stałego dla diody przedniej i diod tylnych, opcja wyłączenia światła głównego.
- w szczególności polecana dla straży pożarnej.

sprzęt zakupiony za 1% podatku
sprzęt zakupiony za 1% podatku


Strażacy z OSP Pszów serdecznie dziękują za przekazany 1 %


  Zmagania przyszłych strażaków

            Miniony okres upłynął w pszowskich ochotniczych strażach pod znakiem przygotowań i przebiegu eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Najpierw strażacy udali się do szkół podstawowych i gimnazjum aby przeprowadzić eliminacje środowiskowe. W tych zmaganiach wzięło udział prawie 300 uczni naszych szkół.
            Laureaci tych eliminacji brali udział w dniu 24 lutego w rozgrywkach na szczeblu miejskim. Do tego etapu zakwalifikowało się trzydziestu uczestników w trzech grupach regulaminowych i wspólnie ze swoimi opiekunami spotkali się w Ochotniczej straży Pożarnej w Pszowie. Wyłoniona komisja weryfikacyjna w składzie: asp Krzysztof Mrozek z Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl., Bogusław Elsner - naczelnik OSP Krzyżkowice, Henryk Majchar - naczelnik OSP w Pszowie, przygotowała testy pisemne i pytania ustne.
            Druh Eugeniusz Danielczyk - prezes OSP Pszów pełniący funkcje gospodarza i prowadzącego całość turnieju, powitał zebranych i przedstawił regulamin XXXII edycji OTWP. Później rozpoczął się bój o punkty. Zgodnie z regulaminem najpierw należało rozwiązać test pisemny, zaś potem zawodnicy z największą ilością punktów odpowiadali ustnie na pytania wybranego zestawu. Należało także opisać sprzęt pożarniczy, a więc potrzebna była nie tylko wiedza teoretyczna.

Zwycięzcą w grupie szkół podstawowych okazał się:
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2009 W grupie I / szkoły podstawowe /
I miejsce - Szymon Pytlik z SP nr 2
II miejsce - Bartosz Mika z SP nr 3
III miejsce - Krystian Ryba z SP nr 1
IV miejsce - Tomasz Brachmański z SP nr 1


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2009 W grupie II / szkoły gimnazjalne /
I miejsce - Wojciech Leks
II miejsce - Zbigniew Kowol
III miejsce - Michalina Jezusek


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2009 W grupie III / szkoły ponadgimnazjalne /
I miejsce - Łukasz Jezusek
II miejsce - Łukasz Koterba
III miejsce - Przemysław Stonoga            Laureaci pierwszego i drugiego miejsca poszczególnych grup wiekowych będą reprezentować miasto w eliminacjach powiatowych w dniu 3 kwietnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszowach.
            Ufundowane nagrody rzeczowe wręczył przybyły na finał Burmistrz Miasta pan Marek Hawel, który życzył reprezentantom Pszowa dobrych wyników w powiecie. Zdarzało się w latach poprzednich, że pszowscy uczniowie zajmowali dobre miejsca w eliminacjach wojewódzkich, a nawet krajowych. Należy poinformować, że laureaci szczebla krajowego mają otwartą drogę do szkół pożarniczych, więc warto się uczyć pożarnictwa i startować w tego typu konkursach.
            Organizatorzy dziękują serdecznie gronu pedagogicznemu szkół naszego miasta za zaangażowanie się w przeprowadzenie OTWP, a szczególnie Pani Klaudii Nowak, Marii Duda oraz dyrektorowi Jerzemu Brzoza. Również podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Marka Hawla i Pani Katarzyny Kampik właścicielki firmy handlowej "Kabut" za ufundowanie nagród.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2009
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2009


Apel do społeczeństwa
            Pragniemy przypomnieć wzorem lat poprzednich i zaapelować o nie wypalaniu w okresie wiosennym suchych traw i nieużytków. Aura bywa różna. Może zerwać się nagły wiatr i zdawałoby się kontrolowany ogień może wymknšć się spod opieki i zagrażać pobliskim drzewom, krzewom, a nieraz i domom. Trzeba także zdawać sobie sprawę, że wypalając trawy niszczymy mikroflorę i faunę i powodujemy jałowość gleby przez co będą rosły jeszcze większe chwasty.


  Walne zebranie Sprawozdawcze

            W dniu 01 lutego 2009 roku w sali remizy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność pszowskich strażaków w 2008 roku. Zebranie otworzył Prezes OSP Eugeniusz Danielczyk, a po stwierdzeniu jego prawomocności został wybrany przewodniczący - dh Józef Odrowąż, który poprowadził jego dalszą część. Po przywitaniu gości w osobach Posła na Sejm RP Pana Ryszarda Zawadzkiego, Burmistrza Pszowa Pana Marka Hawel, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pszowie Pani Weroniki Lach - Witych, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jerzego Szkatuła, delegacji SDH Miasta Melc Republiki Czeskiej oraz jednostki OSP Krzyżkowice, delegatów zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, oraz pozostałych gości, nastąpiło odczytanie sprawozdań. Jako pierwszy swoje sprawozdanie zreferował Prezes OSP dh Eugeniusz Danielczyk. Następnie wystąpili kolejno - Naczelnik OSP dh Henryk Majchar, Skarbnik OSP dha Katarzyna Wojaczek, przedstawiciel MDP dh Łukasz Koterba oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Wilchelm Porwoł. Podczas odczytu sprawozdań na ekranie rzutnika prezentowano zdjęcia z działalności OSP za ubiegły rok. Na wniosek komisji rewizyjnej Zarządowi OSP udzielone zostało absolutorium - czyli swoiste wotum zaufania wobec jego prac na rzecz jednostki za dany okres sprawozdawczy. Następnie debatowano nad sprawozdaniami, przedstawiono plan działalności jednostki w roku bieżącym, oraz zgłaszano wolne głosy i wnioski. Podczas zebrania postanowiono również uhonorować godnością członka honorowego dh Jerzego Domes. Na wniosek Zarządu OSP podjęto również uchwałę o nadaniu medalu "Zasłużony dla OSP w Pszowie" druhom Józefowi Dzierżawa, Julianowi Szłapka, Andrzejowi Materzok oraz Emilowi Seidel. Po zakończeniu zebrania wszystkich jego uczestników poczęstowano tradycyjną strażacką grochówką. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tej uroczystości.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2009                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 14.02.2009 r.


  Z życia OSP - Zakończenie roku 2008

            Koniec roku w naszej jednostce obfituje w różnego rodzaju tradycyjne już spotkania świąteczne. I tak 20 grudnia w naszej remizie odbyło się spotkanie zarządów i komisji rewizyjnych OSP Krzyżkowice i OSP Pszów. Z wyjątkiem walnych zebrań odbywanych w poszczególnych jednostkach są to spotkania pozwalające na wspólne przedyskutowanie spraw strażackich w naszym mieście, gdyż w Pszowie nie ma oddziału miejskiego Związku OSP RP. Przedstawiamy więc sobie nawzajem dokonania roku bieżącego i planujemy działania na rok nadchodzący. Tegoroczne spotkanie opłatkowe zaszczycili swoją obecnością: poseł na Sejm RP pan Ryszard Zawadzki, Burmistrz Miasta pan Marek Hawel, a także dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Rydułtów kpt. Rafał Adamczyk. Zebrani zasiedli do pięknie udekorowanych stołów. W świąteczny nastrój obecnych wprowadziła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, która pod kierownictwem pani Doroty Dziewior przedstawiła własny jasełkowy program. Młodzież śpiewała i grała kolędy, czytała teksty i okazjonalne wiersze, zaś po występie prezes jednostki obdarował wykonawców drobnymi upominkami spod choinki. Potem wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli wzajemnie życzenia oraz uraczyli się przygotowanymi na tę okazję potrawami.


Wigilijka Zarządów OSP
Wigilijka Zarządów OSP
Wigilijka Zarządów OSP


            Spotkanie opłatkowe na szczeblu oddziału powiatowego Związku OSP RP z Wodzisławia Śl. organizowane są corocznie w wybranej jednostce OSP. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Syryni 29 grudnia. Jak zawsze uczestniczyli w nim prezesi i naczelnicy wszystkich jednostek OSP z terenu naszego powiatu. Tegoroczne spotkanie zaszczycili senatorowie i posłowie na Sejm RP w osobach: Antoniego Motyczki, Ryszarda Zawadzkiego oraz gen. Zbigniewa Meresa, który jednocześnie jest prezesem oddziału wojewódzkiego Związku i członkiem prezydium zarządu głównego. Były także obecne delegacje oddziałów czeskiego związku strażaków ochotników z Karwiny i z Ostrawy. Od dwóch lat spotkania takie umila zebranym własna orkiestra dęta oddziału powiatowego Związku OSP RP działająca przy OSP w Gołkowicach prezentując współczesne i tradycyjne kolędy i pastorałki. Miło nam poinformować, że na spotkaniu tym prezes naszej jednostki druh Eugeniusz Danielczyk został uhonorowany najwyższym odznaczeniem jaki może otrzymać strażak ochotnik za swoją społeczną działalność. Jest to Złoty Znak Związku OSP RP nadawany przez prezydium zarządu głównego Związku. W umotywowaniu przyznania tego odznaczenia podano m.in. wkład pracy prezesa w przygotowanie i udział jednostki w czterech ostatnich olimpiadach pożarniczych skąd pszowscy strażacy przywieźli 1 srebrny i 3 złote medale mistrzostw. Także wyposażenie sprzętowe jakie nasza jednostka wypracowała w minionym okresie jest zasługą prezesa Danielczyka. Odznaczony stwierdził, że docenienie jego działania jest sukcesem całej jednostki i wszyscy druhowie oraz samorząd miasta pracowali na to uznanie. Warto nadmienić, że dotychczas tylko dwóch druhów z Pszowa otrzymało to zaszczytne odznaczenie: Jan Orawski i śp. Emil Fojcik.


Wręczenie Złotego Znaku Zwišzku OSP dh. Danielczykowi


            Nie ma jednak zamknięcia roku bez tradycyjnego balu sylwestrowego. W tym roku członkowie naszej straży bawili się w kameralnym gronie przy nagraniach płytowych i własnym poczęstunku.

Początek roku 2009

            Do tradycyjnych strażackich obowiązków weszło już czynne uczestniczenie w imprezach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedni druhowie pszowskiej straży są członkami sztabu miejskiego Orkiestry, inni kwestują z puszkami, a jeszcze inni zabezpieczają i odpalają "światełko do nieba". Nie są to jednak przykre obowiązki i każdy uczestnik ma świadomość, że dokłada swoją małą cegiełkę do wspólnej wielkiej sprawy.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 2009
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 2009
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 2009                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 17.01.2009 r.


  Z życia OSP

            Ani się obejrzeliśmy, a już nadszedł grudzień. Czas podsumowań kolejny etap naszego życia, w tym także całoroczną działalność pszowskiej straży. Czas podliczeń zysków i strat oraz podjęcia planów na przyszłość.

Roczny bilans

            Do strat należy niewątpliwie zaliczyć coraz częstsze awarie starzejącego się sprzętu o którym była mowa w poprzednich wydaniach serwisu. Jego naprawa wymaga coraz więcej czasu i nakładu bezinteresownej pracy członków jednostki, gdyż większość remontów wykonujemy we własnym zakresie. Do zysków natomiast należy zaliczyć starty naszych drużyn w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla wojewódzkiego i krajowego CTIF oraz zawody ratowników medycznych w Katowicach. Wprawdzie pszowscy zawodnicy nie zdobyli kwalifikacji do przyszłorocznej olimpiady w Ostrawie, ale zaistnieli znowu wśród czołówki jednostek w kraju plasując się ostatecznie na V miejscu. Była o tym mowa m. in. na wieczorku poświęconemu sporcie pożarniczemu połączonym z imprezą andrzejkową. Wręczono zawodnikom grupy A i B oraz ratownikom medycznym albumy Bogusława Kołodzieja "Pszów na starej widokówce i fotografii" z okazjonalnym wpisem i podziękowaniem za reprezentowanie jednostki i miasta. Gościem specjalnym wieczoru był Burmistrz Miasta pan Marek Hawel.

Współpraca z organizacjami

             Delegat pszowskiej jednostki brał udział w zebraniu sprawozdawczym z okazji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Jubileusz świętowało także Koło przy KWK "Anna" na którym to spotkaniu podsumowano m.in. współpracę z OSP Pszów w minionym okresie. Zresztą byliśmy jedyną organizacją społeczną zaproszoną na tak doniosłą uroczystość. Naszemu delegatowi wręczono okazjonalny dyplom z podziękowaniami. Z podziękowaniami spotkaliśmy się także na zebraniu podsumowującym działalność sekcji rowerowej "Koło". Chwalono dobrą organizację pracy podczas zabezpieczania rajdów rowerowych organizowanych przez sekcję, jak też firmowanych przez starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śl. Na specjalne zaproszenie delegacja jednostki była również obecna na koncercie charytatywnym zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Z sekcją "Radość życia" pszowska jednostka współpracuje już od kilku lat goszcząc u siebie osoby niepełnosprawne z okazji Dni Otwartych strażnicy i zachęcając ich do brania udziału w konkursach plastycznych na tematy pożarnicze. Członkowie naszej jednostki brali ponadto udział w spotkaniach Burmistrza Miasta z mieszkańcami. Odbyły się one w dzielnicach miasta według ustalonego harmonogramu.

Informacje ogólne

            Zarząd jednostki zwraca się z apelem do mieszkańców miasta o ewentualne przekazanie na rzecz OSP lodówki i pieca elektrycznego. Używane dotychczas w naszej straży sprzęty kuchenne zużyły się, a jednostki nie stać na kupno nowych. Może się zdarzyć, że ktoś wymienia używany, ale jeszcze dobry sprzęt na nowy, więc jest okazja do pozbycia się starego. Wiadomość prosimy przekazać poprzez nagranie na automatyczną sekretarkę na numer 032 455 88 08. przekazany sprzęt o który prosimy odbierzemy we własnym zakresie po uprzednim uzgodnieniu z darczyńcą. . Zwracamy się także do członków naszej jednostki z prośbą o odwiedzenie remizy i uiszczenie bieżącej składki członkowskiej. Jesteśmy już w posiadaniu kalendarza za rok 2009 więc serdecznie wszystkich zapraszamy. Oczywiście, że u tych członków którzy z jakichś powodów nas nie odwiedzą zjawimy się osobiście z życzeniami i kalendarzem.

Strażak radzi

            Zbliża się okres świąteczno - noworoczny, a więc okres radości i odpoczynku. Okres w którym notuje się zwiększony zakup i odpalanie różnego rodzaju petard. Zwracamy się zatem jak co roku o ostrożne obchodzenie się z tymi materiałami pirotechnicznymi. Niech ogólnej euforii nie towarzyszy tragedia osobista i ogólna. Większość bowiem przykrych wypadków spowodowana była w przeszłości lekkomyślnością, alkoholem i zbytnim "bohaterstwem". Przypominamy także o zakazie sprzedaży petard osobom nieletnim. Również koleżeństwo osób dorosłych względem małolatów jest w tym przypadku jak najbardziej nie na miejscu.

            Wobec zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd OSP Pszów życzy wszystkim mieszkańcom naszego miasta i przybyłym do nas gościom przeżycia tego szczególnego okresu w spokoju, rodzinnej atmosferze i wzajemnej życzliwości. Zaś Nowy Rok 2009 niech wszystkim przyniesie same pomyślne dni i spełnianie nawet najskrytszych marzeń.Dyplom                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 15.12.2008 r.


  Z życia OSP

             Nadeszła jesień. Przed nami wiele spraw i prac, które muszą być wykonane przed nadejściem zimy, by jednostka mogła bez większych problemów wykonywać swoje statutowe zadania. Tak więc rozpoczęliśmy jesienne przeglądy i konserwacje posiadanego sprzętu, wymianę opon i płynów w samochodach, przegląd osobistej odzieży zimowej. Odbyły się też pierwsze szkolenia wewnętrzne członków wyjeżdżających do akcji. Przeprowadzono także częściową inwentaryzację posiadanego sprzętu. Przygotowano jednostkę do czekającego nas przeglądu techniczno-organizacyjnego, którego dokona w najbliższym czasie zespół z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Wodzisławia Śl. Jak więc widać wykonuje się rutynowe w tym okresie działania.
             Życie jest jednak pełne niespodzianek i niesie nam ciągle nowe zadania. Podczas gaszenia pożaru kamienicy komunalnej na ulicy Barwnej w Rydułtowach uszkodzony został nasz samochód pożarniczy Star GBA 2,5/16. Rozszczelnieniu uległ zbiornik wody, a wiadomo woda jest strażakom niezbędna podczas wszelkich akcji pożarowych. Przeprowadzono szereg rozmów i wykonano kilkanaście telefonów do firm specjalizujących się w tego typu naprawach. Samochód został "zdjęty" z podziału bojowego i na kilka dobrych tygodni unieruchomiony. Okazało się, że zarówno koszt naprawy zbiornika przez wyspecjalizowane firmy, jak też wymiana na nowy nie bardzo się opłacają. Samochód nasz bowiem był wyprodukowany w 1976 roku i nadaje się już raczej do muzeum. To cud, że jest jeszcze na chodzie, ale to w większści zasługa naszych druhów, którzy we własnym zakresie co kilka lat przeprowadzali gruntowny remont prawie wszystkich jego części i podzespołów. Po przeprowadzonej roboczej naradzie postanowiono znów spróbować naprawić pęknięty zbiornik własnym sumptem. Obecnie na rynku są dostępne specjalistyczne laminaty, żywice i kleje stosowane do uszczelniania łodzi, a więc chyba nadają się także do uszczelnienia zbiornika. Zgodzono się więc na wykonanie tego skądinąd specjalistycznego zadania. Uzgodniono wraz z Panem Burmistrzem, że koszty zakupu niezbędnych materiałów pokryje Urząd Miejski. Podczas prowadzonych prac remontowych dokonano rozbiórki części samochodu, aby dostać się do zbiornika, wyczyszczono go dokładnie, odrdzewiono, pomalowano wodoodpornymi farbami , zaś pęknięte miejsca uszczelniono. W chwili obecnej odbywa się próba napełniania zbiornika wodą. Potem trzeba będzie jeszcze sprawdzić jak zachowywać się będzie zbiornik podczas jazdy po naszych "równych" - unijnych drogach. W tym miejscu Zarząd jednostki serdecznie dziękuje naszym druhom za bezinteresowny ogromny wkład pracy jaki włożyli w naprawę zbiornika. Znawcy tematu wiedzą jak wielką i odpowiedzialną wykonali robotę. Zwracamy się także do włodarzy naszego miasta, aby w przyszłości mieli na uwadze ewentualny zakup nowego średniego samochodu pożarniczego. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to mały wydatek, ale jeszcze jedna poważna awaria tego samochodu i pszowska straż będzie bez auta bojowego. Nasza jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i musi spełniać odpowiednie wymogi operacyjno - techniczne, które m.in. wymagają posiadanie średniego auta gaśniczego. Poza tym jednostka z Krajowego Systemu jest corocznie dotowana przez Komendę Główną PSP więc także pozyskuje dla miasta pewne fundusze.
             Oprócz akcji ratowniczych, prac remontowo - porządkowych jednostka nasza ciągle czynnie uczestniczy w życiu społecznym miasta i powiatu. Na zaproszenie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Pszowie przedstawiciele naszej jednostki brali udział we wspólnym spotkaniu roboczym. Podsumowano dotychczasową współpracę i przychylono się do prośby pszowskich seniorów aby zastąpić ich w uroczystościach z udziałem sztandaru. Po przeprowadzonych rozmowach kilku młodych członków naszej OSP zgodziło się wejść w skład pocztu sztandarowego Związku Kombatantów. W dniu 11 listopada był ich publiczny debiut. W tej tak doniosłej uroczystości brał również udział nasz poczet sztandarowy wraz z delegacją składającą kwiaty pod pomnikiem przyłączenia Śląska do Polski.zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Fryderyka Kamczyka - kronikarza OSP w Zawadzie
zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Fryderyka Kamczyka - kronikarza OSP w Zawadzie            Informujemy również zainteresowanych, że posiadamy do sprzedaży nowoczesnej klasy motopompę KAMA/KIPOR model KGP 30 do czystej wody. Motopompa ta została naszej jednostce podarowana jako nagroda za zwycięstwo w zawodach wojewódzkich, jest nowa i objęta roczną gwarancją. Jej wydajność to 600l/min, wysokość zasysania 8 m, zaś waga nie przekracza 30 kg. Naszej jednostce nie jest potrzebna, gdyż posiadamy już podobną motopompę również wygraną na zawodach. Informację o zakupie prosimy nagrać na automatyczną sekretarkę na numer 032 455 88 08. Cena motopompy do uzgodnienia.
             Na zakończenie Zarząd OSP w imieniu wszystkich członków jednostki z okazji nadchodzącego święta górniczego pragnie przekazać życzenia obecnym i byłym pszowskim górnikom. Życzenia tym bardziej serdeczne, że w całej historii jednostki zawsze część druhów była lub jest górnikami. Niech Wam zatem drodzy górnicy zawsze dopisuje zdrowie, sprzyja górnicze szczęście, a św. Barbara ma Was zawsze w swojej pieczy. Zapraszamy także do naszej remizy na tradycyjne spotkanie "przy kufelku" po Mszy Św. w dniu 4 grudnia. Będzie znów okazja do wspominek Szczęść Wam Boże.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 18.11.2008 r.


