Historia jednostki

                W roku 2012 poprzez starania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie pozyskano środki finansowe na wydanie w formie książkowej historii pszowskiej straży. Monografia zatytułowana "Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie - od jej założenia w roku 1907 do 2011" po kilku latach starań została wydana w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Pszów oraz dzięki hojności prywatnych sponsorów.
               Nieoceniony wkład w całe przedsięwzięcie ma sekretarz jednostki Piotr Mikołajczyk, który przez kilka ostatnich lat zbierał materiały i w domowym zaciszu pracował nad przygotowaniem tekstu. Wysiłki te zaowocowały wydaniem ponad 150 stronnicowej publikacji, którą w całości można przeczytać na łamach naszej strony internetowej.

Wstęp
Jak jest dzisiaj?
Lata 1907 - 1929
Lata 1930 - 1959
Lata 1960 - 1969
Lata 1970 - 1979
Lata 1980 - 1989
Lata 1990 - 1999
Lata 2000 - 2011
Po słowie - autor monografii Piotr Mikołajczyk
Skróty i wyrażenia użyte w tekście
Bibliografia