  Z życia OSP

            Członkowie czynni jednostek OSP oprócz warunków zdrowotnych potwierdzonych badaniem lekarskim i dobrym wyszkoleniem muszą wykazać się profesjonalnymi wręcz umiejętnościami podczas udziału w akcjach ratowniczych. Teraz nie wystarczy już tylko chcieć być strażakiem. Trzeba posiąść umiejętności obsługiwania coraz to bardziej specjalistycznego sprzętu, zdobywać dodatkowe kwalifikacje np. z zakresu ratownictwa medycznego itp. Jednym ze sprawdzianów strażackich umiejętności są zawody sportowo-pożarnicze. Zawodnicy wytypowani do takich zawodów wywodzą się z szeregu członków czynnych i przygotowują się do nich kilka tygodni przed startem. Wszyscy chcą wypaść dobrze i włączyć kolejny puchar do kolekcji jednostki.
            Jak już wstępnie informowaliśmy w poprzednim serwisie, takie właśnie zawody według regulaminu polskiego - tzn. z podaniem wody odbyły się 27 września na płycie rezerwowej stadionu Towarzystwa Sportowego "Górnik Pszów". Były to zawody szczebla miejskiego o puchar Burmistrza Miasta Pszowa. Wzięły w nich udział drużyny OSP z Kokoszyc, Krzyżkowic, Rydułtów i z Pszowa. Według wstępnych ustaleń każda z drużyn zaprezentowała się dwa razy rozwijając linię gaśniczą, zaś do końcowej kwalifikacji liczył się najlepszy czasowo start. W roli sędziów występowali zawodowi strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Rydułtów oraz po jednym przedstawicielu z każdej startującej w zawodach jednostki.


Zawody Miejskie
Zawody MiejskieZawody Miejskie
Zawody Miejskie
Zawody Miejskie
Wszyscy swoje zadania wykonali wzorowo, gdyż obyło się bez punktów karnych za popełnione błędy. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce i puchar Burmistrza Miasta wywalczyła drużyna z OSP Krzyżkowice. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z OSP Pszów. Trzecią lokatę zajęła OSP Kokoszyce, zaś stawkę zamknęła OSP Rydułtowy. Podsumowując rozegrane zawody należy stwierdzić, że poziom wyszkolenia strażaków jest dobry, a jak to w sporcie bywa ktoś musi wygrać i ktoś musi być ostatni. Była także okazja do spotkania się nie tylko przy akcji ratowniczej, ale także przy wspólnie konsumowanej grochówce. Zawody z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nadzorował Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Rydułtów kpt. Rafał Adamczyk. Członkowie i Zarząd OSP Pszów którzy w tym roku organizowali zawody miejskie pragną serdecznie podziękować za pomoc Urzędowi Miasta z Burmistrzem Markiem Hawlem na czele, Towarzystwu Sportowemu "Górnik Pszów" za udostępnienie boiska, Państwu Proske za wypożyczenie stolików i ławek, panu Michałowi Lorkowi Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury za zorganizowanie nagłośnienia, a także strażakom z JRG Rydułtowy za pomoc, nadzór i doradztwo podczas zawodów.
            Pragniemy także poinformować, że w minionym okresie delegacja jednostki wraz ze sztandarem brała udział w uroczystości jubileuszowej 60-lecia istnienia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - koło Pszów. Współpraca pomiędzy naszymi organizacjami układa się bardzo dobrze, więc byliśmy zaszczyceni mogąc wspólnie świętować taką uroczystość. Ponadto długoletni członek naszej jednostki - druh Dariusz Majchar zmieniał stan cywilny więc również należało specjalnie uczcić zaślubiny kolegi podprowadzając młodą parę strażackim samochodem do kościoła.
Na prośbę sekcji rowerowej "Koło" zabezpieczaliśmy także rajd rowerowy zorganizowany na zakończenie lata.
             Z racji rozpoczynającego się okresu grzewczego pragniemy jak zawsze przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas palenia w piecach centralnego ogrzewania i składowania w ich bezpośrednim sąsiedztwie drewna, węgla i kartonów czy papieru. Należy także niekiedy jeszcze ciepły popiół gromadzić w pojemnikach metalowych, gdyż mieliśmy w latach ubiegłych przypadki zapalenia się w taki sposób kotłowni. Bezwzględnie nie należy spalać w piecach centralnego ogrzewania wszelkiego rodzaju plastików, gumy i innych sztucznych materiałów. Nie mówiąc o smrodzie jakim obdarzamy sąsiadów, uwalniamy przez takie działanie do i tak już zatrutej atmosfery dziesiątki rakotwórczych i zagrażających środowisku naturalnemu substancji. Zanieczyszczamy sobie także przez to własne przewody kominowe, gdyż z reguły materiały te bardzo dużo "produkują" sadzy. Należałoby także przed sezonem grzewczym zlecić kominiarzowi wyczyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, gdyż dbałość o ich prawidłowy stan leży w zakresie obowiązków właściciela budynku. Także wszelkich nieprawidłowości podczas używaniu gazu nie należy lekceważyć i natychmiast zgłosić odpowiednim służbom zauważone awarie. Gaz to bardzo podstępny zabójca, a należy pamiętać, że nie mieszkamy sami i nie warto narażać innych.
             Kończąc przekazywane informacje, życzymy mieszkańcom naszego miasta i czytelnikom serwisu internetowego bezpiecznych, spokojnych jesiennych wieczorów.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 29.10.2008 r.


  Z życia OSP

            Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w życiu pszowskiej jednostki w minionym okresie jest start drużyn w grupie A (młodszej) i B (starszej) w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Częstochowie w dniu 31 maja. W poprzednim serwisie informacyjnym nadmienialiśmy o tych zawodach, więc obecnie nadszedł czas na szczegółowe wyjaśnienia. Otóż miło nam przekazać, że zawodnicy w grupie B obronili tytuł mistrza Śląska sprzed czterech lat i zajęli znowu I miejsce. Zawodnicy z grupy A natomiast także zaliczyli podium i zajęli III miejsce. Dźwignęli się więc o jedno miejsce, gdyż przed czterema laty wywalczyli czwarte.


Dyplomy
Dyplomy


Warto nadmienić, że drużyna zajmująca pierwsze miejsce awansuje do zawodów rangi krajowej, na których będzie walczyła o prawo startu na przyszłorocznej olimpiadzie pożarniczej w Ostrawie (Republika Czeska). Śpieszymy również wyjaśnić, że zawody według regulaminu CTIF (Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania i Zapobiegania Pożarom) zrzesza kilkadziesiąt państw i powstała ponad 100 lat temu podczas ogólnoświatowej wystawy techniki w Paryżu. Olimpiady pożarnicze są rozgrywane co 4 lata jak prawdziwe olimpiady sportowe, więc ranga zawodów naprawdę duża. Jako nagrody z zawodów wojewódzkich przywieziono pompę wodną wysokiej klasy oraz komplet węży pożarniczych. Każdy zawodnik otrzymał ponadto złoty lub brązowy medal, zaś jednostka kolejne puchary do kolekcji. Miło nam, że po raz kolejny mogliśmy z dobrym skutkiem reprezentować nasze miasto i powiat. Jest to efekt kilkumiesięcznych ćwiczeń, które nieraz trzeba było odwołać, gdyż zawodnicy spotykali się w wolnym czasie, a nie zawsze można było dopasować pracę zawodową do prowadzonych zajęć. Zdajemy sobie również sprawę z faktu, że niestety narażamy przez ten sukces na wydatki finansowe urząd naszego miasta, gdyż każdy kolejny wyjazd to koszty związane z podróżą, ubezpieczeniem zawodników itp. Ale chyba warto taki koszty ponosić. Jest to także promocja naszego miasta. Cieszy także fakt, że sport pożarniczy w Pszowie ma godnych następców, gdyż zawodnicy z grupy A to już trzecie pokolenie startujące w tego typu zawodach i zajmując trzecie miejsce w województwie dowiedli swojej wartości. Jeszcze aby tylko najmłodsi dopisali i w większej ilości chcieli przychodzić na zbiórki - byłby to już pełny sukces działalności obecnego zarządu. Zapraszamy więc przy tej okazji chętnych do drużyn młodzieżowych, a rodziców i nauczycieli o popieranie naszych starań w tym zakresie.


Wojewódźkie Zawody Sportowo - Pożarnicze >Częstochowa 2008
Wojewódźkie Zawody Sportowo - Pożarnicze >Częstochowa 2008
Wojewódźkie Zawody Sportowo - Pożarnicze >Częstochowa 2008Wojewódźkie Zawody Sportowo - Pożarnicze >Częstochowa 2008
Wojewódźkie Zawody Sportowo - Pożarnicze >Częstochowa 2008Wojewódźkie Zawody Sportowo - Pożarnicze >Częstochowa 2008
Wojewódźkie Zawody Sportowo - Pożarnicze >Częstochowa 2008


            Pszowska OSP nie tylko żyje zawodami, chociaż te są sprawdzianem wyszkolenia, które potem przydaje się podczas akcji. Prowadzi także normalną działalność statutową. Należy także do niej m.in. w minionym okresie kilkakrotne zabezpieczanie zalanej ulicy Pszowskiej lub prowadzonych tam prac kanalizacyjnych z użyciem dźwigów. Również na prośbę dyrekcji i rodziców przedszkola nr 2 na os. J. Tytki przeprowadziliśmy pokaz sprawności strażackiej podczas organizowanego tam festynu rodzinnego. Pokazy takie są bardzo potrzebne, gdyż zapoznają mieszkańców ze sprawami ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczaliśmy także rajd na rozpoczęcie sezonu sekcji turystki rowerowej "Koło". Również na prośbę burmistrza byliśmy obecni na zabezpieczaniu imprez w ramach obchodów XIII Dni Pszowa. W remizie naszej jednostki odbywał się także turniej skata sportowego o puchar Burmistrza. Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWK "Anna" zorganizował tradycyjny już rajd samochodowy po terenie naszego regionu. Wystawiliśmy także jedną drużynę, która wzorem lat ubiegłych dobrze reprezentowała naszą jednostkę i zdobyła kolejny puchar. Przy okazji tej imprezy odnowione zostały nawiązane z lat ubiegłych znajomości z drużyną z Zielonej Góry.


Zabezpieczenie drogi
Zabezpieczenie drogi


            Jak więc widać, zajęć i zadań w pszowskiej jednostce nie brakuje i zbytnio się nie nudzimy. Niekiedy nawet brakuje ludzi do pełnej obsady zadysponowanych samochodów. Wszyscy mamy zajęcia własne, pracę zawodową, a szereg członków młodszych poszerza jeszcze swoją wiedzę chodząc zaocznie do różnego typu szkół. Zarząd na cotygodniowych swoich spotkaniach w piątki wieczorem musi się zdrowo nagimnastykować, aby sprostać niektórym prośbom i wymaganiom organizacji i instytucji. Mamy także rodziny, które są niejako okradane z wolnego czasu i zmuszone są do wyrozumiałości. Należą się im za to szczególne podziękowania z naszej strony.                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 02.07.2008 r.


  Z życia OSP

            Każdy zawód i każda profesja obchodzi raz w roku swoje święto. Mają więc swój Dzień górnicy, handlowcy, nauczyciele, samorządowcy, służba zdrowia i wiele jeszcze innych nacji.
            Strażacy również świętują swój zawód, a ochotnicy swoją pasję. Tak więc niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem minionego okresu w pszowskiej OSP był Dzień Strażaka. Jak zwykle obchodzony tradycyjnie 4 maja. W tym roku świętowano niejako podwójnie, gdyż 4 maja przypadł w niedzielę. I tak o godzinie 13:45 przy dźwięku strażackiej syreny w kolumnie prowadzonej przez naczelnika jednostki druha Henryka Majchara i poczet sztandarowy wymaszerowano na Mszę Św. Zaprzyjaźniony ze strażakami chór Cecylia nie mógł tym razem uświetnić uroczystości kościelnej, ale godnie zastąpił go zespół regionalny Pszowiki asystując do Mszy przy akompaniamencie naszego wspaniałego organisty. Po ceremonii kościelnej na placu przed remizą odbył się uroczysty apel. Po powitaniu przez prezesa jednostki Eugeniusza Danielczyka zaproszonych gości w osobach: Jerzego Szkatuły - wiceprezesa zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach, Adama Gawędy - posła na Sejm RP bieżącej kadencji, Weronikę Lach - Witych - przewodniczącą Rady Miejskiej, Marka Hawla - Burmistrza Miasta, prezesów pszowskich organizacji społecznych i stowarzyszeń, radnych miejskich, strażaków seniorów i młodszych wiekiem oraz przybyłych sympatyków pożarnictwa i rodziny strażaków.


Dzień Strażaka 2008
Dzień Strażaka 2008
Dzień Strażaka 2008

Dzień Strażaka 2008
Dzień Strażaka 2008
Dzień Strażaka 2008


            Na początku apelu w dowód wieloletniej dobrej współpracy odznaczono złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" sztandar Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwszy sztandar strażacki z 1912 roku oraz księgi pamiątkowe były przez długie lata przechowywane w miejskiej izbie tradycji którą zorganizowali i pielęgnowali pszowscy kombatanci. Wręczono potem jeszcze szereg innych odznaczeń strażackich i mianowań na wyższy stopień. Obdarowano również nagrodami laureatów eliminacji miejskich ogólnopolskiego konkursu plastycznego w poszczególnych grupach wiekowych. Dalszą część apelu przerwał deszcz i trzeba było przemieścić się do świetlicy. Tam oddano głos zaproszonym gościom. Były kwiaty i dużo ciepłych słów pod adresem pszowskich strażaków. Wymieniano się doświadczeniami i wspomnieniami. Częstowano się chlebem ze smalcem, kawą i ciastem. Tradycyjnie było także "po kufelku". Rozdano potem przygotowane na ten cel śpiewniki i pod dyktando wodzireja śpiewano stare i nowe piosenki biesiadne.
            Z okazji strażackiego święta remizę naszą odwiedziły także w dniu 9 maja dzieci i młodzież z opiekunami z Sekcji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość Życia" w Pszowie. Strażakom wręczono życzenia i kwiaty. W zamian strażacy odwdzięczyli się słodyczami i herbatą, a także pokazali sprzęt będący na wyposażeniu jednostki. Chętni mogli przymierzyć strażacki ubiór, hełm i toporek. Goście kilka razy podkreślali, że w pszowskiej straży zawsze jest miło i rodzinnie.
            Pragniemy również poinformować o udziale naszej jednostki w obchodach święta 3 Maja. W tym dniu w godzinach dopołudniowych członkowie OSP Pszów wchodzący w skład Powiatowej Kompanii Honorowej Strażaków Powiatu Wodzisławskiego brali udział w uroczystej Mszy Św. i składaniu kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Po południu zaś poczet sztandarowy wraz z delegacją brali udział w Mszy Św. i składaniu kwiatów pod pomnikiem w naszym mieście. 9 maja był także pracowity, gdyż wspomniana wyżej kompania honorowa brała udział w poświęceniu i przekazaniu nowego samochodu pożarniczego w Gołkowicach w gminie Godów.


Dzień Strażaka 2008
Dzień Strażaka 2008
Dzień Strażaka 2008


            Święta świętami, ale nie należy zapominać o głównych zadaniach do których została powołana straż pożarna. Tak więc z ważniejszych akcji należy odnotować kilkakrotne kilkugodzinne zabezpieczanie ruchu samochodowego na ulicy Pszowskiej w związku z prowadzonymi tam pracami inwestycji kanalizacyjnej z użyciem ciężkiego sprzętu dźwigowego.
            Nie zaniedbywano również przygotowań do czekających nas zawodów wojewódzkich CTIF w Częstochowie pod koniec maja. Zawody te są ważną eliminacją do organizowanej w roku przyszłym olimpiady pożarniczej. Pszowska jednostka ma zamiar wystawić drużyny w grupie A - młodszej i B - seniorów. O rezultacie zawodów powiadomimy szanownych internautów w następnym serwisie informacyjnym.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 28.05.2008 r.


  Zaproszenie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie
serdecznie zaprasza
swoich członków oraz sympatyków pożarnictwa na
uroczyste obchody "Dnia Strażaka 2008",
które odbędą się w dniu 4 maja tj. niedziela


W programie m.in.
* godz. 13:30 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu przez delegacje.
* godz. 14:00 - Msza Święta za członków OSP Pszów i ich rodzin.
* godz. 15:00 - Uroczysty apel na placu przed remizą, wręczenie odznaczeń, wyróżnień i nagród za konkurs plastyczny.
* godz. 15:30 - Spotkanie towarzyskie w sali OSP.                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 22.04.2008 r.


  Z życia OSP

            W poprzednim cyklu informowaliśmy o przeprowadzonych eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Teraz chcemy przedstawić przebieg równolegle przeprowadzonego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Strażak - ratownik w akcji". Organizatorem tego konkursu był Urząd Miasta Pszów i OSP Pszów. Z nadesłanych ogółem 55 prac dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół naszego miasta jury wyłoniło następujące prace w poszczególnych grupach według zajętych miejsc:

I grupa dzieci przedszkolnych (3-6 lat)
Arek Banaś - PP nr 3,
Klaudiusz Zajonc - PP nr 3,
Dawid Fura - PP nr 3,
Adrian Gołofit - PP nr 3;
Alicja Wdzienczny - PP nr 2;
Emilia Broża - PP nr 1
Maria Cegiełka - PP nr 2

II grupa dzieci szkół podstawowych klasy I-III (7-9 lat)
Angelika Matuszek - SP nr 2,
Weronika Chruścicka - SP nr 3,
Konstancja Hanc - SP nr 3,
Radek Jaroszczak - SP nr 1,
Julia Szymiczek - SP nr 3,
Wiktoria Cuber - SP nr 2.

III grupa dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI (10-12 lat)
Aleksandra Friedrich - SP nr 3
Zuzanna Cuber - SP nr 1

IV grupa młodzieży gimnazjalnej (13-16 lat)
Radosław Stonoga

V grupa osób niepełnosprawnych - prace zbiorowe
Tomasz Zalewski i Małgorzata Zawiślak,
Katarzyna Wolska, Magdalena Zawiślak i Joanna Żyła,
Tomasz Tytko i Radosław Stonoga,
Justyna Grabiec, Bronisława Zdrzałek i Barbara Szkopa.

            Wszystkie wymienione prace zostały przesłane do eliminacji powiatowych na których będą reprezentować nasze miasto. Pszowscy strażacy pragną serdecznie podziękować Gronu Pedagogicznemu przedszkoli i szkół naszego miasta, panu Markowi Hawlowi - burmistrzowi Pszowa oraz pani Irenie Jaroch, która pomogła w ocenie prac. Wszystkich zainteresowanych oraz autorów nagrodzonych prac zapraszamy na uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w dniu 4 maja około godz. 15:00 do OSP Pszów w celu odebrania nagród.

            Ponadto pragniemy poinformować, że drużyna pszowskich strażaków brała udział w dniu 29 marca w II Wojewódzkich Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Zawody te były eliminacjami do mistrzostw Polski i odbyły się na terenie Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zawodów zgłosiło się 18 drużyn z PSP oraz 15 drużyn z jednostek OSP z terenu całego województwa. Przed zespołami postawiono trzy symulowane zadania, które polegały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych wypadkach losowych. I tak było "zadławienie się dziecka cukierkiem" - prowadzenie m.in. resuscytacji, była "libacja" i opatrywanie ran amputowanej kończyny i złamanie przedramienia oraz "komunikacyjny wypadek masowy" kiedy to auto podczas rajdu samochodowego wjechało w tłum kibiców. Organizatorzy ustawili poprzeczkę na wysokim stopniu trudności, a pozoranci osób poszkodowanych byli bardzo wiarygodni. Ze względu na realizm pozorowanych zadań zespoły ratownicze musiały wykazać się dużą wiedzą i odpornością psychiczną. Zadania oceniała i przyznawała punkty jedenastoosobowa komisja, w skład której wchodzili m.in. specjaliści z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Katedry Medycyny Ratunkowej, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, szpitala wojewódzkiego MSWiA. Strażacy z pszowskiej OSP z wynikiem 69 punktów zajęli ostatecznie VI miejsce. Znawcy oceniają, że jest to bardzo wysoka lokata. W skład drużyny wchodzili: Piotr Fiszer (dowódca) oraz Tomasz Anderski, Dariusz Majchar, Mirosław Rak i Mirosław Koterba. Zaznaczyć należy, że ratownictwo medyczne należy obok typowego gaszenia pożarów, ratownictwa ekologicznego, likwidowania zdarzeń drogowych do głównych zadań stawianych jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też niektórzy członkowie OSP ukończyli specjalistyczne kursy i muszą wykazywać się odpowiednimi w tym zakresie umiejętnościami co trzy lata odnawianymi poprzez udział w szkoleniach recertyfikacyjnych.


Mistrzostwa Śląska w ratownictwie medycznym
Mistrzostwa Śląska w ratownictwie medycznym


Mistrzostwa Śląska w ratownictwie medycznym
Mistrzostwa Śląska w ratownictwie medycznym


            Z ważniejszych akcji prowadzonych w minionym okresie z udziałem pszowskich strażaków należy wymienić dwukrotne czyszczenie i pompowanie zalanej ulicy Pszowskiej w rejonie firmy ABC dla Zwierząt. Ulica ta jest zalewana wskutek opadów deszczu, a ostatnio sprzyjają także zalewaniu prowadzone tam prace kanalizacyjne

            Zbliża się także wielkimi krokami tradycyjne już majowe święto strażackie. Z tej to okazji zarząd OSP Pszów zaprasza serdecznie wszystkich sympatyków jednostki i członków na uroczyste obchody Dnia Strażaka w dniu 4 maja. Obchody rozpoczną się Mszą Św. o godz. 14:00, a po uroczystym apelu i wręczeniu odznaczeń i wyróżnień zapraszamy do remizy na zwiedzenie okolicznościowych wystaw i symboliczną kawę.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 22.04.2008 r.


  Z życia OSP

            Miniony okres upłynął w pszowskiej straży pod znakiem przygotowań i przebiegu eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Najpierw strażacy udali się do szkół podstawowych i gimnazjum aby przeprowadzić eliminacje środowiskowe. Laureaci tych eliminacji brali udział w dniu 10 lutego w rozgrywkach na szczeblu miejskim. Do tego etapu zakwalifikowało się dwudziestu ośmiu uczestników i wspólnie ze swoimi opiekunami spotkali się w szkole podstawowej nr 3 w Krzyżkowicach. Tradycją są spotkania na szczeblu miejskim na przemian raz w pszowskiej jednostce, a w następnym roku w krzyżkowickiej. Ze względu jednak na remont remizy w Krzyżkowicach eliminacje odbyły się w szkole podstawowej.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


Wyłoniona komisja weryfikacyjna w składzie: kpt. Jan Krolik z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Rydułtów, Piotr Kowol - prezes OSP Krzyżkowice, Eugeniusz Danielczyk - prezes OSP w Pszowie oraz Piotr Mikołajczyk pełniący funkcję sekretarza przygotowała pytania i po krótkim powitaniu zebranych rozpoczął się bój o punkty. Zgodnie z regulaminem najpierw należało rozwiązać test pisemny, zaś potem zawodnicy z największą ilością punktów odpowiadali na pytania wybranego zestawu. Należało także opisać sprzęt pożarniczy, a więc potrzebna była nie tylko wiedza teoretyczna. Zwycięzcą w grupie szkół podstawowych okazał się Karol Praszelik z SP nr 2, zaś drugie miejsce zajęła Monika Damiec z SP nr 3. W grupie gimnazjalnej pierwsze miejsce wywalczył Łukasz Koterba, zaś drugie Tomasz Dornia. W grupie szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Łukasz Jezusek. Laureaci poszczególnych grup wiekowych będą reprezentować miasto w eliminacjach powiatowych. Opiekunami zwycięskich uczniów były panie: Maria Duda, Klaudia Nowak i Jolanta Handziuk. Ufundowane nagrody rzeczowe wręczył przybyły na finał burmistrz miasta pan Marek Hawel, który życzył reprezentantom Pszowa dobrych wyników w powiecie. Zdarzało się w latach poprzednich, że pszowscy uczniowie zajmowali dobre miejsca w eliminacjach wojewódzkich, a nawet krajowych. Należy poinformować, że laureaci szczebla krajowego mają otwartą drogę do szkół pożarniczych, więc warto się uczyć pożarnictwa i startować w tego typu konkursach.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


            Pragniemy przypomnieć wzorem lat poprzednich i zaapelować o nie wypalaniu w okresie wiosennym suchych traw i nieużytków. Aura bywa różna. Może zerwać się nagły wiatr i zdawałoby się kontrolowany ogień może wymknąć się spod opieki i zagrażać pobliskim drzewom, krzewom, a nieraz i domom. Trzeba także zdawać sobie sprawę, że wypalając trawy niszczymy mikroflorę i faunę i powodujemy jałowość gleby przez co będą rosły jeszcze większe chwasty.
                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 20.03.2008 r.


  Apel

Apelujemy do kierowców posiadających prawo jazdy kat C o ewentualne skontaktowanie się z zarządem jednostki, gdyż pszowska jednostka potrzebuje chętnych do kierowania samochodami uprzywilejowanymi. Wszelkie informacje i uprawnienia w tym względzie można uzyskać przy naszej pomocy.

                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie

                                                                                                  Data dodania: 16.02.2008 r.


  Walne Zebranie

            Miniony okres był dla niektórych członków zarządu OSP bardzo pracowity. Jak już informowaliśmy w dniu 3 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze pszowskiej jednostki. Dlatego też członkowie funkcyjni zarządu musieli przygotować swoje sprawozdania, aby zostać ocenionymi przez ogół strażaków. Zebranie walne jest bowiem najwyższą władzą w jednostce i od decyzji wszystkich członków zależy czy zarząd w minionym roku działał należycie czy nie. A był to rok szczególnie pracowity już choćby ze względu na jubileusz 100-lecia. Korzystając z okazji zebrania zaprezentowano również dorobek minionego roku i dokonane w tym okresie zakupy. Pokazano otrzymane pamiątki z uroczystości jubileuszowej, zakupiony aparat izolujący FENZY wraz z wyposażeniem, najnowszą piłę łańcuchową z przystawką do cięcia konstrukcji dachu i drabinę rozsuwaną, zaś wszystkie czytane sprawozdania uzupełniał pokaz filmowy na specjalnym ekranie.


Walne Zebranie
Walne Zebranie
Walne Zebranie


            I tak po godzinie 10-tej prezes jednostki druh Eugeniusz Danielczyk przywitał wszystkich zebranych, szczególnie zaś przybyłych zaproszonych gości w osobach: pana Ryszarda Zawadzkiego - posła na Sejm RP, druha Jerzego Szkatuły - wiceprezesa zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach, panią Weronikę Lach-Witych - przewodniczącą rady miejskiej, pana Marka Hawla - burmistrza miasta, kpt. Jana Krolika - reprezentanta komendy powiatowej PSP, prezesów i przedstawicieli zaprzyjaźnionych pszowskich organizacji: Towarzystwa Przyjaciół Pszowa, Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jedność", Koła Gospodyń, Klubu Honorowych Dawców Krwi przy kopalni "Anna", delegacji strażaków z OSP Krzyżkowice, z OSP Głożyny oraz czeskiego SDH Melć, a także członków honorowych i przedstawicieli strażackiej młodzieży. Po wybraniu przewodniczącego zebrania i sekretarza oraz komisji uchwał odczytał sprawozdanie: prezes jednostki Eugeniusz Danielczyk, naczelnik Henryk Majchar, skarbnik Katarzyna Wojaczek, przedstawiciel drużyn młodzieżowych Florian Wojaczek, przewodniczący komisji rewizyjnej Wilhelm Porwoł oraz sprawozdanie z działalności komitetu jubileuszowego sekretarz Piotr Mikołajczyk i finanse jubileuszu druh prezes.


Walne Zebranie
Walne Zebranie


            Sprawozdania były obszerne i wyczerpujące temat, gdyż nie było pytań uzupełniających z sali. Po uzyskaniu absolutorium z działalności zarządu za okres sprawozdawczy przedstawiono zebranym plan działalności i finansów na rok 2008. W wolnych głosach pan Ryszard Zawadzki podziękował za zaproszenie i stwierdził, że jest bogatszy o wiedzę z działalności strażaków, co bardzo przyda mu się w jego pracy poselskiej. Nie wyobrażał sobie, że działalność strażaków jest tak różnorodna. Poinformował zebranych o przygotowywanych przez klub poselski strażaków uregulowaniach prawnych, na które od dawna czekają ochotnicy. Pan Adam Porwoł przedstawił możliwość współpracy szkoleniowo - ćwiczebnej w remizie na otrzymanym niedawno fantomie do przeprowadzania reanimacji. Nakreślił plany honorowego krwiodawstwa wśród strażaków. Druh Jerzy Szkatuła przekazał pozdrowienia od prezesa zarządu wojewódzkiego Związku Zbigniewa Meresa i pogratulował wzorowej działalności w jednostce. Podziękował za zaangażowanie się druhów z Pszowa w działalność oddziału powiatowego Związku szczególnie zaś podziękował członkom powiatowej kompanii honorowej. Omówił ogólne sprawy Związku na szczeblu powiatu, województwa i kraju oraz poinformował zebranych o powołanej do życia orkiestrze dętej oddziału powiatowego. Pan Marek Hawel podziękował za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i podsumował rok jubileuszowy jako dobry okres dla promocji miasta. Omówił ogólne plany inwestycyjne dotyczące pszowskich jednostek w tym zakupy sprzętu pożarniczego. Kpt. Jan Krolik podziękował za współpracę ochotników z strażakami zawodowymi podczas prowadzonych akcji ratowniczych, przedstawił statystykę zdarzeń na naszym terenie operacyjnym oraz powiatu oraz pogratulował dobrych zakupów sprzętu dla Pszowa. Zaapelował też do posła Ryszarda Zawadzkiego o jak najszybsze zatwierdzenie uregulowań prawnych dla ochotników szczególnie przy zwalnianiu przez pracodawców z pracy podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń.
            Po dyskusji odczytano i zatwierdzono przedstawione przez komisję uchwały i wnioski do realizacji na rok 2008. Po zakończonym zebraniu przy skromnym poczęstunku była jeszcze okazja do wymiany poglądów i dalszej dyskusji.
            Pragniemy przypomnieć jeszcze raz i z góry dziękujemy za przekazanie na naszą jednostkę 1 % od podatku. Szczegółowe warunki wpłaty podatku na ten cel został opisany w zakładce "1 procent dla strażaków". Trzeba jednak koniecznie zaznaczyć "dla OSP Pszów", gdyż przekazane kwoty muszą być odprowadzone na konto Związku - zgodnie z wytycznymi ministra finansów.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 16.02.2008 r.


  Z życia OSP w Pszowie

           Nadszedł rok 2008. Jest to okres szczególny, bowiem jest to rok w którym pszowska jednostka rozpoczęła 101 rok swojej działalności. Jaka będzie działalność w jednostce oceni historia. Na razie członkowie funkcyjni jednostki przygotowują się do walnego zebrania sprawozdawczego zbierają odpowiednie materiały i piszą sprawozdania. Zebranie to będzie także podsumowaniem obchodzonego we wrześniu ubiegłego roku jubileuszu 100-lecia jednostki. Odbędzie się w niedzielę 3 lutego tradycyjnie już o godz. 10.00 i zapraszamy na nie członków oraz sympatyków pszowskiej straży. Zebranie będzie także okazją do uzupełnienia składek członkowskich i zaopatrzenia się w jubileuszowe pamiątki oraz własny kalendarz na rok 2008. Wprawdzie odwiedzamy naszych członków, ale jeżeli z jakichś względów nie zdążymy, to serdecznie wszystkich zapraszamy.
           W remizie trwają prace przy zabudowie w pomieszczeniach garażowych wnęk z regałami na sprzęt i zamknięciu ich drzwiczkami. Zakupiono w tym celu płyty wiórowe, a prace stolarskie wykonujemy we własnym zakresie.
           W dniu 13 stycznia wspólnie z całym krajem graliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i szereg członków jednostki kwestowało na rzecz potrzebujących, a także było organizatorami tej imprezy w naszym mieście. Tradycyjnie też zabezpieczaliśmy o godzinie 20.oo "światełko do nieba".


Grudzień 2007
Grudzień 2007
Grudzień 2007
Grudzień 2007
Grudzień 2007


           Pragniemy także przypomnieć wszystkim tym mieszkańcom naszego miasta i nie tylko, którzy pragną wesprzeć naszą działalność o przekazaniu 1 % ze swojego podatku. Jak już pisaliśmy w poprzednich artykułach w roku ubiegłym uzyskaliśmy największe wpływy wśród ochotniczych straży pożarnych z tego tytułu w województwie i stawiano nas za wzór dobrej postawy społecznej mieszkańców. W tym roku nie trzeba już biegać na pocztę i wpłacać wpierw kwot, a potem ich wykazywać w zeznaniu rocznym. Obecnie wystarczy tylko wskazać organizację, na którą chce się przeznaczyć dotację. Za wszystkie przekazane w ten sposób dotacje serdecznie już teraz dziękujemy i solidnie jak w roku ubiegłym przyrzekamy się z nich rozliczyć. Zainteresowanych zapraszamy na podstronę naszego serwisu "1% dla strażaków" w celu uzyskania dodatkowych informacji
           Przypominamy również, że mamy jeszcze okres zimowy i związane z tym niebezpieczeństwa. Nadchodzą ferie szkolne i więcej wolnego czasu będą mieli nasi najmłodsi. Apelujemy do nich i do rodziców o zachowaniu ostrożności podczas korzystania ze ślizgawek i lodowiska. Może także sypnie śniegiem i będzie można uruchomić sanki i narty.
           Dobrego i bezpiecznego wypoczynku życzymy im w imieniu wszystkich strażaków pszowskiej jednostki.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 17.01.2008 r.


  Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia strażacy OSP w Pszowie pragną życzyć wszystkim przyjezdnym i mieszkańcom naszego miasta bezpiecznych i zdrowych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, zaś w nowym 2008 roku samych dobrych dni i dużo życzliwych ludzi wokoło siebie.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 23.12.2007 r.


  Z życia OSP w Pszowie

           Nadszedł grudzień, a wraz z nim czas podsumowań, dokonania ostatnich zakupów drobnego sprzętu i wyposażenia jednostki oraz czas spotkań przy opłatku. I tak 4 grudnia po Mszy Św. Barbórkowej jak co roku w naszej straży spotkali się "przy kufelku" weterani pożarnictwa z górnikami, którzy przeważnie także są strażakami. Była okazja do podsumowania minionego roku, jubileuszu oraz wspominek jak to kiedyś się fedrowało i jeździło do akcji. Dziwiono się postępowi i szybkiemu życiu. Dawniej pomimo cięższej pracy było więcej czasu i chęci na wspólne spotkania.


Grudzień 2007
Grudzień 2007
Grudzień 2007


           Prezes jednostki druh Eugeniusz Danielczyk brał udział w spotkaniu podsumowującym tegoroczny sezon rowerowy w naszym mieście. Spotkanie zorganizowała sekcja turystyki rowerowej "Koło". Za dobrą współpracę i zabezpieczanie szeregu imprez rowerowych pszowska jednostka otrzymała specjalny list z podziękowaniem, który członkowie bardzo sobie cenią. Nie spodziewaliśmy się aż takich podziękowań, gdyż jak tylko możemy sprostać organizacyjnie pomagamy zawsze wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Mamy po temu sprzęt, ale nie zawsze odpowiednią ilość osób, gdyż szereg naszych członków to osoby młode wiekiem, które jeszcze dokształcają się w różnego typu szkołach lub pracują zawodowo. W dzisiejszych czasach pracodawcy niejednokrotnie każą wybierać albo praca, albo straż i nieraz nie można zwolnić się do zajęć społecznych.
           W minionym okresie przeprowadzono w remizie szereg przygotowań do sezonu zimowego. Trzeba było zmienić bojowe umundurowanie na zimowe, w samochodach zmienić płyny i oleje, zakonserwować sprzęt, ustalić kolejność prac na wypadek opadów śniegu itp. Szkolono się również i przypominano o prowadzeniu akcji ratowniczych w warunkach zimowych. Dwóch członków naszej jednostki brało udział w szkoleniu i zdało pomyślnie egzamin końcowy w specjalności ratownika medycznego w OSP Radlin II. Był to kurs podstawowy i uzupełniający organizowany przez zarząd wojewódzki Związku OSP RP w Katowicach. 24 listopada delegacja jednostki wyjechała do zaprzyjaźnionej jednostki w Jasionie w województwie opolskim, gdzie odbyła się uroczystość poświęcenia nowego samochodu pożarniczego. Członkowie obydwu jednostek nawiązali nici sympatii przy okazji wyjazdów na olimpiady pożarnicze i jak tylko nadarza się okazja do wspólnych spotkań to je realizują.


Grudzień 2007
Grudzień 2007
Grudzień 2007


           Jak już wspomniano na wstępie artykułu czeka nas szereg spotkań przy opłatku. I tak delegacja zarządu brała udział w spotkaniu opłatkowym na zaproszenie Koła Gospodyń w Pszowie. Ponadto 17 grudnia odbędzie się w świetlicy remizy tradycyjne strojenie choinki przez członków drużyn młodzieżowych działających w pszowskiej straży. 19 grudnia w godzinach porannych jednostce planowane jest spotkanie członków związku zawodowego pracowników pożarnictwa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. W tym samym dniu wieczorem w OSP w Krzyżkowicach jak co roku zaplanowano spotkanie zarządów dwóch pszowskich jednostek. Będzie okazja do podsumowań i planowania wydatków i działań na rok przyszły. 28 grudnia prezesi i naczelnicy pszowskich jednostek udadzą się na spotkanie opłatkowe zarządu powiatowego Związku OSP RP do Nieboczów. Spotkania takie również stały się już tradycją i są organizowane każdego roku w innej gminie naszego powiatu.
           Zbliża się czas zabaw karnawałowych i szaleństw sylwestrowych. Pragniemy przypomnieć o podstawowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa głównie przy zabawach z petardami. Zdarzały się przypadki, że petardy odpalano w pomieszczeniach i na salach tanecznych. Takie postępowanie doprowadzić może do tragedii. Również należy zachować ostrożność w odpalaniu petard na wolnym powietrzu. Dookoła nas są ludzie, samochody i budynki i tu również może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia. Zwróćmy również uwagę co robią nasze dzieci i młodzież. Nie zostawiajmy ich samym sobie z kieszeniami pełnymi petard. Wprawdzie handlowcy nie powinni sprzedawać materiałów pirotechnicznych nieletnim, lecz niekiedy chęć zysku przeważa nad zdrowym rozsądkiem. Również nierzadko pełnoletni już koledzy kupują te materiały dla małolatów. Czas ogólnej zabawy nie może nam przysłaniać odpowiedzialności za siebie i innych.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 21.12.2007 r.


  Z życia OSP w Pszowie

           Uf. Nareszcie minął czas wytężonego działania przy organizacji uroczystości jubileuszu 100-lecia jednostki. Można już trochę odsapnąć, ale nie znaczy to, że należy w pszowskiej straży poleniuchować i cieszyć się z wypełnienia nałożonych na nas wszystkich zadań. Nadszedł czas podsumowań i podziękowań za wspólną pracę tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wspaniałej imprezy. Delegacje jednostki udały się w minionym okresie z drobnymi okazjonalnymi upominkami do sponsorów, którzy nie zaszczycili swoją obecnością jubileuszu naszej jednostki.
           Jubileusz jubileuszem, ale życie toczy się dalej i obowiązków nie brakuje. W ostatnich dniach należało zabezpieczyć podsumowanie sezonu rowerowego w naszym mieście. Sekcja Turystyki Rowerowej "Koło" przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa zorganizowała wyjazd dla rowerzystów ulicami Pszowa i należało zabezpieczyć trasę przejazdu. Również 14 października OSP Pszów zadysponowała dwa samochody dla zabezpieczenia IX Powiatowego Rowerowego Rajdu na trasie Wodzisław Śl. MOSIR - Park Leśny "U Kaczyny". Była to wielka mobilizacja jednostki, gdyż rajd przebiegał ruchliwymi ulicami naszego powiatu.


Rajd rowerowy ulicami miasta
Rajd rowerowy ulicami miasta
Rajd rowerowy ulicami miasta


           Pragniemy także poinformować, że podsumowaniem tegorocznych promocji zdrowia były obchody 45-lecia jubileuszu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK "Anna". Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej MOK i jednostka OSP Pszów została m.in. uhonorowana medalem III stopnia "Zasłużony dla Klubu HDK PCK". Odznaczenie to otrzymaliśmy za wieloletnią współpracę pomiędzy naszymi stowarzyszeniami. Współorganizowaliśmy m.in. samochodowe rajdy o puchar dyrektora stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa odbywające się na terenie naszego miasta i powiatu. Również druhowie: Piotr Fiszer i Piotr Mikołajczyk byli z ramienia OSP członkami delegacji miejskiej, która na drugim spotkaniu roboczym z delegacją z Melća w Republice Czeskiej omawiała nawiązanie przyszłych wzajemnych kontaktów w celu pozyskania funduszy europejskich dla naszych miast w ramach integracji przygranicznej.
           W imieniu wszystkich strażaków pszowskiej jednostki chcemy również podziękować tym wszystkim, którzy przekazali 1% z swojego podatku w roku ubiegłym dla naszej straży. Miło nam tym bardziej przekazać informację, gdyż uzyskana kwota w wysokości 1494,48 zł jest najwyższą kwotą w województwie śląskim przekazaną na rzecz jednostki ochotniczej. Cieszy nas zaufanie społeczeństwa do naszego gospodarowania. Przynajmniej drobną część podatków można było pozostawić w mieście. Były to fundusze w całości przeznaczone na zakup wyposażenia jednostki i zakupiliśmy w sklepie zarządu wojewódzkiego Związku: 20 szt. koszulek pod ubranie bojowe, 2 pary specjalistycznych butów do akcji ratowniczych, 2 szt. lizaków do kierowania ruchem podczas zdarzeń na drodze i 2 kurtki przeciwdeszczowe na wyposażenie samochodów bojowych. Jak więc widać przekazane fundusze nie poszły na marne i służą nam wszystkim. W roku bieżącym także ponowimy apel o przekazanie 1% od podatku i będzie to prawdopodobnie wygodniejsza forma do rozliczenia się z fiskusem. Nie ma jeszcze na ten temat wytycznych, ale w odpowiednim czasie poinformujemy o szczegółach.
           Jak więc widać w naszej straży nie ma odpoczynku i zawsze coś się dzieje. Jak nie akcje to dokumentacja do wypełnienia.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 17.X.2007 r.


  Podziękowania

           Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie oraz Komitet organizacyjny jubileuszu 100-lecia serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszej uroczystości, a szczególne podziękowania składamy:  Z życia OSP w Pszowie

           Minął dzień 15 września 2007. Pamiętny dzień ze względu na uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia OSP Pszów. Po okresach długotrwałych deszczów czekaliśmy z pewną obawą na pogodę w ten dzień, ale od czego św. Florian - nasz patron od lania wody. Zamówiliśmy u niego słońce, a że trochę wiało - to tylko sprzyjało rozwiniętym flagom.
           Minęły tygodnie żmudnych przygotowań i wreszcie w sobotę rano syrena na wieży obudziła śpiochów i przypomniała wszystkim strażakom i mieszkańcom o tym ważnym wspólnym święcie. Wszystko już było przygotowane. Role rozdane, zadania zlecone, dekoracje zawieszone. Program uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym opracowany i przećwiczony. Przy pomocy kolegów z jednostek z Krzyżkowic, Zawady i Głożyn drogi dojazdowe i parkingi zabezpieczone. Konie do zabytkowych sikawek dostarczone od pszowskich gospodarzy, parkingi przygotowane na przyjazd pojazdów.
           Od godziny 8.30 pełna gotowość na przyjęcie gości. Jednostki OSP i poczty sztandarowe oraz orkiestra i jubilaci - pszowscy strażacy byli przyjmowani w sekretariacie w remizie. Gości spoza naszego miasta i rejonu podejmował w urzędzie miasta pan Burmistrz gdyż też chciał się pochwalić swoją siedzibą. O godz. 11.20 przy dźwięku syreny i w rytm górniczej orkiestry dętej kompania honorowa strażaków, poczty sztandarowe i pododdziały przemaszerowały pod urząd miasta - miejsce pierwszej siedziby straży pożarnej przed 100 laty. Tam dowódca uroczystości - dh Henryk Majchar naczelnik pszowskiej straży zameldował panu Burmistrzowi o gotowości jednostki do obchodów jubileuszowych. Po powitaniu obecnych uczestnicy przeszli do pszowskiej bazyliki na uroczystą Mszę Św. Sanktuarium zachwyciło swoim pięknem przyjezdnych, którzy nie omieszkali tego podkreślić. Mszy Św. przewodniczył ks. prof. Jerzy Szymik, który przekazał pozdrowienia od nieobecnego ks. proboszcza i zachwycił wszystkich treściwym i pięknym kazaniem. Towarzyszył mu kapelan wojewódzki strażaków ks. Henryk Kuczob oraz kapelan strażaków naszego powiatu ks. Janusz Jojko. Kościelną uroczystość uświetnił także chór parafialny.


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP


           Następnie uczestnicy obchodów udali się na miejskie lodowisko - miejsce dalszych uroczystości. Korowód prowadził specjalnie na ten cel sprowadzony strażacki Melex i dowódca uroczystości. Potem maszerującym przygrywała orkiestra ze swoimi mażoretkami, kompania honorowa, poczty sztandarowe i pozostali uczestnicy uroczystości. Korowód zamykały historyczne sikawki konne i nowoczesne samochody pożarnicze. Na lodowisku spiker przywitał zaproszonych gości w osobach: Senatora RP Antoniego Motyczki; Posłów na Sejm RP: Krzysztofa Gadowskiego i Tadeusza Motowidłę, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druha Zbigniewa Meresa i jego zastępcę druha Jerzego Szkatułę, przedstawiciela śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Powiatowego PSP Kazimierza Musialika, Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Walę i Starostę Wodzisławskiego Jerzego Rosoła, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Pszowie Weronikę Lach - Witych, Radnych oraz Burmistrza Miasta Marka Hawla, a także Komendanta Policji w Pszowie Romana Bojdoła. Powitano także licznie przybyłe delegacje jednostek OSP z naszego powiatu, z Milanowa w Lubelskiem, z Lądka w Wielkopolsce z starostą słupeckim na czele, z Jasiony w Opolskiem, z zaprzyjaźnionej jednostki z Melc Republiki Czeskiej oraz przybyłe delegacje pszowskich organizacji społecznych oraz druhów jubilatów i mieszkańców miasta.
           Na początku zebranych przywitali okazjonalnymi wierszami Florian Wojaczek i Marek Grabiniok. Potem prezes jednostki Eugeniusz Danielczyk wyjaśnił w kilku słowach cel naszego spotkania i zaproponował uczczenie chwilą ciszy zmarłych założycieli i działaczy pszowskiej straży. Poprosił dowódcę uroczystości o dalsze prowadzenie obchodów. Nastapiło więc zameldowanie o gotowości do prowadzenia ceremoniału pożarniczego prezesowi zarządu wojewódzkiego Związku i przegląd pododdziałów. Potem przy dźwięku hymnu państwowego wciągnięto flagę na maszt. Następnie odbyła się dekoracja odznaczeniami i wyróżnieniami. I tak sztandar pszowskiej jednostki, a tym samym cała straż została przez Zarząd Główny Związku OSP RP odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP - najwyższym odznaczeniem strażaków ochotników. Pszowskie gospodynie zaś wzorem swych poprzedniczek z lat międzywojennych udekorowały sztandar pięknie wyhaftowaną unikalną szarfą. Następnie druh Julian Szłapka otrzymał Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza również nadany przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano: za wzorową, wieloletnią i wielopokoleniową współpracę z pszowską jednostką sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie oraz najstarszego członka wspierającego druha Emanuela Langra. Potem wręczono medale srebrne, brązowe oraz odznaki Strażak Wzorowy, a także dla jednostki i indywidualne odznaczenia czeskie za współpracę międzynarodową. Pan Eugeniusz Wala w towarzystwie Starosty Jerzego Rosoła w imieniu Rady Powiatu wodzisławskiego za wieloletnie reprezentowanie naszego regionu w sportach pożarniczych w kraju i za granicą odznaczył całą drużynę olimpijską medalami Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego. Na koniec Eugeniusz Danielczyk i Piotr Mikołajczyk w imieniu całej jednostki wręczyli honorowe odznaki Zasłużony dla OSP w Pszowie. Warto nadmienić, że odznakę ustanowiono z okazji drugiego milenium w roku 2000 i zostały wręczone po raz pierwszy właśnie z okazji 100-lecia jednostki. Otrzymali je: dh Alfred Karnówka, dh Jan Orawski, Pani Lidia Brachmańska, Orkiestra Dęta KWK "Anna" w Pszowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Pszowie, Pan Lech Litwora, dh Jan Siodmok, dh Stanisław Lorek, dh Mariusz Roga, Pan Józef Czyż, Firma "TERMO-PROFIL" Państwa Iwony i Adama Dulak, dh Jerzy Szkatuła.


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP


            Potem były gratulacje od przybyłych gości, dużo kwiatów, ciepłych słów i podziękowań za strażacką służbę. Burmistrz Miasta w imieniu społeczeństwa jak to w zwyczaju bywa na urodzinach wręczył naczelnikowi Henrykowi Majcharowi i jego zastępcy Piotrowi Fiszerowi prezenty w postaci pilarki łańcuchowej oraz nowoczesnej teleskopowej drabiny firmy Rosenbauer. Bardzo się przydadzą podczas strażackich akcji.
           Po odprowadzeniu sztandarów i kompani honorowej zakończono część oficjalną i zaproszono obecnych na tradycyjną strażacką grochówkę. Była także okazja do wbijania gwoździ na specjalne jubileuszowe tablo i wpisy do księgi pamiątkowej.
           W dalszej części obchodów ze swoim występem artystycznym zaprezentowały się czeskie mażoretki, dzieci i młodzież z domu kultury oraz zespoły wokalno - rozrywkowe. Zabawa zakończyła się ok. godz. 22. Jednak obchody zakończyły się w jednostce dopiero następnego dnia, kiedy druhowie z zaprzyjaźnionego Milanowa odjechali w południe do domu.
           Był podczas tych obchodów oprócz uroczystego, także aspekt humorystyczny, bowiem w niedzielę około godziny 9 rano zjawiła się na placu przed remizą sikawka konna na lawecie samochodowej. Przyjechali z rejonu Raciborza i bardzo się zdziwili, gdy im oświadczono, że jubileusz obchodzono wczoraj. Po prostu pomylili daty. Zachwycili się jednak jednostką i oświadczyli, że jeszcze kiedyś przyjadą z pokazem sprawności.
           Po ochłonięciu z atrakcji jubileuszowych nadejdzie jednak czas na spokojne podsumowanie jubileuszu. Myślimy, że pokazaliśmy wspólnie znowu nasze miasto z dobrej strony, obecnych na uroczystościach nie zawiedliśmy, zaś Ci z mieszkańców, którzy nie byli niech żałują atrakcji, które ich minęły. Jednocześnie zapraszamy na nasze kolejne imprezy. W najbliższym czasie postaramy się zamieścić na naszej stronie obszerniejszy fotoreportaż z uroczystości.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 18.09.2007 r.


  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP - 07.07.2007 r.

           Na dzień 07.07.2007 roku zarząd jednostki zwołał nadzwyczajne walne zebranie. Okazją był fakt, że przed 100 laty właśnie w lipcu 1907 roku kilkunastu mieszkańców Pszowa postanowiło zorganizować się dobrowolnie i powołać do życia straż ogniową.
I z tej to właśnie okazji, jak napisano w księdze pamiątkowej pszowscy strażacy i mieszkańcy miasta postanowili uczcić pamięć założycieli i następnych pokoleń działaczy jednostki. Zebranie to rozpoczyna, więc cykl obchodów jubileuszowych, jak na wstępie powiedział prezes jednostki - druh Eugeniusz Danielczyk. Powitał on również zaproszonych gości w osobach senatora RP prof. Antoniego Motyczki, wiceprezesa oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach Jerzego Szkatuły, wicedyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach bryg. Marka Pisarka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. st. bryg. inż. Kazimierza Musialika, przewodniczącą Rady Miejskiej Weronikę Lach - Witych, Prezesa Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Jastrzębiu - Zdroju druha Jerzego Gruchlika, prezesów pszowskich organizacji, przedstawieli Urzędu Miasta oraz druhny i druhów jednostki własnej. Zaproponował uczczenia chwilą ciszy pamięć tych, co tworzyli tę straż oraz działaczy, którzy odeszli już na wieczną wachtę.
Poinformował też zebranych, że patronat honorowy nad obchodami jubileuszowymi objęli: Krzysztof Gadowski - poseł na Sejm RP, prof. Antoni Motyczka - senator RP oraz ks. prałat Józef Fronczek - proboszcz pszowskiej bazyliki.


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP


           Następnie zebrani wybrali przewodniczącego zebrania druha Jana Siodmoka oraz sekretarza druha Piotra Mikołajczyka. Przewodniczący odczytał porządek zebrania, który zebrani zatwierdzili bez głosów przeciwnych. Sekretarz zebrania na podstawie listy obecności stwierdził 82 % obecności, a tym samym potwierdził prawomocność zebrania.
           W następnym punkcie zaproszeni prelegenci odczytali swoje referaty. I tak druh Jerzy Szkatuła przedstawił dane statystyczne oddziału powiatowego Związku OSP RP i jednostek ochotniczych w powiecie wodzisławskim. Potem poinformował o przeprowadzonym zjeździe wojewódzkim Związku i nowych wyborach do zarządu.
Jako druga ze swoją prelekcją wystąpiła mgr Teresa Kabut. Napisała pracę magisterską na temat kultu św. Floriana w OSP Pszów. W swoim wystąpieniu po śląsku nawiązała do czasu, gdy jako członkini młodzieżowej drużyny pożarniczej brała udział w zbiórkach i zawodach. Stwierdziła, że były to najlepsze czasy ze swojej młodości.
Komendant Musialik przypomniał 10-lecie wielkiej powodzi w dolinie rzeki Olzy i Odry i nawiązał do powstawania na początku XX wieku wszystkich okolicznych jednostek ochotniczych. Przypomniał cały okres postępu technicznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w przeciągu tych 100 lat. Dał przykład pokazanych na wystawie hełmów strażackich, toporków, prądownic i wiele jeszcze innych elementów wyposażenia strażackiego. Po swoim wystąpieniu komendant Musialik przeprosił zebranych, ale musiał być obecny na obchodach 10-tej rocznicy wielkiej powodzi w gminie Lubomia i Gorzyce. Pani Weronika Lach - Witych Przewodnicząca Rady Miejskiej naszego miasta podziękowała za zaproszenie na historyczne spotkanie i pogratulowała tego zaszczytnego jubileuszu. Zapewniła, że Rada Miejska i Urząd Miasta dołożą wszelkich starań, aby ten jubileusz wypadł godnie jak na tak zasłużoną jednostkę przystało.
Druh Jan Orawski podzielił się swoimi refleksjami na temat przygody z pszowską strażą przez okres dwudziestoczteroletniego prezesowania. Stwierdził, że były przez ten czas chwile trudne i dobre, ale zasługą strażaków jest to, że zawsze potrafili się zmobilizować. Jego osobistą satysfakcją jest fakt, że o Pszowie zaczęto mówić i poza granicami kraju.
Druh Piotr Mikołajczyk przedstawił tradycje i osiągnięcia sportu pożarniczego w pszowskiej jednostce na przestrzeni 100 lat, w tym drogę do zdobycia jednego srebrnego i czterech złotych medali olimpijskich.


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP


           W wolnych głosach i wnioskach druh Jerzy Gruchlik podziękował za zaproszenie i nawiązał do jego dawniejszej bytności w Pszowie, kiedy to z ramienia ówczesnej komendy rejonowej straży pożarnej szkolił strażaków okolicznych jednostek. Nawiązał do swojej pasji jakiej są sikawki konne i przedstawił historię zorganizowania trzech zawodów sikawek w Jastrzębiu Zdroju, na które w tym roku przybyło ponad dwadzieścia sekcji - nawet z Czech i z województwa wielkopolskiego i małopolskiego. Dużo o tradycji pożarniczej mówili jeszcze druh Jan Siodmok i kpt. Jan Krolik.
           W następnym punkcie przewodniczący zebrania nawiązał do okoliczności powstania milenijnej honorowej odznaki "Zasłużony dla OSP Pszów" i przedstawił uchwałę zarządu mówiącą o uhonorowaniu tą odznaką osób i instytucji z okazji 100 lat jednostki. Prezes Danielczyk przedstawił listę kandydatów do odznaki i odbyło się głosowanie zebranych na podane propozycje. Obecni zatwierdzili kandydatury przy jednym głosie wstrzymującym się.
           Prezes Danielczyk w imieniu komitetu obchodów jubileuszu odczytał sprawozdanie z prac przygotowawczych do uroczystości, poczynione już starania oraz osiągnięcia i napotkane trudności. Wywiązała się dyskusja i niektórzy członkowie podpowiedzieli możliwość rozwiązań poszczególnych problemów.
           Na zakończenie prezes Danielczyk podziękował za udział w zebraniu i zaprosił do pozostania jeszcze w jednostce i wzięcia udziału w dyskusjach i wspomnieniach oraz do zwiedzenia przygotowanej wystawy.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                     dh Piotr Mikołajczyk - sekretarz zebrania


                                                                                                  Data dodania: 16.07.2007 r.

  Z życia OSP Pszów - czerwiec '07

           W minionym okresie tak jak w poprzednich w straży także nie było bezruchu. U nas zawsze coś się dzieje. I tak znowu była pełna mobilizacja i potrzeba zabezpieczenia wspólnie z policją trasy Bożego Ciała oraz w ramach Dni Pszowa zabezpieczanie trasy i samych zawodników kolarskiego rajdu zorganizowanego przez sekcję rowerową "Koło" działającą przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa. Na trasę rajdu dysponowano dwa samochody z niezbędną załogą. Ponadto w minionym okresie zabezpieczano także kilkakrotnie i likwidowano skutki zalanej ulicy Pszowskiej po gwałtownych opadach deszczu, jakie ostatnio nawiedzają nasze miasto. Temat zalewanego odcinka tej ulicy był poruszany na ostatniej sesji rady miejskiej na temat bezpieczeństwa miasta. I tak podczas takiej awarii kanalizacji niektórzy kierowcy nie chcą podporządkować się poleceniom służb ratowniczych i wjeżdżają bezpardonowo na zalany odcinek. Nie zdają sobie sprawy, że przeważnie są już pootwierane studzienki kanalizacyjne, których nie widać i wpadając do takiej studzienki sami sobie wyrządzą niemałe szkody. Potem będzie długie i żmudne dochodzenie, kto zawinił. Ponadto jadąc przez takie zalewisko tworzą fale, które zalewają piwnice pobliskich domów. Uczulamy zatem kierowców na ten problem na przyszłość i apelujemy o rozwagę.

Boże Ciało w Pszowie
Zabezpieczenie Rajdu Kolarskiego
Pszowska drużyna Rajdu HDK


           Chcemy także poinformować czytelników, że jednostka nasza była częściowo współorganizatorem IV Samochodowego Rajdu Honorowych Dawców Krwi jaki odbył się na terenie naszego powiatu. Start i meta była jednak w Pszowie. OSP Pszów tradycyjnie już wystawiła jedną załogę, która zdobyła w końcowej klasyfikacji II miejsce, zaś pilot tej załogi wywalczył I miejsce. Kolejne puchary wylądowały na półkach naszej izby tradycji, a i nagrody rzeczowe również nie do pogardzenia. Załogę rajdową tworzyli: Marcin Kojtych - kierowca, Tomasz Anderski - pilot oraz Arkadiusz Spandel i Martyna Kolasa jako członkowie załogi.
           Chcemy również podzielić się wiadomością, że dwóch członków zarządu brało udział w spotkaniu roboczym w Melću koło Opawy. Wchodzili oni w skład delegacji, której przewodniczył Burmistrz Miasta Pan Marek Hawel i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Sowa. Ponadto byli również przedstawiciele Urzędu Miasta, pszowskiego chóru i Szkoły Podstawowej nr 1. Wizyta miała na celu nakreślenie współpracy pomiędzy naszymi miastami, aby móc w najbliższych latach skorzystać z funduszy unijnych dla miejscowości przygranicznych. Od kilku już lat niektóre pszowskie organizacje spontanicznie współpracują z organizacjami czeskimi z Melća i należałoby usankcjonować prawnie tę współpracę, aby mieć z tego jakąś korzyść finansową.

Zabezpieczenie Rajdu Kolarskiego
Zabezpieczenie Rajdu Kolarskiego


           Zainteresowanych chcemy poinformować, że w dniu 23 czerwca w Jastrzębiu - Zdroju odbędą się III Śląskie Zawody Sikawek Konnych. Impreza bardzo widowiskowa i chcemy nią zainteresować pasjonatów tradycji strażackiej i właścicieli koni. Dokładniejszych informacji można zasięgnąć w naszej jednostce codziennie w godzinach wieczornych.
           Wreszcie ostatnia i chyba najważniejsza wiadomość, którą chcemy przekazać. Otóż w dniu 7 lipca przypada dokładnie 100 lat od założenia naszej jednostki. W tym też dniu odbędzie się w remizie specjalna popularno - historyczna konferencja połączona z wystawą. Konferencję tę pragniemy połączyć z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem. Zapowiedziano udział zaproszonych gości i prelegentów. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie członków i sympatyków naszej jednostki.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                      Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 18.06.2007 r.


  Z życia OSP Pszów

           W pszowskiej straży nie ma okresu spokoju. Zawsze coś się dzieje. I tak w kwietniu jak już informowaliśmy, druhowie: Dariusz Majchar, Tomasz Anderski, Marcin Kojtych pod dowództwem Piotra Fiszera brali udział w Mistrzostwach Śląska w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w Katowicach. Jako obserwatorzy na zawody pojechali również: Mirosław Rak i Arkadiusz Spandel. Konkurencje polegały na zgodnym z procedurami ratowniczymi postępowaniu podczas zaistniałego zdarzenia (pozoracje: reanimacja osoby dorosłej, upadek z drzewa, rozległe poparzenie osoby dorosłej po wybuchu pieca). Należało ocenić sytuację na podstawie informacji otrzymanych od rodzin "poszkodowanych" i odpowiednio udzielić pomocy łącznie z przeprowadzeniem tlenoterapii oraz przygotowaniem poszkodowanego do transportu. Wszystkie te działania należało wykonać w określonym przez organizatorów czasie. W doborowym towarzystwie ostatecznie uplasowali się na VI miejscu. Był to pierwszy start pszowskich ratowników, więc sukces godny odnotowania. Podpatrzyli zwyczaje i zachowania na tego typu zawodach i obiecali sobie zająć wyższe miejsce na przyszłość. Dodatkowo zawody te pozwoliły na przypomnienie ratownikom podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.


Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym i Drogowym
Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym i Drogowym
Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym i Drogowym


Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym i Drogowym
Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym i Drogowym
Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym i Drogowym


            Tradycyjnie 4 maja obchodzono w naszej jednostce Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się wizytą członków młodzieżowej drużyny pożarniczej na cmentarzu, gdzie złożyli symboliczną wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Potem uczestnicy obchodów udali się do naszej bazyliki na mszę św. w intencji strażaków. Po powrocie na plac przed remizą odbył się apel z częścią oficjalną i powitaniem gości oraz wręczeniem odznak za wysługę lat i wyróżnień. Organizacji i firm, które nam pomagają jest dużo, ale w tym roku uchwałą zarządu okazjonalny dyplom uznania z podziękowaniem za całokształt działalności na rzecz OSP otrzymała firma "DUO VOX" - Barbara Mołdrzyk i Piotr Paczos oraz firma BOLLIMAR - Bolesław Pardubicki. Wręczono także dzieciom nagrody za zdobycie pierwszych miejsc w konkursie plastycznym pod hasłem "100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej". Odczytano także nadesłane dla strażaków życzenia od Panów Posłów na Sejm - Krzysztofa Gadowskiego i Tadeusza Motowidło, Prezesa Związku OSP RP - druha Waldemara Pawlaka oraz od rodziny Państwa Anny i Zbigniewa Bartuś. Były także bezpośrednie życzenia od obecnych na uroczystości gości w osobach: Burmistrza Miasta Pana Marka Hawla, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jacka Sowy oraz delegacji Koła Gospodyń Wiejskich, Rodzinnych Ogródków Działkowych "Jedność", Zespołu Regionalnego "Pszowiki", Koła Honorowych Dawców Krwi oraz strażaków z czeskiego Melća. Uroczystość uświetnił również swoim śpiewem na mszy św. chór "Cecelia". Za wszystkie życzenia i dobre słowa pszowscy strażacy serdecznie dziękują.


Obchody Dnia Strażaka 2007
Obchody Dnia Strażaka 2007
Obchody Dnia Strażaka 2007


Obchody Dnia Strażaka 2007
Obchody Dnia Strażaka 2007
Obchody Dnia Strażaka 2007


Obchody Dnia Strażaka 2007
Obchody Dnia Strażaka 2007
Obchody Dnia Strażaka 2007


           Pragniemy także poinformować, że w minionym okresie dwa nasze zastępy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną z Rydułtów brały udział w likwidacji dużej plamy oleju na drodze od kopalni, aż do baru na Pszowskich Dołach. Likwidowano także gniazdo os w domu mieszkalnym na Pszowskiej Kalwarii. Pracuje także Komitet Obchodów Jubileuszu 100-lecia. Poczyniono pewne ustalenia i ruszyła produkcja okazjonalnych pamiątek. Zdecydowano się także wzorem poprzedniego jubileuszu stworzyć okazjonalne "tablo" z pamiątkowymi gwoźdźmi. Zapraszamy osoby i instytucje chcące mieć własny gwóźdź z imienną wygrawerowaną nazwą do zgłaszania się do zarządu jednostki, który poinformuje o szczegółach. Warto mieć taki gwóźdź dla potomnych. Zapraszamy również do współpracy w organizacji jubileuszu wszystkich sympatyków naszej jednostki. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, gdyż obchody 100-lecia pszowskiej jednostki będą naszym wspólnym świętem.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                      Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 22.05.2007 r.


  Z życia OSP Pszów

           Miesiąc marzec to okres przejściowy, w którym zmienia się pora roku. Trzeba także jednostkę OSP przestawić z działalności zimowej na wiosenną. Trzeba, więc w sprzęcie wymienić płyny, opony oraz umundurowanie bojowe członków wyjeżdżających do akcji. W minionym okresie zanotowano kilka wyjazdów do pożarów traw, ale ogólnie z wypalaniem nie było źle. Pomału mieszkańcy rozumieją bezsens takiego działania i w tym miejscu chcemy podziękować za zrozumienie naszego apelu. Musimy się nawzajem pilnować i uświadamiać jeden drugiego o szkodliwości procederu wypalania traw.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2007 - Gimnazjum w Pszowie
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2007 - Gimnazjum w Pszowie

           Jak już informowaliśmy ostatnio na naszej stronie odbyły się eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w pszowskich szkołach. W dniu 30 marca odbyły się kolejne, tym razem miejskie rozgrywki tego tradycyjnego już turnieju. Organizowane są corocznie na przemian w OSP Krzyżkowice lub w OSP Pszów. W tym roku kolej przypadła na naszą jednostkę - oczywiście przy pomocy kolegów z Krzyżkowic. Wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych i będą oni reprezentować miasto w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w zakładzie koksochemiczym w Radlinie. I tak w grupie I są to: Marcin Kowol z SP nr 3 oraz Karol Praszelik z SP nr 2, zaś w gr. II - gimnazjalnej Łukasz Koterba i Łukasz Jezusek. W tym miejscu należą się podziękowania pani Marii Cichoń i Klaudii Nowak oraz Piotrowi Kowolowi którzy przygotowali młodzież do konkursu. Przeprowadzono także ocenę prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Wyróżniono w grupie przedszkolnej kolejno według zajętych miejsc prace: Justyny Baradasz z PP nr 3 oraz Pauliny Prokopczuk, Mateusza Kampy i Michała Wieczorka z PP nr 2. W grupie klas I-III prace: Anety Powalacz z SP nr 1, Małgorzaty Mańka z SP nr 3, Anety Tkocz z SP nr 1, Martyny Szewc z SP nr 2 oraz Marleny Skatuła z SP nr 1. W grupie uczniów klas IV-VI wyróżniono prace: Aleksandry Fredrich, Aleksandry Jóźwickiej, Witolda Wośkowiaka, Oli Urbanek i Marii Mandera z SP nr 3. W grupie gimnazjalnej nie nadesłano żadnych prac, natomiast szkoły ponadgimnazjalne reprezentować będzie praca Aleksandry Fingas z ZSP. W grupie młodzieży niepełnosprawnej działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa wyróżniono Joannę Pawlak, Radka Stonogę, Magdę Zawiślak i Sylwię Góralczyk. Komisja oceniająca dodatkowo wyróżniła pracę zbiorową Natalii Śmietańskiej, Karola Winklera, Dawida Bugiela, Dagmary Szewc oraz Zuzanny Wdzienczny z PP nr 3. W sumie komisja przy wydatnej pomocy pani Ireny Jaroch oceniła 92 prace. Wyróżnione prace zostały zgłoszone do eliminacji powiatowych. Wydatnej pomocy finansowej udzielono i nagrody zakupiono z funduszy Urzędu Miejskiego oraz księgarni Pani Marii Bugla z Radlina, którym w imieniu uczestników i organizatorów dziękujemy.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2007 - Gimnazjum w Pszowie
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2007 - Gimnazjum w Pszowie

           Chcemy także poinformować odwiedzających serwis, że OSP Pszów wystawiła czteroosobową drużynę i dwóch obserwatorów na Wojewódzkie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym, które odbędą się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Jest to pierwszy start, pszowskich strażaków w takich zawodach i o przebiegu tych eliminacji poinformujemy w kolejnym wydaniu Pszowika. Chcemy tylko dodać, że OSP Pszów będzie również na tych zawodach reprezentować powiat wodzisławski, gdyż nie zgłosiła się żadna inna drużyna z OSP. Start w takich zawodach służy niewątpliwie podniesieniu sprawności bojowej strażaków, tym bardziej, że pszowska jednostka dysponuje torbą medyczną z bogatym wyposażeniem i przeszkolonymi na specjalistycznych kursach druhami.
           Jako, że przekazujemy wiadomości marcowo-kwietniowe, zarząd jednostki zaprasza wszystkich swoich członków i naszych sympatyków na obchody Dnia Strażaka. Rozpoczną się tradycyjnie w dniu 4 maja wyjściem na Mszę Św. o godz. 18.00. zaś w części oficjalnej odbędzie się m.in. wręczanie wyróżnień i nagród w eliminacjach konkursu plastycznego.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                      Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 19.04.2007 r.


  Z życia OSP Pszów

           Miniony okres w straży to okres zimowy. Wprawdzie zima w tym roku nie dała nam się bardzo we znaki, lecz raczej nie sprzyja wyjazdom na ćwiczenia na boisko. Jest to czas przeznaczony na szkolenia, analizę ostatnio prowadzonych akcji oraz profilaktykę przeciwpożarową. Właśnie z tą profilaktyką wyszliśmy do pszowskich dzieci i młodzieży. Socjolodzy, bowiem uważają, że żadna grupa społeczna nie jest tak podatna na szkolenie i wychowanie jak właśnie młodzież. Jak co roku nadarza się okazja do propagowania problematyki przeciwpożarowej, gdyż ogłoszona została kolejna - XXX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawiciele strażaków z pomocą nauczycieli przeprowadzili w szkole podstawowej nr 1 i 2 oraz w gimnazjum eliminacje do rozgrywek na szczeblu miejskim tego turnieju. Ogółem brało w nich udział 394 uczniów i najlepsi spotkają się w dniu 30 marca w sali remizy pszowskiej straży. Dołączą do nich również laureaci eliminacji szkolnych ze szkoły podstawowej nr 3 z Krzyżkowic. Zwycięzcy szczebla miejskiego będą reprezentować Pszów w rozgrywkach powiatowych. O ich sukcesach poinformujemy w kolejnych artykułach zamieszczonych na naszej stronie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2007 - Gimnazjum w Pszowie
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2007 - Gimnazjum w Pszowie


           Ogłoszony został również konkurs plastyczny. W tym roku pod hasłem "100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej". Prace, jak co roku można wykonywać w sześciu grupach: grupa I (przedszkolna); grupa II (klasy I - III); grupa III (klasy IV - VI); grupa IV (gimnazjalna); grupa V (szkoły ponadgimnazjalne) oraz grupa VI (młodzież niepełnosprawna). Zwycięzcy nadesłanych prac będą również reprezentować miasto na szczeblu powiatowym.
           Tradycyjnie, jak co roku w dniu 8 marca delegacja strażaków odwiedziła osobiście nasze Panie - druhny, które są głównie członkiniami wspierającymi pszowską jednostkę. Naszym skarbnikiem jest Pani, a jedna z członkiń jest wykwalifikowanym ratownikiem medycznym i jest w składzie jednostki operacyjno - technicznej. Strażacy złożyli Paniom w imieniu swoich kolegów życzenia i symboliczny słodki upominek. Jesteśmy jedna z nielicznych jednostek w powiecie, która ma w swych szeregach kobiety. Chwalimy się nimi przy okazji spotkań oraz ćwiczeń i budzi ten fakt przyjemne zaskoczenie.
           Delegacja strażaków brała także udział w jubileuszu 45 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Pszowie. Warto podkreślić, że współpraca z paniami - gospodyniami układa się od szeregu lat bardzo dobrze. Ilekroć poprosimy je o pomoc w organizowaniu różnorodnych uroczystości nigdy nie odmawiają. Pamiętać należy również, że koło patronowało m.in. ufundowaniu sztandaru pszowskiej jednostki przed pięcioma laty.
           Chcielibyśmy również podzielić się przykrą wiadomością. Zmarł, bowiem nasz długoletni członek pszowskiej straży druh Leon Latocha. Był przez wiele lat gospodarzem jednostki, i członkiem zarządu. Odprowadziło go na cmentarz liczne grono strażaków - kolegów oraz sąsiadów. Zarząd jednostki za zaangażowanie się w ten piękny gest wszystkim dziękuje.            Zbliża się pomału wiosna, a z nią czas bezmyślnego wypalania traw i nieużytków po zimie. Apelujemy do mieszkańców naszego miasta o zastanowienie się jednak, czy nie ma innego sposobu na zlikwidowanie suchych badyli i traw. Są tak suche, że same się łamią i wystarczy je zgrabić i zrobić z nich choćby skarpę kompostową. Mieliśmy już jedną interwencję w dniu 7 marca na ulicy Kraszewskiego. Brały w tej akcji udział dwa nasze samochody pożarnicze. Obyśmy w statystykach nie byli najgorszą miejscowością w powiecie.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                      Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 21.03.2007 r.


  Z życia OSP Pszów

           Jednym z najważniejszych wydarzeń w pszowskiej OSP było Walne Zebranie Członków - według statutu najwyższa władza w jednostce. Walne zebranie między innymi podejmuje uchwały finansowe podsumowujące całoroczną działalność - ważne dla urzędu skarbowego, rozlicza zarząd z dotychczasowej pracy, nakreśla ogólne kierunki rozwoju i zadania dla jednostki realizowane przez zarząd. Tegoroczne walne zebranie było nadzwyczaj ważne, gdyż rozpoczął się rok jubileuszowy w którym obchodzimy 100-lecie jednostki.
           Dlatego też tak ważne dla nas spotkanie zaszczycił swoją obecnością poseł na Sejm RP pan Krzysztof Gadowski, Burmistrz Miasta pan Marek Hawel, Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Weronika Lach - Witych, prezes oddziału powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu Śl. dh Jerzy Szkatuła, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Kazimierz Musialik, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rydułtowach Jan Krolik oraz radni i prezesi niektórych pszowskich organizacji społecznych. Zagościły u nas również delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Krzyżkowic, Głożyn i czeskiego Melća, a także członkowie honorowi jednostki, przedstawiciele drużyn młodzieżowych i niektórzy sympatycy pożarnictwa.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2007
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2007 - sprawozdanie z działalności MDP
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2007


           Zebrani wysłuchali sprawozdań prezesa z działalności zarządu, naczelnika z przeprowadzonych akcji ratowniczych, przedstawiciela młodzieży, skarbnika oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ze sprawozdań wynikało, że minął kolejny pracowity rok. Wyjazdów do różnych akcji było ponad 80, zaś wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania przedstawiciela drużyn młodzieżowych nagrodzone najdłuższymi oklaskami. Każdej prelekcji towarzyszyły zdjęcia prezentowane na ekranie, a zebrani mieli do dyspozycji wydany na ten cel biuletyn informacyjny. Nieliczni dyskutanci na temat wysłuchanych sprawozdań podkreślali, że były one tak ścisłe i wyczerpujące, że praktycznie nie było większych pytań. Dlatego też za dobrze wykonaną pracę zarząd jednostki otrzymał od zebranych absolutorium.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2007
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2007 - wystawa sprzętu

           W wolnych głosach pan poseł Gadowski poinformował zebranych, że aby docenić pracę strażaków - ochotników parlamentarny klub strażaków tworzy projekt zmian do istniejących już ustaw, zaś działalnością i organizacją pszowskich strażaków jest wręcz zachwycony. Nie myślał, że można tak wszechstronnie działać i to w dodatku społecznie. Burmistrz Miasta pan Hawel obiecał pomoc urzędu przy organizacji jubileuszu, a Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Lach - Witych z zainteresowaniem wysłuchała sprawozdań, gdyż działalność strażaków jest dla niej nowością. Prezes jednostki poinformował zebranych o dotychczasowych dokonaniach komitetu organizacyjnego jubileuszu i podał datę uroczystości. Odbędą się one 15 września. Odbyło się już kilka spotkań , również ze sponsorami. Wstępnie ustalono już program uroczystości, lecz podstawowym problemem jest brak funduszy. Chcielibyśmy ocieplić budynek remizy i przy okazji odnowić zewnętrzną elewację czy wydać jakieś pamiątkowe foldery. Udało się już wykonać pamiątkową odznakę "Zasłużony dla OSP Pszów", którą zatwierdzono w roku 2000 z okazji milenium. O dalszych przygotowaniach będziemy informować na bieżąco. Było jeszcze szereg głosów poparcia i zapewnienie pomocy ze strony zaproszonych gości i organizacji społecznych. Na zakończenie prezes ponowił apel do osób, które mają prawo jazdy kat. B lub C, aby wyrazili chęć kierowania samochodami bojowymi w naszej jednostce i zgłosili się na wstępne rozmowy. Jest możliwość nabycia uprawnień do kierowania samochodami uprzywilejowanymi.
           Zarząd jednostki dziękuje wszystkim, którzy przybyli na zabranie i włączyli się w dyskusję wnosząc swoje uwagi do dalszej pracy zarządu w roku jubileuszowym.


                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                      Zarząd OSP w Pszowie


                                                                                                  Data dodania: 13.02.2007 r.


  Z życia OSP Pszów

           W styczniu, jak w każdym innym miesiącu nie było u nas bezczynności. W pszowskiej straży zawsze coś się dzieje. I tak tradycyjnie już zorganizowano w remizie zabawę sylwestrową - jak zwykle udaną. Podczas gdy jedni się bawili, inni musieli czuwać nad bezpieczeństwem własnym i mieszkańców. Członkowie wyjeżdżający do akcji podzieleni są na sekcje wyjazdowe i zawsze jakaś grupa osób jest w pełnej dyspozycji. I tak oprócz zabezpieczania pokazu fajerwerków sekcja dyżurna była w pełnej gotowości także na wypadek wezwania na teren naszego powiatu. Ktoś może zapytać, dlaczego również powiatu, więc śpieszymy wyjaśnić, że nasza jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Może, więc być zadysponowana poza granice naszego miasta - nawet na teren całego kraju. Sylwester minął jednak spokojnie i nie było takiej potrzeby. Tradycyjnie także, jak co roku włączono się organizacyjnie do grania w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Starsi druhowie zasileni młodzieżą z drużyn pożarniczych kwestowali na ulicach. Zabezpieczano także pokaz sztucznych ogni podczas "światełka do nieba".
           W tym samym dniu w świetlicy remizy OSP odbyło się spotkanie mieszkańców z ks. prof. Jerzym Szymikiem i panią Aleksandrą Matuszczyk - Kotulską autorami nowych książek. Spotkanie zorganizowała Akcja Katolicka i Towarzystwo Przyjaciół Pszowa. Dopisali mieszkańcy naszego miasta i sąsiednich miejscowości tak licznie, że niektórzy musieli stać i za to ich jako gospodarze obiektu przepraszamy. Mamy jednak nadzieję, że na następne imprezy do straży znowu przyjdą. W przerwach w dyskusji i rozmowach na temat nowych książek zebrani śpiewali kolędy pod przewodnictwem zespołu regionalnego "Pszowiki". Dzięki temu stworzono miłą wręcz rodzinną atmosferę.


WOŚP w Pszowie
WOŚP w Pszowie
WOŚP w PszowieWOŚP w Pszowie
WOŚP w Pszowie
WOŚP w Pszowie


           W styczniu także zebrał się komitet organizacyjny obchodów jubileuszu 100-lecia pszowskiej jednostki. Debatowano głównie nad wstępnym programem imprezy i stworzono także listę zaproszonych gości. Głównym jednak tematem był brak funduszów, głównie na ocieplenie i odnowienie zewnętrznej elewacji budynku czy wymianę posadzek w garażach. Planuje się także wydanie okazjonalnych pamiątek i folderu. Wprawdzie Urząd Miasta zaplanował pewne sumy na ten cel, ale jest to wszystko mało. Komitet bardzo liczy na ewentualnych , jak zawsze przychylnych straży sponsorów.
           Pragniemy również poinformować mieszkańców, że jednostka nasza wzbogaciła się o nowy - bardzo potrzebny w akcjach ratownictwa drogowego sprzęt. Jest to sprzęt medyczny w postaci kamizelki K.E.D., deski ortopedycznej z pasami do usztywniania głowy, plecak - apteczka "Jan Sport" z wyposażeniem - dwie sztuki, szyny Kramera oraz worek samorozprężny AMBU. Wtajemniczeni wiedzą jak specjalistyczny i potrzebny przy wypadkach to sprzęt. Będzie to doskonałe wyposażenie posiadanej już przez pszowską straż torby medycznej. Opisany sprzęt przekazało w bezpłatne 12-to miesięczne użytkowanie Ochotnicze Centrum Ratownictwa w Jastrzębiu - Zdroju. Powyższą transakcję z możliwością przedłużenia przeprowadzono dzięki nowym członkom jednostki: Marcinowi Kojtychowi i Arkadiuszowi Spandlowi, którzy dobrowolnie wyrazili chęć działania u nas.

           Informujemy także, że zarząd OSP Pszów zaplanował walne zebranie na dzień 4 lutego na godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszej jednostki tym bardziej, że bieżący rok jest rokiem jubileuszowym i na pewno będą poruszane ważne problemy. Każdy głos w dyskusji i doradztwo pomoże w jakiś sposób zorganizować działalność w tym ważnym dla nas wszystkich okresie.

                                                                                Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                      Zarząd OSP w Pszowie                                                                                                  Data dodania: 19.01.2007 r.


  Z życia OSP Pszów

           I już grudzień. Jak chyba w każdej organizacji tak i w pszowskiej straży jest to czas podsumowań całorocznych działań i okazjonalnych zebrań. 4 grudnia po mszy świętej z okazji "Barbórki" tradycyjnie strażacy spotkali się w remizie z górnikami. Większość strażaków to także górnicy więc tradycja wspólna. Przyszli i emeryci, i młodsi wiekiem i górniczym stażem. Była okazja do skosztowania domowego chleba z "fetym ze szpyrkami", kawa i oczywiście po kufelku - jak po dobrze wykonanej szychcie. Gorący temat spotkania to wypadki w górnictwie jak choćby ten ostatni na Halembie. Wspominano dawną robotę na dole i niejednokrotnie "zawalenie szychty" z powodu wyjazdów do akcji gaśniczych. Jednak nigdy nie zdarzyło się, żeby górnicy - strażacy mieli z powodu akcji ratowniczych nieprzyjemności na kopalni. Dzisiaj są czasy, kiedy część strażaków pracuje w prywatnych firmach i właściciel niejednokrotnie każe wybierać - robota albo straż. Wprawdzie są to odosobnione przypadki, ale jednak się zdarzają. Przydałyby się jakieś uregulowania prawne w naszym państwie, o co ochotnicy walczą już od dobrych kilku lat. W krajach Unii są ulgi podatkowe dla właścicieli zakładów, którzy zatrudniają strażaków. Jest to przecież bezpłatna służba, a wszystkim się w końcu opłaca.
           Tradycyjnie także w grudniu pszowscy strażacy pomagali św. Mikołajowi w przejażdżce na rynek i lodowisko, gdzie odbyły się główne uroczystości. Od dobrych kilku lat dzieciom w Pszowie św. Mikołaj kojarzy się z czerwonym strażackim autem i to chyba dobrze. Zastanawiamy się, czy aby tego sympatycznego świętego nie zapisać na członka pszowskiej straży. Byłby to chyba pierwszy św. Mikołaj - strażak w Polsce. W okresie przedświątecznym odbywają się także spotkania opłatkowe. I tak piętnastego członkowie młodzieżowych drużyn podczas swojego cotygodniowego zebrania stroili w świetlicy choinkę. Częstowano się wspólnie ciasteczkami i dzielono opłatkiem. Natomiast szesnastego zarządy OSP Krzyżkowice i OSP Pszów spotkały się na wspólnej imprezie. Zaproszono także nowo wybrane władze miasta i powiatu oraz tegorocznych sponsorów, chociaż nie wszyscy się zjawili. Spotkania obydwu zarządów pszowskich jednostek stały się już tradycją. Trzeba wspólnie omówić dokonania straży w mieście, ustalić wzajemne zakupy i działania na przyszłość. Było uznanie władz dla społecznej roboty strażaków i dużo wzajemnych życzeń. Była degustacja ryby i łamanie się opłatkiem.
           Mając na uwadze nadchodzący okres świąteczny i związane z tym zagrożenia, jakie ten czas ze sobą niesie, chcielibyśmy przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W nawale przygotowań i świętowania nie zapominajmy o wyłączaniu iluminacji świetlnych podczas wychodzenia z domu na pasterkę, czy na kawę do znajomych. Oświetlenia są piękne, ale korzystajmy z nich tylko podczas naszej obecności w mieszkaniu. Wprawdzie czas świeczek już dawno minął, ale elektryczność też bywa zawodna. Bywały tego przykłady w latach ubiegłych. Także szaleństwa sylwestrowej nocy i związane z tym odpalanie petard musi odbywać się z zachowanie zasad bezpieczeństwa. Nie mówimy już o naszych najmłodszych, którzy chcą już czuć się dorośli i sami bawią się petardami, a w tym czasie rodzice bawią się i zapominają o zainteresowaniu się dziećmi. Niejednokrotnie sami dorośli zachowują się jak dzieci i nie myślą o zagrożeniach, a potem są tragedie z wybuchami w rękach petard.
           Myślimy jednak, że tegoroczne święta będą w naszym mieście spokojne. I właśnie tego spokoju po wyborczych szaleństwach życzymy mieszkańcom naszego miasta i wszystkim nas odwiedzającym. Niech to wielkie świętowanie upłynie w zdrowiu i rodzinnej atmosferze, a w nowym 2007 roku pszowscy strażacy życzą wszelkiej pomyślności w każdej dziedzinie życia.


Strojenie choinki
Wigilijka MDP
św. Mikołaj w mieścieSpotkanie opłatkowe zarządów
Spotkanie opłatkowe zarządów
                                                                                                  Data dodania: 28.12.2006r.


  Z życia OSP Pszów

            Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Pszowika do szkół podstawowych udali się młodzi strażacy, aby zachęcić dziewczęta i chłopców do wstępowania w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych.  Akcja naborowa przyniosła pewne efekty. Do remizy zgłosiło się na razie 15 chłopców chętnych poznać tajniki zajęć w straży pożarnej. Jest to liczba niezbyt zadowalająca, ale dobre i to. Prowadzimy na początku zajęcia informacyjne i szkolenie teoretyczne ze względu na okres jesienno- zimowy niesprzyjający wyjazdom ze sprzętem w teren. Jak przyjdzie wiosna będzie czas na ostre ćwiczenia, gdyż czekają nas w przyszłym roku zawody sportowo-pożarnicze i chcielibyśmy aby nowa drużyna już się  zaprezentowała. Pozostałe dziewczęta i chłopcy niezdecydowani jeszcze do zajęć w straży w dalszym ciągu są mile u nas widziani. Przypominamy więc – zajęcia w każdy piątek.  

                                                            

            Jak można zauważyć patrząc w kalendarz, nadchodzi pomału zima. W związku z tym w jednostce przeprowadza się przeglądy sprzętu, wymienia płyny z letnich na zimowe oraz opony w samochodach. Także ubrania ochronne muszą być dostosowane do warunków zimowych, nie wiadomo, bowiem w jakich akcjach przyjdzie nam uczestniczyć. Okna w remizie są już wymienione, ale trzeba jeszcze uszczelnić bramy garażowe. Wykonuje się również prace malarskie na wspinalni po wymianie okien. Jak więc widać zajęć nie brakuje.  

Mają  także miejsce spotkania zarządu i komitetu organizacyjnego przyszłorocznego jubileuszu 100-lecia jednostki. Niektóre sprawy wymagają kilkakrotnych uzgodnień i konsultacji. O postępach przygotowań będziemy czytelników informować na bieżąco.  

    Okres długich wieczorów jesienno-zimowych sprzyja szkoleniom. Komenda Główna Straży Pożarnych wraz z Zarządem Głównym Związku OSP RP prowadzą akcję uświadamiającą o stosowaniu zasad bezpieczeństwa pożarowego w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych. My również przyłączamy się do tej akcji i informujemy, że co roku powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych. Ilość strażackich interwencji corocznie rośnie, a statystyki śmiertelnych wypadków wskazują, że będzie coraz więcej zdarzeń i ofiar – średnio, rocznie ginie w pożarach ok. 400 osób.

Przyczyny powstawania pożarów od lat się powtarzają. Dominujące grupy to: umyślne podpalenia, nieostrożność osób dorosłych i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja instalacji elektrycznych i gazowych, zła obsługa urządzeń grzewczych. Problem występowania pożarów w okresie jesiennym i wiosennym w tzw. „okresie przejściowym” (dogrzewanie się) w mieszkaniach powtarza się cyklicznie. Każdy pożar to tragedie ludzkie i straty materialne. Na wyposażeniu mieszkań posiadamy szereg materiałów palnych, takich jak boazerie, meble, podłogi i inne wyposażenie wnętrz. W starszym budownictwie istnieje instalacja elektryczna nieodpowiadająca wymaganiom ilości poboru energii większej ilości odbiorników (efekt przeciążenia).

Podczas każdego pożaru mieszkania powstaje duże zadymienie i wydzielenie się szeregu niebezpiecznych dla życia substancji z palonych elementów wyposażenia mieszkań w większości z tworzyw syntetycznych. Substancje te rozprzestrzeniają się błyskawicznie i w dużych ilościach i powodują po kilku oddechach człowieka jego zatrucie, niedotlenienie i w dalszej konsekwencji zgon. Statystyki podają, że 90 % zgonów ludzi podczas pożarów mieszkań nie powoduje ogień i wysoka temperatura lecz właśnie wdychanie silnie trujących substancji i tlenku węgla.     

Podajemy te kilka uwag ku przestrodze, aby zapobiec ewentualnym tragediom i mamy nadzieję, że mieszkańcy zrozumieją nasze starania o ich bezpieczeństwo.

 

            Po napisaniu aktualnego tekstu jak wszystkim wiadomo wydarzyła się tragiczna katastrofa na Kopalni Halemba. Nieszczęście to odczuwają głęboko wszyscy górnicy, w tym także nasi druhowie, którzy w większości są lub byli pracownikami kopalń. Ogół rodaków solidaryzuje się z mieszkańcami Śląska przekazując wyrazy żalu ofiarom tej tragedii. Na adres naszej jednostki dotarły również kondolencje od zaprzyjaźnionych strażaków z Milanowa w woj. Lubelskim. Poniżej przytaczamy otrzymany tekst:  

 

                                                                       „Drodzy Koledzy i Przyjaciele

 

Dziś, kiedy dotarły do nas informacje o tragedii jaka wydarzyła się w kopalni Halemba i cała Polska jest pogrążona w smutku i żałobie, na Wasze ręce jako przedstawicieli braci górniczej składamy kondolencje i wyrazy współczucia dla najbliższych i rodzin, które straciły swoich bliskich w tym tragicznym wypadku. Dzięki Wam mogliśmy poznać piękno kopalni, a zarazem trud pracy górnika oraz wielkie niebezpieczeństwo związane z pracą w tym zawodzie.

 

                                                        Łączymy się z Wami w bólu i żałobie                                                             

                                                                   Zarząd OSP Milanów”           

 

                                                                                                    Data dodania: 29.11.2006r.

Z życia OSP Pszów

Rozpoczął się okres szkoleniowo-jesienny, a więc sprzyjający zajęciom częściowo plenerowym, a częściowo świetlicowym. Dzięki uprzejmości dyrektorów pszowskich szkół podstawowych strażacy młodsi stażem udali się do klas V i VI, aby zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi OSP.  Były więc krótkie pogadanki nakreślające skrótowo działanie straży pożarnej i rozdanie ulotek reklamowych. Będąc członkiem drużyny młodzieżowej i poznając tajniki strażackiej służby można potem startować w różnego rodzaju konkursach wiedzy pożarniczej, czy jeździć na zawody strażackie. Będąc potem trochę starszym można łatwiej dostać się do różnego rodzaju szkół ponadgimnazjalnych, czy ponadlicealnych, gdyż OSP wydaje stosowne zaświadczania na prośbę zainteresowanych. Mamy przykłady, że jest łatwiej, gdyż na strażaków społeczeństwo patrzy przychylnie. Ponadto biorąc udział w ćwiczeniach nabiera się tężyzny fizycznej i ogłady w kontaktach towarzyskich. Trzeba tylko poświęcić trochę wolnego czasu i przyjść w piątki do straży, a przede wszystkim mieć zgodę rodziców na członkostwo w drużynach młodzieżowych.

           Pragniemy również poinformować czytelników, że 21 października w OSP Rogów odbył się zjazd oddziału powiatowego Związku OSP RP. Zjazd taki odbywa się co 5 lat i jest podsumowaniem dotychczasowej działalności zarządu. Zjazd zaszczycili specjalni goście w osobach Alojzego Gąsiorczyka - prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku, nadbrygadiera Janusza Skulicha – komendanta Śląskiej Państwowej Straży Pożarnej, dr Jana Materzoka – starosty wodzisławskiego, Eugeniusza Walę – przewodniczącego Rady Powiatu oraz prezydenta, burmistrzów i wójtów prawie wszystkich miast i gmin naszego powiatu. Na Zjazd przybyli również goście z zarządu powiatowego Związku Hasiczów (strażaków) z Karwiny, z którym podpisano w roku ubiegłym umowę o partnerstwie. W zjeździe brali udział delegaci zarządów gminnych Związku OSP RP i jednostek OSP, a także reprezentanci naszego miasta w osobach Wilhelma Porwoła, Piotra Macheckiego z OSP Krzyżkowice i piszącego te słowa Piotra Mikołajczyka. Jako zaproszeni goście ponadto do Rogowa pojechali: Eugeniusz Danielczyk – prezes pszowskiej jednostki oraz Mirosław Chodak który otrzymał brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” i Henryk Majchar który m.in. został uhonorowany medalem „Zasłużony dla ochrony p. pożarowej powiatu wodzisławskiego”. Warto dodać, że odznaczenie to zostało ustanowione przez Radę Powiatu na wniosek zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP i po raz pierwszy przyznane właśnie na zjeździe w Rogowie. Ponadto na Zjeździe dokonano wyboru składu nowego zarządu oddziału. Prezesem został ponownie Jerzy Szkatuła, zaś Piotr Mikołajczyk wiceprezesem pełniącym obowiązki sekretarza. Druh Wilhelm Porwoł objął funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału powiatowego.   

                                            

                                                       

                                           

             Zbliża się także nieubłaganie okres grzewczy, a więc także związane z tym faktem zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przypominamy, że w kotłowniach wszelkie materiały palne składowane w jednym pomieszczeniu z piecami centralnego ogrzewania muszą być oddzielone niepalnymi ściankami, najlepiej obite jeszcze blachą. Wygarnięty z pieca popiół może być składowany po dokładnym sprawdzeniu, czy jeszcze nie ma w nim cząstek żarzących się. Zanotowaliśmy w latach ubiegłych zapalenia się kotłowni od takiego właśnie ciepłego jeszcze popiołu bezpośrednio przylegającego do drewna lub węgla. Także przewody kominowe i wentylacyjne przed sezonem grzewczym muszą być sprawdzone, czy nie w nich pęknięć i szpar. Można z takiego nieszczelnego przewodu ulec zatruciu tlenkiem węgla, który jest bezzapachowy i cięższy od powietrza. Gromadzi się przez to nad podłogą i śpiąc w łóżku, czy na tapczanie najprędzej jesteśmy narażeni na bezbolesną śmierć. Pamiętajmy - ostrożności nigdy za wiele. Życzymy jednak wszystkim mieszkańcom naszego miasta dużo bezpiecznego ciepła.

                                                                                                  Data dodania: 31.10.2006r.

Na końcu wakacji

W minionym okresie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie było równie ciekawie co poprzednio. Stopniując wydarzenia według skali ważności, to w pierwszej kolejności należy odnotować ciągły udział w różnego rodzaju akcjach. Przeważały akcje polegające na likwidacji uciążliwych dla ludzi owadów gnieżdżących się na strychach i poddaszach. Niestety nie obyło się bez „wypadków przy pracy”. Podczas likwidowania dużego gniazda szerszeni na ulicy Pszowskiej, pomimo pełnego zabezpieczenia w niezbędny sprzęt ochronny, poszkodowanych zostało przez te groźne owady dwóch strażaków. Akcję trzeba było przerwać i udać się na pogotowie w celu udzielenia pomocy medycznej. Akcję unieszkodliwienia szerszeni zakończył inny zastęp strażaków z OSP Pszów.

            Delegacja pszowskiej OSP brała udział w roli obserwatorów w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych. Zawody te rozgrywane były według tradycyjnego regulaminu czyli z użyciem wody. Miejscem rozgrywek była Centralna Szkoła Pożarnicza w Częstochowie. Powiat wodzisławski  reprezentowała sekcja OSP z Krzyżkowic i wykazała się dobrym czasem zarówno w sztafecie jak i w bojówce. Zajęła w ostatecznej punktacji bardzo dobre IV miejsce, co jest niebywałym sukcesem w silnie obsadzonym województwie śląskim. Myślę, że koledzy z OSP Pszów dobrze im kibicowali, a wszyscy gratulujemy im sukcesu i dalszych osiągnięć w sporcie pożarniczym. Niechaj dalej Pszów słynie w tej dyscyplinie.

                                                         

            Druhowie naszej jednostki wspólnie z kolegami z OSP Krzyżkowice reprezentowali także miasto w rozgrywanym w Łaziskach Rybnickich Turnieju Piłkarskim o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Swoje drużyny ochotników wystawiły prawie wszystkie miasta i gminy naszego powiatu oraz Państwowa Straż Pożarna z Wodzisławia. Ponadto po raz pierwszy udział wzięli goście z powiatu karwińskiego z Czech, z którym to zarząd powiatowy związku podpisał w roku ubiegłym umowę o współpracy. Zawody dla naszych strażaków zakończyły się zdobyciem IV miejsca i choć nie zdobyliśmy pucharu to jednak zabawa była wspaniała. Była okazja do spotkania towarzyskiego druhów poza akcjami ratowniczymi. W imprezie brali także udział członkowie powiatowej kompanii reprezentacyjnej strażaków ochotników. Uczestnicy poczęstowani zostali kiełbasą z rożna i kufelkiem piwa. Pogoda w tym dniu również dopisała. Organizatorem tego turnieju był zarząd oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wodzisławiu Śl.

                       

             10 września członkowie pszowskiej straży musieli brać udział w dwóch imprezach równocześnie. Zabezpieczaliśmy odpust parafialny , gdzie wspólnie z policją i członkami OSP Krzyzkowice patrolowaliśmy parkingi i drogi dojazdowe pielgrzymów zdążających do pszowskiej bazyliki. Tradycyjnie także udostępnialiśmy remizę dla chcących odpocząć po trudach pieszej wędrówki.

Ponadto delegacja naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym brała w tym dniu udział w obchodach jubileuszowych 100-lecia zaprzyjaźnionej OSP Milanów w województwie lubelskim. Zostaliśmy tam bardzo gościnnie przyjęci i obdarowani wieloma pamiątkami.

Przy okazji zebraliśmy tam sporo doświadczeń przed czekającym nas w przyszłym roku jubileuszem 100-lecia.

                                   

Gwoli uzupełnienia powyższych informacji należy jeszcze dodać, że zabezpieczaliśmy także miejskie dożynki, a na festynie organizowanym przez Rodzinny Ogród Działkowy „Jedność” sekcja bojowa naszej OSP dała pokaz swojej sprawności. Była również okazja do zaprezentowania możliwości technicznych samochodu pożarniczego „Ford”. 

Jak więc widać przełom sierpnia i września był dla naszych strażaków równie ciekawy i pracowity co poprzednie miesiące.

                                                                                                  Data dodania: 20.10.2006r.

4 maja w OSP Pszów

             Jak co roku w dniu strażackiego święta - 4 maja większość strażaków świętuje swoją społeczną działalność. Również w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie członkowie tej jednostki  wspólnie ze społeczeństwem miasta spotkali się więc o godz. 18.oo na takiej uroczystości. Jednak tegoroczne obchody Dnia Strażaka miały w tutejszej jednostce szczególny charakter. Pszowska  Ochotnicza  Straż  Pożarna  została bowiem uhonorowana przez Radę Powiatu Wodzisławskiego  okazjonalną odznaką  „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego”. Odznakę  tę - jak czytamy w specjalnym liście gratulacyjnym przyznano m.in. w dowód wieloletniego reprezentowania powiatu  na arenie sportu pożarniczego w kraju i na  olimpiadach pożarniczych skąd przywieziono cztery złote i jeden srebrny medal olimpijski. Odznakę wręczył prezesowi jednostki – Eugeniuszowi Danielczykowi i naczelnikowi Henrykowi Majcharowi  starosta wodzisławski dr Jan Materzok w towarzystwie pani Krystyny Szymiczek – wice przewodniczącej Rady Powiatu. Na uroczystości byli również obecni radni powiatu,  komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  st. bryg Kazimierz Musialik,  przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie  Paweł Kołodziej,  burmistrzowie miasta - Ryszard Zapał i Gilbert Kramarczyk  oraz prezesi  i poczty sztandarowe pszowskich organizacji społecznych. Tradycyjnie też gościła w Pszowie delegacja czeskich strażaków z Melća k/ Opawy. Były również odznaczenia dla zasłużonych w pszowskiej jednostce - m.in. srebrnymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano burmistrza miasta Ryszarda Zapała, przewodniczącego RM Pawła Kołodzieja oraz prezesa rodzinnego ogrodu działkowców „Jedność” Zbigniewa Gorzkowskiego. Wręczono również nagrody laureatom konkursu plastycznego organizowanego przez OSP  dla dzieci i młodzieży wszystkich pszowskich  przedszkoli,  szkół oraz osób niepełnosprawnych z sekcji Towarzystwa Przyjaciół Pszowa. Część oficjalną  poprzedził udział członków jednostki i ich rodzin oraz zaproszonych gości w mszy św. którą uświetnił jak co roku występ chóru parafialnego.  Na zakończenie zaproszono obecnych do zwiedzenia wystawy nadesłanych na konkurs plastyczny prac, zaznajomienia się ze sprzętem strażackim oraz  do skosztowania strażackiej grochówki. W części artystycznej zaprezentował się w półgodzinnym repertuarze pszowski kabaret. Wszyscy uczestnicy uroczystości bawili się znakomicie  i nie żałowali czasu spędzonego w remizie pszowskiej straży.
 


                                                                                    Ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                    Piotr Mikołajczyk – sekretarz OSP

 

Z życia OSP Pszów – marzec 2006 - Konkurs plastyczny „ Strażackie Akcje" rozstrzygnięty  

    Komitet organizacyjny konkursu plastycznego pod tytułem „Strażackie akcje” informuje, że jury konkursu dokonało oceny nadesłanych 181 prac w pięciu grupach.
Klasyfikacja prac przedstawia się następująco :

I grupa – przedszkola / 3 – 6 lat /
1. Donata Jureczko – PP nr 3
2. Emilia Trzaskalik, Andelika Matuszek, Dawid Fojcik – PP nr 3
3. Wiktoria Szymiczek, Wiktoria Marcuinkowska – PP nr 3
4. Zuzanna Nogły – PP nr 2
5. Kamil Pytlik – PP nr 1

II grupa – szkoła podstawowa klasy I – III / 7 – 9 lat /
1. Aleksandra Friedrich – SP nr 3 – kl. III
2. Nikodem Bizoń – SP nr 3 – kl. III
3. Angielika Steuer – SP nr 2 – kl. III b
4. Aleksandra Chlebik – SP nr 2 – kl. III b
5. Martyna Pośpiech – SP nr 1 – kl. I b
6. Bartosz Lach – SP nr 1 – kl. I d

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV – VI / 10 – 12 lat /
1. Adrianna Stabla – SP 1 – kl. V c
2. Michalina Czogała – SP nr 2 – kl.VI
3. Agata Tytko – SP nr 1 – kl. IV a
4. Katarzyna Sanecznik – SP nr 1 – kl. V a

V grupa – szkoła ponadgimnazjalna / średnie, zawodowe /
1. Daria Matuszek - ZSP w Pszowie – kl. III LA

VI grupa – dzieci niepełnosprawne
Wyróżnienie dla całej grupy dzieci z Sekcji Niepełnosprawnym przy TPP / 12 prac /

    Jury wysoko oceniło włożony wkład dzieci i młodzieży w wykonanie prac plastycznych różnych formatów i technik oraz dziękuje opiekunom za ukierunkowanie i ostateczna oprawę wszystkich prac. Jednocześnie jury wyłoniło po trzy prace z każdej grupy na konkurs plastyczny szczebla powiatu wodzisławskiego.
    Komitet informuje i zaprasza laureatów konkursu na dzień 4 maja 2006 roku na uroczysty apel strażacki, podczas którego zostaną wręczone nagrody (szczegóły na plakatach i w OSP Pszów).

Z życia OSP Pszów – marzec 2006

    Miniony okres w OSP to czas sprawozdań. Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, a więc trzeba wypełnić wymagane odpowiednimi przepisami całe stosy różnorodnych papierzysk. Komplet dokumentów należy wysłać do sądu rejestrowego do Gliwic, gdyż było to m.in. zebranie wyborcze i zmiany personalne zarządu oraz komisji rewizyjnej należy zgłosić właśnie w sądzie. Następny komplet dokumentacji trzeba przygotować do zarządu powiatowego Związku i do starostwa powiatowego, gdyż według ustawy o stowarzyszeniach wszystkie organizacje podlegają starostwu. O  roczny bilans finansowy i uchwały walnego zebrania dopomina się także urząd skarbowy. Teraz tylko czekać, czy nie nadejdą pisma o uzupełnienie przesłanych danych, bowiem przepisy ciągle się zmieniają i urzędy zawsze wymyślą coś nowego. Jeszcze trzeba wysłać informację na specjalnym druku do Zarządu Głównego Związku o stanie operacyjno - technicznym jednostki za ubiegły rok. Acha, jeszcze tylko artykuł do Pszowika i na stronę internetową  i na razie ...  uf! I ktoś by powiedział, że w straży nic się nie robi.                  Delegacja zarządu była także na spotkaniu w OSP Krzyżkowice. Omawiano tam wspólne plany na przyszłość, a dominowały tematy operacyjno -techniczne, wspólne tegoroczne zakupy sprzętu, sprawy wyszkolenia członków wyjeżdżających do akcji, organizację zawodów, sporządzanie sprawozdań i opieka nad młodzieżą. Jak widać tematów było dużo i zebrani postanowili wspólnie spotykać się częściej. W naszym mieście działają dwie jednostki i trzeba razem uzgadniać sprawy organizacyjne, aby uniknąć wzajemnych niedomówień.
    17 marca odbył się także miejski finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów pszowskich szkół. W tym roku główna organizacja turnieju przypadła OSP Krzyżkowice, gdzie spotkali się wyłonieni w eliminacjach środowiskowych w szkołach uczniowie najlepsi w swoich grupach wiekowych. Eliminacje zgodnie z ogólnopolskim regulaminem rozpoczęły się od testu pisemnego i suma punktów decydowała o dalszym boju w części ustnej. Ostatecznie w  grupie szkół podstawowych zwyciężyła Anna Warok z SP nr 1, a  potem kolejno: Aurelia Kozub z SP nr 2,  Marek Tomas z SP nr 1, Krzysztof Klima i Florian Wojaczek z SP nr 2 oraz Agnieszka Tokarska z SP nr1. W grupie uczniów gimnazjum pierwsze miejsce zajął Łukasz Jezusek oraz kolejno Patryk Kaziszyn, Jarosław Lach, Stanisław Gumienny i Ewelina Kowol. Zgodnie z regulaminem miasto na eliminacjach powiatowych rozgrywanych w tym roku w Nieboczowach reprezentować będą zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w każdej grupie wiekowej.

 

    Nad całością eliminacji czuwała komisja turnieju  składająca się z naczelników oraz członków zarządu pszowskich jednostek OSP, zaś organizacyjnie prowadził całość prezes OSP Krzyżkowice. Nagrody zdobywcom pierwszych pięciu miejsc wręczali burmistrzowie miasta i członkowie komisji. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju oraz opiekunom i dyrekcji szkół za umożliwienie uczniom startu w tych rozgrywkach. Jak powiedział burmistrz miasta Ryszard Zapał “każdy start w różnego rodzaju konkursach i egzaminach to zdobywanie doświadczenia przy zdawaniu kolejnych egzaminów, których jest przecież w życiu coraz więcej”.  
                                                                                            Łączymy strażackie pozdrowienia
                                                                                            Sekretarz OSP Piotr Mikołajczyk   

 

 Z życia OSP Pszów – luty 2006

             Miniony czas, to dla pszowskiej OSP czas szczególny. To okres, kiedy to podczas trwania zimy trzeba było odśnieżać na bieżąco plac przed remizą i chodniki w centrum miasta oraz likwidować z dachów nawisy śnieżne i lodowe zagrażające przechodniom. Ale najważniejszym wydarzeniem w jednostce było zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się 2 lutego w remizie własnej. Było to zebranie szczególne, bowiem podsumowywało nie tylko rok 2005, ale także całą pięcioletnią kadencję działalności pszowskiej straży.
            Zebranie swoją obecnością zaszczycili: prezes zarządu powiatowego Związku OSP RP dh Jerzy Szkatuła, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kołodziej, burmistrzowie miasta Ryszard Zapał oraz Gilbert Kramarczyk, z ramienia komendy powiatowej PSP st. kpt. Jan Krolik, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Krzyżkowic, Głożyn i czeskiego Melća,  a także prezesi pszowskich organizacji społecznych, radni oraz członkowie honorowi, zwyczajni, wspierający i przedstawiciele drużyn młodzieżowych naszej jednostki. Po przywitaniu obecnych przez dha prezesa, zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych członków naszej jednostki oraz ofiary katastrofy katowickiej hali targowej ze stycznia br. Po odczytaniu sprawozdań członków funkcyjnych i drużyn młodzieżowych zarząd uzyskał absolutorium za ostatni rok swojej działalności. W dalszej części zebrania wybrano ponownie prezesem jednostki dha Eugeniusza Danielczyka, który przedstawił proponowany skład przyszłego zarządu. I tak zebrani zatwierdzili na funkcję naczelnika Henryka Majchara, wice-naczelnika Piotra Fiszera, skarbnika Katarzynę Wojaczek, sekretarza Piotra Mikołajczyka oraz członków Henryka Kałużę, Arkadiusza Raka, Mirosława Raka i przedstawiciela drużyn młodzieżowych Michała Tlona. W skład komisji rewizyjnej weszli: Wilhelm Porwoł jako przewodniczący oraz członkowie Marek Kucza i Tomek Anderski. Jak więc widać prawie połowa członków nowego zarządu to młodsi druhowie, którzy potem mogą zastąpić bardziej doświadczonych. Trzeba zawczasu myśleć o społecznej emeryturze. Wybrano także Piotra Mikołajczyka jako przedstawiciela  pszowskich jednostek do pracy w zarządzie powiatowym oraz Wilhelma Porwoła jako delegata na zjazd powiatowy Związku. Walne zebranie na wniosek zarządu za szczególne zasługi i udział w olimpiadzie pożarniczej w Chorwacji w roku ubiegłym, obdarzyło godnością członka honorowego dha Alojzego Gomołkę.
            W wolnych głosach zaproszeni goście nie szczędzili słów pochwały za zapewnienie bezpieczeństwa i dobrą działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta, za godne reprezentowanie Pszowa oraz za opiekę nad młodzieżą. Na podkreślenie tych słów burmistrz miasta Ryszard Zapał w imieniu mieszkańców wręczył prezesowi Danielczykowi okazjonalne pismo z podziękowaniami. Zebrani mieli także do dyspozycji biuletyny informacyjne podsumowujące pięcioletnią działalność jednostki. Niektóre dane prezentujemy szanownym czytelnikom poniżej.  Jednocześnie członkowie pszowskiej straży dziękują mieszkańcom naszego miasta, organizacjom oraz władzom samorządowym i związkowym za wszelkie dowody sympatii i wszechstronną  pomoc jakiej doświadczyliśmy w minionym okresie naszej działalności. Postaramy nie zawieźć pokładanego w nas zaufania. 

Do pobrania Informacja z działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie za okres kadencji 2001 - 2005
 


Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie.

       Zarząd OSP Pszów zaprasza członków i sympatyków na Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków OSP Pszów, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2006  roku / niedziela /w sali remizy o godzinie 10.00 

    Proponowany porządek  

1.    Otwarcie zebrania, powitanie gości i członków.
2.    Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji.  
3.    Przyjęcie porządku zebrania.
4.    Sprawozdanie z działalności statutowej OSP za rok 2005 :
       - Prezesa OSP,
       - Naczelnika OSP,
       - Przedstawiciela MDP,
       - Skarbnika OSP. 
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.    Dyskusja.
8.    Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
9.    Wybór prezesa i zatwierdzenie proponowanego składu zarządu OSP.
10.  Wybór komisji rewizyjnej OSP.
11.  Wybór delegata na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP
12.  Wybór przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
13.  Przedstawienie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
14.  Wolne głosy i wnioski.
15.  Podjecie uchwał i wniosków walnego zebrania.
16.  Zakończenie zebrania.  


Z życia OSP Pszów

             Do jednych z najważniejszych wydarzeń minionego miesiąca należą niewątpliwie powiatowe zawody sportowo – pożarnicze. Zorganizował je zarząd powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wodzisławiu Śl. i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Swoje drużyny wystawiły wszystkie zarządy gminne Związku, które na swoim terenie rozegrały już pierwszy etap rozgrywek i wyłoniły u siebie mistrzów. Jednostka pszowska wystawiła trzy drużyny: dziewcząt i chłopców z MDP oraz seniorów, którzy bronili tytułu mistrza powiatu sprzed dwóch lat. Najpierw odbyły się starty drużyn młodzieżowych w sztafecie i ćwiczeniach bojowych. Niestety nie poszczęściło się naszym i zajęli kolejno V i VI miejsce.
    Wszyscy oczekiwali na rozpoczęcie zmagań drużyn seniorów. I tu także najpierw odbył się bieg sztafetowy, w którym OSP Pszów uzyskała najlepszy czas – 61 sek. Jednak w ćwiczeniu bojowym “złapaliśmy” punkty karne, które zadecydowały o zajęciu VIII miejsca. Zresztą punkty karne zaliczyła prawie połowa startujących drużyn. Ostatecznie na najwyższym podium stanęli nasi koledzy z Krzyżkowic i powiatowy tytuł mistrzowski pozostał w naszym mieście. Oni też będą reprezentować nasz powiat na zawodach wojewódzkich. Serdecznie wszyscy członkowie naszej jednostki gratulują drużynie z Krzyżkowic tego wyczynu i życzymy dalszego sukcesu na zawodach wyższego szczebla.
            Pragniemy też poinformować, że 28 września drużyna, która wywalczyła złoty medal na olimpiadzie w Varażdin została zaproszona na sesję Rady Miejskiej w Pszowie. Było dużo ciepłych słów i życzeń od radnych za godne reprezentowanie naszego miasta. Również strażacy przekazali pamiątki z olimpiady i zaprezentowali zdobyty medal. Drużyna i wszyscy pozostali członkowie jednostki również pragną podziękować za wszechstronną pomoc, jaką otrzymaliśmy na etapie przygotowań i samego wyjazdu na zawody. Informowaliśmy na bieżąco ile z tym jest zachodu, wyjazdów i związanych z tym kosztów.
            W minionym okresie pożegnaliśmy także członka honorowego naszej jednostki – druha Emila Fojcika. Odszedł z naszych szeregów wieloletni skarbnik jednostki. Druh Emil Fojcik był kontynuatorem tradycji pasji strażackiej swojego ojca i przekazał przysłowiowego bakcyla strażackiego swoim synom.

            W cyklu porad “Strażak radzi”, chcemy także przed ruszającym sezonem grzewczym udzielić mieszkańcom naszego miasta kilka fachowych rad i wskazówek, aby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń w naszych domach. Nastała jesień, przed nami zima, pomieszczenia i budynki nasze będą wymagać ogrzania. Do tego będą potrzebne różnego rodzaju piece oraz inne urządzenia elektryczne czy gazowe. Dbając o nasze bezpieczeństwo należy sprawdzić kilka podstawowych zasad przed uruchomieniem tych urządzeń. Najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem do podnoszenia temperatury w pomieszczeniach, to piece na paliwo stałe i inne typu na olej opałowy czy gaz. Jednym z podstawowych warunków właściwej eksploatacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi powinne być drożne przewody kominowe i wentylacyjne. Czynności te obowiązany jest wykonać pracownik kominiarski przy pomocy zarządzającego budynkiem i dokonać odpowiedniego zapisu w księdze kontroli kominiarskiej. Do urządzeń grzewczych wymagających zgodnie z instrukcja obsługi przeglądów okresowych przez wyspecjalizowanych pracowników / regulacja palników, zaworów bezpieczeństwa, armatury sterowniczej, itp./ należy przed rozpoczęciem sezonu wezwać odpowiedni serwis. Warto również gospodarskim okiem popatrzeć na otoczenie urządzeń grzewczych i składowane wokół nich przedmioty. Bliskość składowanych materiałów przy powierzchniach nagrzewających się mogą doprowadzić do zapalenia i tym samym do tragedii. Warto również pamiętać, aby do rozpalania nie używać substancji szybko parujących – np. rozpuszczalniki czy benzyny dla przyspieszenia rozpalenia ognia, bo jak dowodzą zaistniałe przypadki w chwili podpalenia następuje wybuch i doprowadza to do poparzeń osoby oraz do rozprzestrzenienia się ognia. Częstą przyczyna pożarów, jak wskazuje statystyka są elektryczne urządzenia grzewcze. Rozpoczynając eksploatację tych urządzeń należy podąć się ich kontroli pod względem stanu technicznego / przewody elektryczne, wtyczki, zabezpieczenia termiczne, drożność nadmuchu powietrza / oraz sprawdzić czy obwód elektryczny jest zabezpieczony odpowiednią wielkością bezpiecznika. Warto przed włączeniem tego urządzenia zapewnić odpowiednie podłoże / niepalne, stabilne / oraz zabezpieczyć odpowiednie odległości do materiałów palnych / zasłony, meble itp./
    Myślimy, że tych kilka słów przypomnienia pozwolą na spędzenie nadchodzących chłodnych dni w miłej i bezpiecznej atmosferze domowego ciepła w oczekiwaniu na kolejne lato.

                                                                        Sekretarz OSP Pszów Piotr Mikołajczyk


Kolejny złoty medal z olimpiady strażackiej

 

              Strażacy z pszowskiej OSP zdobyli kolejny złoty medal na XIII Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych CTIF w chorwackiej miejscowości Varażdin.
   
Po czteroletnim okresie przygotowań jaki upłynął od powrotu z olimpiady w Kuopio i udziału w kolejnych szczeblach eliminacji krajowych,  pszowscy strażacy - ochotnicy wyjechali do Chorwacji wraz z dwustuosobową reprezentacją Polski. Jako jedyni reprezentowali nasz powiat wodzisławski  i Śląsk. Nie był to jednak ich pierwszy start w strażackiej olimpiadzie. Przypomnijmy, że wcześniej uczestniczyli w podobnych zawodach w Berlinie – Niemcy  (1993), Herning – Dania ( 1997 ) oraz Kuopio – Finlandia ( 2001 ). Dwa razy zdobyli tam złoty, a raz srebrny medal. Są też spadkobiercami sukcesu swoich poprzedników z pszowskiej OSP, którzy jako pierwsi przywieźli złoty medal z olimpiady w Karlovacu ( Jugosławia) w 1966 roku.

    Z Pszowa wyjeżdżali żegnani przez rodziny, kolegów i władze miasta. W Varażdin przebywali tydzień. Od chwili przyjazdu do rozpoczęcia zawodów mieli kilka dni. Czas poświęcili głównie na treningi i przygotowania. Trochę zwiedzali, spotykali tez kolegów z innych drużyn, poznanych na poprzednich olimpiadach. Szczególnie zaprzyjaźnili się z Austriakami, Czechami i Niemcami. Nawiązali kontakt również z strażakami z Korei Południowej.

    Wieczorami odbywały się międzynarodowe spotkania, prezentacje oraz wystawy narodów. Ochotnicy wymieniali się pamiątkami, obdarowywali prezentami. Podczas prezentacji narodów wspaniale wypadli nasi najmłodsi strażacy z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przedstawienie folklorystyczne przygotowane przez drużyny zdobyło pierwsze miejsce i wywołało wiele wzruszeń w całej polskiej reprezentacji, jak też innych państw.

    Podniosłą atmosferę wprowadziło spotkanie na rynku miasta Varażdin z nadbrygadierem Piotrem Bukiem – Komendantem Głównym PSP , Szefem Ochrony Cywilnej Kraju oraz wiceprezesem Zarządu Głównego ZOSP RP  prof. Markiem Trombskim – wspominają pszowscy strażacy.


   
Sobota, 23 lipca była decydującym dniem dla pszowskich strażaków. Tego dnia odbywały się właściwe starty drużyn kwalifikowanych w grupie „ B’ ( punkty dodatnie za wiek).  W trudnych deszczowych warunkach druhowie z pszowskiej OSP pokazali swoją klasę. Po wydanej komendzie w języku chorwackim, ćwiczenie bojowe wykonali w bardzo dobrym czasie 41,6 sekund bez punktów karnych, poprawiając swój dotychczasowy wynik. W kolejnym zadaniu, sztafecie pożarniczej z przeszkodami, dali z siebie wszystko, uzyskując wynik  65,76 sekund.

    Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, odbyło się zakończenie olimpiady z udziałem prezydenta Chorwacji. Po części oficjalnej ochotnicy z całego świata świętowali prawie całą noc. Druhowie z Pszowa wrócili do domu w nocy, z niedzieli na poniedziałek. O godzinie trzeciej nad ranem byli na miejscu. Mimo takiej pory, na placu przed remizą przywitali ich koledzy z OSP i rodziny.

    Przez cały miniony okres najlepsza drużyna ochotników na Śląsku i jedna z najlepszych w Polsce, odbierała wiele gratulacji.

    Również władze miasta uhonorowały strażaków. Otrzymali podziękowania za zdobycie złotego medalu, a także za rozsławianie Naszego miasta w świecie.

    Atmosfera zawodów była wspaniała. Trudno opisać te wszystkie przeżycia, które temu towarzyszyły - wspominają pszowscy druhowie  i zapowiadają w późniejszym terminie spotkania, wystawy zdjęć i pamiątek podsumowujące ten kolejny sukces.
 

GALERIA

Skład drużyny:

Dowódca drużyny


Henryk Majchar, 56 lat, dowódca, od 38 lat działa w OSP, górnik emeryt

Mechanik

Henryk Kałuża,
44 lata, mechanik, 32 lata w OSP, emerytowany górnik

Łącznik

Alojzy Gomołka, 72 lata, łącznik, od 37 lat w OSP, górnik emeryt

Przodownik roty I

Mirosław Latocha, 48 lat, przodownik I roty, 33 lat w OSP, elektromonter w kopalni „Anna”

Pomocnik roty I

Witold Praszelik, 41 lat, pomocnik I roty, 24 lata w OSP, górnik kopalni „Anna”

Przodownik roty II

Jacek Wojaczek, 41 lat, przodownik II roty, od 24 lat w OSP, górnik kopalni „Anna”

Pomocnik roty II

Andrzej Fojcik, 52 lata, pomocnik II roty, od 37 lat w OSP, pracuje jako konserwator

Przodownik roty III

Ryszard Glenc, 46 lat, przodownik III roty, od 34 lat w OSP, pracuje w towarzystwie ubezpieczeniowym

Pomocnik roty III

Eugeniusz Danielczyk, 47 lat, pomocnik III roty, w OSP od 31 lat, pracuje w JRG PSP w Rydułtowach

Zawodnik rezerwowy

Marek Kucza, 43 lata, rezerwa, jest ochotnikiem od 30 lat, z wykształcenia technik budowlany.
 

GALERIA

 

Strażackie zmagania

 Miejskie Zawody Sportowo – Pożarnicze o Puchar Burmistrza Miasta Pszów 

    W niedzielę 28 sierpnia br. odbyły się na stadionie TS “Górnik Pszów” miejskie zawody sportowo-pożarnicze o puchar Burmistrza Miasta Pszów. Zawody te zgodnie z wymogami ogólnopolskiego regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych muszą być rozgrywane co roku i są podstawą do startu w dalszych etapach zmagań, aż do szczebla krajowego.
    W Pszowie zawody takie organizują na przemian OSP Krzyżkowice i OSP Pszów. W tym roku gospodarzami została jednostka pszowska. Do zawodów zgłosiły się po dwie drużyny z Krzyżkowic i Pszowa oraz po jednej z  Głożyn i Zawady. Nad regulaminowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl. pod kierownictwem asp. Janusza Rassek.
    Na stadion przybyli również zaproszeni goście w osobach burmistrzów miasta, przedstawiciela komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Wodzisławia Śl. oraz sympatyków pożarnictwa i członków drużyn młodzieżowych OSP.
    Otwarcia zawodów dokonał burmistrz miasta Ryszard Zapał i po losowaniu kolejności startu rozpoczęto pierwszą konkurencję.  Była nią sztafeta 7 x 50 metrów z przeszkodami. Trzeba było podłączyć pożarniczy wąż do rozdzielacza, pokonać płotek,  rów z wodą, obiec slalomem trzy tyczki, przebiec po równoważni, pokonać płot i zameldować się na mecie.
    Potem odbyło się “sprawianie linii gaśniczej” począwszy od zbiornika z wodą, poprzez motopompę i rozdzielenie linii tłocznej na dwa prądy wody, aż po obrócenie tarczy i przewrócenie pachołków zwartym prądem wody.
    Po ostatecznym podsumowaniu najlepsi okazali się zawodnicy z drużyny OSP Pszów I,  którzy uzyskali czas w sztafecie 67 sekund, zaś w “bojówce” zmieścili się w 46 sekundach. Oni też zdobyli puchar burmistrza miasta. Dowódcą drużyny był dh Mariusz Matuszek, a pozostali to: Arkadiusz Rak, Dawid Budny, Piotr Fiszer, Mirosław Rak, Tomasz Anderski, Mirosław Chodak i Dariusz Majchar.
    Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Krzyżkowic II, a na trzecim OSP Pszów II. Dalsze miejsca zajęli w kolejności OSP Krzyżkowice I, OSP Głożyny i OSP Zawada. Burmistrz miasta na zakończenie stwierdził, że wszyscy startujący wykazali bardzo wysoką formę, co zasługuje na szczególne uwzględnienie, gdyż procentuje to potem przy prowadzonych akcjach ratowniczych. Zawody zostały zorganizowane bardzo sprawnie i zgodnie z wymogami regulaminowymi, co  w rozmowach podkreślili zaproszeni goście i sędziowie strażacy – ochotnicy z gminy Gorzyce.   

    Na zakończenie zawodów uczestnicy skosztowali tradycyjnej strażackiej grochówki. Było też “po kufelku”. Zawody nie mogłyby się odbyć, gdyby  bezinteresowna pomoc sponsorów, wśród których należy wymienić: Urząd Miasta Pszowa, TS “Górnik Pszów”, MOK -  który całą imprezę nagłośnił, Restauracja “Zielona” państwa Proske, Zakład Mięsny “Jantar”, Zakład Mięsny - Tadeusz Kaczyna, Cukiernicwo i Piekarnictwo – Józef Czyż, Zakład Piekarniczy “Bolimar” oraz klub HDK koło przy KWK “Anna”, który sprawował opiekę medyczną. Tym wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu zawodów i czuwali nad ich sprawnym przebiegiem zarząd OSP Pszów pragnie serdecznie podziękować.

Skład drużyny OSP Pszów:

 

Drużyna I

Drużyna II

Dowódca
Przodownik roty I
Pomocnik przodownika roty I 
Przodownik roty II 
Pomocnik przodownika roty II 
Rozdzielaczowy
Łącznik 
Mechanik

Matuszek Mariusz   
Rak Arkadiusz
Budny Dawid
Fiszer Piotr
Rak Mirosław
Anderski Tomasz
Chodak Mirosław
Majchar Dariusz
Kałuża Henryk
Porwoł Przemek
Tlon Michał
Danielczyk Dariusz
Kiełkowski Łukasz
Nowak Paweł
Mrozek Marian
Majchar Henryk
 

GALERIA

 

12 lipca 2005

OSP Pszów wyjeżdża do Chorwacji

              Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie informuje, że w dniu 16 lipca 2005 roku po raz kolejny wyjeżdża drużyna OSP Pszów na XIII Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF.
Zawody zwane od 1993 roku „ Olimpiadą Strażacką „ odbędą się w okresie 17 – 24 lipca 2005 roku w Varażdin w Chorwacji.
Reprezentacja Polski liczy około 200 osób / zawodnicy, opiekunowie, sędziowie / :

- Ochotnicze Straże Pożarne :
grupa A
   1.   OSP Lądek 1 / woj. wielkopolskie /
   2.   OSP Niechobrz Dolny / woj. podkarpackie /
   3.   OSP Parczew  / woj. lubelskie /
   4.   OSP Kowalew / woj. wielkopolskie /
   5.   OSP Jordanów / woj. małopolskie /

grupa B / dodatnie punkty za wiek /
1.
      OSP Lądek 2 / woj. wielkopolskie /
2.
      OSP Niechobrz Dolny / woj. podkarpackie /
3.
      OSP Pszów / woj. śląskie /

grupa C / kobiety /
1.
      OSP Bucz / woj. wielkopolskie /
2.
      OSP Lądek / woj. wielkopolskie /

grupa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
1.
      MDP Skolniki / woj. podkarpackie /
2.
      MDP Kawenczyn / woj. wielkopolskie /

- Państwowa Straż Pożarna :
   1. JRG PSP Siedlce / woj. mazowieckie /
   2. S.A. PSP Kraków / woj. małopolskie /
   oraz reprezentacja polski w sporcie pożarniczym

Informacja o drużynie OSP Pszów :
  

           Obecni zawodnicy tworzący drużynę występują w większości razem już od roku 1992. Mogą poszczycić się zdobyciem medali na olimpiadach pożarniczych:    
·
        srebrnego w roku 1993 w Berlinie - Niemcy
·
        złotego w roku 1997 w Herning - Dania
·
        złotego w roku 2001 w Kuopio – Finlandia 
oraz brązowej i srebrnej odznaki sprawności bojowej wywalczonej na Międzynarodowych Zawodach Dolnej Austrii w roku 2004.  Są mistrzami kraju z roku 2000 i wicemistrzami z roku 2004, kiedy to w Parczewie zakwalifikowali się do kolejnej olimpiady w Varażdin w Chorwacji w roku bieżącym. Obecna drużyna jest kontynuatorką osiągnięć pszowskich strażaków w sporcie pożarniczym, którzy na olimpiadzie pożarniczej w roku 1966 w Karlovacu w Jugosławii również zdobyli złoty medal.   

Skład drużyny :  

1 Henryk Majchar Dowódca
2 Henryk Kałuża Mechanik
3 Alojzy Gomołka Łącznik
4 Mirosław Latocha Przodownik I roty
5 Witold Praszelik Pomocnik I roty
6 Jacek Wojaczek Przodownik II roty
7 Andrzej Fojcik Pomocnik II roty
8 Ryszard Glenc Przodownik III roty
9 Eugeniusz Danielczyk Pomocnik III roty
10 Marek Kucza Rezerwa21 czerwca 2005

Z życia OSP Pszów – czerwiec 2005

    Skończył się miesiąc maj nacechowany strażackimi uroczystościami. Jednak oprócz świętowania prowadzono normalną statutową działalność. Do najważniejszych spraw należy zaliczyć przede wszystkim należyte przygotowanie drużyny startującej w Chorwacji. Te zajęcia to oczko w głowie całej jednostki. Należy godnie tam zaprezentować się i promować nasze miasto. Dlatego też drużyna ostro trenuje i zgodnie z wymogami reprezentacji narodowej bierze udział w spotkaniach kontrolnych jakimi są zawody krajowe. Wyjechano już do Lądka k/Konina oraz do Parczewa w Lubelskiem. Jeszcze tylko Pleszew i potem już Chorwacja. Możemy być spokojni o kondycję zawodników. Spotkania wykazały stałą formę drużyny. W razie jej braku (trzeba cały czas mieścić się w odpowiedniej strefie czasowej) z wyjazdu nici. Z wyjazdem związane są również niemałe koszty. Trzeba uiścić tzw. wpisowe, ubezpieczenia itp. W tym celu staramy się pozyskać fundusze z różnych źródeł.
    Miasto wpłaciło już wpisowe, ale opracowaliśmy również materiały do zadania publicznego na temat promocji miasta. Zwracamy się również do sponsorów. Trzeba bowiem wliczyć w okres przygotowań wszystkie wyjazdy na zawody oraz materiały promocyjne. Wydaliśmy już w tym celu kolejny folder o jednostce i mieście.
    OSP w Krzyżkowicach zorganizowała towarzyskie zawody sportowo-pożarnicze, w których również braliśmy udział. Były też zaproszone jednostki z Rzuchowa, Rydułtów, Głożyn i czeskiego Hornego Beneśowa. Zawody te potraktowaliśmy „na luzie” obawiając się poważniejszych kontuzji startujących, gdyż trzon drużyny stanowili zawodnicy przygotowujący się do Chorwacji. Dlatego też nie wygraliśmy ich, dając tym razem satysfakcję przeciwnikom. Zabawa jednak była dobra. Pszowska jednostka była także współorganizatorem przeprowadzonego w ramach Dni Pszowa drugiego już Pszowskiego Rajdu Samochodowego Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni „Anna”. Zorganizowaliśmy w remizie jedną z wymaganych regulaminem konkurencji oraz wystawiliśmy drużynę startową w składzie: Mirosław Rak – kierowca, Zuzanna Mikołajczyk – pilot oraz Tomek Anderski – członek załogi. Rajd odbył się szlakiem 13 kościołów z terenu Pszowa, Wodzisławia Śl., Radlina i Rydułtów. Była okazja poznania zabytków i historii regionu nie zawsze znanej tym bardziej, że wśród załóg byli również goście z województwa lubuskiego. Reprezentacja OSP zajęła w ogólnej klasyfikacji I miejsce i zdobyła okazały puchar do kolekcji. W tym samym dniu zabezpieczaliśmy również organizacyjnie rajd kolarski zgłoszony przez sekcję rowerową „Koło” działającą przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa. Należało pobrać i rozwieźć prowiant oraz w trakcie trwania rajdu zabezpieczać tyły.

    Zarząd OSP zwraca się ponownie z apelem do kierowców z terenu Pszowa, a mających odpowiednią kategorią prawa jazdy i chcących wykazać się prowadzeniem samochodów pożarniczych o zgłaszanie się w każdy piątek od godz. 19.oo do remizy w celu nawiązania współpracy. Istnieje również możliwość uzupełnienia prawa jazdy o prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.  

                                                                                  Sekretarz OSP Piotr Mikołajczyk

 

24 lutego 2003

SZANOWNI PAŃSTWO!
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem "STRAŻ POŻARNA - DAWNIEJ I DZIŚ".

Tematem zdjęć powinna być szeroko pojęta działalność strażaków, ich udział w walce z żywiołami i zagrożeniami, likwidacji zniszczeń ekologicznych, czas odpoczynku, uroczystości, działalność kulturalna, zajęcia strażaków z młodzieżą itp.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie. Informacje na temat konkursu - tel. 455-88-08 i na stronie internetowej www.osppszow.prv.pl
2. Ustala się następujące kategorie konkursu:
 I/ zdjęcia historyczne - wykonane do roku 1980
lI/ zdjęcia aktualne - wykonane od roku 1981
3. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący amatorsko bez względu na wiek.
4. Każdy z uczestników może nadesłać do 10 fotografii. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Przyjmowane będą prace kolorowe i czarno-białe w formacie do 18x24 nie uszkodzone, na papierze błyszczącym lub matowym.
6. Każda z prac powinna mieć naklejoną na odwrocie informację zawierającą krótki opis i tytuł zdjęcia oraz dane Autora. Zdjęcia i podpisany regulamin należy dołączyć w zaklejonej kopercie.
7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie lub zniszczenie prac nadesłanych pocztą.
8. Wyboru najlepszych prac dokona wyłonione Jury, którego decyzje będą ostateczne.
9. Autorom najlepszych prac zastaną przyznane nagrody ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.
10. Prace, których nie będzie można zidentyfikować, nie wezmą udziału w konkursie.
11. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 11.04.2003 roku na adres OSP Pszów ul. Ks. Pawła Skwary 6a 44-370 Pszów
12. Otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu święta strażackiego w maju br.
13. Informacje o wynikach konkursu będą podane w lokalnej prasie i na stronie internetowej.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystywania nadesłanych zdjęć w prasie, internecie, na nośnikach elektronicznych, w wydawnictwach i innych środkach przekazu i prezentacji w celach komercyjnych z podaniem nazwiska Autora.
15. W konkursie mogą brać udział zdjęcia dotychczas publikowane, nominowane i nagradzane w innych konkursach.

Życzymy dużo satysfakcji z fotografowania oraz zdobycia wyróżnień w konkursie.

Z strażackim pozdrowieniem Zarząd OSP Pszów